رفتن به مطلب
شرایط فعال سازی بخش ویژه
جستجو در
 • تنظیمات بیشتر ...
جستجو به صورت ...
جستجو در ...
RASTAGHI

آخرین اخبار و آپدیت های باکس infinity

پست های پیشنهاد شده

alishams123    12,838

Infinity Chinese Miracle-2 MTK/Mediatek v1.40 - New Repair and Test features

 

Infinity Chinese Miracle-2 MTK/Mediatek v1.40 - New Repair and Test features

 

MTK SP Platform

 

- New Features supported:

MTK Android: "HW Test"

Allow Check/Verify phone FlashIc (eMMC), test DRAM memory

Support eMMC:

eMMC Read/Write Test (eMMC ReadOnly verify)

DRAM Memory test: Data Bus, Address Bus, Pattern and Increment tests

Misc HW Test: Battery test (presense, type, level)

[info]: eMMC test IS COMPLETELY SAFE - it not damage/erase/destroy Android or UserData!

Support NAND:

DRAM Memory test: Data Bus Address Bus, Pattern and Increment tests

Misc HW Test: Battery test (presense, type level)

 

- Factory Firmware Reading improved

Brand-specific improvements (HTC x64 and Oppo)

Some other improvements and bugfixes

 

- SmartAV engine improved

Data accuracy level improved

InternalDB updated and revised

Some other changes and improvements

APP Scanner improved

 

- Other

FlashLoaders updated and revised

"Preloader Init" feature improved

FlashID database updated

FlashInit DB updated, new FlashIC types supported

"CRC Errors" should be fixed. Again.

Separate "FRP Reset" option enabled in "Format FS"

Some improvements and bugfixes at all

 

 

MTK FP Platform

 

- Factory Firmware Reading improved

New types supported

FW reader engine revised

 

- UserData operations improved

Improved "User Code" read

 

- Other

Flash Read/Write revised

Some other bugfixes

 

Discussion and download link - Chinese Miracle-2 MTK/Mediatek v1.40 - New Repair and Test features

  • پسند 1

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
alishams123    12,838

Infinity Chinese Miracle-2 SPD/Spreadtrum v1.10 - Alcatel Android and more models

 

Infinity Chinese Miracle-2 SPD/Spreadtrum v1.10 - Alcatel Android and more models

 

SPD SP Platform

 

- Firmware Reading improved

Read engine updated and revised

Brand-specific improvements

Some other improvements and bugfixes

 

- Service operations improved

Security repair improved (SVC and Flash Mode)

NV operations improved

FRP (Reset Protection) remove revised, new types supported

Battery Voltage read in SVC mode activated

 

- Other

FlashLoaders updated and revised

New SLDR included (files located at /CM2SPD/Models/):

- Alcatel SC773x eMMC

ALL Service, also SECURITY REPAIR included !

ALL Forensic (PhoneBook, PatternLock)

ALL Flash (Read FW, Write FW)

- SC7731 eMMC Generic V2 (Qmobile and rest models)

 

ADB check on run activated

"Stop" button activated

Some improvements and bugfixes at all

 

 

Discussion and download links - Chinese Miracle-2 SPD/Spreadtrum v1.10 - Alcatel Android and more models

  • پسند 2

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
alishams123    12,838

Infinity Chinese Miracle-2 Spreadtrum v1.11 - Android Dream #6 - NAND Firmware Read

 

Infinity Chinese Miracle-2 SPD/Spreadtrum v1.11 - Android Dream #6 - NAND Firmware Read

 

SPD SP Platform

 

- Factory-Like FW Read for NAND released

Supported New Platforms:

SC7715 with NAND

SC8830 with NAND

 

Read IS NOT require ROOT, USB DEBUG and PowerOn phone!

This solution NOT NOT "DUMP" reading! It will NOT read useless flash dumps!

This solution NOT NOT based on stupidly reading of known "partitions" and making useless garbage!

This solution is READ COMPLETE PHONE FIRMWARE!

This solution is support ALL known for now Firmware types!

This solution ALLOW REPAIR ALL software-related problems on supported SPD NAND phones: Full erased, changed FlashIC or wrong flashing etc.

 

- SC-Type files Flashing for NAND supported!

SC-Type files is completely Factory-like firmwares.

ALLOW REPAIR ALL software-related problems on supported SPD NAND phones: Full erased, changed FlashIC or wrong flashing etc.

Supported New Platforms:

SC7715 with NAND

SC8830 with NAND

 

Platforms supported for Firmware Read and Flash:

SC5735 with eMMC

SC6815 with eMMC

SC7715 with NAND

SC7715 with eMMC

SC7730 with eMMC

SC7731 with eMMC

SC8830 with NAND

SC8830 with eMMC

 

- Other

FlashLoaders updated

FlashEngine completely revised

New FlashIDs supported for SP and FP platforms

 

 

Discussion and download links - Chinese Miracle-2 SPD/Spreadtrum v1.11 - Android Dream #6 - NAND Firmware Read

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
alishams123    12,838

Infinity Chinese Miracle-2 SPD/Spreadtrum v1.12 - 4G Time - SC9830 Support

 

[TABLE]

[TR]

[/TR]

[TR]

[TD]Infinity Chinese Miracle-2 SPD/Spreadtrum v1.12 - 4G Time - SC9830 Support

 

SPD SP Platform

- New CPU Supported:

Spreadtrum SC9830 with eMMC - WorldFirst

 

Supported operations:

- Repair Security, WiFi and BTMAC ( SVC mode only for now! )

- Read Full Phone Info/Identify: eMMC phones on SC9830

- Format FS/Repair - Safe and Fast: eMMC on SC9830

- Read PatternLock: eMMC phones on SC9830

No Root/USB debug required!

- Read PhoneBook: eMMC phones on SC9830

No Root/USB debug required!

- Firmware flashing: PAC format files on SC9830

- Firmware Read / Flash Infinity PACSC format files on SC9830

 

- Factory-Like FW Read improved

Supported New Platforms:

SC9830 with eMMC - WorldFirst

Some bugfixes and improvements

 

Platforms supported for Firmware Read and Flash:

SC9830 with eMMC

SC5735 with eMMC

SC6815 with eMMC

SC7715 with NAND

SC7715 with eMMC

SC7730 with eMMC

SC7731 with eMMC

SC8830 with NAND

SC8830 with eMMC

 

- Other

FlashLoaders updated

FlashEngine updated (SC9830 support for PAC/Infinity SC)

New FlashIDs supported for SP platform

 

Discussion and download link - Chinese Miracle-2 SPD/Spreadtrum v1.12 - 4G Time - SC9830 Support

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[/TR]

[/TABLE]

  • پسند 2

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
alishams123    12,838

Infinity Chinese Miracle-2 SPD/Spreadtrum v1.13 - Android Dream #7 - REAL SP Unlock

 

Infinity Chinese Miracle-2 SPD/Spreadtrum v1.13 - Android Dream #7 - REAL SP Unlock

 

SPD SP Platform

 

- Factory-Like FW Read improved

SC NAND: 128k read revised, now it work as should

Do not forget - 128k and 256k (and vice versa) firmwares are not compatible

Some bugfixes and improvements

 

- SPD Android SP Unlock Enabled

Just REAL and WORKING SP Unlock for SPD Android phones

 

Supported Platforms:

SC7715 NAND

SC7715 eMMC

SC5735 eMMC

SC7731 eMMC

SC7730 eMMC

SC8830 eMMC

SC8830 NAND

 

Unlock both SIMs (if present)

DO NOT destroy/change calibration values

 

Support for Secured Phones (Under Test):

SC7731 eMMC

SC7730 eMMC

 

- Other

New FlashIDs supported for SP platform

 

Discussion and download link - Infinity Chinese Miracle-2 SPD/Spreadtrum v1.13 - Android Dream #7 - REAL SP Unlock

  • پسند 3

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
alishams123    12,838

Infinity Chinese Miracle-2 SPD/Spreadtrum v1.14 - New NAND and Generic Features

 

Infinity Chinese Miracle-2 SPD/Spreadtrum v1.14 - New NAND and Generic Features

 

SPD SP Platform

 

- Flash Engine updated

Some bugfixes and improvements

 

- Firmware Reading improved

Read engine updated and revised

Brand-specific improvements

NAND: Read Full Info during FW read

NAND: FW saved with full phone info

NAND/eMMC: Save "AndroifInfo.txt" file during FW read

> File contain phone info details ( model, build version, android version and etc )

Some other improvements and bugfixes

 

- Service operations improved

Format FS/Reset settings in SVC mode released

> Allow format most of SC77xx series phones on eMMC/NAND

> This feature is not intended to be used as "main option", use it if its impossible to make reset in FlashMode

> This feature do not make "Full Reset" and do not touch FRP. It only Wipe UserData (UserData, Security settings etc.)

Supported CPU: SC6815, SC7715, SC7731, SC8830, SC9830, SC5735, NAND/eMMC, Secured and Normal

FRP reset revised, more types supported

Security repair improved (SVC and Flash Mode)

NAND: Full Info read during "Check/Info" operation released

 

- Other

SC9830 SVC support revised

Improved connection with some SC77xx phones

FlashLoaders updated and revised

FW Info details visible during Infinity FW selection

"AltLoader" mode option for SC7731 series (no need manually select v2 sldr)

Some improvements and bugfixes at all

 

 

Discussion and download links - Infinity Chinese Miracle-2 SPD/Spreadtrum v1.14 - New NAND and Generic Features

  • پسند 2

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
alishams123    12,838

Infinity Chinese Miracle-2 MTK/Mediatek v1.41 - New way MTK Servicing

 

Infinity Chinese Miracle-2 MTK/Mediatek v1.41 - New way MTK Servicing - Unlock/Security/Repair/Smart-AV/Service/UserData and more

 

- Main

Core completely revised

Improved all sub systems: Flash Engine, Read/Write and rest operations

SecureBoot Support revised

Support for MT6582 with GPT - under test

Dead/Erased flashing for MT6795 and MT6580 revised

BromInit fixed - Qmobile and some devices with "Init Not Done" problem

Initial boot procedure revised and improved

Latest FlashLoader package supported (v1552)

MT6573 support revised (moved on new loader)

Some other changes and improvements

 

- Service operations improved

"Read Security Info" option released. Allow read and check Security info (Identify) for NAND/eMMC

- Read phone IMEIs, BTMAC and WIFIMAC

- Detect "OTP" protected phones (like Alcatel and same)

Unique feature: "Read Full Info" option now allow read FULL NAND Info!

- Allow read full phone info - mode, version, build etc.

"HW Test" feature improved: MT6575/MT6577 specific improvements

Alcatel "ProInfo" operations improved

Alcatel "Repair FS" feature released

- Allow repair "stuck" problems after full erase/reflash

NVRAM operations revised - Normal and Secured mode

"Create BPLGUI" feature create MODEM CONFIG file (Maui Meta modem configuration) from ALL MTK Android eMMC phones*

*Some models, like Alcatel and few more, not support that feature!

Security Repair revised in all modes

OTP phones detection enabled during security repair - SW will warn about OTP type if OTP is enabled

"Format FS" option revised for Secured Phones

Unique feature: "Format FS" now rebuild and erase partitions, depend on their types

Unique feature: "Fix Unknow BaseBand" now NOT touch UserData on new (67xx concept) phones!

 

- Secured phones supported features

"Format FS" operation revised

Flash Read-Write (Dump Mode) Revised

Unique feature: "Fix DL operation" supported

"Security Repair" operations supported

Unique feature: "Reset UserLocks" operation supported

"SmartAV" and "AppManager" operations supported

Repair and test features supported

Unique feature: Forensic operations supported - PhoneBook, PatternLock, UserData

 

- Smart AV operations revised

"Smart AV" engine updated

"AppScanner" updated (Dictionary DB also update 1000+ types)

 

FastBoot mode operations released:

FastBoot layer supported for MTK phones (fastboot.exe is not used)

- Info - Show BootLoader state: locked/not locked, warranty and security state, HW type, SEC_BOOT state

- Unlock BootLoader - Warning! It will erase UserData!

- ReLock BootLoader

 

- Unlock operations improved

SP Unlock procedure completely revised

Dual Sim phones support improved - Read Correct code / Direct Unlock for BOTH SIM

67xx specifix improvements

Secured Phones support improved

Some other fixes and improvements

 

- FW Read Engine Revised

Improved AutoDetection

Brand-Specific improvements

New types supported (30+ types)

MT6575/MT6577 FW reader moved on "new Direct mode" - up to 3x faster reading

MT8127/MT8163 [NAND] Factory FW reading improved

 

- FW Read Extra features:

Unique feature: For NAND now read phone info also, save firmware now like as eMMC - CPU, Vendor, Model, Version, Info

Latest MT6582 (A5/A6 GPT) Factory FW reading should work now

 

Additional Read features ("Read Additional Files"):

>Create MAUI Meta Modem configarution file (BPLGUI file) eMMC Only

>Create Android-Info.txt file with all Phone Information stored

Stored Info:

PhoneInfo - Model, Version, Brand, Build version etc. for NAND and eMMC

HW Info - LCD, Touch, Modem version etc. (if exists) eMMC Only

BL Info - Compatible IDs of Flash Memory etc. for NAND and eMMC

>Create NVRAM backup during FW read for NAND and eMMC

 

UserData and Cache reading revised:

Unique feature: SW now build filesystem itself

This give following benefits:

Allow Read FW from "Encrypted" phones without wipe!

No more "Bad ExtData" problems!

Allow ignore any FileSystem problems!

Now FW is completely as factory one!

 

- Repair ExtData way changed

Now CM2 create and flash all filesystems

Allow recovery damaged phones, which cant be fixed with old method - some Alcatel and others

Alcatel Specific repair options can be found in "Extra->Alcatel"

 

- DataDirect Engine revised

More faster and accurate

Fixed some types support

 

- UserData operations improved

DataDirect Engine revised

Improved PhoneBook Extraction

Improved Gallery Extraction

Secure Platforms supported for PhoneBook and UserData extraction!

 

- New / Revised models supported

HTC 310, HTC 310w, HTC 320, HTC 526G:

Read/Write Flash - Dump

SP Unlock - Direct

NVRAM and Security operations

Forensic - PhoneBook, PatternLock, UserData

PatternLock and reset UserLocks

Smart AV, AppManager

Init Preloader

Format FS / Reset Settings

Fix DL

Repair Security

Other service and repair features

 

- Other

Show Full Phone info on ScatterFile selection

DRAM init revised - 50+ new FlashIc supported

DRAM init supported for MT6795 and MT6580

Model list revised, left only Generic, Uanlock and Specific models (rest work now in generic or unlock mode)

"Huawei Secured" phones support removed (old and outdated)

Many other different changes and improvements

 

Discussion and download links - Chinese Miracle-2 MTK/Mediatek v1.41 - New way MTK Servicing - Unlock/Security etc

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
alishams123    12,838

Infinity Chinese Miracle-2 SPD/Spreadtrum v1.15 - Dream #8 - AppManager and AV

 

Infinity Chinese Miracle-2 SPD/Spreadtrum v1.15 - Dream #8 - AppManager and AV

 

SPD SP Platform

 

- Flash Engine updated

Some bugfixes and improvements

 

- Firmware Reading improved

Brand-specific improvements

NAND: 128k phones reading improved

Some other improvements and bugfixes

 

- AppManager and AV module for SPD Android - World First!

NO need ROOT/USB Debug/PowerOn phone!

Allow remove system apps, unwanted apps and viruses

Backup/Restore is automated, no need to make any FW backup before operation

AppManager support Dictionary and Manual mode

Auto detection for most of infected applications

Ability to use own virus database and update it

Built-in db for 1000+ viruses included

UserDB is compatible with CM2MTK db

Support ALL SPD eMMC Phones/Tablets, based on the next CPUs:

SC9830 with eMMC

SC5735 with eMMC

SC6815 with eMMC

SC7715 with eMMC

SC7730 with eMMC

SC7731 with eMMC

SC8830 with eMMC

Solution support also ALL SECURED (HTC, Huawei) devices based on the next CPUs:

SC7731 with eMMC

SC7730 with eMMC

 

- Other

FlashLoaders revised

Some improvements and bugfixes at all

 

New SIGNED drivers support - uploaded on support area

 

Discussion and download links - Infinity Chinese Miracle-2 SPD/Spreadtrum v1.15 - Dream #8 - AppManager and AV

  • پسند 2

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
hossein noori    1,922

Infinity Chinese Miracle-2 MTK/Mediatek v1.42 - General improvements and fixes

 

- Main

FlashEngine Updated

AFF Verify operation improved

Some other changes and improvements

 

- Service operations improved

"Format FS" feature revised for old MT6575/MT6577 phones - Encryption and other problems

Format FS: Clear UDA+Cache (second option) method changed to WIPE

OTP detection improved

Security info read improved for MT6589 and MT6575/MT6577

Security Repair improved

FixDl operation support MT6589, especially for some Lenovo-like phones

NVRAM operations revised, NVRAM verify improved

FastBoot mode operations improved

Fix Unknown BaseBand revised: improved MT67xx support, new "deep fix" level supported

 

- Smart AV operations revised

"AppScanner" updated - Dictionary DB also updated +200 new types

 

- FW Read Engine Revised

Improved AutoDetection

Brand-Specific improvements - latest HTC, Infocus and other brands

NAND Factory FW reading improved

Additional files read improved

 

- UserData operations improved

DataDirect Engine revised

Secure Platforms supported improved

 

- Other

DRAM init revised for older platforms

All rest problems, reported by users has been fixed

Other different changes and improvements

FP platform Factory FW reading improved

 

Discussion and download links - Infinity Chinese Miracle-2 MTK/Mediatek v1.42 - General improvements and fixes

  • پسند 2

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
Unes    3,102

Infinity Chinese Miracle-2 MTK/Mediatek v1.43 - Nokia 230 support and more

 

- Main

Nokia 230 (RM-1172, RM-1173) supported for "Identify", "Format FS" operations

Nokia MTK FlashLoaders updated

 

- Service

Improved Security Info reading for old devices

 

- Factory FW read improved

Brand-specific improvements

New types supported

 

- UserData

Safe PrivacyLock reset improved

"DataProtection" lock read improved ( 5.x.x )

 

- Other

ADB and FastBoot layer updated

NAND "Phone Info" read improved

AppManager DB updated ( +50 new records )

Flash ID database updated

Some other bugfixes and improvements

 

 

Download link

 

 

New method to upload firmware files to support area - Flash Files Database - iosFileUploader

 

New method to download firmware files from support area - Flash Files Torrent system

 

Infinity-Box 11 (eleven) years (2005 - 2016) updates and support as nobody else - Infinity-Box - News

 

Unlock Codes (Huawei, SE, Motorola, Samsung etc.), iPhone Unlock, Software Activations - Infinity-Box Online Service

 

- Infinity-Box Dongle ready for delivery

- BB5 Easy Service Tool [bEST] Dongle

- CDMA-Tool Dongle (fast and easy unlock)

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
Unes    3,102

Infinity Chinese Miracle-2 MTK/Mediatek v1.44 - LG Leon/Spirit series support and more

 

- New MTK model line suport: LG

Initial list of supported models

LG Leon Series: H320, H324, H324T, H324TR, H326, H326G, H326TV

LG Spirit Series: H420, H420F, H422, H422T, H422TV

 

Supported operations:

Read full info (with extended info)

Firmware (factory like) read

Firmware (factory like) write

FlashDump Read / Write

NVRAM Read / Write

Security Read / Write

UserLocks Reset (Include LG "Knock Code") without data lost

PatternLock Reading

HW test - RAM, eMMC, Battery

Security repair - IMEI1, IMEI2, WiFi-MAC, BT-MAC

SP unlock (Unlock Code Reading)

AppManager

Format FileSystem

Repair ExtData

Flash Erase

Fix Unknown BaseBand

Init Preloader

Forensic: PhoneBook extraction

Forensic: User Gallery (Photo / Video) extraction

 

All supported operations do not require ADB/Root/Emergency mode

 

- FW Read Engine Revised

Improved AutoDetection

Brand-Specific improvements

New types supported

MT87xx - tablet specific changes

Files verification improved

FP Factory FW reading revised - new types supported

 

- Other

DataDirect Engine updated

SP Unlock revised

HW test revised for MT6575/MT6577

Flash ID database updated

FlashLoader updated

Model list revised, new brand included - LG (LG should be selected for correct LG servicing)

LG drivers can be found on support

Format FS fixed for MT6575/MT6577 NAND

Random WiFi/BTMac generation - just double select required field to generate new values

Some other bugfixes and improvements

 

 

Download link

 

 

New method to upload firmware files to support area - Flash Files Database - iosFileUploader

 

New method to download firmware files from support area - Flash Files Torrent system

 

Infinity-Box 11 (eleven) years (2005 - 2016) updates and support as nobody else - Infinity-Box - News

 

Unlock Codes (Huawei, SE, Motorola, Samsung etc.), iPhone Unlock, Software Activations - Infinity-Box Online Service

 

- Infinity-Box Dongle ready for delivery

- BB5 Easy Service Tool [bEST] Dongle

- CDMA-Tool Dongle (fast and easy unlock)

  • پسند 1

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
Unes    3,102

Infinity Chinese Miracle-2 MTK/Mediatek v1.45 - MTK Repartition tool and new features

 

MTK Repartition tool and new features!

 

- SmartAV Engine updated and revised

According to many user`s requests we left SmartAV and revise it completely.

Now chance to make phone `stuck` decreased up to 95 percent for generic (non-branded) phones and to 70-90 percent for rest models

Verification improved

Other changes and improvements on detection

 

- New feature: MTK Repartition Tool - WorldFirst and Unique !

 

Brief:

In most of MTK tablets (as well as phones) users can face `not enough memory` problem when they try to install big apps/games even if phone still has gigabytes of free memory.

It`s happen due memory divided for user and internal parts. And user-defined one is always less than internal.

Solution:

MTK RepartTool allow by one click swap memory between phone and internal storage (allow to make user-defined area bigger or vice-versa, than factory defined)

Info:

Operation will erase all user data!

Operation not allow swap memory, if there is no internal storage partition!

Supported models:

All phones, based on MT6582(new), MT6595, MT6735, MT6752, MT6753, MT6795, MT8163, MT8735, MT8783

 

- SP unlock operations revised

Implemented reading `fused SP codes` for phones, which relock back after reset ( after DirectUnlock ) - World First and Unique !

After unlock with this method - phone will became permanently unlocked

 

- FW Read Engine Revised

Improved AutoDetection

New types supported

Brand-Specific improvements

MT81xx - tablet specific changes

Files verification improved

 

- UserData operations improved

FP: Gallery (photo) extraction improved

FP: PhoneBook extraction improved

DataDirect Engine revised

 

- Other

LG connection revised

AppManager Engine revised

Flash ID database updated

Some other bugfixes and improvements

 

 

Download link #1

 

Download link #2

 

Download link #3

 

Download link #4

 

 

New method to upload firmware files to support area - Flash Files Database - iosFileUploader

 

New method to download firmware files from support area - Flash Files Torrent system

 

Infinity-Box 11 (eleven) years (2005 - 2016) updates and support as nobody else - Infinity-Box - News

 

Unlock Codes (Huawei, SE, Motorola, Samsung etc.), iPhone Unlock, Software Activations - Infinity-Box Online Service

 

- Infinity-Box Dongle ready for delivery

- BB5 Easy Service Tool [bEST] Dongle

- CDMA-Tool Dongle (fast and easy unlock)

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
Unes    3,102

Infinity Chinese Miracle-2 MTK/Mediatek v1.46 - LG E-series support and more features

 

- Main

Core update for support lates v1612 loaders

Flash ID database updates

Definition base updated and revised

 

- LG E-series support

Activated support for 16 models from E-series :

E440, E440F, E440G, E440J, E445, E450, E450B, E450F, E450G, E450J, E451G, E455, E455F, E455G, E460F, E460

 

Supported wide range of service, unlock, repair and forensic operations:

Read full info (with extended info)

FlashDump Read / Write

NVRAM Read / Write

Security Read / Write

UserLocks Reset without data lost

PatternLock Reading

HW test - RAM, eMMC, Battery

Security repair - IMEI1, IMEI2, WiFi-MAC, BT-MAC

SP unlock (Unlock Code Reading)

AppManager

Format FileSystem

Repair ExtData

Flash Erase

Fix Unknown BaseBand

Init Preloader

Forensic: PhoneBook extraction

Forensic: User Gallery (Photo / Video) extraction

 

- FW Read Engine Revised

New types supported

Brand-Specific improvements

Files verification improved

 

- Other

LG connection revised

MT6575/MT6577 DRAM init enabled for service operations

eMMC RO test revised for old platforms

Flash ID database updated

DRAM init complete rebuild (MT67xx and MT65xx series)

Repartition Tool updated ( Regions calculation for some 87xx and 81xx models has been fixed )

Some other bugfixes and improvements

 

 

Download link #1

 

Download link #2

 

Download link #3

 

 

New method to upload firmware files to support area - Flash Files Database - iosFileUploader

 

New method to download firmware files from support area - Flash Files Torrent system

 

Infinity-Box 11 (eleven) years (2005 - 2016) updates and support as nobody else - Infinity-Box - News

 

Unlock Codes (Huawei, SE, Motorola, Samsung etc.), iPhone Unlock, Software Activations - Infinity-Box Online Service

 

- Infinity-Box Dongle ready for delivery

- BB5 Easy Service Tool [bEST] Dongle

- CDMA-Tool Dongle (fast and easy unlock)

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
Unes    3,102

Infinity Chinese Miracle-2 MTK/Mediatek v1.47 - LG Magna series, MTK RepartTool and more features

 

- Main

Flash ID database updated

Error handling revised, error explanations activated

 

- LG Magna series support activated

Models: H502, H502F, H502G, H502T

 

Supported wide range of service, unlock, repair and forensic operations:

Read full info (with extended info)

Factory-Like FW Read / Write

FlashDump Read / Write

NVRAM Read / Write

Security Read / Write

UserLocks Reset (Include LG "Knock Code") without data lost

PatternLock Reading

HW test - RAM, eMMC, Battery

Security repair - IMEI1, IMEI2, BTMAC, WiFiMAC

SP Unlock (Code Reading)

Format FileSystem

Repair ExtData

Flash Erase

Fix Unknown BaseBand

Init Preloader

Forensic: PhoneBook extraction

Forensic: User Gallery (Photo / Video) extraction

 

- FW Read Engine Revised

New types supported

Brand-Specific improvements

Files verification improved

 

- MTK Repartition Tool updated

Activated support for following eMMC platform CPU:

MT6571, MT6572, MT6575/MT6577, MT6582, MT6583/MT6589, MT6591/MT6592, MT8127, MT8312, MT8382

We recommend to make FW backup if you do not have it!

On some devices you can get at start "Ecnryption unsuccessfull" problem. Just allow phone make complete reset.

 

Regions verification improved

Detection for low memory enabled (if you have got that message its better do not make repart due it useless)

MT87xx specific changes

 

 

- Other

NAND support was broken due DA migration. Fixed.

Some other bugfixes and improvements

 

 

Download link #1

 

Download link #2

 

Download link #3

 

 

New method to upload firmware files to support area - Flash Files Database - iosFileUploader

 

New method to download firmware files from support area - Flash Files Torrent system

 

Infinity-Box 11 (eleven) years (2005 - 2016) updates and support as nobody else - Infinity-Box - News

 

Unlock Codes (Huawei, SE, Motorola, Samsung etc.), iPhone Unlock, Software Activations - Infinity-Box Online Service

 

- Infinity-Box Dongle ready for delivery

- BB5 Easy Service Tool [bEST] Dongle

- CDMA-Tool Dongle (fast and easy unlock)

 

Twitter - Facebook - Telegram

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
ghodooss    1,894

Infinity Chinese Miracle-2 SPD/Spreadtrum v1.17 - New Test and Repair features !

 

SPD SP Platform

 

- Flash Engine updated

Activated "Update NVM" option

*Update all found in firmware NVM images: Infinity SC and PAC

Activated "Erase Flash" option

*Erase whole NAND/eMMC flash during flashing

Some bugfixes and improvements

 

- Firmware Reading improved

New types supported

Brand-specific improvements

Improved NAND page detection

 

- Service operations improved

"Flash Erase" option activated.

*It will erase whole eMMC/NAND flash as well as security and calibration !

*After that operation complete reflashing required !

"Flash IC test" option released

*Allow make simple and fast eMMC R/O check and NAND ecc check

 

- Other

Some improvements and bugfixes at all

Connection stack revised

SVC mode connection revised

NVM operations revised

FP platform: flash dump files handling revised

 

- Info

All firmware read by CM2 is complete already and contain all required NVM items for repair after flash erase

 

 

Download link #1

 

Download link #2

 

Download link #3

 

 

New method to upload firmware files to support area - Flash Files Database - iosFileUploader

 

New method to download firmware files from support area - Flash Files Torrent system

 

Infinity-Box 11 (eleven) years (2005 - 2016) updates and support as nobody else - Infinity-Box - News

 

Unlock Codes (Huawei, SE, Motorola, Samsung etc.), iPhone Unlock, Software Activations - Infinity-Box Online Service

 

- Infinity-Box Dongle ready for delivery

- BB5 Easy Service Tool [bEST] Dongle

- CDMA-Tool Dongle (fast and easy unlock)

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
Unes    3,102

Infinity Chinese Miracle-2 SPD/Spreadtrum v1.18 - SC9830 with Android 5 and more

 

SPD SP Platform

- Flash Engine updated

Some bugfixes and improvements

- SC9830 with Android 5.x on board supported! - WorldFirst !

- PAC Flashing

- Infinity SC Firmware Reading

- Infinity SC Firmware Writing

- Update NVM and complete erase during flashing

- Reset FRP (Reset Protection) lock

- Format FS - Repair/Rebuild mode

- Format FS in SVC mode

- Read NVRAM memory - LTE and TDLTE

- Write NVRAM memory - LTE and TDLTE

- Identify in Boot and SVC mode

- Repair Security (IMEI/MEID, BT and WiFi MAC) in SVC mode

- Repair Security in FlashMode

- Clear DIN data

- Erase Flash

- HW testing

- Forensic: Read PatternLock, Read PhoneBook

- SP Unlock (under test)

- Firmware Reading improved

New types supported

Brand-specific improvements

Automatic detection and read of all existing NVM types for different network types

* Now CM2 support read calibrations from a wide range of network customized phones (GSM, TDMA, LTE and their different sub types)

* That allow users read complete FW for full NVM rebuild on all latest 4G/3G/GSM/TDMA phones

- Service operations improved

FRP rest improved for latest CPU and FW versions

NVM operations revised completely

TD, GSM, LTE bands NVItems now handled correctly for Read and Write

Compatibility with old NVM files saved

During NVM writing SW will try repair "Unknown BaseBand" also ("BB Fix Mode" checkbox)

Some other changes and improvements on NVM operations

Clear DIN operation revised for NAND and eMMC phones, all latest platfroms supported

Security Repair over FlashMode revised - support all latest TD, GSM and LTE phones

SPUnlock revised, allow unlock more different types

- Other

DataDirect Engine updated

Boot package updated

Some improvements and bugfixes at all

Connection stack revised

New SLDR loaders included

AltLDR option activated for SC9830

 

Download link #1

 

Download link #2

 

Download link #3

 

 

New method to upload firmware files to support area - Flash Files Database - iosFileUploader

 

New method to download firmware files from support area - Flash Files Torrent system

 

Infinity-Box 11 (eleven) years (2005 - 2016) updates and support as nobody else - Infinity-Box - News

 

Unlock Codes (Huawei, SE, Motorola, Samsung etc.), iPhone Unlock, Software Activations - Infinity-Box Online Service

 

- Infinity-Box Dongle ready for delivery

- BB5 Easy Service Tool [bEST] Dongle

- CDMA-Tool Dongle (fast and easy unlock)

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
Unes    3,102

Infinity Chinese Miracle-2 MTK/Mediatek v1.48 - Helio P10 (MT6755) support, Android 6 and more !

 

- Main

MTK DACore V2 support released (MT6755 and similar new CPU)

FlashEngine support:

*FW Read and Write

*Factory FW write

*Verify HW and SW info (HW Check option)

*Repart Memory (Repartition option)

*Safe Erase Flash (Flash Erase option)

*DataDirect Operations

*Wide range of service and Repair operations

 

Core update for support latest v1616 loaders

Flash ID database updates

Definition base updated and revised

 

- MediaTek Helio P10 (MT6755) support activated!

Instead of half and fake solutions we present complete MT6755 CPU support with the next features:

Firmware Read and Write (as factory one)

Factory FW flashing

Read full info (with extended and security info)

FlashDump Read / Write

NVRAM Read / Write

UserLocks Reset (include fingerprint lock) without data lost

HW test - eMMC RO test

Security repair - IMEI1, IMEI2

SP unlock ( Unlock Code Reading )

SP unlock ( Direct Unlock )

Format FileSystem / Reset settings (Inlude FRP, Privacy and rest user locks)

Reset FRP lock (Google Reset Protection)

Reset Privacy Lock

Repair ExtData

Flash Erase

Fix Unknown BaseBand

Init Preloader

Forensic: PhoneBook extraction

Forensic: User Gallery (Photo / Video) extraction

Read ModemConfiguration file ( BPLGUI )

Modem ReInit

FastBoot mode operations

 

Most of that features made WorldFirst and Really Working
smile.gif

 

 

- FW Read Engine Revised

MT6755 FW read supported!

*FW is complete and as factory one!

*FW is fully compatible with SPFlashTool

New types supported

Brand-Specific improvements

Files verification improved

 

- Extra

CM2 DACore V2 engine allow reflash and repair completely dead phones ( erased etc. ), DRAM init also supported

CM2 DACore V2 allow completely reflash, uprgade and repair PMT on damaged phones

 

- Andoid 6.x operations revised

Security repair operations updated

Forensic and UserData (DataDirect) engine updated

Forensic speed increased for MT67xx series

FW reading for A6 devices improved

 

Limitations : PatternLock reading and DataProtection lock reading not work due security subsystem change

Limitations workaround : ResetUserLocks adapted for Android 6 platform, use it instead

 

- Service

PrivacyLock reset improved ( A6 types and new revisions supported ) - WorldFirst!

UserLocks reset ( Pattern , PIN, Fingerprint , Voice and etc. locks ) supported for Android 6 - WorldFirst!

eMMC RO test revised

"FormatFS / ResetSettings" revised - allow also reset "PrivacyLock" on new phones

Security repair revised

 

- Other

Flash ID database updated

Some other bugfixes and improvements

 

 

 

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
Unes    3,102

Infinity Chinese Miracle-2 MTK/Mediatek v1.49 - New MTK Factory FW Reader and more

- Main

Core update for support latest v1620 loaders

Flash ID database updated

NAND fixes on 16xx loaders line

MT6589 fixes on 16xx loaders line

 

- FW Read Engine Revised

Engine completely revised

Now CM2 make exactly the same AS FACTORY one FW !

CM2 is only tool, which make exactly Firmwares (which not touch or destroy security, vendor data, ota and other phone features)

Saving additional partitions ( like nvram, proinfo and similar ) now done automatically during FW reading

Those files compatible with `Write NVRAM` and `ProInfo Tools` features

Extra files now placed to folder with similar name in main Firmware folder (additional files, HW and rest info)

 

`Pack Android Partitions` feature activated - WorldFirst

Allow reduce FW size up to 60 percent !

Allow ignore problems with `system verification check` on some brands and phone models

FW, made with CM2 and that option are fully compatible with SPFT!

Flashing speed for such type can be fast up to 2x times ( depend on target platform )

SW will automatically detect all partitions, which can be compressed and will compress them

 

New types supported , autodetection method improved

Brand-Specific improvements for Lenovo, Infocus, Huawei and rest `noname`

Files verification improved

 

- UserData

UserLocks reset locks operation improved additional pinlocks reset)

 

- Service

`Repair Security` operation revised

 

- Other

Flash ID database updated

NAND operations revised

Included 80+ new FlashID to DRAM init

Some other bugfixes and improvements

 

Download link #1

 

Download link #2

 

Download link #3

 

 

New method to upload firmware files to support area - Flash Files Database - iosFileUploader

 

New method to download firmware files from support area - Flash Files Torrent system

 

Infinity-Box 11 (eleven) years (2005 - 2016) updates and support as nobody else - Infinity-Box - News

 

Unlock Codes (Huawei, SE, Motorola, Samsung etc.), iPhone Unlock, Software Activations - Infinity-Box Online Service

 

- Infinity-Box Dongle ready for delivery

- BB5 Easy Service Tool [bEST] Dongle

- CDMA-Tool Dongle (fast and easy unlock)

 

Twitter - Facebook - Telegram

  • پسند 2

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
Unes    3,102

Infinity Chinese Miracle-2 SPD/Spreadtrum v1.19 - SPUnlock for new models and more

 

SPD SP Platform

 

- Flash Engine updated

Protocol changes and improvements

 

- Firmware Reading improved

New types supported

Brand-specific improvements

Automatic NVtype detection improved

Some other fixes and improvements

 

- Service operations improved

NVM operations revised and improved

SPUnlock revised, allow unlock all latest SPD Android phones

 

- Other

SVC mode connection revised for some models

Some improvements and bugfixes at all

Fixed "SW not start" problem on some PCs

 

 

Download link #1

Download link #2

 

Download link #3

 

 

New method to upload firmware files to support area - Flash Files Database - iosFileUploader

 

New method to download firmware files from support area - Flash Files Torrent system

 

Infinity-Box 11 (eleven) years (2005 - 2016) updates and support as nobody else - Infinity-Box - News

 

Unlock Codes (Huawei, SE, Motorola, Samsung etc.), iPhone Unlock, Software Activations - Infinity-Box Online Service

 

- Infinity-Box Dongle ready for delivery

- BB5 Easy Service Tool [bEST] Dongle

- CDMA-Tool Dongle (fast and easy unlock)

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
Unes    3,102

Infinity Chinese Miracle-2 MTK/Mediatek v1.50 - MTK FP extra features

 

MTK FP extra features

 

MTK FP Platform

- FW Read Engine Revised

New FW types supported

NOR EMI settings build fixed for some types

- Service

"Repair Security" improved for FP line

New repair mode : "CM2 : Direct"

> Allow repair security on all MTK Feature Phones over flash mode - WorldFirst !

Support MT625A, MT6260, MT6261

Support both security types (SF and SD)

SW automatically detect type and repair security

Repair up to 4 fields

"Read/Write NVM" for MT625A, MT6260, MT6261 activated

> Allow read and write protected NV for SD type phones

"Identify" operation now show more info for FP phones

 

- Other

SP/FP: Flash ID database updated

SP: Included 20+ new FlashID to DRAM init

SP: DataDirect Engine updated

Some other bugfixes and improvements

 

Download link #1

Download link #2

 

Download link #3

 

 

New method to upload firmware files to support area - Flash Files Database - iosFileUploader

 

New method to download firmware files from support area - Flash Files Torrent system

 

Infinity-Box 11 (eleven) years (2005 - 2016) updates and support as nobody else - Infinity-Box - News

 

Unlock Codes (Huawei, SE, Motorola, Samsung etc.), iPhone Unlock, Software Activations - Infinity-Box Online Service

 

- Infinity-Box Dongle ready for delivery

- BB5 Easy Service Tool [bEST] Dongle

- CDMA-Tool Dongle (fast and easy unlock)

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
hayper mobile1    120

[TABLE=class: tborder, width: 100%, align: center]

[TR]

[/TR]

[TR]

[TD=class: alt1]== v1.51 ===

LG Bello, D-Series and more models !

 

>> Enabled support for the next LG devices:

D100, D100AR/F/G/J

D105, D105F

D107

D213, D213AR/C/F/N/T

D335

D690

H320

H500, H500F/G/T

 

Supported features:

Read full info (with extended info)

Factory FW Read / Write

FlashDump Read / Write

NVRAM Read / Write

Security Read / Write

UserLocks Reset (Include LG "Knock Code") without data lost

PatternLock Reading

HW test - RAM, eMMC, Battery

Security repair - IMEI1, IMEI2, BTMAC, WiFiMAC

SP Unlock (Code Reading)

Format FileSystem

Repair ExtData

Flash Erase

Fix Unknown BaseBand

Init Preloader

Memory Repartition

Forensic: PhoneBook extraction

Forensic: User Gallery (Photo / Video) extraction

 

>> New features for already supported models:

E440, E440F/G/J

E445

E450, E450B/F/G/J

E451

E455, E455F/G

E460, E460F

 

Supported features:

Enabled Read and Write Factory Firmware !

 

* Info: On some devices possible get stuck at boot logo

* Info: Enough make "Format FS" operation on WIPE mode (second option) to fix that

 

>> FW Read Engine Revised

Brand-Specific improvements for Infocus, Wiko, LG and some other brands.

Files verification improved

 

>> UserData

Feature Phones: MT625A, MT6260, MT6261: PhoneBook reading engine updated

* Now support ALL SRS (Single Record Structure) phones in AutoDetection mode

* Support up to 2000 phonebook entries extraction (max count for Feature Phones)

 

>> Other

Flash ID database updated

Some experimental features enabled

Some bugfixes and improvements

 

 

InfinityBox_install_CM2MTK_v1.51[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: alt2][/TD]

[/TR]

[/TABLE]

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
Unes    3,102

[TABLE]

[TR]

[TD][/TD]

[TD][/TD]

[/TR]

[/TABLE]

Infinity Chinese Miracle-2 MTK/Mediatek v1.52 - LG K4-Series, new mod

Main

Core updated to support latest v1624 flash package

SP Flash Engine updated

- Enabled support for unaligned scatter flashing for 67xx series (6755 also supported)

That allow flashing those factory files on phones with different memory sizes without further problems with user memory

 

 

>> Enabled support for LG K4 line:

- K120 and K120 model versions ( E/AR/F/GT/H )

- K130 and K130 model versions ( E )

- Supported features:

Read full info (with extended info)

Factory FW Read / Write

FlashDump Read / Write

NVRAM Read / Write

Security Read / Write

UserLocks Reset (Include LG "Knock Code") without data lost

PatternLock Reading

HW test - RAM, eMMC, Battery

Security repair - IMEI1, IMEI2, BT-MAC, WiFi-MAC

SP Unlock (Code Reading)

Format FileSystem

Repair ExtData

Flash Erase

Fix Unknown BaseBand

Init Preloader

Memory Repartition

Forensic: PhoneBook extraction

Forensic: User Gallery (Photo / Video) extraction

 

- LG Other:

Improved Flashing Engine

Fixed problems with security reset during flashing for old E-series models

Improved Security Repair

- UserData operations updated

FP MT62xx: Forensic engine updated, more types supported

FP MT62xx: PhoneBook extraction revised

SP: DataDirect Engine updated ( stuck on reading big (2+ GiB) files in some cases fixed )

SP: PhoneBook extraction revised

- Factory FW reader updated

Engine updated

Brand-specific improvements ( Wiko, Lenovo, LG and many others )

AutoDetection improved

MT6755 specific improvements

Firmware naming during read changed ( if more model-specific info will be found )

 

- Service operations improved

NVRAM operations revised

NVRAM: Improved verification

NVRAM: activated NVRAM verification during read

New FRP type reset supported

- Other

For some models now reading more info ( Lenovo, LG and other )

Flash ID database updated

False AV warnings/resource blocking should be fixed from now

AppManager (AV dictionary) updated

Some fixes and improvements at all

 

 

 

 

  • پسند 1

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
Unes    3,102

[h=2]Infinity Chinese Miracle-2 MTK/Mediatek v1.53 - MT6737/MT6737M suppor[/h]

Infinity Chinese Miracle-2 MTK/Mediatek v1.53 -
MT6737/MT6737M
support and more

 

MT6737 - successor of MT6735 platform, new low-cost mass market CPU from MediaTek

 

- Core updated

Flash ID database updates

Definition base updated and revised

- MediaTek MT6737/MT6737M support activated ! - World First

Firmware Read and Write (as factory one)

Factory FW flashing

Read full info (with extended and security info)

FlashDump Read / Write

NVRAM Read / Write

UserLocks Reset (include fingerprint lock) without data lost

HW test - eMMC RO test

Security repair - IMEI1, IMEI2

SP unlock ( Unlock Code Reading )

SP unlock ( Direct Unlock )

Format FileSystem / Reset settings (Inlude FRP, Privacy and rest user locks)

Reset FRP lock (Google Reset Protection)

Reset Privacy Lock

Repair ExtData

Flash Erase

Fix Unknown BaseBand

Init Preloader

Forensic: PhoneBook extraction

Forensic: User Gallery (Photo / Video) extraction

Read ModemConfiguration file ( BPLGUI )

Modem ReInit

FastBoot mode operations

 

- FW Read Engine Revised

MT6737/MT6737M FW read supported!

*FW is complete and as factory one!

*FW is fully compatible with SPFlashTool

New types supported

Brand-Specific improvements

Files verification improved

 

 

- Andoid 6.x operations revised

Security repair operations updated

FW reading for A6 devices improved

 

 

Limitations: PatternLock reading and DataProtection lock reading on Android 6 not work due security subsystem change

Limitations workaround: ResetUserLocks adapted for Android 6 platform, use it instead

 

 

-
Service

Security repair revised

 

 

- Other

Flash ID database updated

Some other bugfixes and improvements

 

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
Unes    3,102

Infinity Chinese Miracle-2 SPD/Spreadtrum v1.20 - New models and features

SPD SP Platform

 

- FlashLoader package updated

SC773x Loaders updated: Generic, Android 5 and Alternative for both mode

SC5735 Loaders updated, Alternative Loader also activated

Support for new FL+DRAM types: Latest SC773x, SC9830 models

- Flash Engine updated

Some bugfixes and improvements

PAC files handling improved

- Firmware Reading improved

New types supported

Brand-specific improvements

- Service operations improved

Activated HWInfo Read/Write module - WorldFirst

- Allow read, identify, backup and restore HWinfo data for phones, which use it

- Symptoms of wrong HWData: blank LCD, not working touch panel etc.

- Automatic version/info and revision identify during read

FRP reset improved

NVM operations improved

Fix BB option during NV write revised and improved

Repair security in FlashMode revised

SPUnlock improved. Note: signed types are not supported yet!

- Other

AppMAnager (AV) dictionary updated

AltLDR option revised for SC9830

Some improvements and bugfixes at all

 

 

 

Download link #1

 

Download link #2

 

Download link #3

 

 

New method to upload firmware files to support area - Flash Files Database - iosFileUploader

 

New method to download firmware files from support area - Flash Files Torrent system

 

Infinity-Box 11 (eleven) years (2005 - 2016) updates and support as nobody else - Infinity-Box - News

 

Unlock Codes (Huawei, SE, Motorola, Samsung etc.), iPhone Unlock, Software Activations - Infinity-Box Online Service

 

- Infinity-Box Dongle ready for delivery

- BB5 Easy Service Tool [bEST] Dongle

- CDMA-Tool Dongle (fast and easy unlock)

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
Unes    3,102

Infinity Chinese Miracle-2 MTK/Mediatek v1.54 - MT2601, AndroidWear and Forensic

 

MT2601 - a new generation AndroidWear CPU from MediaTek for SmartWatches and wearable devices

 

- Core updated

Flash ID database updates

Definition base updated and revised

Unaligned Scatter flashing revised for dual-storage phones

 

- MediaTek MT2601 support activated - World First !

Firmware Read and Write ( as factory one )

Factory FW flashing

Read full info (with extended and security info)

FlashDump Read / Write

NVRAM Read / Write

HW test - eMMC RO test

Format FileSystem / Reset settings

Repair ExtData

Flash Erase

Fix Unknown BaseBand ( WiFi and BT connectivity )

Init Preloader

Forensic: PhoneBook extraction

Forensic: User Gallery (Photo / Video) extraction

Read ModemConfiguration file ( BPLGUI )

Modem ReInit

FastBoot mode operations

Repartition Tool

 

Rest features will work with AndroidWear OS if they will be activated in new OS releases.

 

- Andoid Wear OS supported and tested!

 

- FW Read Engine Revised

MT2601 FW read supported!

*FW is complete and as factory one!

*FW is fully compatible with SPFlashTool

New types supported

Brand-Specific improvements

Files verification improved

 

- New Forensic level - Exclusive !

DataDirect engine updated for support all existing storage types and partitions, used in ANDROID OS versions

Allow extract UserData directly from wide range of old (MT65xx line) and some latest, which uses DualStorage type

Extraction speed during initial public release not fast, will be times faster in following versions

 

- Service

Security repair revised

 

- Other

Flash ID database updated

DRAM init DB updated

Some other bugfixes and improvements

 

 

 

Download link #1

 

Download link #2

 

Download link #3

 

 

New method to upload firmware files to support area - Flash Files Database - iosFileUploader

 

New method to download firmware files from support area - Flash Files Torrent system

 

Infinity-Box 11 (eleven) years (2005 - 2016) updates and support as nobody else - Infinity-Box - News

 

Unlock Codes (Huawei, SE, Motorola, Samsung etc.), iPhone Unlock, Software Activations - Infinity-Box Online Service

 

- Infinity-Box Dongle ready for delivery

- BB5 Easy Service Tool [bEST] Dongle

- CDMA-Tool Dongle (fast and easy unlock)

  • پسند 1

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

برای ارسال دیدگاه یک حساب کاربری ایجاد کنید یا وارد حساب خود شوید

برای اینکه بتوانید دیدگاهی ارسال کنید نیاز دارید که کاربر سایت شوید

ایجاد یک حساب کاربری

برای حساب کاربری جدید در سایت ما ثبت نام کنید. عضویت خیلی ساده است !

ثبت نام یک حساب کاربری جدید

ورود به حساب کاربری

دارای حساب کاربری هستید؟ از اینجا وارد شوید

ورود به حساب کاربری

 • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

  هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.

×