رفتن به مطلب
شرایط فعال سازی بخش ویژه
جستجو در
 • تنظیمات بیشتر ...
جستجو به صورت ...
جستجو در ...
جواد اکبری

اخبار و آپدیتهای Best Dongle

پست های پیشنهاد شده

Infinity Nokia [bEST] v2.14 released - New MTKx Nokia arrived

 

USB Flashing improved

- WP8x: Boot Repair improved for V1 models

- MTKx: FlashEngine updated and revised

- MTKx: FlashLoaders updated to latest

- MTKx: New Nokia MediaTek MT6260s support: Nokia 230SS, Nokia 230DS

Flashing support only original NMP files!

Supported flashing modes: Language Change, Full Flashing, Repair Mode Flashing

Support New Models, based on MediaTek MT6260s: RM-1172, RM-1173 (Nokia 230[DS] / Nokia 230[sS])

Some other bugfixes and improvements

 

Service operations improved

- MTKx: Initial 230[sS]/230[DS] support for the following operations:

Format FS (Reset Settings)

RPL read / RPL Write

Flash read

Read Info

SelfTest

- MTKx: RPL operations improved: Nokia 222 supported (FastRPL mode)

* No need 2-step writing procedure any more. Faster and simplier.

- MTKx: Reset SimLock counters improved (Nokia 222 supported)

- MTKx: LifeTimer Edit and Reset revised (support new FW versions and latest models)

 

SPUnlock operations improved

- Nokia 222 supported for SPUnlock (only 15 digit NCK)

 

User Data Operations improved

- MTKx: Safe UserCode Reset supported for 230[sS]/230[DS] (Without any byte of UserData Lost!)

- MTKx: RM-1136 , RM-1137 (Nokia 222) PhoneBook extraction supported!

- MTKx: PhoneBook extraction revised for new SW versions

 

NaviManager updated

- Database revised

- All latest Lumia and MTKx firmwares included !

- From now need download NaviManagerDB from support as separate installer for activate latest models and FW versions!

 

Other

- Ini updated and revised

- Stuff files updated

- Some bugfixes and improvements at all

 

NOTE: This installer has NaviBase inside. You DO NOT need to download separate NaviBase !

 

 

 

Official download links:

- Download link #1

- Download link #2

  • پسند 3

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
hossein noori    1,922

Infinity Nokia [bEST] v2.15 - MTKx, Lumia and NXP update

 

USB Flashing improved

- WP8x: USB flashing revised

Fixed flashing problems with Lumia 822 and similar models

FlashEngine updated

- MTKx: FlashEngine updated and revised

Improved semi-dead MTKx phones flashing

Some other bugfixes and improvements

 

Service operations improved

- NXP: ADB layer updated - more stable and fast work with X/XL/X2/XL4G

- NXP: ADB mode (NXP Tools) operations improved

- WP8x: Service Mode init revised for some models

 

User Data Operations improved

- NXP: PhoneBook extraction activated for NXP1 and NXP2 platforms

Support: Nokia X, Nokia XL, Nokia XL4G, Nokia X+, Nokia X2

Output formats: TXT, CSV, VCF, VCFv3

- MTKx: PhoneBook extraction revised for new SW versions

 

NaviManager updated

DB revised and updated

All latest FW for MTKx and Lumia models included

[info]: NaviBase released as separate package!

[info]: MS not release new firmwares for latest MTKx and Lumia on current scheme (FiRe) anymore!

 

Other

- Stuff files updated

- Some bugfixes and improvements at all

 

NaviBase v1.02 released as a separate installer !

 

Discussion and download links - Infinity Nokia [bEST] v2.15 - MTKx, Lumia and NXP update

  • پسند 3

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
alishams123    12,838

Infinity Nokia [bEST] v2.16 - WinPhone 10 support & New NaviManager

 

Infinity Nokia [bEST] v2.16 - WinPhone 10 support & New NaviManager

 

USB Flashing improved

- WP10x: USB flashing revised

WP10x Flashing Supported!

Support mode: Dead, Normal, Recovery

Additional operations: Update NVI, Erase UserData

Some other bugfixes and improvements

 

Service operations improved

- WP10x: Service operations supported

Read Info: Full info, SimLock Info, HW Info in Test Mode

ProductCode Change

TestMode Init (separate ENO files required, can be downloaded via NaviManager)

Read NVM

TestMode Operations: Read RPL, SelfTest etc.

 

NaviManager updated

NaviManager Engine updated

DB revised and updated

All latest FW for Lumia models included

New ENO package download available

WP10 ENO package download available

 

New Models included:

RM-1085: MS Lumia 950 XL [sS]

RM-1104: MS Lumia 950 [sS]

RM-1116: MS Lumia 950 XL [DS]

RM-1118: MS Lumia 950 [DS]

RM-1127: MS Lumia 550 [sS]

RM-1128: MS Lumia 550 [DS]

 

Other

- Ini revised and updated

- Some bugfixes and improvements at all

 

NaviBase v1.03 released as a separate installer !

 

لینک مستقیم دانلود از سرور پارتل

  • پسند 5

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
alishams123    12,838

Infinity Nokia [bEST] v2.17 - Nokia 230 support & New MTK NaviManager

 

Infinity Nokia [bEST] v2.17 - Nokia 230 support & New MTK NaviManager

 

USB Flashing improved

- MTKx: Flash Engine revised

- WP10x: Flash Engine revised

Some other bugfixes and improvements

 

Service operations improved

- MTKx: RPL operations improved (Nokia 230 series supported)

LifeTimer Edit

LifeTimer Reset

Counter reset

- MTKx: Flash reading improved

 

UserData operations improved

- MTKx: PhoneBook decrypt and extraction improved

Nokia 230 series supported

PhoneBook extraction in CSV format

PhoneBook extraction in "Restoreable" S30 format

- MTKx: UserCode reset improved for MT626x series

 

Unlock operations improved

- MTKx: Nokia 230 series support for SP Unlock (15 digits only)

 

NaviManager updated

NaviManager Engine updated

DB revised and updated

All latest FW for MTKx and Lumia models included!

New option for WP8x/WP10x models - download latest available firmware by ProductCode

New option for MTKx models - download latest available firmware by ProductCode

Link generation activated in "Query latest" mode

 

New Models included:

RM-1105: MS Lumia 950 [sS]

RM-1172: MS Nokia 230 [DS]

RM-1173: MS Nokia 230 [sS]

 

[info]: Total NaviManager models count is 503

[info]: Now NaviManager cover all existing Nokia/MS models!

[info]: NaviBase released as separate package!

 

Other

- Ini revised and updated

- Some bugfixes and improvements at all

 

NaviBase v1.04 released as a separate installer !

 

Discussion and downlaod links - Infinity Nokia [bEST] v2.17 - Nokia 230 support & New MTK NaviManager

  • پسند 3

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
Unes    3,102

Infinity Nokia [bEST] v2.18 - NaviManager update

MTKx: FlashEngine updated and revised

`Repair` option revised and improved

Some other bugfixes and improvements

 

Service operations improved

- MTKx: `Repair MAUI` option removed as outdated. Use `Repair` mode during flashing instead

 

User Data Operations improved

- NXP: PhoneBook extraction improved

- MTKx: PhoneBook extraction revised for new SW versions

 

NaviManager updated

Nokia FiRe is dead now, old download way not possible.

DB completely revised and updated

File Verification improved

Some connections and other problems should be fixed now (at least many of them)

All latest FW for MTKx and Lumia models included

Products that you can download now (246 total for now):

RH-130, RH-131, RM-495, RM-596, RM-601, RM-607, RM-609, RM-614, RM-626, RM-632, RM-647, RM-659, RM-670, RM-675, RM-679, RM-691, RM-692, RM-693, RM-694, RM-697, RM-702, RM-704, RM-707, RM-709, RM-713, RM-714, RM-717, RM-718, RM-719, RM-720, RM-721, RM-722, RM-724, RM-725, RM-730, RM-732, RM-733, RM-744, RM-745, RM-749, RM-750, RM-754, RM-761, RM-763, RM-766, RM-767, RM-768, RM-769, RM-772, RM-774, RM-775, RM-776, RM-779, RM-781, RM-799, RM-800, RM-801, RM-802, RM-803, RM-807, RM-808, RM-809, RM-810, RM-811, RM-813, RM-815, RM-816, RM-819, RM-820, RM-821, RM-822, RM-823, RM-824, RM-825, RM-826, RM-827, RM-832, RM-834, RM-835, RM-836, RM-837, RM-838, RM-839, RM-840, RM-841, RM-843, RM-845, RM-846, RM-849, RM-860, RM-862, RM-863, RM-864, RM-867, RM-871, RM-872, RM-873, RM-875, RM-876, RM-877, RM-878, RM-885, RM-887, RM-889, RM-892, RM-893, RM-898, RM-899, RM-900, RM-902, RM-907, RM-910, RM-911, RM-913, RM-914, RM-915, RM-917, RM-920, RM-921, RM-922, RM-923, RM-924, RM-925, RM-926, RM-927, RM-928, RM-929, RM-934, RM-937, RM-938, RM-939, RM-940, RM-941, RM-942, RM-943, RM-944, RM-945, RM-947, RM-948, RM-949, RM-950, RM-951, RM-952, RM-953, RM-954, RM-955, RM-956, RM-957, RM-958, RM-959, RM-969, RM-970, RM-971, RM-972, RM-973, RM-974, RM-975, RM-976, RM-977, RM-978, RM-979, RM-980, RM-981, RM-983, RM-984, RM-985, RM-986, RM-987, RM-994, RM-995, RM-996, RM-997, RM-998, RM-1010, RM-1011, RM-1012, RM-1013, RM-1017, RM-1018, RM-1019, RM-1020, RM-1027, RM-1030, RM-1031, RM-1032, RM-1034, RM-1035, RM-1037, RM-1038, RM-1039, RM-1040, RM-1041, RM-1042, RM-1043, RM-1045, RM-1049, RM-1053, RM-1061, RM-1062, RM-1063, RM-1064, RM-1065, RM-1066, RM-1067, RM-1068, RM-1069, RM-1070, RM-1071, RM-1072, RM-1073, RM-1074, RM-1075, RM-1077, RM-1078, RM-1085, RM-1087, RM-1089, RM-1090, RM-1091, RM-1092, RM-1096, RM-1099, RM-1104, RM-1109, RM-1110, RM-1111, RM-1113, RM-1114, RM-1115, RM-1116, RM-1118, RM-1122, RM-1124, RM-1125, RM-1126, RM-1127, RM-1128, RM-1133, RM-1134, RM-1135, RM-1136, RM-1137, RM-1140, RM-1141, RM-1172, RM-1173

 

Rest products can be found on Tracker (use `Tracker` button in NaviManager)

link

 

link

  • پسند 3

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
alishams123    12,838

Infinity Nokia [bEST] v2.19 - WP10 USB Boot Repair and more

 

Infinity Nokia [bEST] v2.19 - WP10 USB Boot Repair and more

 

USB Flashing improved

- WP10x: FlashEngine revised

FHv2 USB Boot Repair Supported (MSM8909 and newer)

New models supported for Boot Repair:

RM-1085 MS LUMIA 950 XL [sS]

RM-1104 MS LUMIA 950 [sS])

RM-1105 MS LUMIA 950 [DS])

RM-1116 MS LUMIA 950 XL [DS]

RM-1118 MS LUMIA 950 [DS]

RM-1127 MS LUMIA 550 [sS]

RM-1128 MS LUMIA 550 [DS]

Some other bugfixes and improvements

 

NaviManager updated

DB revised and updated, new ProductCodes included

"eMMC Content" option revised and work now correct (for BB5/Xgold phones)

Download ALL files option activated (For advanced users, best.ini -> NaviFFls)

RM-1105 (Lumia 950) included in list

 

Lumia Boot Repair Package updated to v1.04

New Phones included:

 

WP10 Series

RM-1085 MS LUMIA 950 XL [sS]

RM-1104 MS LUMIA 950 [sS])

RM-1105 MS LUMIA 950 [DS])

RM-1116 MS LUMIA 950 XL [DS]

RM-1118 MS LUMIA 950 [DS]

RM-1127 MS LUMIA 550 [sS]

RM-1128 MS LUMIA 550 [DS]

 

WP8 Series

RM-826 LUMIA 820

 

Known Issues:

Lumia 640 line (XL and normal) USB Boot Repair seems to be broken due to bad signature

RM-1077, RM-1067 tested and accepted as non-working

 

NaviBase v1.06 included in [bEST] v2.19 installer !

 

Discussion and download links - Infinity Nokia [bEST] v2.19 - WP10 USB Boot Repair and more

  • پسند 2

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
Unes    3,102

[TABLE=class: tborder, align: center]

[TR]

[/TR]

[TR]

[TD=class: alt2][/TD]

[TD=class: alt1, align: right][/TD]

[/TR]

[/TABLE]

Infinity Nokia [bEST] v2.20 - Lumia 650 line support and more

 

USB Flashing improved

- WP10x: FlashEngine revised

Revised support for old and new models

AntiTheft check/verifiaction enabled

AfterFlash operations revised - Verify, NVI update, Factory sets etc.

Some other bugfixes and improvements

 

NaviManager updated

DB revised and updated, new ProductCodes included

RM-1150 (Lumia 650) included in list

RM-1152 (Lumia 650) included in list

RM-1154 (Lumia 650) included in list

 

Models that will have WP10 update:

Lumia 430, Lumia 435, Lumia 532, Lumia 535, Lumia 540, Lumia 550, Lumia 635, Lumia 636, Lumia 638, Lumia 640, Lumia 640 XL, Lumia 650, Lumia 730, Lumia 735, Lumia 830, Lumia 930, Lumia 950, Lumia 950 XL, Lumia 1520

 

Rest models, i.e. 520,1320,1020 have no WP10 at all!

 

- Service operations improved

MTKx: RPL operations improved and revised

WP10x: Check operation revised, show more info now

NXP: ADB layer updated

 

- UserData operations improved

MTKx: UserData extraction improved for latest FW version/models

 

- Other

Ini updated and revised

Some bugfixes and improvements at all

 

 

Download link #1

 

Download link #2

 

Download link #3

 

 

Registration process improved, please read instruction !

 

New method to upload firmware files to support area - Flash Files Database - iosFileUploader

 

Infinity-Box 11 (eleven) years (2005 - 2016) updates and support as nobody else - Infinity-Box - News

 

Unlock Codes (Huawei, SE, Motorola, Samsung etc.), iPhone Unlock, Software Activations - Infinity-Box Online Service

 

- Infinity-Box Dongle ready for delivery

- BB5 Easy Service Tool [bEST] Dongle

- CDMA-Tool Dongle (fast and easy unlock)

  • پسند 2

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
Unes    3,102

Infinity Nokia [bEST] v2.21 - Service operations improved

 

- Service operations improved

WP10x: Service mode engine revised for WP10x

WP10x: Improved RPL operations

WP10x: Reset LifeTimer, SX4 activated

WP10x: Product Code change operation improved for some models

WP10x: NVM operations revised

 

- Other

Ini updated and revised

Some bugfixes and improvements at all

 

 

Download link #1

 

Download link #2

 

Download link #3

 

 

New method to upload firmware files to support area - Flash Files Database - iosFileUploader

 

New method to download firmware files from support area - Flash Files Torrent system

 

Infinity-Box 11 (eleven) years (2005 - 2016) updates and support as nobody else - Infinity-Box - News

 

Unlock Codes (Huawei, SE, Motorola, Samsung etc.), iPhone Unlock, Software Activations - Infinity-Box Online Service

 

- Infinity-Box Dongle ready for delivery

- BB5 Easy Service Tool [bEST] Dongle

- CDMA-Tool Dongle (fast and easy unlock)

  • پسند 2

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
Unes    3,102

Infinity Nokia [bEST] v2.22 - MTKx Repair, New NaviManager and Lumia stuff

USB Flashing improved

- MTKx: FlashEngine revised

Some other bugfixes and improvements

NaviManager updated

Changes according MS servers migrations

DB build from scratch, all latest firmware and versions included

Download engine updated

Downloader via ProductCode released (you should just enter product code for download firmware)

Models list revised, missed models included

Some other improvements

New ENO SW packages included:

RM-1150, RM-1151, RM-1153, RM-1154 (Lumia 650 series)

New models included:

RM-1153: MS Lumia 650[sS]

NaviBase included in installer !

 

- Service operations improved

MTKx: RPL operations improved and revised

MTKx: "Repair Security" option enabled

> Allow repair "Contact Service" and damaged security, damaged simlocks

> Phones, damaged by other "tools" by writing flash dump etc. are not supported

> That feature just reconstruct security fields but do not make any other magic.

WP8/WP10x: Enabled Direct SPUnlock feature for Lumia series phones

 

- UserData operations improved

MTKx: PhoneBook extracton engine updated and improved

 

- Other

Ini updated and revised

Latest USB drivers package supported ( on support area )

Some bugfixes and improvements at all

Download link #1

 

Download link #2

 

Download link #3

 

 

New method to upload firmware files to support area - Flash Files Database - iosFileUploader

 

New method to download firmware files from support area - Flash Files Torrent system

 

Infinity-Box 11 (eleven) years (2005 - 2016) updates and support as nobody else - Infinity-Box - News

 

Unlock Codes (Huawei, SE, Motorola, Samsung etc.), iPhone Unlock, Software Activations - Infinity-Box Online Service

 

- Infinity-Box Dongle ready for delivery

- BB5 Easy Service Tool [bEST] Dongle

- CDMA-Tool Dongle (fast and easy unlock)

  • پسند 3

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
Unes    3,102

Infinity Nokia [bEST] v2.23 - BB5 15/20 digits Fast SPUnlock enabled and more

- Service operations improved

MTKx: Improved "Security Repair" feature

MTKx: Improved RPL operations

- Unlock operations improved

BB5 15/20 digits Fast SPUnlock enabled (1-2 minutes)

RAPUv11, RAPUv21, RAP3Gv4, BRCM2x platforms supported

- NaviManager updated

Revised Downloader engine

Enabled "QltQuery" option - allow download older SW version for some models

All latest Nokia MTK phones SW packages Query/Download fixed

Download by product code improved and revised

- Other

Some bugfixes and improvements at all

MTKx: Some models can gone to stuck/blink due downgrade, for repair enough reflash latest SW version

2

 

Download link #1

 

Download link #2

 

Download link #3

 

 

New method to upload firmware files to support area - Flash Files Database - iosFileUploader

 

New method to download firmware files from support area - Flash Files Torrent system

 

Infinity-Box 11 (eleven) years (2005 - 2016) updates and support as nobody else - Infinity-Box - News

 

Unlock Codes (Huawei, SE, Motorola, Samsung etc.), iPhone Unlock, Software Activations - Infinity-Box Online Service

 

- Infinity-Box Dongle ready for delivery

- BB5 Easy Service Tool [bEST] Dongle

- CDMA-Tool Dongle (fast and easy unlock)

 

Twitter - Facebook - Telegram

  • پسند 4

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
Unes    3,102

[TABLE]

[TR]

[TD]

[/TD]

[TD]

[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

Infinity Nokia [bEST] v2.24

Nokia 216 support and NaviManager update! Nokia 216 (RM-1187,R M-1188) support activated

- Identify

- Format FS

- UserCode reset ( without data lost )

- Write firmare ( Complete / LangPack change / Repair mode )

- RPL operations: Read/Write/Repair/ResetLifeTimer

- Dump full flash

- Extract Phonebook

- SelfTest

BEST now cover all exisitng MTK phones ( 27 models in total )

- FlashLoader package updated

- MTKx 626x flash engine updated

- Service operations improved

MTKx: Improved "Security Repair" feature

MTKx: Improved RPL operations

- NaviManager updated

Nokia 216 ( RM-1187, MTKx ) included in NaviBase

Nokia 216 ( RM-1188, MTKx ) included in NaviBase

Revised Downloader engine

Download by product code improved and revised

- Other

Some bugfixes and improvements at all

INI updated

 

 

  • پسند 4

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
Unes    3,102

InfinityBox_install_BEST_v2.25

 

 

دانلود

  • پسند 5

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
khalvatgsm    25

Infinity Nokia [bEST] v2.26 - Lumia 640 USB Boot Repair fix, NaviManager changes

- Lumia Flash Engine updated

 

- Boot repair procedure now supported for Lumia 640 line!

FIXED: RM-1062 Lumia 640 XL LTE

FIXED: RM-1066 Lumia 640 XL

FIXED: RM-1067 Lumia 640 XL DualSim

NEW: RM-1074 Lumia 640 LTE

FIXED: RM-1075 Lumia 640 DualSim

FIXED: RM-1077 Lumia 640 DualSim

FIXED: RM-1113 Lumia 640 LTE DualSim

 

Now you can repair this phones boots easy, fast and over USB.

 

*Note: LumiaRepairPack_v1.05 must be installed !

 

- NaviManager updated

Changes in download engine

Link genereation also show links in log ( remember about they have limit lifitime! )

PC Downloader: New MS-notation product code download support

Codes like M10XXXXX-001 (MS-notation) and old 059XXXX (Nokia-notation)

 

- Other

Some bugfixes and improvements at all

LINKE DOWNLOAD

LINKE DOWNLOAD

  • پسند 2

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
sadeghz    1,103
باز هم خبری از RM-1190 نیست

دوستان لطفا پیگیر این موضوع باشن

این اپدیت مال چند ماه پیش هنوز اپدیت جدید نیومده

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
ALI KING    5,371
برا سال ۲۰۱۷ نیست مگه؟

 

Sent from my SM-G935F using Tapatalk

 

چرا هست ولی این مدل فعلا نیست

  • پسند 1

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

Infinity Nokia [bEST] v2.27 - Nokia 150 activated and More

 

=== v2.27 ===

HDM Nokia 150 Supported!

 

- MTKx Flash Engine updated

Loaders package updated to v1635

MTK6261 Nokia 150 support activated ( RM-1189, RM-1190 ) -World's First

 

- NaviManager updated

New models included:

RM-1189: HDM Nokia 150 SS

RM-1190: HDM Nokia 150 DS

Other changes and fixes

 

- Nokia 150 line support activated :

Identify

SelfTest

Factory Firmware Flashing ( Normal, Dead, Repair, Language Change )

Reset Settings / Format FS

Read Flash

Read RPL

Write RPL

Reset, Edit LifeTimer

Repair Mode ( RPL )

Reset NCK counter

Reset UserCode ( UserData Safe )

Recover PhoneBook

 

- Service operations improved

MTKx: RPL operations revised , Nokia 150 line supported

MTKx: Format FS / Reset Settiongs revised

 

- UserData operations improved

MTKx: PhoneBook extraction revised

 

- Other

Ini updated and revised

Some bugfixes and improvements at all

 

 

link

http://server1.infinity-best.com/download/pub.php?dir=/software/&uid=17255&file=InfinityBox_install_BEST_v2.27.7z

 

 

  • پسند 5

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
Unes    3,102

Infinity Nokia [bEST] v2.28 - MTK, NXP and Lumia mixed update

- Lumia Flash Engine updated

Boot repair procedure improved for some models

- Boot repair procedure cover more phones (LumiaRepairPack v6/v7/v8)

RM-1099 Lumia 430 Dual SIM

RM-1140 Lumia 540 Dual SIM

RM-1141 Lumia 540 Dual SIM

RM-1063 Lumia 640 XL LTE

RM-1064 Lumia 640 XL LTE

RM-1065 Lumia 640 XL Dual SIM

RM-1150 Lumia 650

RM-1152 Lumia 650

RM-1153 Lumia 650

RM-1154 Lumia 650 Dual SIM

 

Note: LumiaRepairPack_v1.08 must be installed - Lumia Repair Pack v1.08 - New models included

- MTK Flash Engine upated

Fixed Nokia 105 support ( broken in 2.27 )

Other improvements and fixes

 

WARNING : latest Nokia phones NOT allow downgrade SW version anymore!!!

If you got "Contact Service" after flashing - then it mean you donwgrade phone!

Check SW version in phone, before flash it!

 

- NXP flash engine updated

Enabled HW revision check in DEAD mode flashing for Nokia X, Nokia XL

Feature prevent cross-flashing from v2 to v1 and vice versa.

You not need play in "guess which HW?" game anymore, when you get dead device without sticker.

Other improvements and fixes in flashing process for NXP and NXP2 devices.

- NaviManager updated

Changes in download engine

By default NaviManager alway will try query latest available FW version

 

- Other

Improved DataExtraction from MTK phones with semi-broken FS

Some bugfixes and improvements at all

 

 

Download link

 

 

Upload file to Support

 

Infinity-Box 12 years (2005 - 2017) updates and support as nobody else - News

  • پسند 1

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
OXEYGEN    1,232
ارسال شده در (ویرایش شده)
Infinity-Box BEST NK2 v1.03 - important information is inside

 

Infinity-Box BEST NK2 v1.03

ATTENTION: To use this software you should copy licence file license_xxxxxxxx.dat from /BEST/ folder to /BEST2/ folder

- Nokia 8 line changes
New restore database for latest firmwares ( up to 439x version )
Revised flashing core
Activated ability to mirror FW version to both partition and select one of them to boot
During Identify now shown A/B SW version info
Other repair features, specified for NK8 Line only, activated

- Other
Fixed flashing issues for devices with different FlashIC sizes
Flashing core revised
More info shown during identify ( EDL/FB )
Change FW naming during reading to SW version info ( factory-like format )
Encryption state during identify revert back, since some models have NON-encrypted FileSystem
Repair Security updated

Info:
- Use Nokia Care Emergency drivers ( same as for Lumia/NXP )
- Latest available firmwares with OLD sec upload to support ( Nokia 2, Nokia 8, Nokia 5 )
- Nokia Android 8 (Oreo) changes :
> From January/February security patches EDL cables NOT work anymore on Nokia 5 and Nokia 6 !
> Security workaround, used before For Nokia 2 and Nokia 8 NOT work with new BootLoader versions!
> When new workaround will be finished, there is left for now just TP ( with device disassembly ) or rare OTA bugs to force EDL/Downgrade bootchain
 

http://dl1.infinity-best.com/download/pub.php?dir=software/&uid=17588&file=InfinityBox_install_BEST2_v1.03.7z

 

ویرایش شده در توسط OXEYGEN
  • پسند 1

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

برای ارسال دیدگاه یک حساب کاربری ایجاد کنید یا وارد حساب خود شوید

برای اینکه بتوانید دیدگاهی ارسال کنید نیاز دارید که کاربر سایت شوید

ایجاد یک حساب کاربری

برای حساب کاربری جدید در سایت ما ثبت نام کنید. عضویت خیلی ساده است !

ثبت نام یک حساب کاربری جدید

ورود به حساب کاربری

دارای حساب کاربری هستید؟ از اینجا وارد شوید

ورود به حساب کاربری

 • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

  هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.

×