رفتن به مطلب
شرایط فعال سازی بخش ویژه
جستجو در
  • تنظیمات بیشتر ...
جستجو به صورت ...
جستجو در ...
ahmad

مشکل دوربین 205 نوکیا

پست های پیشنهاد شده

ahmad    293

نگفته آب یا ضربه

 

دوربین رو باز میکنی ، گوشی خاموش و دوباره خودش روشن میشه

 

این مدل دوربین پرسی دارن و نمیشه تعویض و تست کرد.نظر شما ؟؟؟؟؟

 

سولوشن دوربین رو کسی داره؟

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
ahmad    293
فیلد 355 را رایت کرده و تست کنید و اعلام نتیجه

 

 

یکبار فلش زدم نتیجه نداد

فیلد 355 ؟؟؟ میشه ساده تر توضیح؟؟؟؟؟؟باکس Atf دارم

 

 

 

Number of Image Files: 0

 

 

 

AUTO SELECTED DEAD USB FLASHING...

 

If Phone Booting does not Start in 5 Seconds,

Then Perform Steps 1, 2, 3 and 4...

 

1. Remove USB and Battery...

2. Insert USB.

3. Insert Battery. (Some phones boot automatically)

4. Please Power on phone shortly...

 

 

Infineon USB Boot: F00A1FB300020303010100FF

Total Flashing Time (Erase + Flashing) : 00:00:00

(Booting time is NOT Included)

 

Waiting for Phone to Start-Up..(Max 150 seconds)

 

 

 

Scanning USB Ports...

 

================================================

Basic Phone Information

================================================

MCU Version: V 04.71 15-10-13 RM-862 © Nokia

IMEI Plain : 355507053782848

IMEI Spare : A355507053782840

IMEI SV : 33555070537828412F

IMEI (2nd) : 355507053782855

IMEI Spare : A355507053782850

IMEI SV : 33555070537828512F

Phone Model: K 205

Category : Phone

Phone Type : RM-862

 

================================================

Extended Phone Information

================================================

Product Serial Number: 865A191BI

Product Code : 059Q0D2

Module Code : 0205222

Basic Production Code: 059N267

Long Production SN : 0

PPM SW Version : V 04.71 15-10-13 RM-862 © Nokia MA4

BT MCM Version : 19b5-22012

MCU SW Version : V 04.71 15-10-13 RM-862 © Nokia

HW Version : 3050

RFIC Version : 68

LCD Version : TPO

Content Pack Version : Content: ma4_059T5F4 V 04.71 15-10-13 RM-862 © Nokia

Bluetooth ID : 54:79:75:D5:BC:CE

CS Type : GSM900, GSM1800

 

********** SIMLOCK INFO **********

CONFIG_DATA : 0010100000000000

PROFILE_BITS : 800000000004000B

ASIC : 11

PROVIDER : Default Test Operator

LOCK COUNTERS: KEYPRESS 0/3, FBUS 0/10

 

Block [1] 1:Open 2:Open 3:Open 4:Open 5:Open

Block [2] 1:Open 2:Open 3:Open 4:Open 5:Open

Block [3] 1:Open 2:Open 3:Open 4:Open 5:Open

Block [4] 1:Open 2:Open 3:Open 4:Open 5:Open

Block [5] 1:Open 2:Open 3:Open 4:Open 5:Open

Block [6] 1:Open 2:Open 3:Open 4:Open 5:Open

Block [7] 1:Open 2:Open 3:Open 4:Open 5:Open

 

SIMLOCK_TYPE : PA_SIMLOC30 (20-digit NCK)

SIMLOCK_TEST : PASSED

SECURITY_TEST : PASSED

SECURITY_CODE : 12345

PHONE_MODE : TEST

 

================================================

Dynamic Camera Configuration

================================================

DCC ID : NI00CS00000401022F03

DCC Ver: 010009

Status : OK

 

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
ahmad    293

 

Scanning USB Ports...

 

================================================

Basic Phone Information

================================================

MCU Version: V 04.71 15-10-13 RM-862 © Nokia

IMEI Plain : 355507053782848

IMEI Spare : A355507053782840

IMEI SV : 33555070537828412F

IMEI (2nd) : 355507053782855

IMEI Spare : A355507053782850

IMEI SV : 33555070537828512F

Phone Model: K 205

Category : Phone

Phone Type : RM-862

 

================================================

Extended Phone Information

================================================

Product Serial Number: 865A191BI

Product Code : 059Q0D2

Module Code : 0205222

Basic Production Code: 059N267

Long Production SN : 0

PPM SW Version : V 04.71 15-10-13 RM-862 © Nokia MA4

BT MCM Version : 19b5-22012

MCU SW Version : V 04.71 15-10-13 RM-862 © Nokia

HW Version : 3050

RFIC Version : 68

LCD Version : TPO

Content Pack Version : Content: ma4_059T5F4 V 04.71 15-10-13 RM-862 © Nokia

Bluetooth ID : 54:79:75:D5:BC:CE

CS Type : GSM900, GSM1800

 

********** SIMLOCK INFO **********

CONFIG_DATA : 0010100000000000

PROFILE_BITS : 800000000004000B

ASIC : 11

PROVIDER : Default Test Operator

LOCK COUNTERS: KEYPRESS 0/3, FBUS 0/10

 

Block [1] 1:Open 2:Open 3:Open 4:Open 5:Open

Block [2] 1:Open 2:Open 3:Open 4:Open 5:Open

Block [3] 1:Open 2:Open 3:Open 4:Open 5:Open

Block [4] 1:Open 2:Open 3:Open 4:Open 5:Open

Block [5] 1:Open 2:Open 3:Open 4:Open 5:Open

Block [6] 1:Open 2:Open 3:Open 4:Open 5:Open

Block [7] 1:Open 2:Open 3:Open 4:Open 5:Open

 

SIMLOCK_TYPE : PA_SIMLOC30 (20-digit NCK)

SIMLOCK_TEST : PASSED

SECURITY_TEST : PASSED

SECURITY_CODE : 12345

PHONE_MODE : TEST

 

================================================

Dynamic Camera Configuration

================================================

DCC ID : NI00CS00000401022F03

DCC Ver: 010009

Status : OK

 

MCU: V 04.71 15-10-13 RM-862 © Nokia

IMEI: 355507053782848

Model : Kc 205

Product Serial Number: 865A191BI

Product Code : 059Q0D2

Module Code : 0205222

Basic Production Code: 059N267

Long Production SN : 0

PPM SW Version : V 04.71 15-10-13 RM-862 © Nokia MA4

BT MCM Version : 19b5-22012

MCU SW Version : V 04.71 15-10-13 RM-862 © Nokia

HW Version : 3050

RFIC Version : 68

LCD Version : TPO

********** SIMLOCK INFO **********

CONFIG_DATA : 0010100000000000

PROFILE_BITS : 800000000004000B

ASIC : 11

PROVIDER : Default Test Operator

LOCK COUNTERS: KEYPRESS 0/3, FBUS 0/10

 

Block [1] 1:Open 2:Open 3:Open 4:Open 5:Open

Block [2] 1:Open 2:Open 3:Open 4:Open 5:Open

Block [3] 1:Open 2:Open 3:Open 4:Open 5:Open

Block [4] 1:Open 2:Open 3:Open 4:Open 5:Open

Block [5] 1:Open 2:Open 3:Open 4:Open 5:Open

Block [6] 1:Open 2:Open 3:Open 4:Open 5:Open

Block [7] 1:Open 2:Open 3:Open 4:Open 5:Open

ST_SIMLOCK_TEST : PASSED

ST_LCD_TEST : PASSED

SECURITY_CODE : 12345

MASTER_CODE : 0162034236

PHONE_MODE : TEST

 

================================================

Dynamic Camera Configuration

================================================

DCC ID : NI00CS00000401022F03

DCC Ver: 010009

Status : OK

 

 

 

Reading PM from 0 - 400

Found PM Section: 4 , 8 Items

Found PM Section: 8 , 11 Items

Found PM Section: 11 , 5 Items

Found PM Section: 13 , 167 Items

Found PM Section: 42 , 27 Items

Found PM Section: 54 , 1 Item

Found PM Section: 96 , 2 Items

Found PM Section: 107 , 6 Items

Found PM Section: 116 , 17 Items

Found PM Section: 120 , 4 Items

Found PM Section: 193 , 4 Items

Found PM Section: 217 , 1 Item

Found PM Section: 218 , 1 Item

Found PM Section: 238 , 1 Item

Found PM Section: 239 , 3 Items

Found PM Section: 301 , 17 Items

Found PM Section: 308 , 9 Items

Found PM Section: 322 , 1 Item

Found PM Section: 339 , 2 Items

Found PM Section: 341 , 3 Items

Found PM Section: 354 , 1 Item

Found PM Section: 355 , 1 Item

Found PM Section: 362 , 2 Items

Found PM Section: 364 , 27 Items

Found PM Section: 365 , 17 Items

Found PM Section: 374 , 1 Item

Found PM Section: 383 , 260 Items

Found PM Section: 390 , 309 Items

Found PM Section: 391 , 181 Items

 

PM File SAVED TO :

C:\AdvanceBox Turbo Flasher\Nokia\Backup\355507053782848\355507053782848_RM-862_0-400_44256.pm

 

Time Taken to Read PM : 00:00:09

MCU: V 04.71 15-10-13 RM-862 © Nokia

IMEI: 355507053782848

Model : K� 205

Product Serial Number: 865A191BI

Product Code : 059Q0D2

Module Code : 0205222

Basic Production Code: 059N267

Long Production SN : 0

PPM SW Version : V 04.71 15-10-13 RM-862 © Nokia MA4

BT MCM Version : 19b5-22012

MCU SW Version : V 04.71 15-10-13 RM-862 © Nokia

HW Version : 3050

RFIC Version : 68

LCD Version : TPO

Content Pack Version : Content: ma4_059T5F4 V 04.71 15-10-13 RM-862 © Nokia

********** SIMLOCK INFO **********

CONFIG_DATA : 0010100000000000

PROFILE_BITS : 800000000004000B

ASIC : 11

PROVIDER : Default Test Operator

 

Block [1] 1:Open 2:Open 3:Open 4:Open 5:Open

Block [2] 1:Open 2:Open 3:Open 4:Open 5:Open

Block [3] 1:Open 2:Open 3:Open 4:Open 5:Open

Block [4] 1:Open 2:Open 3:Open 4:Open 5:Open

Block [5] 1:Open 2:Open 3:Open 4:Open 5:Open

Block [6] 1:Open 2:Open 3:Open 4:Open 5:Open

Block [7] 1:Open 2:Open 3:Open 4:Open 5:Open

ST_SIMLOCK_TEST : PASSED

ST_LCD_TEST : PASSED

SECURITY_CODE : 12345

MASTER_CODE : 0162034236

PHONE_MODE : TEST

 

================================================

Dynamic Camera Configuration

================================================

DCC ID : NI00CS00000401022F03

DCC Ver: 010009

Status : OK

 

 

 

Reading PM Important DATA

Found PM Section: 4 , 8 Items

Found PM Section: 120 , 4 Items

Found PM Section: 308 , 9 Items

Found PM Section: 355 , 1 Item

Found PM Section: 341 , 3 Items

 

Important PM Data SAVED TO :

C:\AdvanceBox Turbo Flasher\Nokia\Backup\355507053782848\imp_355507053782848_RM-862_44327.pm

 

Time Taken to Read Important PM : 00:00:00

 

Reading Product Profile...

Element 0 = 31

Element 1 = 0

Element 4 = 0

Element 7 = 1

Element 9 = 0

Element 34 = 0

Element 35 = 0

Element 41 = 1

Element 48 = 1

Element 56 = 0

Element 58 = 1

Element 61 = 0

Element 65 = 0

Element 66 = 0

Element 69 = 1

Element 70 = 0

Element 71 = 1

Element 78 = 0

Element 79 = 0

Element 100 = 1

Element 130 = 5

Element 131 = 7

Element 135 = 0

Element 138 = 0

Element 145 = 0

Element 146 = 0

Element 147 = 0

Element 157 = 1

Element 158 = 1

Element 164 = 1

Element 165 = 0

Element 166 = 0

Element 168 = 0

Element 177 = 0

Element 183 = 0

Element 192 = 0

Element 202 = 3

Element 205 = 0

Element 206 = 0

Element 211 = 0

Element 212 = 0

Element 214 = 0

Element 217 = 0

Element 219 = 0

Element 220 = 0

Element 228 = 0

 

46 Elements Found...

Product Profile File SAVED TO :

C:\AdvanceBox Turbo Flasher\Nokia\Backup\355507053782848\355507053782848_RM-862_44327.pp

 

Time Taken to Read PP : 00:00:00

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
faham_gsm    650

فیلد 355 از داخل فول PM بردارین و رایت کنیین

مخصوص دوربین میباشد

    • پسند 1

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
SAEID BARSAN    2,244

 

 

یکبار فلش زدم نتیجه نداد

فیلد 355 ؟؟؟ میشه ساده تر توضیح؟؟؟؟؟؟باکس Atf دارم

 

 

 

Number of Image Files: 0

 

 

 

AUTO SELECTED DEAD USB FLASHING...

 

If Phone Booting does not Start in 5 Seconds,

Then Perform Steps 1, 2, 3 and 4...

 

1. Remove USB and Battery...

2. Insert USB.

3. Insert Battery. (Some phones boot automatically)

4. Please Power on phone shortly...

 

 

Infineon USB Boot: F00A1FB300020303010100FF

Total Flashing Time (Erase + Flashing) : 00:00:00

(Booting time is NOT Included)

 

Waiting for Phone to Start-Up..(Max 150 seconds)

 

 

 

Scanning USB Ports...

 

================================================

Basic Phone Information

================================================

MCU Version: V 04.71 15-10-13 RM-862 © Nokia

IMEI Plain : 355507053782848

IMEI Spare : A355507053782840

IMEI SV : 33555070537828412F

IMEI (2nd) : 355507053782855

IMEI Spare : A355507053782850

IMEI SV : 33555070537828512F

Phone Model: K 205

Category : Phone

Phone Type : RM-862

 

================================================

Extended Phone Information

================================================

Product Serial Number: 865A191BI

Product Code : 059Q0D2

Module Code : 0205222

Basic Production Code: 059N267

Long Production SN : 0

PPM SW Version : V 04.71 15-10-13 RM-862 © Nokia MA4

BT MCM Version : 19b5-22012

MCU SW Version : V 04.71 15-10-13 RM-862 © Nokia

HW Version : 3050

RFIC Version : 68

LCD Version : TPO

Content Pack Version : Content: ma4_059T5F4 V 04.71 15-10-13 RM-862 © Nokia

Bluetooth ID : 54:79:75:D5:BC:CE

CS Type : GSM900, GSM1800

 

********** SIMLOCK INFO **********

CONFIG_DATA : 0010100000000000

PROFILE_BITS : 800000000004000B

ASIC : 11

PROVIDER : Default Test Operator

LOCK COUNTERS: KEYPRESS 0/3, FBUS 0/10

 

Block [1] 1:Open 2:Open 3:Open 4:Open 5:Open

Block [2] 1:Open 2:Open 3:Open 4:Open 5:Open

Block [3] 1:Open 2:Open 3:Open 4:Open 5:Open

Block [4] 1:Open 2:Open 3:Open 4:Open 5:Open

Block [5] 1:Open 2:Open 3:Open 4:Open 5:Open

Block [6] 1:Open 2:Open 3:Open 4:Open 5:Open

Block [7] 1:Open 2:Open 3:Open 4:Open 5:Open

 

SIMLOCK_TYPE : PA_SIMLOC30 (20-digit NCK)

SIMLOCK_TEST : PASSED

SECURITY_TEST : PASSED

SECURITY_CODE : 12345

PHONE_MODE : TEST

 

================================================

Dynamic Camera Configuration

================================================

DCC ID : NI00CS00000401022F03

DCC Ver: 010009

Status : OK

 

 

 

 

همون فایل دوربین dcc

    • پسند 1

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.

×