رفتن به مطلب
شرایط فعال سازی بخش ویژه
جستجو در
 • تنظیمات بیشتر ...
جستجو به صورت ...
جستجو در ...
جواد اکبری

به روز رسانی و اخبار باکس Z3X Samsung PRO

پست های پیشنهاد شده

Unes    3,102

Samsung Tool PRO 26.7. FRP reset NEW method.

 

Added:

 

- addition support SM-A310F (New Method Reset FRP)

- addition support SM-A310FD (New Method Reset FRP)

- addition support SM-A310M (New Method Reset FRP)

- addition support SM-A310MD (New Method Reset FRP)

- addition support SM-A310N0 (New Method Reset FRP)

- addition support SM-A310Y (New Method Reset FRP)

- addition support SM-A5108 (New Method Reset FRP)

- addition support SM-A510F (New Method Reset FRP)

- addition support SM-A510FD (New Method Reset FRP)

- addition support SM-A510K (New Method Reset FRP)

- addition support SM-A510L (New Method Reset FRP)

- addition support SM-A510M (New Method Reset FRP)

- addition support SM-A510MD (New Method Reset FRP)

- addition support SM-A510S (New Method Reset FRP)

- addition support SM-A510Y (New Method Reset FRP)

- addition support SM-A7100 (New Method Reset FRP)

- addition support SM-A710F (New Method Reset FRP)

- addition support SM-A710FD (New Method Reset FRP)

- addition support SM-A710K (New Method Reset FRP)

- addition support SM-A710L (New Method Reset FRP)

- addition support SM-A710M (New Method Reset FRP)

- addition support SM-A710S (New Method Reset FRP)

- addition support SM-A710Y (New Method Reset FRP)

- addition support SM-A800F (New Method Reset FRP)

- addition support SM-A800I (New Method Reset FRP)

- addition support SM-A800IZ (New Method Reset FRP)

- addition support SM-A800S (New Method Reset FRP)

- addition support SM-A800YZ (New Method Reset FRP)

- addition support SM-A9000 (New Method Reset FRP)

- addition support SM-A910F (New Method Reset FRP)

- addition support SM-G150N0 (New Method Reset FRP)

- addition support SM-G150NK (New Method Reset FRP)

- addition support SM-G150NL (New Method Reset FRP)

- addition support SM-G150NS (New Method Reset FRP)

- addition support SM-G150S (New Method Reset FRP)

- addition support SM-G389F (New Method Reset FRP)

- addition support SM-G530P (New Method Reset FRP)

- addition support SM-G530T (New Method Reset FRP)

- addition support SM-G530W (New Method Reset FRP)

- addition support SM-G531F (New Method Reset FRP)

- addition support SM-G531M (New Method Reset FRP)

- addition support SM-G531Y (New Method Reset FRP)

- addition support SM-G550F (New Method Reset FRP)

- addition support SM-G550FY (New Method Reset FRP)

- addition support SM-G600F (New Method Reset FRP)

- addition support SM-G600FY (New Method Reset FRP)

- addition support SM-G903F (New Method Reset FRP)

- addition support SM-G903M (New Method Reset FRP)

- addition support SM-G903W (New Method Reset FRP)

- addition support SM-G928A (New Method Reset FRP)

- addition support SM-G928C (New Method Reset FRP)

- addition support SM-G928F (New Method Reset FRP)

- addition support SM-G928G (New Method Reset FRP)

- addition support SM-G928I (New Method Reset FRP)

- addition support SM-G928K (New Method Reset FRP)

- addition support SM-G928L (New Method Reset FRP)

- addition support SM-G928N0 (New Method Reset FRP)

- addition support SM-G928P (New Method Reset FRP)

- addition support SM-G928S (New Method Reset FRP)

- addition support SM-G928T (New Method Reset FRP)

- addition support SM-G928W8 (New Method Reset FRP)

- addition support SM-G930A (New Method Reset FRP)

- addition support SM-G930AZ (New Method Reset FRP)

- addition support SM-G930F (New Method Reset FRP)

- addition support SM-G930FD (New Method Reset FRP)

- addition support SM-G930K (New Method Reset FRP)

- addition support SM-G930L (New Method Reset FRP)

- addition support SM-G930P (New Method Reset FRP)

- addition support SM-G930R4 (New Method Reset FRP)

- addition support SM-G930R6 (New Method Reset FRP)

- addition support SM-G930R7 (New Method Reset FRP)

- addition support SM-G930S (New Method Reset FRP)

- addition support SM-G930T (New Method Reset FRP)

- addition support SM-G930T1 (New Method Reset FRP)

- addition support SM-G930V (New Method Reset FRP)

- addition support SM-G930W8 (New Method Reset FRP)

- addition support SM-G935F (New Method Reset FRP)

- addition support SM-G935FD (New Method Reset FRP)

- addition support SM-G935K (New Method Reset FRP)

- addition support SM-G935L (New Method Reset FRP)

- addition support SM-G935P (New Method Reset FRP)

- addition support SM-G935S (New Method Reset FRP)

- addition support SM-G935T (New Method Reset FRP)

- addition support SM-G935V (New Method Reset FRP)

- addition support SM-G935W8 (New Method Reset FRP)

- addition support SM-J105B (New Method Reset FRP)

- addition support SM-J105F (New Method Reset FRP)

- addition support SM-J105H (New Method Reset FRP)

- addition support SM-J110M (New Method Reset FRP)

- addition support SM-J111F (New Method Reset FRP)

- addition support SM-J111M (New Method Reset FRP)

- addition support SM-J120A (New Method Reset FRP)

- addition support SM-J120AZ (New Method Reset FRP)

- addition support SM-J120F (New Method Reset FRP)

- addition support SM-J120FN (New Method Reset FRP)

- addition support SM-J120G (New Method Reset FRP)

- addition support SM-J120H (New Method Reset FRP)

- addition support SM-J120M (New Method Reset FRP)

- addition support SM-J120W (New Method Reset FRP)

- addition support SM-J120ZN (New Method Reset FRP)

- addition support SM-J200BT (New Method Reset FRP)

- addition support SM-J200F (New Method Reset FRP)

- addition support SM-J200G (New Method Reset FRP)

- addition support SM-J200GU (New Method Reset FRP)

- addition support SM-J200H (New Method Reset FRP)

- addition support SM-J200M (New Method Reset FRP)

- addition support SM-J200Y (New Method Reset FRP)

- addition support SM-J210F (New Method Reset FRP)

- addition support SM-J320A (New Method Reset FRP)

- addition support SM-J320AZ (New Method Reset FRP)

- addition support SM-J320F (New Method Reset FRP)

- addition support SM-J320FN (New Method Reset FRP)

- addition support SM-J320G (New Method Reset FRP)

- addition support SM-J320H (New Method Reset FRP)

- addition support SM-J320M (New Method Reset FRP)

- addition support SM-J320ZN (New Method Reset FRP)

- addition support SM-J321AZ (New Method Reset FRP)

- addition support SM-J500F (New Method Reset FRP)

- addition support SM-J500FN (New Method Reset FRP)

- addition support SM-J500G (New Method Reset FRP)

- addition support SM-J500H (New Method Reset FRP)

- addition support SM-J500M (New Method Reset FRP)

- addition support SM-J500N0 (New Method Reset FRP)

- addition support SM-J500Y (New Method Reset FRP)

- addition support SM-J510F (New Method Reset FRP)

- addition support SM-J510FN (New Method Reset FRP)

- addition support SM-J510GN (New Method Reset FRP)

- addition support SM-J510H (New Method Reset FRP)

- addition support SM-J510K (New Method Reset FRP)

- addition support SM-J510L (New Method Reset FRP)

- addition support SM-J510MN (New Method Reset FRP)

- addition support SM-J510S (New Method Reset FRP)

- addition support SM-J510UN (New Method Reset FRP)

- addition support SM-J700F (New Method Reset FRP)

- addition support SM-J700H (New Method Reset FRP)

- addition support SM-J700K (New Method Reset FRP)

- addition support SM-J700M (New Method Reset FRP)

- addition support SM-J700P (New Method Reset FRP)

- addition support SM-J700T (New Method Reset FRP)

- addition support SM-J700T1 (New Method Reset FRP)

- addition support SM-J710F (New Method Reset FRP)

- addition support SM-J710FN (New Method Reset FRP)

- addition support SM-J710GN (New Method Reset FRP)

- addition support SM-J710K (New Method Reset FRP)

- addition support SM-J710MN (New Method Reset FRP)

- addition support SM-N9208 (New Method Reset FRP)

- addition support SM-N920A (New Method Reset FRP)

- addition support SM-N920C (New Method Reset FRP)

- addition support SM-N920F (New Method Reset FRP)

- addition support SM-N920G (New Method Reset FRP)

- addition support SM-N920I (New Method Reset FRP)

- addition support SM-N920K (New Method Reset FRP)

- addition support SM-N920L (New Method Reset FRP)

- addition support SM-N920P (New Method Reset FRP)

- addition support SM-N920L (New Method Reset FRP)

- addition support SM-N920T (New Method Reset FRP)

- addition support SM-N920W8 (New Method Reset FRP)

- addition support SM-N930F (New Method Reset FRP)

- addition support SM-N930FD (New Method Reset FRP)

- addition support SM-N930K (New Method Reset FRP)

- addition support SM-N930L (New Method Reset FRP)

- addition support SM-N930R4 (New Method Reset FRP)

- addition support SM-N930R7 (New Method Reset FRP)

- addition support SM-N930S (New Method Reset FRP)

- addition support SM-N930T (New Method Reset FRP)

- addition support SM-N930V (New Method Reset FRP)

- addition support SM-N930W8 (New Method Reset FRP)

- addition support SM-T375K (New Method Reset FRP)

- addition support SM-T375L (New Method Reset FRP)

- addition support SM-T3777 (New Method Reset FRP)

- addition support SM-T377P (New Method Reset FRP)

- addition support SM-T377V (New Method Reset FRP)

- addition support SM-T580 (New Method Reset FRP)

- addition support SM-T585 (New Method Reset FRP)

- addition support SM-T587 (New Method Reset FRP)

- addition support SM-T670 (New Method Reset FRP)

- addition support SM-T677 (New Method Reset FRP)

- addition support SM-T677NL (New Method Reset FRP)

- addition support SM-T713 (New Method Reset FRP)

- addition support SM-T719 (New Method Reset FRP)

- addition support SM-T719C (New Method Reset FRP)

- addition support SM-T813 (New Method Reset FRP)

- addition support SM-T819 (New Method Reset FRP)

- addition support SM-T819C (New Method Reset FRP)

- addition support SM-T819Y (New Method Reset FRP)

 

HOW this work:

ADB should be activated for reset FRP.

If ADB not activated - you must flash sBoot from combination firmware.

Most of all files uploaded to support. After flashing this file, you will have activated ADB.

 

 

WHY we not did that automatic?

Because files for 5.11 6.0 different and may be problem with phone.

 

MEGA LINK

  • پسند 4

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
Unes    3,102

Samsung Tool PRO 26.8 World first, tar file partially flashing

 

Main GUI changes today is:

 

Now after choice tar file you can select what part(parts) of tar file will be flashed.

No more need do unpack tar file etc.

 

New phones:

 

- NEW unlock algo G920T, G925T, G928T, N920T, T817T ...

(fix error 8, 9) - support all version till now

 

- support SM-A800J (Flashing, Unlock, Read codes, Read/WriteCERT, Read/Write EFS, Reset FRP, Repair, reboot to download/recovery, Reset MSL)

- support SCV32 (Flashing, Unlock(test), Read codes(test), Read/WriteCERT, Read/Write EFS, Reset FRP, Repair, reboot to download/recovery, Reset MSL)

 

- support SM-G550T (Flashing, Unlock, Read/Write EFS, Reset FRP, Repair, reboot to download/recovery, Reset MSL)

- support SM-G550T1 (Flashing, Unlock, Read/Write EFS, Reset FRP, Repair, reboot to download/recovery, Reset MSL) - First in the world

- support SM-G550T2 (Flashing, Unlock, Read/Write EFS, Reset FRP, Repair, reboot to download/recovery, Reset MSL) - First in the world

 

Addition function added:

- A310F[/color] (Reset MSL)

- A310FD (Reset MSL)

- A310M (Reset MSL)

- A310MD (Reset MSL)

- A310N0 (Reset MSL)

- A310Y (Reset MSL)

- A5108 (Reset MSL)

- A510F (Reset MSL)

- A510FD (Reset MSL)

- A510K (Reset MSL)

- A510L (Reset MSL)

- A510M (Reset MSL)

- A510MD (Reset MSL)

- A510S (Reset MSL)

- A510Y (Reset MSL)

- A7108 (Reset MSL)

- A710F (Reset MSL)

- A710FD (Reset MSL)

- A710K (Reset MSL)

- A710L (Reset MSL)

- A710M (Reset MSL)

- A710S (Reset MSL)

- A710Y (Reset MSL)

- A800F (Reset MSL)

- A800I (Reset MSL)

- A800IZ (Reset MSL)

- A800S (Reset MSL)

- G150N0 (Reset MSL)

- G150NK (Reset MSL)

- G150NL (Reset MSL)

- G150NS (Reset MSL)

- G155S (Reset MSL)

- G389F (Reset MSL)

- G5500 (Reset MSL)

- G550F (Reset MSL)

- G550FY (Reset MSL)

- G850K (Reset MSL)

- G850L (Reset MSL)

- G850S (Reset MSL)

- G890A (Reset MSL)

- G903F (Reset MSL)

- G903M (Reset MSL)

- G903W (Reset MSL)

- G920A (Reset MSL)

- G920AZ (Reset MSL)

- G920F (Reset MSL)

- G920FD (Reset MSL)

- G920FQ (Reset MSL)

- G920I (Reset MSL)

- G920K (Reset MSL)

- G920L (Reset MSL)

- G920S (Reset MSL)

- G920T (Reset MSL)

- G920T1 (Reset MSL)

- G920W8 (Reset MSL)

- G925A (Reset MSL)

- G925F (Reset MSL)

- G925FQ (Reset MSL)

- G925I (Reset MSL)

- G925K (Reset MSL)

- G925L (Reset MSL)

- G925T (Reset MSL)

- G925W8 (Reset MSL)

- G9287 (Reset MSL)

- G9287C (Reset MSL)

- G928A (Reset MSL)

- G928C (Reset MSL)

- G928F (Reset MSL)

- G928G (Reset MSL)

- G928I (Reset MSL)

- G928K (Reset MSL)

- G928L (Reset MSL)

- G928N0 (Reset MSL)

- G928S (Reset MSL)

- G928T (Reset MSL)

- G928W8 (Reset MSL)

- G930F (Reset MSL)

- G930FD (Reset MSL)

- G930K (Reset MSL)

- G930L (Reset MSL)

- G930S (Reset MSL)

- G930W8 (Reset MSL)

- G935F (Reset MSL)

- G935FD (Reset MSL)

- G935K (Reset MSL)

- G935L (Reset MSL)

- G935S (Reset MSL)

- G935W8 (Reset MSL)

- J120A (Reset MSL)

- J120AZ (Reset MSL)

- J120F (Reset MSL)

- J120FN (Reset MSL)

- J120G (Reset MSL)

- J120W (Reset MSL)

- J120ZN (Reset MSL)

- J200BT (Reset MSL)

- J200F (Reset MSL)

- J200G (Reset MSL)

- J200GU (Reset MSL)

- J200M (Reset MSL)

- J200Y (Reset MSL)

- J320A (Reset MSL)

- J320AZ (Reset MSL)

- J321AZ (Reset MSL)

- J700F (Reset MSL)

- J700H (Reset MSL)

- J700M (Reset MSL)

- J700T (Reset MSL)

- J700T1 (Reset MSL)

- J7108 (Reset MSL)

- J710F (Reset MSL)

- J710FN (Reset MSL)

- J710GN (Reset MSL)

- J710K (Reset MSL)

- J710MN (Reset MSL)

- N910K (Reset MSL)

- N910L (Reset MSL)

- N910S (Reset MSL)

- N916K (Reset MSL)

- N916L (Reset MSL)

- N916S (Reset MSL)

- N9208 (Reset MSL)

- N920A (Reset MSL)

- N920C (Reset MSL)

- N920F (Reset MSL)

- N920G (Reset MSL)

- N920I (Reset MSL)

- N920K (Reset MSL)

- N920L (Reset MSL)

- N920S (Reset MSL)

- N920T (Reset MSL)

- N920W8 (Reset MSL)

- T375L (Reset MSL)

- T375S (Reset MSL)

- T3777 (Reset MSL)

- T377V (Reset MSL)

- T585 (Reset MSL)

- T587 (Reset MSL)

- T677 (Reset MSL)

- T677NL (Reset MSL)

- T715 (Reset MSL)

- T715C (Reset MSL)

- T715N0 (Reset MSL)

- T715Y (Reset MSL)

- T815C (Reset MSL)

- T815N0 (Reset MSL)

- T815Y (Reset MSL)

- T817 (Reset MSL)

- T817P (Reset MSL)

- T817T (Reset MSL)

- T817W (Reset MSL)

 

GUI changes:

-Search files in history now are optional

 

Fixed:

- files list in history tab

- GUI fixes

- Port box visibility

- abbreviation of presets list

 

MEGA LINK

  • پسند 2

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
Unes    3,102

Samsung Tool PRO 26.9 addition function S7

support SM-T580 (Flashing, Reset screen locks, Read/Write EFS, Repair DRK, reboot to download/recovery)

 

- support SM-T585 (Flashing, Unlock, Read codes, Reset screen locks, Read/Write EFS, Read/Write CERT, Repair DRK, reboot to download/recovery )

 

- support SM-T587 (Flashing, Unlock, Read codes, Reset screen locks, Read/Write EFS, Read/Write CERT, Repair DRK, reboot to download/recovery)

 

- addition support SM-G930F (Root, Reset screen locks, Reset FRP)

- addition support SM-G930FD (Root, Reset screen locks, Reset FRP)

- addition support SM-G930P (Root, Reset screen locks, Reset FRP)

- addition support SM-G930R4 (Root, Reset screen locks, Reset FRP)

- addition support SM-G930R7 (Root, Reset screen locks, Reset FRP)

- addition support SM-G930T (Root, Reset screen locks, Reset FRP)

- addition support SM-G930T1 (Root, Reset screen locks, Reset FRP)

- addition support SM-G930V (Root, Reset screen locks, Reset FRP)

 

- addition support SM-G935F (Root, Reset screen locks, Reset FRP)

- addition support SM-G935FD (Root, Reset screen locks, Reset FRP)

- addition support SM-G935P (Root, Reset screen locks, Reset FRP)

- addition support SM-G930R4 (Root, Reset seen locks, Reset FRP)

- addition support SM-G935T (Root, Reset seen locks, Reset FRP)

- addition support SM-G935V (Root, Reset screen locks, Reset FRP)

 

SamsungToolPRO_26.9

  • پسند 3

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
Unes    3,102

Samsung Tool PRO 27.0 - New phones/Old phones.

 

Added:

 

- support SM-J106F (Flashing, Unlock, Read codes, Read/Write/Patch CERT, Read/Write EFS, Repair, reboot to download/recovery) - world first

- support SM-J106H (Flashing, Unlock, Read codes, Read/Write/Patch CERT, Read/Write EFS, Repair, reboot to download/recovery) -world first

- support SM-J320N0 (Flashing, Read/Write EFS, Read/Write QCN, Read/Write SEC, reboot to download/recovery)

- support SM-J320R4 (Flashing, Read/Write EFS, Read/Write QCN, Read/Write SEC, reboot to download/recovery)

- support SM-J320Y (Flashing, Read/Write EFS, Read/Write QCN, Read/Write SEC, reboot to download/recovery)

- support SM-J320YZ (Flashing, Read/Write EFS, Read/Write QCN, Read/Write SEC, reboot to download/recovery)

- support SM-A810F (Flashing, Read/Write EFS, reboot to download/recovery)

- support SM-A810S (Flashing, Read/Write EFS, reboot to download/recovery)

- support SM-A810YZ (Flashing, Read/Write EFS, reboot to download/recovery)

- support SM-T818 (Flashing, Read/Write EFS, Read/Write QCN, Read/Write SEC, Reset FRP, reboot to download/recovery)

- support SM-T818T (Flashing, Read/Write EFS, Read/Write QCN, Read/Write SEC, Reset FRP, reboot to download/recovery)

- support GT-N7102 (Flashing, Unlock, Read/Write EFS, Repair IMEI1/IMEI2), reboot to download/recovery) - world first (IMEI2)

- support GT-N7102I (Flashing, Unlock, Read/Write EFS, Repair IMEI1/IMEI2), reboot to download/recovery) - world first (IMEI2)

- support GT-N7108 (Flashing, Unlock, Read/Write EFS, Repair, reboot to download/recovery)

- support GT-N7108D (Flashing, Unlock, Read/Write EFS, Repair, reboot to download/recovery)

 

- some bugs fixed

- some changes in unlock algo of (J700T, G920T, G925T)

 

 

MEGA LINK

  • پسند 4

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
Unes    3,102

[TABLE]

[TR]

[TD=align: center][/TD]

[TD=align: center][/TD]

[/TR]

[/TABLE]

Samsung Tool PRO 27.1 New Update First world

62736440759109632182.jpg

 

دانلود

  • پسند 4

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
mohsen-af    20

Samsung Tool PRO 27.2. SM-G930, SM-J700, SM-J710, SM-J320, SM-J200, SM-G903, SM-A310, SM-A510 models - read codes / patch cert smile.gif Update of 2016 YEAR.

 

We promise something HOT. This HOT MOMB is ready for public release today after month of testing.

This time was without any leaks to …. wink.gif

 

Added Unlock/Read for lot of models New Security Any Phone Firmware till now.(1dec2016)

For many models added Unlock (need root) and Read codes (root no need)

For many models added IMEI REPAIR and PATCH CERT.

 

 

Added:

 

- support SM-T715 (Direct(not root) Read codes (world first), Direct (no root) Read Cert (world first), Unlock new security (root required), Write CERT new security)

- support SM-T715C (Direct(not root) Read codes (world first), Direct (no root) Read Cert (world first), Unlock new security (root required), Write CERT new security)

- support SM-T715N0 (Direct(not root) Read codes (world first), Direct (no root) Read Cert (world first), Unlock new security (root required), Write CERT new security)

- support SM-T715Y (Direct(not root) Read codes (world first), Direct (no root) Read Cert (world first), Unlock new security (root required), Write CERT new security)

- support SM-T815 (Direct(not root) Read codes (world first), Direct (no root) Read Cert (world first), Unlock new security (root required), Write CERT new security)

- support SM-T815C (Direct(not root) Read codes (world first), Direct (no root) Read Cert (world first), Unlock new security (root required), Write CERT new security)

- support SM-T815N0 (Direct(not root) Read codes (world first), Direct (no root) Read Cert (world first), Unlock new security (root required), Write CERT new security)

- support SM-T815Y (Direct(not root) Read codes (world first), Direct (no root) Read Cert (world first), Unlock new security (root required), Write CERT new security)

- support SM-T817 (Direct(not root) Read codes (world first), Direct (no root) Read Cert (world first), Unlock new security (root required), Write CERT new security)

- support SM-T817W (Direct(not root) Read codes (world first), Direct (no root) Read Cert (world first), Unlock new security (root required), Write CERT new security)

 

- support SM-P585 (Direct(not root) Read codes (world first), Direct (no root) Read Cert (world first), Unlock new security (root required), Write CERT new security, Repair IMEI, Patch CERT (repair network) - (world first))

- support SM-P585M (Direct(not root) Read codes (world first), Direct (no root) Read Cert (world first), Unlock new security (root required), Write CERT new security, Repair IMEI, Patch CERT (repair network) - (world first))

- support SM-P585Y (Direct(not root) Read codes (world first), Direct (no root) Read Cert (world first), Unlock new security (root required), Write CERT new security, Repair IMEI, Patch CERT (repair network)) - (world first))

 

 

- support SM-T375L (Direct(not root) Read codes (world first), Direct (no root) Read Cert (world first), Unlock new security (root required), Write CERT new security, Repair IMEI, Patch CERT (repair network) - (world first))

- support SM-T375S (Direct(not root) Read codes (world first), Direct (no root) Read Cert (world first), Unlock new security (root required), Write CERT new security, Repair IMEI, Patch CERT (repair network) - (world first))

- support SM-T377 (Direct(not root) Read codes (world first), Direct (no root) Read Cert (world first), Unlock new security (root required), Write CERT new security, Repair IMEI, Patch CERT (repair network) - (world first))

- support SM-T377V (Direct(not root) Read codes (world first), Direct (no root) Read Cert (world first), Unlock new security (root required), Write CERT new security, Repair IMEI, Patch CERT (repair network) - (world first))

- support SM-T585 (Direct(not root) Read codes (world first), Direct (no root) Read Cert (world first), Unlock new security (root required), Write CERT new security, Repair IMEI, Patch CERT (repair network) - (world first))

- support SM-T587 (Direct(not root) Read codes (world first), Direct (no root) Read Cert (world first), Unlock new security (root required), Write CERT new security, Repair IMEI, Patch CERT (repair network) - (world first))

- support SM-T677 (Direct(not root) Read codes (world first), Direct (no root) Read Cert (world first), Unlock new security (root required), Write CERT new security, Repair IMEI, Patch CERT (repair network) - (world first))

- support SM-T677NL (Direct(not root) Read codes (world first), Direct (no root) Read Cert (world first), Unlock new security (root required), Write CERT new security, Repair IMEI, Patch CERT (repair network) - (world first))

 

- support SM-N9208 (Direct(not root) Read codes (world first), Direct (no root) Read Cert (world first), Unlock new security (root required), Write CERT new security)

- support SM-N920A (Direct(not root) Read codes (world first), Direct (no root) Read Cert (world first), Unlock new security (root required), Write CERT new security)

- support SM-N920C (Direct(not root) Read codes (world first), Direct (no root) Read Cert (world first), Unlock new security (root required), Write CERT new security)

- support SM-N920F (Direct(not root) Read codes (world first), Direct (no root) Read Cert (world first), Unlock new security (root required), Write CERT new security)

- support SM-N920G (Direct(not root) Read codes (world first), Direct (no root) Read Cert (world first), Unlock new security (root required), Write CERT new security)

- support SM-N920I (Direct(not root) Read codes (world first), Direct (no root) Read Cert (world first), Unlock new security (root required), Write CERT new security)

- support SM-N920K (Direct(not root) Read codes (world first), Direct (no root) Read Cert (world first), Unlock new security (root required), Write CERT new security)

- support SM-N920L (Direct(not root) Read codes (world first), Direct (no root) Read Cert (world first), Unlock new security (root required), Write CERT new security)

- support SM-N920S (Direct(not root) Read codes (world first), Direct (no root) Read Cert (world first), Unlock new security (root required), Write CERT new security)

- support SM-N920W8 (Direct(not root) Read codes (world first), Direct (no root) Read Cert (world first), Unlock new security (root required), Write CERT new security)

- support SM-N930F (Direct(not root) Read codes (world first), Direct (no root) Read Cert (world first), Unlock new security (root required), Write CERT new security)

- support SM-N930FD (Direct(not root) Read codes (world first), Direct (no root) Read Cert (world first), Unlock new security (root required), Write CERT new security)

- support SM-N930K (Direct(not root) Read codes (world first), Direct (no root) Read Cert (world first), Unlock new security (root required), Write CERT new security)

- support SM-N930L (Direct(not root) Read codes (world first), Direct (no root) Read Cert (world first), Unlock new security (root required), Write CERT new security)

 

- support SM-J700F (Direct(not root) Read codes (world first), Direct (no root) Read Cert (world first), Unlock new security (root required), Write CERT new security, Repair IMEI, Patch CERT (repair network) - (world first))

- support SM-J700H (Direct(not root) Read codes (world first), Direct (no root) Read Cert (world first), Unlock new security (root required), Write CERT new security, Repair IMEI, Patch CERT (repair network) - (world first))

- support SM-J700M (Direct(not root) Read codes (world first), Direct (no root) Read Cert (world first), Unlock new security (root required), Write CERT new security, Repair IMEI, Patch CERT (repair network) - (world first))

- support SM-J7108 (Direct(not root) Read codes (world first), Direct (no root) Read Cert (world first), Unlock new security (root required), Write CERT new security, Repair IMEI, Patch CERT (repair network) - (world first))

- support SM-J710F (Direct(not root) Read codes (world first), Direct (no root) Read Cert (world first), Unlock new security (root required), Write CERT new security, Repair IMEI, Patch CERT (repair network) - (world first))

- support SM-J710FN (Direct(not root) Read codes (world first), Direct (no root) Read Cert (world first), Unlock new security (root required), Write CERT new security, Repair IMEI, Patch CERT (repair network) - (world first))

- support SM-J710GN (Direct(not root) Read codes (world first), Direct (no root) Read Cert (world first), Unlock new security (root required), Write CERT new security, Repair IMEI, Patch CERT (repair network) - (world first))

- support SM-J710K (Direct(not root) Read codes (world first), Direct (no root) Read Cert (world first), Unlock new security (root required), Write CERT new security, Repair IMEI, Patch CERT (repair network) - (world first))

- support SM-J710MN (Direct(not root) Read codes (world first), Direct (no root) Read Cert (world first), Unlock new security (root required), Write CERT new security, Repair IMEI, Patch CERT (repair network) - (world first))

 

- support SM-J320A (Direct(not root) Read codes (world first), Direct (no root) Read Cert (world first), Unlock new security (root required), Write CERT new security, Repair IMEI, Patch CERT (repair network) - (world first))

- support SM-J320AZ (Direct(not root) Read codes (world first), Direct (no root) Read Cert (world first), Unlock new security (root required), Write CERT new security, Repair IMEI, Patch CERT (repair network) - (world first))

- support SM-J321AZ (Direct(not root) Read codes (world first), Direct (no root) Read Cert (world first), Unlock new security (root required), Write CERT new security, Repair IMEI, Patch CERT (repair network) - (world first))

 

- support SM-J200BT (Direct(not root) Read codes (world first), Direct (no root) Read Cert (world first), Unlock new security (root required), Write CERT new security)

- support SM-J200F (Direct(not root) Read codes (world first), Direct (no root) Read Cert (world first), Unlock new security (root required), Write CERT new security)

- support SM-J200G (Direct(not root) Read codes (world first), Direct (no root) Read Cert (world first), Unlock new security (root required), Write CERT new security)

- support SM-J200GU (Direct(not root) Read codes (world first), Direct (no root) Read Cert (world first), Unlock new security (root required), Write CERT new security)

- support SM-J200M (Direct(not root) Read codes (world first), Direct (no root) Read Cert (world first), Unlock new security (root required), Write CERT new security)

- support SM-J200Y (Direct(not root) Read codes (world first), Direct (no root) Read Cert (world first), Unlock new security (root required), Write CERT new security)

 

- support SM-J120A (Direct(not root) Read codes (world first), Direct (no root) Read Cert (world first), Unlock new security (root required), Write CERT new security, Repair IMEI, Patch CERT (repair network) - (world first))

- support SM-J120AZ (Direct(not root) Read codes (world first), Direct (no root) Read Cert (world first), Unlock new security (root required), Write CERT new security, Repair IMEI, Patch CERT (repair network) - (world first))

- support SM-J120F (Direct(not root) Read codes (world first), Direct (no root) Read Cert (world first), Unlock new security (root required), Write CERT new security, Repair IMEI, Patch CERT (repair network) - (world first))

- support SM-J120FN (Direct(not root) Read codes (world first), Direct (no root) Read Cert (world first), Unlock new security (root required), Write CERT new security, Repair IMEI, Patch CERT (repair network) - (world first))

- support SM-J120G (Direct(not root) Read codes (world first), Direct (no root) Read Cert (world first), Unlock new security (root required), Write CERT new security, Repair IMEI, Patch CERT (repair network) - (world first))

- support SM-J120M (Direct(not root) Read codes (world first), Direct (no root) Read Cert (world first), Unlock new security (root required), Write CERT new security, Repair IMEI, Patch CERT (repair network) - (world first))

- support SM-J120W (Direct(not root) Read codes (world first), Direct (no root) Read Cert (world first), Unlock new security (root required), Write CERT new security, Repair IMEI, Patch CERT (repair network) - (world first))

- support SM-J120ZN (Direct(not root) Read codes (world first), Direct (no root) Read Cert (world first), Unlock new security (root required), Write CERT new security, Repair IMEI, Patch CERT (repair network) - (world first))

 

- support SM-G930F (Direct(not root) Read codes (world first), Direct (no root) Read Cert (world first), Unlock new security (root required), Write CERT new security, Repair IMEI, Patch CERT (repair network) - (world first))

- support SM-G930FD (Direct(not root) Read codes (world first), Direct (no root) Read Cert (world first), Unlock new security (root required), Write CERT new security, Repair IMEI, Patch CERT (repair network) - (world first))

- support SM-G930K (Direct(not root) Read codes (world first), Direct (no root) Read Cert (world first), Unlock new security (root required), Write CERT new security, Repair IMEI, Patch CERT (repair network) - (world first))

- support SM-G930L (Direct(not root) Read codes (world first), Direct (no root) Read Cert (world first), Unlock new security (root required), Write CERT new security, Repair IMEI, Patch CERT (repair network) - (world first))

- support SM-G930S (Direct(not root) Read codes (world first), Direct (no root) Read Cert (world first), Unlock new security (root required), Write CERT new security, Repair IMEI, Patch CERT (repair network) - (world first))

- support SM-G930W8 (Direct(not root) Read codes (world first), Direct (no root) Read Cert (world first), Unlock new security (root required), Write CERT new security, Repair IMEI, Patch CERT (repair network) - (world first))

- support SM-G935F (Direct(not root) Read codes (world first), Direct (no root) Read Cert (world first), Unlock new security (root required), Write CERT new security, Repair IMEI, Patch CERT (repair network) - (world first))

- support SM-G935FD (Direct(not root) Read codes (world first), Direct (no root) Read Cert (world first), Unlock new security (root required), Write CERT new security, Repair IMEI, Patch CERT (repair network) - (world first))

- support SM-G935K (Direct(not root) Read codes (world first), Direct (no root) Read Cert (world first), Unlock new security (root required), Write CERT new security, Repair IMEI, Patch CERT (repair network) - (world first))

- support SM-G935L (Direct(not root) Read codes (world first), Direct (no root) Read Cert (world first), Unlock new security (root required), Write CERT new security, Repair IMEI, Patch CERT (repair network) - (world first))

- support SM-G935S (Direct(not root) Read codes (world first), Direct (no root) Read Cert (world first), Unlock new security (root required), Write CERT new security, Repair IMEI, Patch CERT (repair network) - (world first))

- support SM-G935W8 (Direct(not root) Read codes (world first), Direct (no root) Read Cert (world first), Unlock new security (root required), Write CERT new security, Repair IMEI, Patch CERT (repair network) - (world first))

 

- support SM-G9287 (Direct(not root) Read codes (world first), Direct (no root) Read Cert (world first), Unlock new security (root required), Write CERT new security)

- support SM-G9287C (Direct(not root) Read codes (world first), Direct (no root) Read Cert (world first), Unlock new security (root required), Write CERT new security)

- support SM-G928A (Direct(not root) Read codes (world first), Direct (no root) Read Cert (world first), Unlock new security (root required), Write CERT new security)

- support SM-G928C (Direct(not root) Read codes (world first), Direct (no root) Read Cert (world first), Unlock new security (root required), Write CERT new security)

- support SM-G928F (Direct(not root) Read codes (world first), Direct (no root) Read Cert (world first), Unlock new security (root required), Write CERT new security)

- support SM-G928G (Direct(not root) Read codes (world first), Direct (no root) Read Cert (world first), Unlock new security (root required), Write CERT new security)

- support SM-G928I (Direct(not root) Read codes (world first), Direct (no root) Read Cert (world first), Unlock new security (root required), Write CERT new security)

- support SM-G928K (Direct(not root) Read codes (world first), Direct (no root) Read Cert (world first), Unlock new security (root required), Write CERT new security)

- support SM-G928L (Direct(not root) Read codes (world first), Direct (no root) Read Cert (world first), Unlock new security (root required), Write CERT new security)

- support SM-G928N0 (Direct(not root) Read codes (world first), Direct (no root) Read Cert (world first), Unlock new security (root required), Write CERT new security)

- support SM-G928S (Direct(not root) Read codes (world first), Direct (no root) Read Cert (world first), Unlock new security (root required), Write CERT new security)

- support SM-G928W8 (Direct(not root) Read codes (world first), Direct (no root) Read Cert (world first), Unlock new security (root required), Write CERT new security)

 

- support SM-G903F (Direct(not root) Read codes (world first), Direct (no root) Read Cert (world first), Unlock new security (root required), Write CERT new security, Repair IMEI, Patch CERT (repair network) - (world first)))

- support SM-G903M (Direct(not root) Read codes (world first), Direct (no root) Read Cert (world first), Unlock new security (root required), Write CERT new security, Repair IMEI, Patch CERT (repair network) - (world first)))

- support SM-G903W (Direct(not root) Read codes (world first), Direct (no root) Read Cert (world first), Unlock new security (root required), Write CERT new security, Repair IMEI, Patch CERT (repair network) - (world first)))

 

- support SM-G570F (Direct(not root) Read codes (world first), Direct (no root) Read Cert (world first), Unlock new security (root required), Write CERT new security, Repair IMEI, Patch CERT (repair network) - (world first))

- support SM-G570M (Direct(not root) Read codes (world first), Direct (no root) Read Cert (world first), Unlock new security (root required), Write CERT new security, Repair IMEI, Patch CERT (repair network) - (world first))

- support SM-G570Y (Direct(not root) Read codes (world first), Direct (no root) Read Cert (world first), Unlock new security (root required), Write CERT new security, Repair IMEI, Patch CERT (repair network) - (world first))

- support SM-G610F (Direct(not root) Read codes (world first), Direct (no root) Read Cert (world first), Unlock new security (root required), Write CERT new security, Repair IMEI, Patch CERT (repair network) - (world first))

- support SM-G610M (Direct(not root) Read codes (world first), Direct (no root) Read Cert (world first), Unlock new security (root required), Write CERT new security, Repair IMEI, Patch CERT (repair network) - (world first))

- support SM-G610Y (Direct(not root) Read codes (world first), Direct (no root) Read Cert (world first), Unlock new security (root required), Write CERT new security, Repair IMEI, Patch CERT (repair network) - (world first))

 

 

- support SM-G550T (Direct(no root) Read Cert (world first), Repair IMEI, Patch CERT (repair network) - (world first))

- support SM-G550T1 (Direct(no root) Read Cert (world first), Repair IMEI, Patch CERT (repair network) - (world first))

- support SM-G550T2 (Direct(no root) Read Cert (world first), Repair IMEI, Patch CERT (repair network) - (world first))

 

- support SM-G5500 (Direct(not root) Read codes (world first), Direct (no root) Read Cert (world first), Unlock new security (root required), Write CERT new security)

- support SM-G550F (Direct(not root) Read codes (world first), Direct (no root) Read Cert (world first), Unlock new security (root required), Write CERT new security)

- support SM-G550FY (Direct(not root) Read codes (world first), Direct (no root) Read Cert (world first), Unlock new security (root required), Write CERT new security)

 

- support SM-G389F (Direct(not root) Read codes (world first), Direct (no root) Read Cert (world first), Unlock new security (root required), Write CERT new security, Repair IMEI, Patch CERT (repair network) - (world first))

 

- support SM-G150N0 (Direct(not root) Read codes (world first), Direct (no root) Read Cert (world first), Unlock new security (root required), Write CERT new security)

- support SM-G150NK (Direct(not root) Read codes (world first), Direct (no root) Read Cert (world first), Unlock new security (root required), Write CERT new security)

- support SM-G150NL (Direct(not root) Read codes (world first), Direct (no root) Read Cert (world first), Unlock new security (root required), Write CERT new security)

- support SM-G150NS (Direct(not root) Read codes (world first), Direct (no root) Read Cert (world first), Unlock new security (root required), Write CERT new security)

- support SM-G155S (Direct(not root) Read codes (world first), Direct (no root) Read Cert (world first), Unlock new security (root required), Write CERT new security)

 

 

- support SM-A310F (Direct(not root) Read codes (world first), Direct (no root) Read Cert (world first), Unlock new security (root required), Write CERT new security, Repair IMEI, Patch CERT (repair network) - (world first))

- support SM-A310FD (Direct(not root) Read codes (world first), Direct (no root) Read Cert (world first), Unlock new security (root required), Write CERT new security, Repair IMEI, Patch CERT (repair network) - (world first))

- support SM-A310M (Direct(not root) Read codes (world first), Direct (no root) Read Cert (world first), Unlock new security (root required), Write CERT new security, Repair IMEI, Patch CERT (repair network) - (world first))

- support SM-A310MD (Direct(not root) Read codes (world first), Direct (no root) Read Cert (world first), Unlock new security (root required), Write CERT new security, Repair IMEI, Patch CERT (repair network) - (world first))

- support SM-A310N0 (Direct(not root) Read codes (world first), Direct (no root) Read Cert (world first), Unlock new security (root required), Write CERT new security, Repair IMEI, Patch CERT (repair network) - (world first))

- support SM-A310Y (Direct(not root) Read codes (world first), Direct (no root) Read Cert (world first), Unlock new security (root required), Write CERT new security, Repair IMEI, Patch CERT (repair network) - (world first))

- support SM-A5108 (Direct(not root) Read codes (world first), Direct (no root) Read Cert (world first), Unlock new security (root required), Write CERT new security, Repair IMEI, Patch CERT (repair network) - (world first))

- support SM-A510F (Direct(not root) Read codes (world first), Direct (no root) Read Cert (world first), Unlock new security (root required), Write CERT new security, Repair IMEI, Patch CERT (repair network) - (world first))

- support SM-A510FD (Direct(not root) Read codes (world first), Direct (no root) Read Cert (world first), Unlock new security (root required), Write CERT new security, Repair IMEI, Patch CERT (repair network) - (world first))

- support SM-A510K (Direct(not root) Read codes (world first), Direct (no root) Read Cert (world first), Unlock new security (root required), Write CERT new security, Repair IMEI, Patch CERT (repair network) - (world first))

- support SM-A510L (Direct(not root) Read codes (world first), Direct (no root) Read Cert (world first), Unlock new security (root required), Write CERT new security, Repair IMEI, Patch CERT (repair network) - (world first))

- support SM-A510M (Direct(not root) Read codes (world first), Direct (no root) Read Cert (world first), Unlock new security (root required), Write CERT new security, Repair IMEI, Patch CERT (repair network) - (world first))

- support SM-A510MD (Direct(not root) Read codes (world first), Direct (no root) Read Cert (world first), Unlock new security (root required), Write CERT new security, Repair IMEI, Patch CERT (repair network) - (world first))

- support SM-A510S (Direct(not root) Read codes (world first), Direct (no root) Read Cert (world first), Unlock new security (root required), Write CERT new security, Repair IMEI, Patch CERT (repair network) - (world first))

- support SM-A510Y (Direct(not root) Read codes (world first), Direct (no root) Read Cert (world first), Unlock new security (root required), Write CERT new security, Repair IMEI, Patch CERT (repair network) - (world first))

- support SM-A7108 (Direct(not root) Read codes (world first), Direct (no root) Read Cert (world first), Unlock new security (root required), Write CERT new security, Repair IMEI, Patch CERT (repair network) - (world first))

- support SM-A710F (Direct(not root) Read codes (world first), Direct (no root) Read Cert (world first), Unlock new security (root required), Write CERT new security, Repair IMEI, Patch CERT (repair network) - (world first))

- support SM-A710FD (Direct(not root) Read codes (world first), Direct (no root) Read Cert (world first), Unlock new security (root required), Write CERT new security, Repair IMEI, Patch CERT (repair network) - (world first))

- support SM-A710K (Direct(not root) Read codes (world first), Direct (no root) Read Cert (world first), Unlock new security (root required), Write CERT new security, Repair IMEI, Patch CERT (repair network) - (world first))

- support SM-A710L (Direct(not root) Read codes (world first), Direct (no root) Read Cert (world first), Unlock new security (root required), Write CERT new security, Repair IMEI, Patch CERT (repair network) - (world first))

- support SM-A710M (Direct(not root) Read codes (world first), Direct (no root) Read Cert (world first), Unlock new security (root required), Write CERT new security, Repair IMEI, Patch CERT (repair network) - (world first))

- support SM-A710S (Direct(not root) Read codes (world first), Direct (no root) Read Cert (world first), Unlock new security (root required), Write CERT new security, Repair IMEI, Patch CERT (repair network) - (world first))

- support SM-A710Y (Direct(not root) Read codes (world first), Direct (no root) Read Cert (world first), Unlock new security (root required), Write CERT new security, Repair IMEI, Patch CERT (repair network) - (world first))

 

Added:

- downloading progress on taskbar (if application not active)

 

Fixed:

- torrent downloads links in Download tab

- files sizes and countries codes showing in profile combobox

- android flashing large files (more than 4Gb)

- critical bug compress NV data on some phones

 

 

P.S. Copy-paster i hope ready for copy, while we preparing next step. wink.gif

 

Discuss here

 

MEGA LINK

  • پسند 5

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
Unes    3,102

Samsung Tool PRO 27.4 Released. Patch cert new FW G930x/G935x, New method reset FRP in flash mode)

 

Some hot solution again added and some fix, we hope all z3x pro users will be happy.

 

Added:

- support patch CERT on new FW G930x/G935x

 

- support SM-G600F (Unlock(root) Direct (not root) Read codes (world first), Direct (no root) Read Cert (world first), Write CERT, Repair IMEI, Patch CERT (repair network) - (world first))

- support SM-G610L (Unlock(root) Direct (not root) Read codes (world first), Direct (no root) Read Cert (world first), Write CERT, Repair IMEI, Patch CERT (repair network) - (world first))

- support SM-G610S (Unlock(root) Direct (not root) Read codes (world first), Direct (no root) Read Cert (world first), Write CERT, Repair IMEI, Patch CERT (repair network) - (world first))

 

 

- Addition support SM-A9000 (New method reset FRP in flash mode)

- Addition support SM-A9100 (New method reset FRP in flash mode)

- Addition support SM-A910F (New method reset FRP in flash mode)

- Addition support SM-С5000 (New method reset FRP in flash mode)

- Addition support SM-С7000 (New method reset FRP in flash mode)

- Addition support SM-G360T (New method reset FRP in flash mode)

- Addition support SM-G360T1 (New method reset FRP in flash mode)

- Addition support SM-G530P (New method reset FRP in flash mode)

- Addition support SM-G530T (New method reset FRP in flash mode)

- Addition support SM-G530W (New method reset FRP in flash mode)

- Addition support SM-G5500 (New method reset FRP in flash mode)

- Addition support SM-G550F (New method reset FRP in flash mode)

- Addition support SM-G550FY (New method reset FRP in flash mode)

- Addition support SM-G550T (New method reset FRP in flash mode)

- Addition support SM-G550T1 (New method reset FRP in flash mode)

- Addition support SM-G550T2 (New method reset FRP in flash mode)

- Addition support SM-G9200 (New method reset FRP in flash mode)

- Addition support SM-G9208 (New method reset FRP in flash mode)

- Addition support SM-G9209 (New method reset FRP in flash mode)

- Addition support SM-G920A (New method reset FRP in flash mode)

- Addition support SM-G920AZ (New method reset FRP in flash mode)

- Addition support SM-G920D (New method reset FRP in flash mode)

- Addition support SM-G920F (New method reset FRP in flash mode)

- Addition support SM-G920FD (New method reset FRP in flash mode)

- Addition support SM-G920FQ (New method reset FRP in flash mode)

- Addition support SM-G920I (New method reset FRP in flash mode)

- Addition support SM-G920K (New method reset FRP in flash mode)

- Addition support SM-G920L (New method reset FRP in flash mode)

- Addition support SM-G920R4 (New method reset FRP in flash mode)

- Addition support SM-G920P (New method reset FRP in flash mode)

- Addition support SM-G920S (New method reset FRP in flash mode)

- Addition support SM-G920T (New method reset FRP in flash mode)

- Addition support SM-G920T1 (New method reset FRP in flash mode)

- Addition support SM-G920V (New method reset FRP in flash mode)

- Addition support SM-G920W8 (New method reset FRP in flash mode)

- Addition support SM-G9250 (New method reset FRP in flash mode)

- Addition support SM-G925A (New method reset FRP in flash mode)

- Addition support SM-G925D (New method reset FRP in flash mode)

- Addition support SM-G925F (New method reset FRP in flash mode)

- Addition support SM-G925FQ (New method reset FRP in flash mode)

- Addition support SM-G925I (New method reset FRP in flash mode)

- Addition support SM-G925J (New method reset FRP in flash mode)

- Addition support SM-G925K (New method reset FRP in flash mode)

- Addition support SM-G925L (New method reset FRP in flash mode)

- Addition support SM-G925P (New method reset FRP in flash mode)

- Addition support SM-G925R4 (New method reset FRP in flash mode)

- Addition support SM-G925S (New method reset FRP in flash mode)

- Addition support SM-G925T (New method reset FRP in flash mode)

- Addition support SM-G925V (New method reset FRP in flash mode)

- Addition support SM-G925W8 (New method reset FRP in flash mode)

- Addition support SM-G925Z (New method reset FRP in flash mode)

- Addition support SM-G9280 (New method reset FRP in flash mode)

- Addition support SM-G9287 (New method reset FRP in flash mode)

- Addition support SM-G9287C (New method reset FRP in flash mode)

- Addition support SM-G928A (New method reset FRP in flash mode)

- Addition support SM-G928C (New method reset FRP in flash mode)

- Addition support SM-G928F (New method reset FRP in flash mode)

- Addition support SM-G928G (New method reset FRP in flash mode)

- Addition support SM-G928I (New method reset FRP in flash mode)

- Addition support SM-G928K (New method reset FRP in flash mode)

- Addition support SM-G928L (New method reset FRP in flash mode)

- Addition support SM-G928N0 (New method reset FRP in flash mode)

- Addition support SM-G928P (New method reset FRP in flash mode)

- Addition support SM-G928S (New method reset FRP in flash mode)

- Addition support SM-G928T (New method reset FRP in flash mode)

- Addition support SM-G928W8 (New method reset FRP in flash mode)

- Addition support SM-J320N0 (New method reset FRP in flash mode)

- Addition support SM-J320P (New method reset FRP in flash mode)

- Addition support SM-J320R4 (New method reset FRP in flash mode)

- Addition support SM-J320Y (New method reset FRP in flash mode)

- Addition support SM-J320YZ (New method reset FRP in flash mode)

- Addition support SM-J320ZN (New method reset FRP in flash mode)

- Addition support SM-J5007 (New method reset FRP in flash mode)

- Addition support SM-J500F (New method reset FRP in flash mode)

- Addition support SM-J500FN (New method reset FRP in flash mode)

- Addition support SM-J500G (New method reset FRP in flash mode)

- Addition support SM-J500H (New method reset FRP in flash mode)

- Addition support SM-J500M (New method reset FRP in flash mode)

- Addition support SM-J500N0 (New method reset FRP in flash mode)

- Addition support SM-J500Y (New method reset FRP in flash mode)

- Addition support SM-J510F (New method reset FRP in flash mode)

- Addition support SM-J510FN (New method reset FRP in flash mode)

- Addition support SM-J510GN (New method reset FRP in flash mode)

- Addition support SM-J510H (New method reset FRP in flash mode)

- Addition support SM-J510K (New method reset FRP in flash mode)

- Addition support SM-J510L (New method reset FRP in flash mode)

- Addition support SM-J510MN (New method reset FRP in flash mode)

- Addition support SM-J510S (New method reset FRP in flash mode)

- Addition support SM-J510UN (New method reset FRP in flash mode)

- Addition support SM-J7109 (New method reset FRP in flash mode)

- Addition support SM-P350 (New method reset FRP in flash mode)

- Addition support SM-P355 (New method reset FRP in flash mode)

- Addition support SM-P355M (New method reset FRP in flash mode)

- Addition support SM-P550 (New method reset FRP in flash mode)

- Addition support SM-P555 (New method reset FRP in flash mode)

- Addition support SM-P555C (New method reset FRP in flash mode)

- Addition support SM-P555K (New method reset FRP in flash mode)

- Addition support SM-P555L (New method reset FRP in flash mode)

- Addition support SM-P555M (New method reset FRP in flash mode)

- Addition support SM-P555S (New method reset FRP in flash mode)

- Addition support SM-P555Y (New method reset FRP in flash mode)

- Addition support SM-T355 (New method reset FRP in flash mode)

- Addition support SM-T355C (New method reset FRP in flash mode)

- Addition support SM-T355Y (New method reset FRP in flash mode)

- Addition support SM-T357W (New method reset FRP in flash mode)

- Addition support SM-T536 (New method reset FRP in flash mode)

- Addition support SM-T550 (New method reset FRP in flash mode)

- Addition support SM-T555 (New method reset FRP in flash mode)

- Addition support SM-T555C (New method reset FRP in flash mode)

- Addition support SM-T713 (New method reset FRP in flash mode)

- Addition support SM-T719 (New method reset FRP in flash mode)

- Addition support SM-T719C (New method reset FRP in flash mode)

- Addition support SM-T719Y (New method reset FRP in flash mode)

- Addition support SM-T813 (New method reset FRP in flash mode)

- Addition support SM-T819 (New method reset FRP in flash mode)

- Addition support SM-T819C (New method reset FRP in flash mode)

- Addition support SM-T819Y (New method reset FRP in flash mode)

 

 

Fixed:

- J120W read codes/cert

- Read codes/CERT/unlock on Shannon305 (G570F...)

- check CERT on Shannon315 (J710F ..)

- "Install now" function ("update available" window)

  • پسند 5

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
Unes    3,102

Samsung Tool PRO 27.5 Update

GT-I9502:

+ Repair IMEI

+ Repair SN

+ Repair BlueTooth

+ Repair WiFi

+ Repair Product Code

+ Repair MP

+ Disable Factory Mode

GT-N7102:

+ Write Firmware

+ Unlock

+ Repair IMEI

+ Repair SN

+ Repair BlueTooth

+ Repair WiFi

+ Repair Product Code

+ Repair MP

+ Reset EFS

+ Disable Factory Mode

+ Read EFS

+ Write EFS

+ Write NV DATA

GT-N7102I:

+ Write Firmware

+ Unlock

+ Repair IMEI

+ Repair SN

+ Repair BlueTooth

+ Repair WiFi

+ Repair Product Code

+ Repair MP

+ Reset EFS

+ Disable Factory Mode

+ Read EFS

+ Write EFS

+ Write NV DATA

GT-N7108:

+ Write Firmware

+ Unlock

+ Repair IMEI

+ Repair SN

+ Repair BlueTooth

+ Repair Product Code

+ Repair MP

+ Reset EFS

+ Disable Factory Mode

+ Read EFS

+ Write EFS

+ Read CERT

+ Write CERT

+ Write NV DATA

 

GT-N7108D:

+ Write Firmware

+ Unlock

+ Repair IMEI

+ Repair SN

+ Repair BlueTooth

+ Repair WiFi

+ Repair Product Code

+ Reset EFS

+ Disable Factory Mode

+ Wipe EFS/NVM

+ Reset MSL

+ Read EFS

+ Write EFS

+ Read QCN

+ Write QCN

+ Read SEC

+ Write SEC

SM-A310F:

+ Repair IMEI

+ Patch Certificate

 

SM-A310FD:

+ Repair IMEI

+ Patch Certificate

 

SM-A310M:

+ Repair IMEI

+ Patch Certificate

 

SM-A310MD:

+ Repair IMEI

+ Patch Certificate

 

SM-A310N0:

+ Repair IMEI

+ Patch Certificate

 

SM-A310Y:

+ Repair IMEI

+ Patch Certificate

SM-A5108:

+ Repair IMEI

+ Patch Certificate

 

SM-A510F:

+ Repair IMEI

+ Patch Certificate

 

SM-A510FD:

+ Repair IMEI

+ Patch Certificate

 

SM-A510K:

+ Repair IMEI

+ Patch Certificate

 

SM-A510L:

+ Repair IMEI

+ Patch Certificate

 

SM-A510M:

+ Repair IMEI

+ Patch Certificate

 

SM-A510MD:

+ Repair IMEI

+ Patch Certificate

 

SM-A510S:

+ Repair IMEI

+ Patch Certificate

 

SM-A510Y:

+ Repair IMEI

+ Patch Certificate

 

SM-A7108:

+ Repair IMEI

+ Patch Certificate

 

SM-A710F:

+ Repair IMEI

+ Patch Certificate

 

SM-A710FD:

+ Repair IMEI

+ Patch Certificate

 

SM-A710K:

+ Repair IMEI

+ Patch Certificate

 

SM-A710L:

+ Repair IMEI

+ Patch Certificate

 

SM-A710M:

+ Repair IMEI

+ Patch Certificate

 

SM-A710S:

+ Repair IMEI

+ Patch Certificate

 

SM-A710Y:

+ Repair IMEI

+ Patch Certificate

 

SM-A810F:

+ Write Firmware

+ Read EFS

+ Write EFS

+ Write NV DATA

 

SM-A810S:

+ Write Firmware

+ Read EFS

+ Write EFS

+ Write NV DATA

 

SM-A810YZ:

+ Write Firmware

+ Read EFS

+ Write EFS

+ Write NV DATA

 

SM-A9100:

+ Reset FRP/React/EE

 

SM-C111:

+ Repair IMEI

+ Repair SN

+ Repair BlueTooth

+ Repair WiFi

+ Repair Product Code

+ Repair MP

+ Disable Factory Mode

+ Patch Certificate

SM-C1116:

+ Repair IMEI

+ Repair SN

+ Repair BlueTooth

+ Repair WiFi

+ Repair Product Code

+ Repair MP

+ Disable Factory Mode

+ Patch Certificate

 

SM-C111M:

+ Repair IMEI

+ Repair SN

+ Repair BlueTooth

+ Repair WiFi

+ Repair Product Code

+ Repair MP

+ Disable Factory Mode

+ Patch Certificate

 

SM-C5000:

+ Reset FRP/React/EE

 

SM-C7000:

+ Reset FRP/React/EE

 

SM-G3586V:

+ Write Firmware

+ Unlock

+ Reset EFS

+ Disable Factory Mode

+ Wipe EFS/NVM

+ Reset MSL

+ Read EFS

+ Write EFS

+ Read QCN

+ Write QCN

+ Write CERT

+ Read SEC

+ Write SEC

 

SM-G389F:

+ Repair IMEI

+ Patch Certificate

 

SM-G532F:

+ Write Firmware

+ Unlock

+ Read Unlock Codes

+ Reset FRP/React/EE

+ Read CERT

+ Write CERT

 

SM-G532G:

+ Write Firmware

+ Unlock

+ Read Unlock Codes

+ Reset FRP/React/EE

+ Read CERT

+ Write CERT

 

SM-G532M:

+ Write Firmware

+ Unlock

+ Read Unlock Codes

+ Reset FRP/React/EE

+ Read CERT

+ Write CERT

 

SM-G550T:

+ Repair IMEI

+ Patch Certificate

+ Read CERT

+ Write CERT

 

SM-G550T1:

+ Repair IMEI

+ Patch Certificate

+ Read CERT

+ Write CERT

 

SM-G550T2:

+ Read Unlock Codes

+ Repair IMEI

+ Patch Certificate

+ Read CERT

+ Write CERT

 

SM-G570F:

+ Read Unlock Codes

+ Repair IMEI

+ Patch Certificate

+ Read CERT

+ Write CERT

 

SM-G570M:

+ Read Unlock Codes

+ Repair IMEI

+ Patch Certificate

+ Read CERT

+ Write CERT

 

SM-G570Y:

+ Write Firmware

+ Read Unlock Codes

+ Reset FRP/React/EE

+ Repair IMEI

+ Patch Certificate

+ Read EFS

+ Write EFS

+ Read CERT

+ Write CERT

+ Write NV DATA

 

SM-G600F:

+ Write Firmware

+ Read Unlock Codes

+ Reset FRP/React/EE

+ Repair IMEI

+ Patch Certificate

+ Read EFS

+ Write EFS

+ Read CERT

+ Write CERT

+ Write NV DATA

 

SM-G610F:

+ Read Unlock Codes

+ Repair IMEI

+ Patch Certificate

+ Read CERT

+ Write CERT

 

SM-G610L:

+ Write Firmware

+ Read Unlock Codes

+ Reset FRP/React/EE

+ Repair IMEI

+ Patch Certificate

+ Read EFS

+ Write EFS

+ Read CERT

+ Write CERT

+ Write NV DATA

 

SM-G610M:

+ Write Firmware

+ Read Unlock Codes

+ Reset FRP/React/EE

+ Repair IMEI

+ Patch Certificate

+ Read EFS

+ Write EFS

+ Read CERT

+ Write CERT

+ Write NV DATA

 

SM-G610S:

+ Write Firmware

+ Read Unlock Codes

+ Reset FRP/React/EE

+ Repair IMEI

+ Patch Certificate

+ Read EFS

+ Write EFS

+ Read CERT

+ Write CERT

+ Write NV DATA

 

SM-G610Y:

+ Write Firmware

+ Read Unlock Codes

+ Reset FRP/React/EE

+ Repair IMEI

+ Patch Certificate

+ Read EFS

+ Write EFS

+ Read CERT

+ Write CERT

+ Write NV DATA

 

SM-G903F:

+ Repair IMEI

+ Patch Certificate

 

SM-G903M:

+ Repair IMEI

+ Patch Certificate

 

SM-G903W:

+ Repair IMEI

+ Patch Certificate

 

SM-G930F:

+ Repair IMEI

+ Patch Certificate

 

SM-G930FD:

+ Repair IMEI

+ Patch Certificate

 

SM-G930K:

+ Repair IMEI

+ Patch Certificate

 

SM-G930L:

+ Repair IMEI

+ Patch Certificate

 

SM-G930S:

+ Repair IMEI

+ Patch Certificate

 

SM-G930W8:

+ Repair IMEI

+ Patch Certificate

 

SM-G935F:

+ Repair IMEI

+ Patch Certificate

 

SM-G935FD:

+ Repair IMEI

+ Patch Certificate

 

SM-G935K:

+ Repair IMEI

+ Patch Certificate

 

SM-G935L:

+ Repair IMEI

+ Patch Certificate

 

SM-G935S:

+ Repair IMEI

+ Patch Certificate

 

SM-G935W8:

+ Repair IMEI

+ Patch Certificate

 

SM-J106B:

+ Write Firmware

+ Unlock

+ Read Unlock Codes

+ Reset FRP/React/EE

+ Repair IMEI

+ Repair SN

+ Repair BlueTooth

+ Repair WiFi

+ Repair Product Code

+ Reset EFS

+ Disable Factory Mode

+ Patch Certificate

+ Read EFS

+ Write EFS

+ Read CERT

+ Write CERT

 

SM-J106F:

+ Write Firmware

+ Unlock

+ Read Unlock Codes

+ Reset FRP/React/EE

+ Repair IMEI

+ Repair SN

+ Repair BlueTooth

+ Repair WiFi

+ Repair Product Code

+ Reset EFS

+ Disable Factory Mode

+ Patch Certificate

+ Read EFS

+ Write EFS

+ Read CERT

+ Write CERT

 

SM-J106H:

+ Write Firmware

+ Unlock

+ Read Unlock Codes

+ Reset FRP/React/EE

+ Repair IMEI

+ Repair SN

+ Repair BlueTooth

+ Repair WiFi

+ Repair Product Code

+ Reset EFS

+ Disable Factory Mode

+ Patch Certificate

+ Read EFS

+ Write EFS

+ Read CERT

+ Write CERT

 

SM-J106M:

+ Write Firmware

+ Unlock

+ Read Unlock Codes

+ Reset FRP/React/EE

+ Repair IMEI

+ Repair SN

+ Repair BlueTooth

+ Repair WiFi

+ Repair Product Code

+ Reset EFS

+ Disable Factory Mode

+ Patch Certificate

+ Read EFS

+ Write EFS

+ Read CERT

+ Write CERT

 

SM-J120A:

+ Repair IMEI

+ Patch Certificate

+ Read CERT

+ Write CERT

 

SM-J120AZ:

+ Repair IMEI

+ Patch Certificate

+ Read CERT

+ Write CERT

 

SM-J120F:

+ Repair IMEI

+ Patch Certificate

 

SM-J120FN:

+ Repair IMEI

+ Patch Certificate

 

SM-J120G:

+ Repair IMEI

+ Patch Certificate

 

SM-J120M:

+ Repair IMEI

+ Patch Certificate

 

SM-J120W:

+ Repair IMEI

+ Patch Certificate

+ Read CERT

+ Write CERT

 

SM-J120ZN:

+ Repair IMEI

+ Patch Certificate

 

SM-J320A:

+ Repair IMEI

+ Patch Certificate

+ Read CERT

+ Write CERT

 

SM-J320AZ:

+ Repair IMEI

+ Patch Certificate

+ Read CERT

+ Write CERT

 

SM-J320N0:

+ Write Firmware

+ Reset FRP/React/EE

+ Read EFS

+ Write EFS

+ Read QCN

+ Write QCN

+ Read SEC

+ Write SEC

 

SM-J320R4:

+ Write Firmware

+ Reset FRP/React/EE

+ Read EFS

+ Write EFS

+ Read QCN

+ Write QCN

+ Read SEC

+ Write SEC

 

SM-J320Y:

+ Write Firmware

+ Reset FRP/React/EE

+ Read EFS

+ Write EFS

+ Read QCN

+ Write QCN

+ Read SEC

+ Write SEC

 

SM-J320YZ:

+ Write Firmware

+ Reset FRP/React/EE

+ Read EFS

+ Write EFS

+ Read QCN

+ Write QCN

+ Read SEC

+ Write SEC

 

SM-J320ZN:

+ Read QCN

+ Write QCN

+ Read SEC

+ Write SEC

 

SM-J321AZ:

+ Repair IMEI

+ Patch Certificate

+ Read CERT

+ Write CERT

 

SM-J5007:

+ Reset FRP/React/EE

 

SM-J700F:

+ Repair IMEI

+ Patch Certificate

 

SM-J700F/DS:

+ Repair IMEI

+ Patch Certificate

 

SM-J700H:

+ Repair IMEI

+ Patch Certificate

 

SM-J700H/DS:

+ Repair IMEI

+ Patch Certificate

 

SM-J700M:

+ Repair IMEI

+ Patch Certificate

 

SM-J700M/DS:

+ Repair IMEI

+ Patch Certificate

 

SM-J7108:

+ Repair IMEI

+ Patch Certificate

 

SM-J7109:

+ Write Firmware

+ Reset FRP/React/EE

+ Read EFS

+ Write EFS

+ Read QCN

+ Write QCN

+ Read SEC

+ Write SEC

 

SM-J710F:

+ Repair IMEI

+ Patch Certificate

 

SM-J710FN:

+ Repair IMEI

+ Patch Certificate

 

SM-J710GN:

+ Repair IMEI

+ Patch Certificate

 

SM-J710K:

+ Repair IMEI

+ Patch Certificate

 

SM-J710MN:

+ Repair IMEI

+ Patch Certificate

 

SM-N930FD:

+ Read Unlock Codes

 

SM-N930K:

+ Read Unlock Codes

 

SM-N930L:

+ Read Unlock Codes

SM-N930S:

+ Read Unlock Codes

 

SM-P585:

+ Write Firmware

+ Read Unlock Codes

+ Reset FRP/React/EE

+ Repair IMEI

+ Patch Certificate

+ Read EFS

+ Write EFS

+ Read CERT

+ Write CERT

+ Write NV DATA

 

SM-P585M:

+ Write Firmware

+ Read Unlock Codes

+ Reset FRP/React/EE

+ Repair IMEI

+ Patch Certificate

+ Read EFS

+ Write EFS

+ Read CERT

+ Write CERT

+ Write NV DATA

 

SM-P585Y:

+ Write Firmware

+ Read Unlock Codes

+ Reset FRP/React/EE

+ Repair IMEI

+ Patch Certificate

+ Read EFS

+ Write EFS

+ Read CERT

+ Write CERT

+ Write NV DATA

 

SM-T375L:

+ Repair IMEI

+ Patch Certificate

 

SM-T375S:

+ Repair IMEI

+ Patch Certificate

 

SM-T3777:

+ Repair IMEI

+ Patch Certificate

 

SM-T377T:

+ Repair IMEI

+ Patch Certificate

+ Read CERT

+ Write CERT

 

SM-T377V:

+ Repair IMEI

+ Patch Certificate

 

SM-T585:

+ Repair IMEI

+ Patch Certificate

 

SM-T587:

+ Repair IMEI

+ Patch Certificate

 

SM-T677:

+ Repair IMEI

+ Patch Certificate

 

SM-T677NL:

+ Repair IMEI

+ Patch Certificate

 

SM-T719Y:

+ Reset FRP/React/EE

 

SM-T818:

+ Write Firmware

+ Reset FRP/React/EE

+ Read EFS

+ Write EFS

+ Read QCN

+ Write QCN

+ Read SEC

+ Write SEC

 

SM-T818T:

+ Write Firmware

+ Reset FRP/React/EE

+ Read EFS

+ Write EFS

+ Read QCN

+ Write QCN

+ Read SEC

+ Write SEC

  • پسند 2

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
MR.Ali    4,082

Samsung Tool PRO 27.5. Exclusive 1st world

 

Today we add new and exclusive solutions - MTK based samsung phones support:

 

- support SM-G532F (Flashing, Backup/Restore CERT, Unlock, Read codes, Reser FRP in flash mode (TEST), reboot download/recovery) - first in the world

- support SM-G532G (Flashing, Backup/Restore CERT, Unlock, Read codes, Reser FRP in flash mode (TEST), reboot download/recovery) - first in the world

- support SM-G532M (Flashing, Backup/Restore CERT, Unlock, Read codes, Reser FRP in flash mode (TEST), reboot download/recovery) - first in the world

 

Note: cert contains HWID based sign, so cannot be written to another phone

 

PS. May be you tired from so fast updates and we need stop?)

  • پسند 2

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
hadi000    349

Samsung Tool PRO 27.6 Update. Xmas Update smile.gif First in the world.

Again after few weeks of hardworking we have big for OUR customers

 

Added addition function:

 

PATCH cert for all known firmwares at this moment for:

 

- support SM-G9287 (patch cert (need root) all known firmwares) - first world

- support SM-G9287C (patch cert (need root) all known firmwares) - first world

- support SM-G928A (patch cert (need root) all known firmwares) - first world

- support SM-G928C (patch cert (need root) all known firmwares) - first world

- support SM-G928F (patch cert (need root) all known firmwares) - first world

- support SM-G928G (patch cert (need root) all known firmwares) - first world

- support SM-G928I (patch cert (need root) all known firmwares) - first world

- support SM-G928K (patch cert (need root) all known firmwares) - first world

- support SM-G928L (patch cert (need root) all known firmwares) - first world

- support SM-G928N0 (patch cert (need root) all known firmwares) - first world

- support SM-G928S (patch cert (need root) all known firmwares) - first world

- support SM-G928T (patch cert (need root) all known firmwares) - first world

- support SM-G928W8 (patch cert (need root) all known firmwares) - first world

- support SM-N9208 (patch cert (need root) all known firmwares) - first world

- support SM-N920C (patch cert (need root) all known firmwares) - first world

- support SM-N920G (patch cert (need root) all known firmwares) - first world

- support SM-N920I (patch cert (need root) all known firmwares) - first world

- support SM-N920K (patch cert (need root) all known firmwares) - first world

- support SM-N920L (patch cert (need root) all known firmwares) - first world

- support SM-N920S (patch cert (need root) all known firmwares) - first world

- support SM-N920T (patch cert (need root) all known firmwares) - first world

- support SM-N920W8 (patch cert (need root) all known firmwares) - first world

- support SM-T715 (patch cert (need root) all known firmwares) - first world

- support SM-T715C (patch cert (need root) all known firmwares) - first world

- support SM-T715N0 (patch cert (need root) all known firmwares) - first world

- support SM-T715Y (patch cert (need root) all known firmwares) - first world

- support SM-T815 (patch cert (need root) all known firmwares) - first world

- support SM-T815C (patch cert (need root) all known firmwares) - first world

- support SM-T815N0 (patch cert (need root) all known firmwares) - first world

- support SM-T815Y (patch cert (need root) all known firmwares) - first world

- support SM-T817 (patch cert (need root) all known firmwares) - first world

- support SM-T817T (patch cert (need root) all known firmwares) - first world

- support SM-T817W (patch cert (need root) all known firmwares) - first world

 

 

Added addition support for all known firmwares:

 

- support SM-A800F (unlock, Read codes, repair, patch cert - all known firmwares(need root)) - first world

- support SM-A800I (unlock, Read codes, repair, patch cert - all known firmwares(need root)) - first world

- support SM-A800IZ (unlock, Read codes, repair, patch cert - all known firmwares(need root)) - first world

- support SM-A800S (unlock, Read codes, repair, patch cert - all known firmwares(need root)) - first world

- support SM-A800YZ (unlock, Read codes, repair, patch cert - all known firmwares(need root)) - first world

- support SM-G890A (unlock, Read codes, repair, patch cert - all known firmwares(need root)) - first world

- support SM-G920A (unlock, Read codes, repair, patch cert - all known firmwares(need root)) - first world

- support SM-G920AZ (unlock, Read codes, repair, patch cert - all known firmwares(need root)) - first world

- support SM-G920F (unlock, Read codes, repair, patch cert - all known firmwares(need root)) - first world

- support SM-G920FD (unlock, Read codes, repair, patch cert - all known firmwares(need root)) - first world

- support SM-G920FQ (unlock, Read codes, repair, patch cert - all known firmwares(need root)) - first world

- support SM-G920I (unlock, Read codes, repair, patch cert - all known firmwares(need root)) - first world

- support SM-G920K (unlock, Read codes, repair, patch cert - all known firmwares(need root)) - first world

- support SM-G920L (unlock, Read codes, repair, patch cert - all known firmwares(need root)) - first world

- support SM-G920S (unlock, Read codes, repair, patch cert - all known firmwares(need root)) - first world

- support SM-G920T (unlock, Read codes, repair, patch cert - all known firmwares(need root)) - first world

- support SM-G920T1 (unlock, Read codes, repair, patch cert - all known firmwares(need root)) - first world

- support SM-G920W8 (unlock, Read codes, repair, patch cert - all known firmwares(need root)) - first world

- support SM-G925A (unlock, Read codes, repair, patch cert - all known firmwares(need root)) - first world

- support SM-G925F (unlock, Read codes, repair, patch cert - all known firmwares(need root)) - first world

- support SM-G925FQ (unlock, Read codes, repair, patch cert - all known firmwares(need root)) - first world

- support SM-G925I (unlock, Read codes, repair, patch cert - all known firmwares(need root)) - first world

- support SM-G925K (unlock, Read codes, repair, patch cert - all known firmwares(need root)) - first world

- support SM-G925L (unlock, Read codes, repair, patch cert - all known firmwares(need root)) - first world

- support SM-G925S (unlock, Read codes, repair, patch cert - all known firmwares(need root)) - first world

- support SM-G925T (unlock, Read codes, repair, patch cert - all known firmwares(need root)) - first world

- support SM-G925W8 (unlock, Read codes, repair, patch cert - all known firmwares(need root)) - first world

 

FRP in download mode:

 

- support SM-J500F (New method reset FRP in flash mode)

- support SM-J500FN (New method reset FRP in flash mode)

- support SM-J500G (New method reset FRP in flash mode)

- support SM-J500H (New method reset FRP in flash mode)

- support SM-J500M (New method reset FRP in flash mode)

- support SM-J500N0 (New method reset FRP in flash mode)

- support SM-J500Y (New method reset FRP in flash mode)

- support SM-J700F (New method reset FRP in flash mode)

- support SM-J700H (New method reset FRP in flash mode)

- support SM-J700M (New method reset FRP in flash mode)

- support SM-N910K (New method reset FRP in flash mode)

- support SM-N910L (New method reset FRP in flash mode)

- support SM-N910S (New method reset FRP in flash mode)

- support SM-N9200 (New method reset FRP in flash mode)

- support SM-N9208 (New method reset FRP in flash mode)

- support SM-N920A (New method reset FRP in flash mode)

- support SM-N920C (New method reset FRP in flash mode)

- support SM-N920F (New method reset FRP in flash mode)

- support SM-N920G (New method reset FRP in flash mode)

- support SM-N920I (New method reset FRP in flash mode)

- support SM-N920K (New method reset FRP in flash mode)

- support SM-N920L (New method reset FRP in flash mode)

- support SM-N920P (New method reset FRP in flash mode)

- support SM-N920S (New method reset FRP in flash mode)

- support SM-N920T (New method reset FRP in flash mode)

- support SM-N920W8 (New method reset FRP in flash mode)

- support SM-T670 (New method reset FRP in flash mode)

- support SM-T677 (New method reset FRP in flash mode)

- support SM-T677NL (New method reset FRP in flash mode)

- support SM-T817 (New method reset FRP in flash mode)

- support SM-T817P (New method reset FRP in flash mode)

- support SM-T817T (New method reset FRP in flash mode)

- support SM-T817W (New method reset FRP in flash mode)

 

FRP in download mode:

 

- support SC-01H (New method reset FRP in flash mode)

- support SC-02F (New method reset FRP in flash mode)

- support SM-A800F (New method reset FRP in flash mode)

- support SM-A800I (New method reset FRP in flash mode)

- support SM-A800IZ (New method reset FRP in flash mode)

- support SM-A800S (New method reset FRP in flash mode)

- support SM-A800YZ (New method reset FRP in flash mode)

- support SM-G150N0 (New method reset FRP in flash mode)

- support SM-G150NK (New method reset FRP in flash mode)

- support SM-G150NL (New method reset FRP in flash mode)

- support SM-G150NS (New method reset FRP in flash mode)

- support SM-G155S (New method reset FRP in flash mode)

- support SM-G903F (New method reset FRP in flash mode)

- support SM-G903M (New method reset FRP in flash mode)

- support SM-G903W (New method reset FRP in flash mode)

- support SM-J120F (New method reset FRP in flash mode)

- support SM-J120FN (New method reset FRP in flash mode)

- support SM-J120G (New method reset FRP in flash mode)

- support SM-J120M (New method reset FRP in flash mode)

- support SM-J120ZN (New method reset FRP in flash mode)

- support SM-J200BT (New method reset FRP in flash mode)

- support SM-J200F (New method reset FRP in flash mode)

- support SM-J200G (New method reset FRP in flash mode)

- support SM-J200GU (New method reset FRP in flash mode)

- support SM-J200M (New method reset FRP in flash mode)

- support SM-J200Y (New method reset FRP in flash mode)

 

UNLOCK VIA MSL CODE(IF YOU HAVE IT OR GOT IT FROM INSIDER!!.

WITHOUT MSL CODE YOU CAN'T UNLOCK!!!!

SOLUTION WORK ONLY VIA UART CABLE!!!

 

- support SM-J5108 (unlock via msl code(if you have msl code))

- support SM-J510F (unlock via msl code(if you have msl code))

- support SM-J510FN (unlock via msl code(if you have msl code))

- support SM-J510GN (unlock via msl code(if you have msl code))

- support SM-J510H (unlock via msl code(if you have msl code))

- support SM-J510K (unlock via msl code(if you have msl code))

- support SM-J510L (unlock via msl code(if you have msl code))

- support SM-J510MN (unlock via msl code(if you have msl code))

- support SM-J510S (unlock via msl code(if you have msl code))

- support SM-J510UN (unlock via msl code(if you have msl code))

 

DO NOT ASK WHERE GET MSL - WE NOT HAVE AND WILL NOT HAVE !!!

 

goto market place or codes sections and ask there

  • پسند 5

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
mobile-gsm    4

سلام

من امروز اپدیت کردم یکی از کاربردش اضافه شدن ریپیر سریال a510fهست

خیلی هم براش کارم لنگ بود

  • پسند 1

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
Unes    3,102

Samsung Tool Pro 27.7. Last 2016 year update and New year Update

 

The last update of 2016 year.

We hope all users are so happy from our job and updates this year.

 

Next year we will have also lot of exclusive and hot updates.

 

 

Added:

 

- support SM-T587P (Flash, Unlock(TEST), Read/Write QCN, Read/Write EFS, Read/Write SEC, Write CERT, Reset FRP)

- support SM-T560NU (Flash, Read/Write EFS, Reset FRP)

 

- support SM-J320W8 (Flash, Read/Write EFS, Read/Write CERT, Unlock, Read codes, repair, patch cert) - first world

- support M-G530T1 (Flash, Read/Write QCN, Read/Write EFS, Read/Write SEC, Write CERT, Reset FRP)

- support SC-01G (Flash, Read/Write QCN, Read/Write EFS, Read/Write SEC, Write CERT, Reset FRP)

 

- support SM-C9000 (Flash, Read/Write QCN, Read/Write EFS, Read/Write SEC, Write CERT, Reset FRP, Unlock via MSL(if you have msl code))

- support SM-G5510 (Flash, Read/Write QCN, Read/Write EFS, Read/Write SEC, Write CERT, Unlock via MSL(if you have msl code))

- support SM-G5520 (Flash, Read/Write QCN, Read/Write EFS, Read/Write SEC, Write CERT, Unlock via MSL(if you have msl code))

 

- support SM-C5000 (unlock via msl code(if you have msl code))

- support SM-C7000 (unlock via msl code(if you have msl code))

- support SM-J320N0 (unlock via msl code(if you have msl code))

- support SM-J320Y (unlock via msl code(if you have msl code))

- support SM-J320YZ (unlock via msl code(if you have msl code))

- support SM-J320ZN (unlock via msl code(if you have msl code))

 

Improved:

- write NV data algo - now without auto reboot after write

- repair S6 (G920x, G925x...) algo: now will ask if HMAC mismatch.

If you have Security damaged error -write NV data from working phone and then without reboot - do phone phone repair

 

Fixed:

- patch CERT error(4 8) on J120x A310F

- SM-J700T, SM-J700T1, Unlock, Read/Write CERT

Download Link V27.7

  • پسند 3

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
Unes    3,102

Samsung Tool PRO 27.8 Update.

 

Added:

 

- support SM-J327P (Flashing, Read/Write QCN, Read/Write EFS, Read/Write SEC, Write CERT, Unlock(TEST))

 

- support SM-T567V (Flashing, Read/Write QCN, Read/Write EFS, Read/Write SEC, Write CERT, Reset FRP)

 

- support SM-G532MT (Flashing, Backup/Restore CERT, Unlock, Read codes, Reser FRP (TEST), reboot download/recovery)

 

- support SM-C7010 (Flash, Read/Write QCN, Read/Write EFS, Read/Write SEC, Write CERT, Reset FRP, Unlock via MSL(if you have msl code))

 

- support SM-A320F (Flashing, Read/Write EFS, reboot download/recovery, Read info)

 

- support SM-A320FL (Flashing, Read/Write EFS, reboot download/recovery, Read info)

 

- support SM-A520F (Flashing, Read/Write EFS, reboot download/recovery, Read info)

 

- support SM-A720F (Flashing, Read/Write EFS, reboot download/recovery, Read info)

 

- support SM-P580 (Flashing, Read/Write EFS)

 

- support Unlock/Read codes latest sec patch for SHANNON SS333 (G920, G925, G928, N920)

 

Update recovery files for A3, A5, A7, S6, S6 EDGE, NOTE5

(for reset pattern and repair DRK)

  • پسند 2

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
REZA.ARBIL    7,209

Samsung Tool PRO 27.9 Released. First world A320

 

 

New phones added:

 

Some hot solution and exclusive for today just for warm upsmile.gif

 

- support SM-A320F (Flashing, Backup/Restore CERT, Unlock, Repair, Patch cert, reboot download/recovery) - first in the world

- support SM-A320FL (Flashing, Backup/Restore CERT, Unlock, Repair, Patch cert, reboot download/recovery) - first in the world

- support SM-A320Y (Flashing, Backup/Restore CERT, Unlock, Repair, Patch cert, reboot download/recovery) - first in the world

 

 

- support SM-A520K (Flash, Backup/Restore EFS, reboot download/recovery)

- support SM-A520L (Flash, Backup/Restore EFS, reboot download/recovery)

- support SM-A520W (Flash, Backup/Restore EFS, reboot download/recovery)

 

- support SM-J200BT (Read codes, unlock, read/write CERT for sec patch 2017-01-01 and 2017-02-01, repair, patch CERT)

- support SM-J200F (Read codes, unlock, read/write CERT for sec patch 2017-01-01 and 2017-02-01, repair, patch CERT)

- support SM-J200G (Read codes, unlock, read/write CERT for sec patch 2017-01-01 and 2017-02-01, repair, patch CERT)

- support SM-J200GU (Read codes, unlock, read/write CERT for sec patch 2017-01-01 and 2017-02-01, repair, patch CERT)

- support SM-J200M (Read codes, unlock, read/write CERT for sec patch 2017-01-01 and 2017-02-01, repair, patch CERT)

- support SM-J200Y (Read codes, unlock, read/write CERT for sec patch 2017-01-01 and 2017-02-01, repair, patch CERT)

- support SM-J700T (Read codes, unlock, read/write CERT for sec patch 2017-01-01 and 2017-02-01, repair, patch CERT)

- support SM-J700T1 (Read codes, unlock, read/write CERT for sec patch 2017-01-01 and 2017-02-01, repair, patch CERT)

 

- support SM-G903M (Read codes, unlock, read/write CERT for sec patch 2017-01-01 and 2017-02-01)

- support SM-G903W (Read codes, unlock, read/write CERT for sec patch 2017-01-01 and 2017-02-01)

- support SM-G930F (Read codes, unlock, read/write CERT for sec patch 2017-01-01 and 2017-02-01)

- support SM- G930FD (Read codes, unlock, read/write CERT for sec patch 2017-01-01 and 2017-02-01)

- support SM-G930K (Read codes, unlock, read/write CERT for sec patch 2017-01-01 and 2017-02-01)

- support SM-G930L (Read codes, unlock, read/write CERT for sec patch 2017-01-01 and 2017-02-01)

- support SM-G930S (Read codes, unlock, read/write CERT for sec patch 2017-01-01 and 2017-02-01)

- support SM-G930W8 (Read codes, unlock, read/write CERT for sec patch 2017-01-01 and 2017-02-01)

- support SM-G935F (Read codes, unlock, read/write CERT for sec patch 2017-01-01 and 2017-02-01)

- support SM-G935FD (Read codes, unlock, read/write CERT for sec patch 2017-01-01 and 2017-02-01)

- support SM-G935K (Read codes, unlock, read/write CERT for sec patch 2017-01-01 and 2017-02-01)

- support SM-G935L (Read codes, unlock, read/write CERT for sec patch 2017-01-01 and 2017-02-01)

- support SM-G935S (Read codes, unlock, read/write CERT for sec patch 2017-01-01 and 2017-02-01)

- support SM-G935W8 (Read codes, unlock, read/write CERT for sec patch 2017-01-01 and 2017-02-01)

- support SM-J120A (Read codes, unlock, read/write CERT for sec patch 2017-01-01 and 2017-02-01)

- support SM-J120AZ (Read codes, unlock, read/write CERT for sec patch 2017-01-01 and 2017-02-01)

- support SM-J120F (Read codes, unlock, read/write CERT for sec patch 2017-01-01 and 2017-02-01)

- support SM-J120FN (Read codes, unlock, read/write CERT for sec patch 2017-01-01 and 2017-02-01)

- support SM-J120G (Read codes, unlock, read/write CERT for sec patch 2017-01-01 and 2017-02-01)

- support SM-J120M (Read codes, unlock, read/write CERT for sec patch 2017-01-01 and 2017-02-01)

- support SM-J120W (Read codes, unlock, read/write CERT for sec patch 2017-01-01 and 2017-02-01)

- support SM-J120ZN (Read codes, unlock, read/write CERT for sec patch 2017-01-01 and 2017-02-01)

- support SM-J320A (Read codes, unlock, read/write CERT for sec patch 2017-01-01 and 2017-02-01)

- support SM-J320AZ (Read codes, unlock, read/write CERT for sec patch 2017-01-01 and 2017-02-01)

- support SM-J320W8 (Read codes, unlock, read/write CERT for sec patch 2017-01-01 and 2017-02-01)

- support SM-J321AZ (Read codes, unlock, read/write CERT for sec patch 2017-01-01 and 2017-02-01)

- support SM-J7108 (Read codes, unlock, read/write CERT for sec patch 2017-01-01 and 2017-02-01)

- support SM-J710F (Read codes, unlock, read/write CERT for sec patch 2017-01-01 and 2017-02-01)

- support SM-J710FN (Read codes, unlock, read/write CERT for sec patch 2017-01-01 and 2017-02-01)

- support SM-J710GN (Read codes, unlock, read/write CERT for sec patch 2017-01-01 and 2017-02-01)

- support SM-J710K (Read codes, unlock, read/write CERT for sec patch 2017-01-01 and 2017-02-01)

- support SM-J710MN (Read codes, unlock, read/write CERT for sec patch 2017-01-01 and 2017-02-01)

- support SM-P585 (Read codes, unlock, read/write CERT for sec patch 2017-01-01 and 2017-02-01)

- support SM-P585M (Read codes, unlock, read/write CERT for sec patch 2017-01-01 and 2017-02-01)

- support SM-P585Y (Read codes, unlock, read/write CERT for sec patch 2017-01-01 and 2017-02-01)

- support SM-T375L (Read codes, unlock, read/write CERT for sec patch 2017-01-01 and 2017-02-01)

- support SM-T375S (Read codes, unlock, read/write CERT for sec patch 2017-01-01 and 2017-02-01)

- support SM-T3777 (Read codes, unlock, read/write CERT for sec patch 2017-01-01 and 2017-02-01)

- support SM-T377V (Read codes, unlock, read/write CERT for sec patch 2017-01-01 and 2017-02-01)

- support SM-T585 (Read codes, unlock, read/write CERT for sec patch 2017-01-01 and 2017-02-01)

- support SM-T587 (Read codes, unlock, read/write CERT for sec patch 2017-01-01 and 2017-02-01)

- support SM-T677 (Read codes, unlock, read/write CERT for sec patch 2017-01-01 and 2017-02-01)

- support SM-T677A (Read codes, unlock, read/write CERT for sec patch 2017-01-01 and 2017-02-01)

- support SM-T677NK (Read codes, unlock, read/write CERT for sec patch 2017-01-01 and 2017-02-01)

- support SM-T677NL (Read codes, unlock, read/write CERT for sec patch 2017-01-01 and 2017-02-01)

 

 

Some old phones moved from 2g software to PRO. In next month we will move all old phone from 2G sw to PRO.

 

- support SGH-A137 (Flashing, unlock/read codes (TAT and FLASH), repair (TAT and FLASH), backup/restore EEP/FULL)

- support SGH-A177 (Flashing, unlock/read codes (TAT and FLASH), repair (TAT and FLASH), backup/restore EEP/FULL)

- support SGH-A226 (Flashing, unlock/read codes (TAT and FLASH), repair (TAT and FLASH), backup/restore EEP/FULL)

- support SGH-A227 (Flashing, unlock/read codes (TAT and FLASH), repair (TAT and FLASH), backup/restore EEP/FULL)

- support SGH-A237 (Flashing, unlock/read codes (TAT and FLASH), repair (TAT and FLASH), backup/restore EEP/FULL)

- support SGH-A256 (Flashing, unlock/read codes (TAT and FLASH), repair (TAT and FLASH), backup/restore EEP/FULL)

- support SGH-A257 (Flashing, unlock/read codes (TAT and FLASH), repair (TAT and FLASH), backup/restore EEP/FULL)

- support SGH-A437 (Flashing, unlock/read codes (TAT and FLASH), repair (TAT and FLASH), backup/restore EEP/FULL)

- support SGH-A516 (Flashing, unlock/read codes (TAT and FLASH), repair (TAT and FLASH), backup/restore EEP/FULL)

- support SGH-A517 (Flashing, unlock/read codes (TAT and FLASH), repair (TAT and FLASH), backup/restore EEP/FULL)

- support SGH-B100I (Flashing, unlock/read codes (TAT and FLASH), repair (TAT and FLASH), backup/restore EEP/FULL)

- support SGH-B130 (Flashing, unlock/read codes (TAT and FLASH), repair (TAT and FLASH), backup/restore EEP/FULL)

- support SGH-B130L (Flashing, unlock/read codes (TAT and FLASH), repair (TAT and FLASH), backup/restore EEP/FULL)

- support SGH-B130S (Flashing, unlock/read codes (TAT and FLASH), repair (TAT and FLASH), backup/restore EEP/FULL)

- support SGH-B130T (Flashing, unlock/read codes (TAT and FLASH), repair (TAT and FLASH), backup/restore EEP/FULL)

- support SGH-B270 (Flashing, unlock/read codes (TAT and FLASH), repair (TAT and FLASH), backup/restore EEP/FULL)

- support SGH-C270 (Flashing, unlock/read codes (TAT and FLASH), repair (TAT and FLASH), backup/restore EEP/FULL)

- support SGH-C276 (Flashing, unlock/read codes (TAT and FLASH), repair (TAT and FLASH), backup/restore EEP/FULL)

- support SGH-C280 (Flashing, unlock/read codes (TAT and FLASH), repair (TAT and FLASH), backup/restore EEP/FULL)

- support SGH-E250 (Flashing, unlock/read codes (TAT and FLASH), repair (TAT and FLASH), backup/restore EEP/FULL)

- support GT-E1150i (Flashing, unlock/read codes (TAT and FLASH), repair (TAT and FLASH), backup/restore EEP/FULL) [TABLE=class: tborder, width: 100%, align: center]

[TR]

[TD=class: alt1][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: alt2] [/TD]

[TD=class: alt1, align: right]

[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

 

لینک دانلود

  • پسند 3

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
Unes    3,102


 

Samsung Tool PRO 28.0 Released. Small Update.

 

Added:

 

- support SM-T585C (Flashing, Read/Write EFS, Backup/Restore CERT, Unlock, Repair, Patch cert, reboot download/recovery)

 

- support SM-C5010 (Flashing, Read/Write QCN, Read/Write EFS, Read/Write SEC, Reset FRP(TEST), reboot download/recovery)

- support SM-C900F (Flashing, Read/Write QCN, Read/Write EFS, Read/Write SEC, Reset FRP(TEST), reboot download/recovery)

 

- support SM-T818A (Flashing, Read/Write QCN, Read/Write EFS, Read/Write SEC, Reset FRP)

- support SM-T818V (Flashing, Read/Write QCN, Read/Write EFS, Read/Write SEC, Reset FRP)

- support SM-T818W (Flashing, Read/Write QCN, Read/Write EFS, Read/Write SEC)

 

- support SM-G390F (Flashing, Read/Write EFS, reboot download/recovery)

 

Some old 2G phones moved to new software:

 

- support GT-E1050 (Flashing, unlock/read codes (TAT and FLASH), repair (TAT and FLASH), backup/restore EEP/FULL)

- support GT-E1050V (Flashing, unlock/read codes (TAT and FLASH), repair (TAT and FLASH), backup/restore EEP/FULL)

- support GT-E1055G (Flashing, unlock/read codes (TAT and FLASH), repair (TAT and FLASH), backup/restore EEP/FULL)

- support GT-E1055T (Flashing, unlock/read codes (TAT and FLASH), repair (TAT and FLASH), backup/restore EEP/FULL)

- support GT-E1070 (Flashing, unlock/read codes (TAT and FLASH), repair (TAT and FLASH), backup/restore EEP/FULL)

- support GT-E1070C (Flashing, unlock/read codes (TAT and FLASH), repair (TAT and FLASH), backup/restore EEP/FULL)

- support GT-E1070M (Flashing, unlock/read codes (TAT and FLASH), repair (TAT and FLASH), backup/restore EEP/FULL)

- support GT-E1070T (Flashing, unlock/read codes (TAT and FLASH), repair (TAT and FLASH), backup/restore EEP/FULL)

- support GT-E1075 (Flashing, unlock/read codes (TAT and FLASH), repair (TAT and FLASH), backup/restore EEP/FULL)

- support GT-E1075L (Flashing, unlock/read codes (TAT and FLASH), repair (TAT and FLASH), backup/restore EEP/FULL)

- support GT-E1080 (Flashing, unlock/read codes (TAT and FLASH), repair (TAT and FLASH), backup/restore EEP/FULL)

- support GT-E1080I (Flashing, unlock/read codes (TAT and FLASH), repair (TAT and FLASH), backup/restore EEP/FULL)

- support GT-E1080T (Flashing, unlock/read codes (TAT and FLASH), repair (TAT and FLASH), backup/restore EEP/FULL)

- support GT-E1080W (Flashing, unlock/read codes (TAT and FLASH), repair (TAT and FLASH), backup/restore EEP/FULL)

- support GT-E1081T (Flashing, unlock/read codes (TAT and FLASH), repair (TAT and FLASH), backup/restore EEP/FULL)

- support GT-E1086I (Flashing, unlock/read codes (TAT and FLASH), repair (TAT and FLASH), backup/restore EEP/FULL)

- support GT-E1130 (Flashing, unlock/read codes (TAT and FLASH), repair (TAT and FLASH), backup/restore EEP/FULL)

- support GT-E1130B (Flashing, unlock/read codes (TAT and FLASH), repair (TAT and FLASH), backup/restore EEP/FULL)

- support GT-E1200M (Flashing, unlock/read codes (TAT and FLASH), repair (TAT and FLASH), backup/restore EEP/FULL)

- support GT-E1200T (Flashing, unlock/read codes (TAT and FLASH), repair (TAT and FLASH), backup/restore EEP/FULL)

- support GT-E1205L (Flashing, unlock/read codes (TAT and FLASH), repair (TAT and FLASH), backup/restore EEP/FULL)

- support GT-E1205T (Flashing, unlock/read codes (TAT and FLASH), repair (TAT and FLASH), backup/restore EEP/FULL)

- support GT-E1207T (Flashing, unlock/read codes (TAT and FLASH), repair (TAT and FLASH), backup/restore EEP/FULL)

Fixed ODIN flash large files (more that 4Gb)

Fixed selecting TAR files with directory inside

Fix compressing/decompressing NV_data in some phones

 

download

  • پسند 3

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
Unes    3,102

Samsung Tool PRO 28.1 Update. New phones added.

 

GUI changes:

- Quick search in profiles

 

New phones added:

 

support unlock, read codes, read cert, repair for sec patch 2017-03-01 for

A310 A510 ...

 

- support SM-J326AZ (Flash, Backup/Restore EFS, reboot download/recovery, unlock via MSL)

- support SM-J327A (Flash, Backup/Restore EFS, reboot download/recovery, unlock via MSL)

- support SM-J327AZ (Flash, Backup/Restore EFS, reboot download/recovery, unlock via MSL)

 

- support SM-J727V (Flashing, Read/Write QCN, Read/Write EFS, Read/Write SEC, Unlock via MSL , reboot download/recovery)

- support SM-J727VPP (Flashing, Read/Write QCN, Read/Write EFS, Read/Write SEC, Unlock via MSL , reboot download/recovery)

 

- support SM-T377W (Flash, Read/Write EFS, Read/Write CERT, Unlock, Read codes, repair, patch cert, reset pattern lock, reset FRP)

 

- support SM-J727P (Flashing, Read/Write QCN, Read/Write EFS, Read/Write SEC, Unlock(TEST), reboot download/recovery)

 

Unlock via MSL for A520F, A520K, A520L, A520W, A720F (NEED MSL for unlock!!!)

 

Old phones added/moved from 2G sw:

 

- support E1080C (flashing, unlock/read codes/repair(TAT and Flash), backup/restore EEP/FULL)

- support E1080F (flashing, unlock/read codes/repair(TAT and Flash), backup/restore EEP/FULL)

- support E1083C (flashing, unlock/read codes/repair(TAT and Flash), backup/restore EEP/FULL)

- support E1085 (flashing, unlock/read codes/repair(TAT and Flash), backup/restore EEP/FULL)

- support E1085F (flashing, unlock/read codes/repair(TAT and Flash), backup/restore EEP/FULL)

- support E1085L (flashing, unlock/read codes/repair(TAT and Flash), backup/restore EEP/FULL)

- support E1085T (flashing, unlock/read codes/repair(TAT and Flash), backup/restore EEP/FULL)

- support E1085U (flashing, unlock/read codes/repair(TAT and Flash), backup/restore EEP/FULL)

- support E1086 (flashing, unlock/read codes/repair(TAT and Flash), backup/restore EEP/FULL)

- support E1086L (flashing, unlock/read codes/repair(TAT and Flash), backup/restore EEP/FULL)

- support E1086W (flashing, unlock/read codes/repair(TAT and Flash), backup/restore EEP/FULL)

- support E1087T (flashing, unlock/read codes/repair(TAT and Flash), backup/restore EEP/FULL)

- support E1088C (flashing, unlock/read codes/repair(TAT and Flash), backup/restore EEP/FULL)

- support E1100 (flashing, unlock/read codes/repair(TAT and Flash), backup/restore EEP/FULL)

- support E1100C (flashing, unlock/read codes/repair(TAT and Flash), backup/restore EEP/FULL)

- support E1100T (flashing, unlock/read codes/repair(TAT and Flash), backup/restore EEP/FULL)

- support E1101C (flashing, unlock/read codes/repair(TAT and Flash), backup/restore EEP/FULL)

- support E1105T (flashing, unlock/read codes/repair(TAT and Flash), backup/restore EEP/FULL)

- support E1107 (flashing, unlock/read codes/repair(TAT and Flash), backup/restore EEP/FULL)

- support E1107T (flashing, unlock/read codes/repair(TAT and Flash), backup/restore EEP/FULL)

- support E1110 (flashing, unlock/read codes/repair(TAT and Flash), backup/restore EEP/FULL)

- support E1110 SEA (flashing, unlock/read codes/repair(TAT and Flash), backup/restore EEP/FULL)

- support E1110C (flashing, unlock/read codes/repair(TAT and Flash), backup/restore EEP/FULL)

- support E1113C (flashing, unlock/read codes/repair(TAT and Flash), backup/restore EEP/FULL)

- support E1117 (flashing, unlock/read codes/repair(TAT and Flash), backup/restore EEP/FULL)

- support E1117L (flashing, unlock/read codes/repair(TAT and Flash), backup/restore EEP/FULL)

 

Fixed:

- Unlock/Read codes C3595

  • پسند 3

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
Unes    3,102

Samsung Tool PRO 28.3 New function, Qualcomm based phones codes reading via server and more.

 

 

After few years of job we present today own hot and exclusive solution for reading codes from new security qualcomm phones. At this moment not exist free solution for unlock this phones so we decide to do this (Direct READ codes via server) by credits. Why not free?

1. because free solution will kill business.

2. becouse free solution fast copy past.

3. because high cost hardware involved in this solution.

 

How this work. Connect phone via usb(no need even root), enable ADB, press read codes.

Nothing will not changed inside phone, phone will be like before operation (knox will be untouched),

you will have just codes for unlock your phone.

This operation will work if you have enough credits on your account.

If phone has modified data inside, codes may not readed, in this case credits will remain on account.

 

This solution work without any connection to 3nd part server. Solution fully independent from anyone.

So nothing to worry about (someone close account, problem on server, access changes etc.).

We guaranteed 99,9% servers uptime.

 

Unlock Credits Pricing & Unlock Credits Resellers goto HERE:

 

Added Direct Read codes via server :

 

- addition support SM-A9000 (Direct READ codes via server) - no need root

- addition support SM-A9100 (Direct READ codes via server) - no need root

- addition support SM-A910F (Direct READ codes via server) - no need root

- addition support SM-C5000 (Direct READ codes via server) - no need root

- addition support SM-C5010 (Direct READ codes via server) - no need root

- addition support SM-C5018 (Direct READ codes via server) - no need root

- addition support SM-C7000 (Direct READ codes via server) - no need root

- addition support SM-C7010 (Direct READ codes via server) - no need root

- addition support SM-C7018 (Direct READ codes via server) - no need root

- addition support SM-C9000 (Direct READ codes via server) - no need root

- addition support SM-C900F (Direct READ codes via server) - no need root

- addition support SM-G5510 (Direct READ codes via server) - no need root

- addition support SM-G5520 (Direct READ codes via server) - no need root

- addition support SM-G891A (Direct READ codes via server) - no need root

- addition support SM-G9300 (Direct READ codes via server) - no need root

- addition support SM-G9308 (Direct READ codes via server) - no need root

- addition support SM-G930A (Direct READ codes via server) - no need root

- addition support SM-G930AZ (Direct READ codes via server) - no need root

- addition support SM-G9350 (Direct READ codes via server) - no need root

- addition support SM-G935A (Direct READ codes via server) - no need root

- addition support SM-G9500 (Direct READ codes via server) - no need root

- addition support SM-G9508 (Direct READ codes via server) - no need root

- addition support SM-G950U (Direct READ codes via server) - no need root

- addition support SM-G950U1 (Direct READ codes via server) - no need root

- addition support SM-G950W (Direct READ codes via server) - no need root

- addition support SM-G9550 (Direct READ codes via server) - no need root

- addition support SM-G955U (Direct READ codes via server) - no need root

- addition support SM-G955U1 (Direct READ codes via server) - no need root

- addition support SM-G955W (Direct READ codes via server) - no need root

- addition support SM-J320N0 (Direct READ codes via server) - no need root

- addition support SM-J320Y (Direct READ codes via server) - no need root

- addition support SM-J320YZ (Direct READ codes via server) - no need root

- addition support SM-J320ZN (Direct READ codes via server) - no need root

- addition support SM-J5108 (Direct READ codes via server) - no need root

- addition support SM-J510F (Direct READ codes via server) - no need root

- addition support SM-J510FN (Direct READ codes via server) - no need root

- addition support SM-J510FQ (Direct READ codes via server) - no need root

- addition support SM-J510GN (Direct READ codes via server) - no need root

- addition support SM-J510H (Direct READ codes via server) - no need root

- addition support SM-J510K (Direct READ codes via server) - no need root

- addition support SM-J510L (Direct READ codes via server) - no need root

- addition support SM-J510MN (Direct READ codes via server) - no need root

- addition support SM-J510S (Direct READ codes via server) - no need root

- addition support SM-J510UN (Direct READ codes via server) - no need root

- addition support SM-J727V (Direct READ codes via server) - no need root

- addition support SM-J727VPP (Direct READ codes via server) - no need root

- addition support SM-T818 (Direct READ codes via server) - no need root

- addition support SM-T818A (Direct READ codes via server) - no need root

- addition support SM-T818T (Direct READ codes via server) - no need root

- addition support SM-T818V (Direct READ codes via server) - no need root

- addition support SM-T818W (Direct READ codes via server) - no need root

- addition support SM-T825 (Direct READ codes via server) - no need root

- addition support SM-T825Y (Direct READ codes via server) - no need root

 

New phones added:

 

- support SM-J530F (Flashing, Backup/Restore CERT, Unlock, Repair, Patch cert, reboot download/recovery) - first in the world

- support SM-J530FM (Flashing, Backup/Restore CERT, Unlock, Repair, Patch cert, reboot download/recovery) - first in the world

- support SM-J530Y (Flashing, Backup/Restore CERT, Unlock, Repair, Patch cert, reboot download/recovery) - first in the world

- support SM-J730F (Flashing, Backup/Restore CERT, Unlock, Repair, Patch cert, reboot download/recovery) - first in the world

- support SM-J730FM (Flashing, Backup/Restore CERT, Unlock, Repair, Patch cert, reboot download/recovery) - first in the world

- support SM-J730GM (Flashing, Backup/Restore CERT, Unlock, Repair, Patch cert, reboot download/recovery) - first in the world

 

- support SM-C5018 (Flashing, Read/Write QCN, Read/Write EFS, Read/Write SEC, Unlock via MSL , reboot download/recovery)

- support SM-C7018 (Flashing, Read/Write QCN, Read/Write EFS, Read/Write SEC, Unlock via MSL , reboot download/recovery)

 

- support SM-G950F (Flash, Backup/Restore EFS, reboot download/recovery, unlock via MSL)

- support SM-G950N (Flash, Backup/Restore EFS, reboot download/recovery, unlock via MSL)

- support SM-G955F (Flash, Backup/Restore EFS, reboot download/recovery, unlock via MSL)

- support SM-G955N (Flash, Backup/Restore EFS, reboot download/recovery, unlock via MSL)

 

- support SM-G9500 (Flashing, Read/Write QCN, Read/Write EFS, Read/Write SEC, Unlock via MSL, reboot download/recovery)

- support SM-G9508 (Flashing, Read/Write QCN, Read/Write EFS, Read/Write SEC, Unlock via MSL, reboot download/recovery)

- support SM-G950U (Flashing, Read/Write QCN, Read/Write EFS, Read/Write SEC, Unlock via MSL, reboot download/recovery)

- support SM-G950U1 (Flashing, Read/Write QCN, Read/Write EFS, Read/Write SEC, Unlock via MSL, reboot download/recovery)

- support SM-G950W (Flashing, Read/Write QCN, Read/Write EFS, Read/Write SEC, Unlock via MSL, reboot download/recovery)

- support SM-G9550 (Flashing, Read/Write QCN, Read/Write EFS, Read/Write SEC, Unlock via MSL, reboot download/ recovery)

- support SM-G955U (Flashing, Read/Write QCN, Read/Write EFS, Read/Write SEC, Unlock via MSL, reboot download/recovery)

- support SM-G955U1 (Flashing, Read/Write QCN, Read/Write EFS, Read/Write SEC, Unlock via MSL, reboot download/recovery)

- support SM-G955W (Flashing, Read/Write QCN, Read/Write EFS, Read/Write SEC, Unlock via MSL, reboot download/recovery)

 

Old phones moved from 2G tool:

 

- support GT-E2510 (flashing, unlock/read codes/repair(TAT and Flash), backup/restore EEP/FULL)

- support SGH-J700 (flashing, unlock/read codes/repair(TAT and Flash), backup/restore EEP/FULL)

- support SGH-J700I (flashing, unlock/read codes/repair(TAT and Flash), backup/restore EEP/FULL)

- support SGH-J700L (flashing, unlock/read codes/repair(TAT and Flash), backup/restore EEP/FULL)

- support SGH-J700V (flashing, unlock/read codes/repair(TAT and Flash), backup/restore EEP/FULL)

- support SGH-J706 (flashing, unlock/read codes/repair(TAT and Flash), backup/restore EEP/FULL)

- support SGH-J708 (flashing, unlock/read codes/repair(TAT and Flash), backup/restore EEP/FULL)

- support SGH-J708I (flashing, unlock/read codes/repair(TAT and Flash), backup/restore EEP/FULL)

- support SGH-M150 (flashing, unlock/read codes/repair(TAT and Flash), backup/restore EEP/FULL)

- support SGH-M158 (flashing, unlock/read codes/repair(TAT and Flash), backup/restore EEP/FULL)

- support SGH-M200 (flashing, unlock/read codes/repair(TAT and Flash), backup/restore EEP/FULL)

- support SGH-M208 (flashing, unlock/read codes/repair(TAT and Flash), backup/restore EEP/FULL)

- support SGH-M610 (flashing, unlock/read codes/repair(TAT and Flash), backup/restore EEP/FULL)

- support SGH-M618 (flashing, unlock/read codes/repair(TAT and Flash), backup/restore EEP/FULL)

- support GT-M2310 (flashing, unlock/read codes/repair(TAT and Flash), backup/restore EEP/FULL)

- support GT-M2710 (flashing, unlock/read codes/repair(TAT and Flash), backup/restore EEP/FULL)

- support GT-M3200 (flashing, unlock/read codes/repair(TAT and Flash), backup/restore EEP/FULL)

- support GT-M3510 (flashing, unlock/read codes/repair(TAT and Flash), backup/restore EEP/FULL)

- support GT-S3600 (flashing, unlock/read codes/repair(TAT and Flash), backup/restore EEP/FULL)

- support GT-S3600C (flashing, unlock/read codes/repair(TAT and Flash), backup/restore EEP/FULL)

- support GT-S3601 (flashing, unlock/read codes/repair(TAT and Flash), backup/restore EEP/FULL)

- support SGH-T109 (flashing, unlock/read codes/repair(TAT and Flash), backup/restore EEP/FULL)

- support SGH-T139 (flashing, unlock/read codes/repair(TAT and Flash), backup/restore EEP/FULL)

- support SGH-T219S (flashing, unlock/read codes/repair(TAT and Flash), backup/restore EEP/FULL)

- support SGH-T249 (flashing, unlock/read codes/repair(TAT and Flash), backup/restore EEP/FULL)

- support SGH-T369 (flashing, unlock/read codes/repair(TAT and Flash), backup/restore EEP/FULL)

- support SGH-T439 (flashing, unlock/read codes/repair(TAT and Flash), backup/restore EEP/FULL)

- support SGH-T456 (flashing, unlock/read codes/repair(TAT and Flash), backup/restore EEP/FULL)

- support SGH-T459 (flashing, unlock/read codes/repair(TAT and Flash), backup/restore EEP/FULL)

 

- New settings look.

- Odin flasher protocol updated

- Double CTRL toggle Repair tab visibility (if no active work and checked "Allow restore IMEI")

  • پسند 3

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
Unes    3,102

[TABLE]

[TR]

[TD]

[/TD]

[TD]

[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

Samsung Tool PRO 28.4 New function, Qualcomm based phones codes reading via server and more.

 

 

After few years of job we present today own hot and exclusive solution for reading codes from new security qualcomm phones. At this moment not exist free solution for unlock this phones so we decide to do this (Direct READ codes via server) by credits. Why not free?

1. because free solution will kill business.

2. becouse free solution fast copy past.

3. because high cost hardware involved in this solution.

 

How this work. Connect phone via usb(no need even root), enable ADB, press read codes.

Nothing will not changed inside phone, phone will be like before operation (knox will be untouched),

you will have just codes for unlock your phone.

This operation will work if you have enough credits on your account.

If phone has modified data inside, codes may not readed, in this case credits will remain on account.

 

This solution work without any connection to 3nd part server. Solution fully independent from anyone.

So nothing to worry about (someone close account, problem on server, access changes etc.).

We guaranteed 99,9% servers uptime.

 

Unlock Credits Pricing & Unlock Credits Resellers goto HERE:

 

Added Direct Read codes via server :

 

- addition support SM-A9000 (Direct READ codes via server) - no need root

- addition support SM-A9100 (Direct READ codes via server) - no need root

- addition support SM-A910F (Direct READ codes via server) - no need root

- addition support SM-C5000 (Direct READ codes via server) - no need root

- addition support SM-C5010 (Direct READ codes via server) - no need root

- addition support SM-C5018 (Direct READ codes via server) - no need root

- addition support SM-C7000 (Direct READ codes via server) - no need root

- addition support SM-C7010 (Direct READ codes via server) - no need root

- addition support SM-C7018 (Direct READ codes via server) - no need root

- addition support SM-C9000 (Direct READ codes via server) - no need root

- addition support SM-C900F (Direct READ codes via server) - no need root

- addition support SM-G5510 (Direct READ codes via server) - no need root

- addition support SM-G5520 (Direct READ codes via server) - no need root

- addition support SM-G891A (Direct READ codes via server) - no need root

- addition support SM-G9300 (Direct READ codes via server) - no need root

- addition support SM-G9308 (Direct READ codes via server) - no need root

- addition support SM-G930A (Direct READ codes via server) - no need root

- addition support SM-G930AZ (Direct READ codes via server) - no need root

- addition support SM-G9350 (Direct READ codes via server) - no need root

- addition support SM-G935A (Direct READ codes via server) - no need root

- addition support SM-G9500 (Direct READ codes via server) - no need root

- addition support SM-G9508 (Direct READ codes via server) - no need root

- addition support SM-G950U (Direct READ codes via server) - no need root

- addition support SM-G950U1 (Direct READ codes via server) - no need root

- addition support SM-G950W (Direct READ codes via server) - no need root

- addition support SM-G9550 (Direct READ codes via server) - no need root

- addition support SM-G955U (Direct READ codes via server) - no need root

- addition support SM-G955U1 (Direct READ codes via server) - no need root

- addition support SM-G955W (Direct READ codes via server) - no need root

- addition support SM-J320N0 (Direct READ codes via server) - no need root

- addition support SM-J320Y (Direct READ codes via server) - no need root

- addition support SM-J320YZ (Direct READ codes via server) - no need root

- addition support SM-J320ZN (Direct READ codes via server) - no need root

- addition support SM-J5108 (Direct READ codes via server) - no need root

- addition support SM-J510F (Direct READ codes via server) - no need root

- addition support SM-J510FN (Direct READ codes via server) - no need root

- addition support SM-J510FQ (Direct READ codes via server) - no need root

- addition support SM-J510GN (Direct READ codes via server) - no need root

- addition support SM-J510H (Direct READ codes via server) - no need root

- addition support SM-J510K (Direct READ codes via server) - no need root

- addition support SM-J510L (Direct READ codes via server) - no need root

- addition support SM-J510MN (Direct READ codes via server) - no need root

- addition support SM-J510S (Direct READ codes via server) - no need root

- addition support SM-J510UN (Direct READ codes via server) - no need root

- addition support SM-J727V (Direct READ codes via server) - no need root

- addition support SM-J727VPP (Direct READ codes via server) - no need root

- addition support SM-T818 (Direct READ codes via server) - no need root

- addition support SM-T818A (Direct READ codes via server) - no need root

- addition support SM-T818T (Direct READ codes via server) - no need root

- addition support SM-T818V (Direct READ codes via server) - no need root

- addition support SM-T818W (Direct READ codes via server) - no need root

- addition support SM-T825 (Direct READ codes via server) - no need root

- addition support SM-T825Y (Direct READ codes via server) - no need root

 

New phones added:

 

- support SM-J530F (Flashing, Backup/Restore CERT, Unlock, Repair, Patch cert, reboot download/recovery) - first in the world

- support SM-J530FM (Flashing, Backup/Restore CERT, Unlock, Repair, Patch cert, reboot download/recovery) - first in the world

- support SM-J530Y (Flashing, Backup/Restore CERT, Unlock, Repair, Patch cert, reboot download/recovery) - first in the world

- support SM-J730F (Flashing, Backup/Restore CERT, Unlock, Repair, Patch cert, reboot download/recovery) - first in the world

- support SM-J730FM (Flashing, Backup/Restore CERT, Unlock, Repair, Patch cert, reboot download/recovery) - first in the world

- support SM-J730GM (Flashing, Backup/Restore CERT, Unlock, Repair, Patch cert, reboot download/recovery) - first in the world

 

- support SM-C5018 (Flashing, Read/Write QCN, Read/Write EFS, Read/Write SEC, Unlock via MSL , reboot download/recovery)

- support SM-C7018 (Flashing, Read/Write QCN, Read/Write EFS, Read/Write SEC, Unlock via MSL , reboot download/recovery)

 

- support SM-G950F (Flash, Backup/Restore EFS, reboot download/recovery, unlock via MSL)

- support SM-G950N (Flash, Backup/Restore EFS, reboot download/recovery, unlock via MSL)

- support SM-G955F (Flash, Backup/Restore EFS, reboot download/recovery, unlock via MSL)

- support SM-G955N (Flash, Backup/Restore EFS, reboot download/recovery, unlock via MSL)

 

- support SM-G9500 (Flashing, Read/Write QCN, Read/Write EFS, Read/Write SEC, Unlock via MSL, reboot download/recovery)

- support SM-G9508 (Flashing, Read/Write QCN, Read/Write EFS, Read/Write SEC, Unlock via MSL, reboot download/recovery)

- support SM-G950U (Flashing, Read/Write QCN, Read/Write EFS, Read/Write SEC, Unlock via MSL, reboot download/recovery)

- support SM-G950U1 (Flashing, Read/Write QCN, Read/Write EFS, Read/Write SEC, Unlock via MSL, reboot download/recovery)

- support SM-G950W (Flashing, Read/Write QCN, Read/Write EFS, Read/Write SEC, Unlock via MSL, reboot download/recovery)

- support SM-G9550 (Flashing, Read/Write QCN, Read/Write EFS, Read/Write SEC, Unlock via MSL, reboot download/ recovery)

- support SM-G955U (Flashing, Read/Write QCN, Read/Write EFS, Read/Write SEC, Unlock via MSL, reboot download/recovery)

- support SM-G955U1 (Flashing, Read/Write QCN, Read/Write EFS, Read/Write SEC, Unlock via MSL, reboot download/recovery)

- support SM-G955W (Flashing, Read/Write QCN, Read/Write EFS, Read/Write SEC, Unlock via MSL, reboot download/recovery)

 

Old phones moved from 2G tool:

 

- support GT-E2510 (flashing, unlock/read codes/repair(TAT and Flash), backup/restore EEP/FULL)

- support SGH-J700 (flashing, unlock/read codes/repair(TAT and Flash), backup/restore EEP/FULL)

- support SGH-J700I (flashing, unlock/read codes/repair(TAT and Flash), backup/restore EEP/FULL)

- support SGH-J700L (flashing, unlock/read codes/repair(TAT and Flash), backup/restore EEP/FULL)

- support SGH-J700V (flashing, unlock/read codes/repair(TAT and Flash), backup/restore EEP/FULL)

- support SGH-J706 (flashing, unlock/read codes/repair(TAT and Flash), backup/restore EEP/FULL)

- support SGH-J708 (flashing, unlock/read codes/repair(TAT and Flash), backup/restore EEP/FULL)

- support SGH-J708I (flashing, unlock/read codes/repair(TAT and Flash), backup/restore EEP/FULL)

- support SGH-M150 (flashing, unlock/read codes/repair(TAT and Flash), backup/restore EEP/FULL)

- support SGH-M158 (flashing, unlock/read codes/repair(TAT and Flash), backup/restore EEP/FULL)

- support SGH-M200 (flashing, unlock/read codes/repair(TAT and Flash), backup/restore EEP/FULL)

- support SGH-M208 (flashing, unlock/read codes/repair(TAT and Flash), backup/restore EEP/FULL)

- support SGH-M610 (flashing, unlock/read codes/repair(TAT and Flash), backup/restore EEP/FULL)

- support SGH-M618 (flashing, unlock/read codes/repair(TAT and Flash), backup/restore EEP/FULL)

- support GT-M2310 (flashing, unlock/read codes/repair(TAT and Flash), backup/restore EEP/FULL)

- support GT-M2710 (flashing, unlock/read codes/repair(TAT and Flash), backup/restore EEP/FULL)

- support GT-M3200 (flashing, unlock/read codes/repair(TAT and Flash), backup/restore EEP/FULL)

- support GT-M3510 (flashing, unlock/read codes/repair(TAT and Flash), backup/restore EEP/FULL)

- support GT-S3600 (flashing, unlock/read codes/repair(TAT and Flash), backup/restore EEP/FULL)

- support GT-S3600C (flashing, unlock/read codes/repair(TAT and Flash), backup/restore EEP/FULL)

- support GT-S3601 (flashing, unlock/read codes/repair(TAT and Flash), backup/restore EEP/FULL)

- support SGH-T109 (flashing, unlock/read codes/repair(TAT and Flash), backup/restore EEP/FULL)

- support SGH-T139 (flashing, unlock/read codes/repair(TAT and Flash), backup/restore EEP/FULL)

- support SGH-T219S (flashing, unlock/read codes/repair(TAT and Flash), backup/restore EEP/FULL)

- support SGH-T249 (flashing, unlock/read codes/repair(TAT and Flash), backup/restore EEP/FULL)

- support SGH-T369 (flashing, unlock/read codes/repair(TAT and Flash), backup/restore EEP/FULL)

- support SGH-T439 (flashing, unlock/read codes/repair(TAT and Flash), backup/restore EEP/FULL)

- support SGH-T456 (flashing, unlock/read codes/repair(TAT and Flash), backup/restore EEP/FULL)

- support SGH-T459 (flashing, unlock/read codes/repair(TAT and Flash), backup/restore EEP/FULL)

 

- New settings look.

- Odin flasher protocol updated

- Double CTRL toggle Repair tab visibility (if no active work and checked "Allow restore IMEI")

 

MEGA LINK Samsung 28.4

 

Please download 28.4 version with fix.

  • پسند 1

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
Unes    3,102

SamsungToolPRO_28.5.exe

 

DOWNLOAD

  • پسند 1
  • تشکر 1

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
Unes    3,102

Samsung Tool Pro 28.6 Released new phones and fixes.

Added:

 

- support SC-02H (Flashing, Read/Write QCN, Read/Write EFS, Read/Write SEC, Unlock via MSL, Direct READ codes via server(credits based), reboot download/recovery)

 

- Fixed J510MN code reading,

- Fixed buttons in credits dialog with black screen,

- Fixed crash software on some PC,

- Fixed server message Wrong IP.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

برای ارسال دیدگاه یک حساب کاربری ایجاد کنید یا وارد حساب خود شوید

برای اینکه بتوانید دیدگاهی ارسال کنید نیاز دارید که کاربر سایت شوید

ایجاد یک حساب کاربری

برای حساب کاربری جدید در سایت ما ثبت نام کنید. عضویت خیلی ساده است !

ثبت نام یک حساب کاربری جدید

ورود به حساب کاربری

دارای حساب کاربری هستید؟ از اینجا وارد شوید

ورود به حساب کاربری

 • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

  هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.

×