رفتن به مطلب
شرایط فعال سازی بخش ویژه
جستجو در
 • تنظیمات بیشتر ...
جستجو به صورت ...
جستجو در ...
RASTAGHI

آخرین اخبار و آپدیت های باکس infinity

پست های پیشنهاد شده

alishams123    12,838

Infinity Chinese Miracle-2 SPD/Spreadtrum v1.02 - Android Dream: SC7715/7730/773

 

Infinity Chinese Miracle-2 SPD/Spreadtrum v1.02 - Android Dream: SC7715/7730/7731/5735

 

- New CPU Supported:

Spreadtrum SC7715 with NAND - WorldFirst!

Spreadtrum SC7730 with NAND - WorldFirst!

Spreadtrum SC7731 with NAND - WorldFirst!

Spreadtrum SC7715 with eMMC - WorldFirst!

Spreadtrum SC7730 with eMMC - WorldFirst!

Spreadtrum SC7731 with eMMC - WorldFirst!

Spreadtrum SC5735 with eMMC - WorldFirst!

 

Spreadtrum SC7715, SC7730, SC7731, SC5735 with eMMC

Supported operations:

- Repair Security: IMEI/IMEI1/IMEI2/IMEI3, BT MAC

- Read Full Phone Info/Identify: eMMC phones on SC7715 ,SC7730, SC7731, SC5735

- Read PatternLock: eMMC phones on SC7715, SC7730, SC7731, SC5735

No Root/USB debug required !

- Firmware flashing: PAC format files on SC7715, SC7730, SC7731, SC5735

 

Spreadtrum SC7715, SC7730, SC7731 with NAND

Supported operations:

- Repair Security: IMEI/IMEI1/IMEI2/IMEI3, BT MAC

- Read Phone Info/Identify: NAND phones on SC7715, SC7730, SC7731

- Format FS - Safe and Fast ! NAND on SC7715, SC7730, SC7731

- Read PatternLock: eMMC phones on SC7715, SC7730, SC7731

No Root/USB debug required !

- Firmware flashing: PAC format files on SC7715, SC7730, SC7731

 

Other:

FlashID database updated

FlashLoaders updated

Some bugfixes for Code Read on FP platform

Some bugfixes for FP Samsung PhoneBook extraction

Some bugfixes for Repair security on FP platform

 

Info : Check manual inside CM2SPD module folder for more info about SC77xx series connect/flashing/servicing

 

 

Discussion thread and official download link: Infinity Chinese Miracle-2 SPD/Spreadtrum - Android Dream: SC7715/7730/7731/5735

 

 

 

Infinity-Box 10 (ten) years (2005 - 2015) non-stop regular updates and support as nobody else: Infinity-Box - News

 

New features, Unlock Codes (Huawei, Motorola, Samsung etc.), iPhone Unlock, Software Activations released for Infinity-Box Online Service

 

- World biggest flash files database for several thousands brands/models

- BB5 Easy Service Tool [bEST] Dongle

- CDMA-Tool Dongle (fast and easy unlock)

- Infinity-Box Dongle ready for delivery

 

- Follow us on Twitter

- Facebook

  • پسند 3

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
alishams123    12,838

Infinity-Box Chinese Miracle-2 MTK/MediaTek v1.22 - MT6795, Android 5.x and more

 

Infinity-Box Chinese Miracle-2 MTK/MediaTek v1.22 - MT6795, Android 5.x and more

 

MediaTek SP Platform

Flash Engine updated

- MediaTek MT6795 [HelioX10] Flashing supported

Factory FW and Dump flashing

- Factory FW writing revised for some platforms

- MT67x2 improvements

Some improvements and bugfixes

 

Supported CPU for Flash Writing:

MT6575, MT6577 eMMC only

MT6571, MT6572, MT6582, MT6589, MT6592, MT83xx eMMC only

MT6732, MT6752, MT6795, MT8752 eMMC only

MT8127 eMMC only

 

Factory FW reading improved

- MediaTek MT6795 [HelioX10] Factory FW reading supported

No need USB Debug/Root etc.

- Big firmware handling improved: MT659x, MT67xx

- Factory Firmware size now more compact - up to 2 times for some models

 

Service Operations improved

- "Fix Unknown BaseBand" supported for MT6795

- "DLFix" (DL Image Tool Fail error repair) supported for MT6795

- "Flash Erase" supported for MT6795

- NVRAM operations supported for MT6795

- "Format FS" (UDA + CACHE) supported for MT6795

- "Write Flash" / "Read Flash" (DUMP) supported for MT6795

- "Fix DL" during PrivacyLock reset and "Format FS" now made automatically

 

Unlock Operations improved

- "Direct Unlock" operation supported for MT6795

- "Read Unlock Codes" operation supported for MT6795

- New models supported

Beeline Pro 2

Beeline Smart 3

Beeline Smart 4

Beeline Tab Pro

MTS 982T

MTS Smart Start

 

UserData Operations improved

- Privacy (AntiTheft) Lock reset supported for MT6795

- Privacy (AntiTheft) Lock reset without UserData loose supported for MT6795

- UserData Safe Privacy (AntiTheft) Lock reset revised for big storage devices (16+ GiB)

- PatternLock Read supported for MT6795

No need USB Debug/Root etc.

 

Other

- Latest FlashUpdate package supported (v1520)

- Android 5.x OS support improved

- Repair Security improved for some models

- Some Bugfixes and improvements at all

 

 

 

Discussion thread and official download link: Chinese Miracle-2 MTK/MediaTek v1.22 - MT6795, Android 5.x and more

 

 

 

Infinity-Box 10 (ten) years (2005 - 2015) non-stop regular updates and support as nobody else: Infinity-Box - News

 

New features, Unlock Codes (Huawei, Motorola, Samsung etc.), iPhone Unlock, Software Activations released for Infinity-Box Online Service

a

- World biggest flash files database for several thousands brands/models

- BB5 Easy Service Tool [bEST] Dongle

- CDMA-Tool Dongle (fast and easy unlock)

- Infinity-Box Dongle ready for delivery

 

- Follow us on Twitter

- Facebook

  • پسند 4

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
alishams123    12,838

Infinity Chinese Miracle-2 MTK v1.23 - MTK Android reset all UserLocks w/o data

 

Infinity Chinese Miracle-2 MTK/MediaTek v1.23 - MTK Android reset all UserLocks without data loss

 

MediaTek SP Platform

 

Factory FW reading improved

- MediaTek MT6752/MT6795 brand-specific improvements

 

Service Operations improved

- "Fix Unknown BaseBand" revised for some platforms

- "DLFix" (DL Image Tool Fail error repair) support fixed for MT6592

 

UserData Operations improved

- Reset Phone PIN code ( Without any byte of UserData lost! ) supported for the next platforms:

MT6571, MT6572, MT6575, MT6577, MT6582, MT6589, MT6592, MT6732, MT6752, MT6795, MT8127 eMMC only.

- Reset Phone Password code ( Without any byte of UserData lost! ) supported for the next platforms:

MT6571, MT6572, MT6575, MT6577, MT6582, MT6589, MT6592, MT6732, MT6752, MT6795, MT8127 eMMC only.

- Reset Phone "FaceLock" and "VoiceLock" ( Without any byte of UserData lost! ) supported for the next platforms:

MT6571, MT6572, MT6575, MT6577, MT6582, MT6589, MT6592, MT6732, MT6752, MT6795, MT8127 eMMC only.

 

Method DO NOT patch any system data.

Method DO NOT destroy user security by reset scripts etc.

Method work like deactivate lock via phone menu, no need to enter any key combinations or something like that.

No need USB Debug/Root etc.

PatternLock can be reset also but its strongly recommend to use "Read PatternLock" instead of reset.

All Android 4.x and 5.x versions supported

 

Other

- MT8127 support was broken since v1.22 due loader update. Fixed.

- Some Bugfixes and improvements at all

 

 

 

Discussion thread and official download link - Chinese Miracle-2 MTK/MediaTek v1.23 - MTK Android reset all UserLocks w/o data loss

 

 

 

Infinity-Box 10 (ten) years (2005 - 2015) non-stop regular updates and support as nobody else: Infinity-Box - News

 

New features, Unlock Codes (Huawei, Motorola, Samsung etc.), iPhone Unlock, Software Activations released for Infinity-Box Online Service

 

- World biggest flash files database for several thousands brands/models

- BB5 Easy Service Tool [bEST] Dongle

- CDMA-Tool Dongle (fast and easy unlock)

- Infinity-Box Dongle ready for delivery

 

- Follow us on Twitter

- Facebook

  • پسند 4

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
alishams123    12,838

Infinity Chinese Miracle-2 SPD v1.03 - Android Dream #2: SC8830, safe eMMC Forma

 

Infinity Chinese Miracle-2 SPD v1.03 - Android Dream #2: SC8830, safe eMMC Format etc.

 

 

- New CPU Supported:

Spreadtrum SC8830 with NAND - WorldFirst !

Spreadtrum SC8830 with eMMC - WorldFirst !

 

Spreadtrum SC8830 with eMMC - WorldFirst !

Supported operations:

- Repair Security: IMEI/IMEI1/IMEI2/IMEI3, BT MAC

- Read Full Phone Info/Identify: eMMC phones on SC8830

- Format FS - Safe and Fast: eMMC on SC8830

- Read PatternLock: eMMC phones on SC8830

No Root/USB debug required

- Firmware flashing: PAC format files on SC8830

- Read/Write NV

 

Spreadtrum SC8830 with NAND - WorldFirst !

Supported operations:

- Repair Security: IMEI/IMEI1/IMEI2/IMEI3, BT MAC

- Read Phone Info/Identify: NAND phones on SC8830

- Format FS - Safe and Fast: NAND on SC8830

- Read PatternLock: eMMC phones on SC8830

No Root/USB debug required !

- Firmware flashing: PAC format files on SC8830

- Read/Write NV

 

Spreadtrum SC7715/SC7730/SC7731/SC8830/SC5735 General:

- Format FS / Reset Settings for eMMC phones activated - WorldFirst !

Absolutely Safe and Fast !

Supported all eMMC CPUs: SC7715,SC7730,SC7731,SC8830,SC5735

- Repair Security operation improved for all supported CPUs

- PatternLock reading revised and improved

- Read/Write NV completely revised and improved

TDMA(CN) type supported (SC8xxx Series), Autodetect

Improved Post-operations

 

Spreadtrum SP Other:

- Initial support for SC6815 and SC8815 (NAND/eMMC)

 

Spreadtrum FP :

- Samsung B313e support for Flash/Service/Repair/Unlock/Forensic

 

Other:

FlashID database updated

FlashLoaders updated

Some bugfixes for SAMSUNG SC65xx phones

Some bugfixes for SC66x0 phones

Some bugfixes at all

 

Info: Check manual inside CM2SPD module folder for more info about SC77xx/SC88xx series connect/flashing/servicing

 

 

 

Discussion thread and official download link - Infinity Chinese Miracle-2 SPD v1.03 - Android Dream #2: SC8830, safe eMMC Format etc

 

 

 

Infinity-Box 10 (ten) years (2005 - 2015) non-stop regular updates and support as nobody else: Infinity-Box - News

 

New features, Unlock Codes (Huawei, Motorola, Samsung etc.), iPhone Unlock, Software Activations released for Infinity-Box Online Service

 

- World biggest flash files database for several thousands brands/models

- BB5 Easy Service Tool [bEST] Dongle

- CDMA-Tool Dongle (fast and easy unlock)

- Infinity-Box Dongle ready for delivery

 

- Follow us on Twitter

- Facebook

  • پسند 3

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
alishams123    12,838

Infinity CM2 MTK v1.25: MT62xx/MT65xx/MT67xx/MT8xxx Forensic - Direct PhoneBook

 

Infinity Chinese Miracle-2 MTK v1.25 - MT62xx/MT65xx/MT67xx/MT8xxx Forensic - Direct PhoneBook extraction

 

FP Platform:

- MediaTek MT625A, MT6260, MT6261 : Direct PhoneBook Read

Hang/Dead/SemiDead/Broken phones also supported

Until phone can boot and not erased - data can be recovered

Output formats : CSV (Google), TXT (readable/printing)

 

SP Platform:

- Flash Engine updated

Improved flashing for MT6582 platform (Lenovo and some other brands/models)

Some fixes and improvements

 

- Service operation improved

Preloader init improved: Show all HW info, compatibility check improved

NVRAM operations revised

 

- Factory FW reading improved

Support latest brand-specific changes for some models

Autodetection for unknown types improved

 

- UserData operations improved

MT6571, MT6572, MT6575, MT6577, MT6582, MT6589, MT6592, MT6732, MT6752, MT6795, MT8xxx eMMC : Direct PhoneBook Read

Hang/Dead/SemiDead/Broken phones also supported

Until phone can boot and not erased - data can be recovered

Output formats : CSV (Google), TXT (readable/printing)

 

- Other

Some bugfixes

 

About DataDirect feature:

- Internet connection IS NOT required - all data is private and safe.

- USB Debug/Root etc. IS NOT required - forget about root and rest stuff.

- Alive/working phone/Meta mode etc. IS NOT required

Phone can be completely dead (can not be Powered-On)

If phone can Boot and is not erased - data will be recovered

- Its not required to read our tons dumps and waste 20..200 minutes to read dump

Use any sw to extract something from dump, then ... then .. then ... Just ONE CLICK , 10-40 seconds and you got a result!

 

Currently support features:

- PhoneBook Reading

Supported devices:

- Chinese brands - MTK Android OS, MTK Feature phones

- Original brands - Alcatel, ZTE, HTC, Meizu, Xiamoi etc. - MTK Android OS, MTK Feature phones

 

 

Discussion thread and official download link - Chinese Miracle-2 MTK v1.25: MT62xx/MT65xx/MT67xx/MT8xxx Forensic - Direct PhoneBook

 

 

 

Infinity-Box 10 (ten) years (2005 - 2015) non-stop regular updates and support as nobody else: Infinity-Box - News

 

New features, Unlock Codes (Huawei, Motorola, Samsung etc.), iPhone Unlock, Software Activations released for Infinity-Box Online Service

 

- World biggest flash files database for several thousands brands/models

- BB5 Easy Service Tool [bEST] Dongle

- CDMA-Tool Dongle (fast and easy unlock)

- Infinity-Box Dongle ready for delivery

  • پسند 3

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
alishams123    12,838

Chinese Miracle-2 MTK v1.26 - Nokia MT6261, MT6735/MT8735, New Android features

 

Chinese Miracle-2 MTK/Mediatek v1.26 - Nokia MT6261, MT6735/MT8735, New MTK Android features, more CPUs

 

MTK SP Platform

 

- New CPU support

- MT6735/MT8735

Service: Security Repair, Read Info, Read Extended Info, Format FS, Fix DL

UserLock: Read PatternLock, Reset UserLocks (Google, Pin, Password etc.)

Forensic: PhoneBook extraction

Extra: Flash Erase, Repair Unknown BaseBand, Init Preloader

Privacy Lock reset: Normal, Safe mode

Read Factory Firmware

Read/Write: Flash, NVRAM

Unlock: SP Unlock via "Direct Unlock" and "Read Codes" (Under Test)

 

- USB Flashing improved

Flash Engine revised

MT6735/MT8735 Flashing support activated

Supported Platforms for Factory FW Flashing:

MT6571/MT6572/MT6575/MT6577/MT6582/MT6589/MT6592/MT6732/MT6735/MT6752/MT6795/MT87xx/MT83xx with eMMC

 

- Firmware reading improved

Brand-specific improvements (Meizu, Xiamoi, Qmobile, Lenovo, Alcatel)

MT67xx New "type" structure supported

Autodetection improved

MT6735 eMMC supported

MT8735 eMMC supported

Supported Platforms for Factory FW Reading:

MT6571/MT6572/MT6575/MT6577/MT6582/MT6589/MT6592/MT6732/MT6735/MT6752/MT6795/MT87xx/MT83xx with eMMC

 

- Service operations improved

- New Feature - Read Extended info

Allow read: All hardware info (LCD/Touch/Camera/rest info) and software info (Including languages)

Support most "unknown" brands/models and 3rd party models (some original brands supported as well)

Useful for seeking spareparts, identify HW, compare firmwares, cross-flashing "noname" phones

Supported Platforms: MT6571/MT6572/MT6575/MT6577/MT6582/MT6589/MT6592/MT6732/MT6735/MT6752/MT6795/MT87xx/MT83xx with eMMC

 

- NVRAM operations revised

MT6735/MT8735 supported

Now default name is "BaseBand Version" (if possible to identify it)

Allow identify NV files for "unknown" brands

Allow use same BB version NVRAM for different phones

 

- SP Unlock improved

- MT6735/MT8735 SP Unlock support activated (Under Test)

- New models included:

MTS Smart Run 4G

- Direct Unlock revised

 

- Security Repair improved

- Support MT67xx models with "new type" structure for "CM2: Permanent mode"

- Fix Unknown BaseBand revised for latest platforms

- Some bugfixes

 

- UserData operations improved

- Forensic Engine revised

Improved PhoneBook extraction for old Android versions (4.0.x - 4.x.x)

Improved PhoneBook extraction for Android 5.x versions

Revised output formats - VCFv2 supported (combined), VCFv3 supported (combined)

Total supported formats: CSV (Google), VCFv2 and VCFv3 (combined single), TXT (readable/printing)

- Privacy Protection password (UserData Safe mode) improved for some Android versions

- NAND PatternLock reading revised

 

- Other

MT6580 eMMC support under test (Service/Unlock/UserLocks/Forensic/FWReading/Info)

MT6753 eMMC support under test (Service/Unlock/UserLocks/Forensic/FWReading/Info)

Generic NAND support revised

 

MTK FP Platform

 

- FlashLoaders updated

- Nokia 105 series phones support activated!

Supported operations:

*Read Info / Check

*Format FS

Supported models: RM-1134, RM-1135, RM-1136

Now CM2MTK module support ALL exisitng Nokia MTK phone for basic operations!

 

- UserCode reset revised for some models

- Some improvements in Forensic Engine for MT6260/MT6261 phones

 

Other (Main)

a

- Connection revised for FP/SP

- Some bugfixes and improvements

 

 

 

Discussion thread and download link - Chinese Miracle-2 MTK v1.26 - Nokia MT6261, MT6735/MT8735, New Android features etc

  • پسند 3

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
alishams123    12,838

Infinity CM2MTK v1.27 MT6595 REAL Flash/Repair/Unlock/FactoryFW/Service/Forensic

 

Infinity-Box Chinese Miracle-2 MTK/Mediatek v1.27 - MT6595 Real support: Flash/Repair/Unlock/FactoryFW/Service/Forensic

 

MTK SP Platform

 

- New CPU support

- MT6595

Service: Security Repair, Read Info, Read Extended Info, Format FS, Fix DL

Unlock: SP Unlock via "Direct Unlock" and "Read Codes"

UserLock: Read PatternLock, Reset UserLocks - Google, Pin, Password etc.

Forensic: PhoneBook extraction

Extra: Flash Erase, Repair Unknown BaseBand, Init Preloader

Privacy Lock reset: Normal, Safe mode

Read Factory Firmware

Read/Write: Flash, NVRAM

 

- USB Flashing improved

Flash Engine revised

FlashUpdate Package updated to v7.1533.03

MT6595 Flashing support activated

Supported Platforms for Factory FW Flashing:

MT6571/MT6572/MT6575/MT6577/MT6582/MT6589/MT6592/MT6595/MT6732/MT6735/MT6752/MT6795/MT87xx/MT83xx with eMMC

 

- Firmware reading improved

Brand-specific improvements

MT65xx New "type" structure supported

Autodetection improved

MT6595 eMMC supported

Supported Platforms for Factory FW Reading

MT6571/MT6572/MT6575/MT6577/MT6582/MT6589/MT6592/MT6595/MT6732/MT6735/MT6752/MT6795/MT87xx/MT83xx with eMMC

 

- NVRAM operations revised

MT6595 supported

"BaseBand Version" detection improved

 

- SP Unlock improved

- MT6595 SP Unlock support activated!

 

- Security Repair improved

- Support MT65xx models with "new type" structure for "CM2: Permanent mode"

- Fix Unknown BaseBand revised, MT6595 supported

- Some bugfixes

 

- UserData operations improved

- Privacy Protection password (UserData Safe mode) improved for some Android versions

- Some improvements in forensic engine

 

- Other

32+ GiB FileSystems support improved for Forensic/Service operations

FlashId database updated (FP and SP platforms)

Some bugfixes and improvements

NAND structure detection improved

Revised "Secured" platforms support (Huawei, HTC)

 

Discussion thread and official download link

  • پسند 3

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
alishams123    12,838

Infinity CM2MTK v1.28 MT6580 REAL Flash/Repair/Unlock/FactoryFW/Service/Forensic

 

Infinity-Box Chinese Miracle-2 MTK/Mediatek v1.28 - MT6580 support: Flash/Repair/Unlock/FactoryFW/Service/Forensic

 

MTK SP Platform

 

- New CPU support

- MT6580 - World First!

Service: Security Repair, Read Info, Read Extended Info, Format FS, Fix DL

Unlock: SP Unlock via "Direct Unlock" and "Read Codes"

UserLock: Read PatternLock, Reset UserLocks - Google, Pin, Password etc.

Forensic: PhoneBook extraction

Extra: Flash Erase, Repair Unknown BaseBand, Init Preloader

Privacy Lock reset: Normal, Safe mode

Read Factory Firmware

Read/Write: Flash, NVRAM

 

- USB Flashing improved

Flash Engine revised

MT6580 Flashing support activated

Supported Platforms for Factory FW Flashing:

MT6571/MT6572/MT6575/MT6577/MT6580/MT6582/MT6589/MT6592/MT6595/MT6732/MT6735/MT6752/MT6795/MT87xx/MT83xx with eMMC

 

- Firmware reading improved

Brand-specific improvements

Autodetection improved

MT6580 eMMC supported

Supported Platforms for Factory FW Reading:

MT6571/MT6572/MT6575/MT6577/MT6580/MT6582/MT6589/MT6592/MT6595/MT6732/MT6735/MT6752/MT6795/MT87xx/MT83xx with eMMC

 

- NVRAM operations revised

MT6580 supported

"BaseBand Version" detection improved

 

- SP Unlock improved

- MT6580 SP Unlock support activated

 

- Security Repair improved

- Fix Unknown BaseBand revised, MT6580 supported

- Some bugfixes

 

- Other

Some bugfixes and improvements

 

 

 

Discussion thread and download link

  • پسند 3

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
taher    635

Chinese Miracle-2 MTK/Mediatek v1.29 - MTK67xx New Security SPUnlock! More CPUs, Extra and Repair features

 

MTK SP Platform

 

- MediaTek MT6735/MT8735 new revision ID supported

 

- USB Flashing improved

Flash Engine revised

 

- Firmware reading improved

FW Reader revised

SPFT compatibility improved for latest CPUs

Brand-specific improvements

Autodetection improved

"Encrypted" phones FW reading support (in combination with ExtRepair feature)

 

- SP Unlock improved

- MT67xx New Security phones support activated!

Allow make "Read Codes" operation on new security - WorldFirst!

Allow make "Direct unlock" operation on new security - WorldFirst!

 

New models supported:

Alcatel 4027X (Pixi3 4.5) - Direct Unlock

Alcatel 5017X (Pixi3 4.5) - Direct Unlock

 

- Repair Security improved

MT67xx changes and improvements

 

- Repair ExtData feature released - WorldFirst!

- Allow Fix damaged EXT partitions!

Fix "Bad EXTData" error during Factory FW reading

Fix "Hang/Stuck" on Boot logo*

*only in case of damaged user partitions, when "Format FS" not help

Fix/Format/Repair "FS Encrypted" Phones

Supported platforms:

MT6571/MT6572/MT6575/MT6577/MT6580/MT6582/MT6589/MT6592/MT6595/MT6732/MT6735/MT6752/MT6795/MT87xx/MT83xx with eMMC

 

- Format FS revised

"Backup" operation for SP phones removed. Not need anymore.

 

- MT6571/MT6572 NAND support revised

No need make "Identify" before opeartion for most phones

Format FS revised

PatternLock reading improved

NVRAM operations revised

 

- Other

FlashInit revised for all supported platforms

Some bugfixes and improvements

 

 

Download link

 

 

 

Infinity-Box 10 (ten) years (2005 - 2015) non-stop regular updates and support as nobody else - Infinity-Box - News

 

Unlock Codes (Huawei, SE, Motorola, Samsung etc.), iPhone Unlock, Software Activations - Infinity-Box Online Service

 

1. Infinity-Box Dongle ready for delivery

2. BB5 Easy Service Tool [bEST] Dongle

3. CDMA-Tool Dongle (fast and easy unlock)

  • پسند 1

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
taher    635

Chinese Miracle-2 MTK v1.28 - MT6580 - Flash/Repair/Unlock/FactoryFW/Service/Forensic


Chinese Miracle-2 MTK/Mediatek v1.28 - MT6580 support: Flash/Repair/Unlock/FactoryFW/Service/Forensic

MTK SP Platform

 

- New CPU support

- MT6580 - World First!

Service: Security Repair, Read Info, Read Extended Info, Format FS, Fix DL

Unlock: SP Unlock via "Direct Unlock" and "Read Codes"

UserLock: Read PatternLock, Reset UserLocks - Google, Pin, Password etc.

Forensic: PhoneBook extraction

Extra: Flash Erase, Repair Unknown BaseBand, Init Preloader

Privacy Lock reset: Normal, Safe mode

Read Factory Firmware

Read/Write: Flash, NVRAM

 

- USB Flashing improved

Flash Engine revised

MT6580 Flashing support activated

Supported Platforms for Factory FW Flashing:

MT6571/MT6572/MT6575/MT6577/MT6580/MT6582/MT6589/MT6592/MT6595/MT6732/MT6735/MT6752/MT6795/MT87xx/MT83xx with eMMC

 

- Firmware reading improved

Brand-specific improvements

Autodetection improved

MT6580 eMMC supported

Supported Platforms for Factory FW Reading:

MT6571/MT6572/MT6575/MT6577/MT6580/MT6582/MT6589/MT6592/MT6595/MT6732/MT6735/MT6752/MT6795/MT87xx/MT83xx with eMMC

 

- NVRAM operations revised

MT6580 supported

"BaseBand Version" detection improved

 

- SP Unlock improved

- MT6580 SP Unlock support activated

 

- Security Repair improved

- Fix Unknown BaseBand revised, MT6580 supported

- Some bugfixes

 

- Other

Some bugfixes and improvements

 

 

 

Download link - http://server2.infinity-box.com/down...ftware/updates

 

 

 

Infinity-Box 10 (ten) years (2005 - 2015) non-stop regular updates and support as nobody else: Infinity-Box - News

 

Unlock Codes (Huawei, SE, Motorola, Samsung etc.), iPhone Unlock, Software Activations - Infinity-Box Online Service

 

- BB5 Easy Service Tool [bEST] Dongle

- CDMA-Tool Dongle (fast and easy unlock)

- Infinity-Box Dongle ready for delivery

 

Twitter Facebook

  • پسند 1

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
hossein noori    1,922

Chinese Miracle-2 MTK v1.30 - MT6753 support: Flash/Repair/Unlock/FactoryFW/Service/Forensic

 

Engine updated:

- Dongle Serial Number and Version read method updated

- Activation mode for other Infinity products supported

- Works as Activation for Infinity[bEST] Dongle and Infinity CDMA-Tool Dongle via Infinity Online Service:

-- Infinity-Box/Dongle software activation for Infinity [bEST]

-- Infinity-Box/Dongle software activation for Infinity CDMA-Tool

 

MTK SP Platform

 

- New CPU supported: MediaTek MT6753

Service: Security Repair, Read Info, Read Extended Info, Format FS, Fix DL

Unlock: SP Unlock via "Direct Unlock" and "Read Codes"

UserLock: Read PatternLock, Reset UserLocks - Google, Pin, Password etc.

Forensic: PhoneBook extraction

Extra: Flash Erase, Repair Unknown BaseBand, Init Preloader

Privacy Lock reset: Normal, Safe mode

Read and Write: Factory Firmware

Read and Write: Flash (Dump), NVRAM

 

- USB Flashing improved

Flash Engine revised

MT6753 Flashing support activated

Supported Platforms for Factory FW Flashing:

MT6571/MT6572/MT6575/MT6577/MT6580/MT6582/MT6589/MT6592/MT6595/MT6732/MT6735/MT6752/MT6753/MT6795/MT87xx/MT83xx with eMMC

 

- Firmware reading improved

Brand-specific improvements

Autodetection improved

MT6753 eMMC supported

Supported Platforms for Factory FW Reading:

MT6571/MT6572/MT6575/MT6577/MT6580/MT6582/MT6589/MT6592/MT6595/MT6732/MT6735/MT6752/MT6753/MT6795/MT87xx/MT83xx with eMMC

 

- NVRAM operations revised

MT6753 supported

"BaseBand Version" detection improved

 

- SP Unlock improved

MT6753 SP Unlock support activated

"Read Codes" and "Direct Unlock" supported

 

- UserData operations improved

PhoneBook Reading improved on SP platform

UserLocks Reset improved on SP platform

 

- Security Repair improved

Security Repair supported for MT6753: CM2 Permanent

Fix Unknown BaseBand revised: MT6753 supported

Some bugfixes

 

- Other

FlashID database updated

FlashInit DB updated

Some bugfixes and improvements

 

 

Official download link

 

 

Infinity-Box 10 (ten) years (2005 - 2015) non-stop regular updates and support as nobody else - Infinity-Box - News

 

Unlock Codes (Huawei, SE, Motorola, Samsung etc.), iPhone Unlock, Software Activations - Infinity-Box Online Service

 

1. Infinity-Box Dongle ready for delivery

2. BB5 Easy Service Tool [bEST] Dongle

3. CDMA-Tool Dongle (fast and easy unlock)

 

TwitterFacebook

  • پسند 2

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
alishams123    12,838

Infinity CM2 SPD v1.05 - SPD Forensic: SC7715/SC7730/SC7731/SC5735/SC8830

 

Infinity Chinese Miracle-2 SPD/Spreadtrum v1.05 - SPD Forensic: SC7715/SC7730/SC7731/SC5735/SC8830

 

Engine updated:

- Dongle Serial Number and Version read method updated

- Activation mode for other Infinity products supported

- Works as Activation for Infinity[bEST] Dongle and Infinity CDMA-Tool Dongle

 

Spreadtrum SC7715, SC7730, SC7731, SC5735, SC8830 with eMMC

 

New operations supported:

- DataDirect: PhoneBook Reading

Allow Read PhoneBook from All SPD SC77xx eMMC-based devices! - World First!

Hang/Dead/SemiDead/Broken phones also supported

Until phone can boot and not erased - data can be recovered

Output formats: CSV (Google), TXT (readable/printing), VCF and VCFv3

About Data Direct:

USB Debug/Root etc. IS NOT required - forget about root and rest stuff.

Alive/working phone IS NOT required

Phone can be completely dead (can not be Powered-On)

If phone can Boot and is not erased - data will be recovered

 

Improvements:

- NV operations revised

TDMA phones (SC883x) support improved

- Security Repair improved

Repair in FlashMode improved for SC8830/SC5735

 

- Flash Engine updated

PAC file handling revised

 

- Some other bugfixes and improvements

 

Other:

FlashID database updated

Some other bugfixes and improvements at all

 

 

Discussion and download link - Chinese Miracle-2 SPD v1.05 - SPD Forensic: SC7715/SC7730/SC7731/SC5735/SC8830

  • پسند 4

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
alishams123    12,838

Infinity Chinese Miracle-2 RDA/Coolsand v1.03 - RDA Android Repair and more

 


Infinity Chinese Miracle-2 RDA/Coolsand v1.03 - RDA Android Repair and more

 

RDA SP Platform

- RDA8811 eMMC supported

- Connection improved

 

RDA881x Flashing improved:

- Factory Firmware Flashing: RDAtotal Format type supported for eMMC phones

- RDATotal files and RDAFileSet handling revised

 

- RDA881x Service:

Safe "Format FS" (Reset Settings) revised

Factory Area Rebuild improved:

- Random MAC/BT generation

- Rebuild clean/erased FactoryArea improved

Calibration (IFC) Read/Write/Verify now supported:

- Allow fix Network problem (software related)

- Allow fix Unknown BaseBand problems

- Allow fix different "calibration errors"

 

RDA FP platform

- COM support improved

- RDA885x: 1/2 MiB flash ic support improvedz

- FactoryReset/FormatFS revised

- CompileInfo extraction revised

 

Other

- Some bugfixes and improvements

 

 

Discussion and download link - Chinese Miracle-2 RDA/Coolsand v1.03 - RDA Android Repair and more

  • پسند 1

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
alishams123    12,838

Infinity Chinese Miracle-2 MTK v1.32 - MTK Android Clear "Reset Protection" and more

 

Chinese Miracle-2 MTK/Mediatek v1.32 - MTK Android Clear "Reset Protection" and more

 

MTK SP Platform

 

- Service operations improved

Format FS completely revised

- FMT settings removed for SP eMMC, not need anymore

- New options for reset supported:

FULL FACTORY RESET - Clear ALL settings, including `Google Reset Protection` - World First!

DINNV RESET - used in latest CPUs

Different combinations, for expert use only

In 99% cases enough - Full Factory Reset

 

- Other

Compile Info extraction improved

NAND operations improved

Some bugfixes and improvements

 

MTK FP Platform

 

- Factory FW reading improved

More different FWs types supported

 

- Forensic Engine updated

More PhoneBook types supported for extraction

 

- Security repair improved

Security repair on MT625x-MT626x improved

 

- Other

FlashID Database updated

Some other bugfixes and improvements

 

Discussion thread and Download link - Chinese Miracle-2 MTK/Mediatek v1.32 - MTK Android Clear "Reset Protection" and more

  • پسند 2

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
hajireza    262

[TABLE=class: tborder, width: 100%, align: center]

[TR]

[TD=class: alt1]Chinese Miracle-2 RKT/RockChip v1.00 - RockChip Service Module started

 

Supported CPU types:

Rockchip RK3026 NAND

Rockchip RK3026 eMMC

Rockchip RK3066 NAND

Rockchip RK3066 eMMC

Rockchip RK3188 eMMC

 

Supported operations:

 

- Read Info

Allow read full tablet info

 

- Read Full Firmware

Read Firmware only (like-factory)

- Write Full Firmware

Write firmware only

Firmware Read allow read complete, but very compact firmware, which enough repair even completely erased device!

Firmware Flashing allow write FW in device with any SW state (until it can enter in boot mode - HW part is alive)

Firmware Flashing allow write FW with keep UserData untouched

 

- Format FS/Reset Settings

Allow wipe/reset device to factory state

No ADB/USB Debug/Root etc. required

 

- Read PatternLock

Allow read PatternLock sequence

No ADB/USB Debug/Root etc. required

 

All operations supported for NAND and eMMC tablets !

 

Drivers - Chinese Miracle-2 RKT/RockChip Drivers pack v1.00

 

 

 

Official download link

 

 

 

Infinity-Box 10 (ten) years (2005 - 2015) non-stop regular updates and support as nobody else - Infinity-Box - News

 

Unlock Codes (Huawei, SE, Motorola, Samsung etc.), iPhone Unlock, Software Activations - Infinity-Box Online Service

 

- Infinity-Box Dongle ready for delivery

- BB5 Easy Service Tool [bEST] Dongle

- CDMA-Tool Dongle (fast and easy unlock)

 

Twitter Facebook Telegram

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: alt2] report.gif [/TD]

[TD=class: alt1, align: right] quote.gif[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

  • پسند 2

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
hajireza    262

Chinese Miracle-2 MTK/Mediatek v1.34 - important improvements and fixes

 

MTK SP/FP Platform

 

- Flash Engine updated

Improved MT6582 flashing

Imrpoved MT6582/MT6572 DRAM init

Improved HW compatibility check

BatteryLevel check during flashing activated

Some other changes and improvements

 

- Smart AV engine updated

- DeepScan improved

- Detection revised, do not touch sensetive/system data on older platfroms

- Revised Verification

- Improved Virus removing

Strongly reccomend to use latest version to avoid "hang" problem on some old phones!

 

- UserData operations improved

DataDirect: Improved support for SP and FP platforms

 

- Firmware reading improved

eMMC: Brand-specific improvements

eMMC: Autodetection improved

eMMC/NAND: Verification improved

MT6795-specific improvements

Supported Platforms for Factory FW Reading:

MT6571/MT6572/MT6575/MT6577/MT6580/MT6582/MT6589/MT6592/MT6595/MT6732/MT6735/MT6752/MT6753/MT6795/MT87xx/MT83xx with eMMC

MT625A/MT6260/MT6261 with SF/NOR

MT6571/MT6572 with NAND

 

- Other

FlashID database updated

InitPreloader operation improved

Some bugfixes and improvements

 

 

Official download link

 

 

 

Infinity-Box 10 (ten) years (2005 - 2015) non-stop regular updates and support as nobody else - Infinity-Box - News

 

Unlock Codes (Huawei, SE, Motorola, Samsung etc.), iPhone Unlock, Software Activations - Infinity-Box Online Service

  • پسند 1

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
hossein noori    1,922

Chinese Miracle-2 MTK/Mediatek v1.35 - Nokia 222, New MTK Android and MTK FP features

 

MTK SP/FP Platform

 

- Flash Engine updated

Improved HW compatibility check

Other changes and improvements

 

- Service operations improved

- NVRAM operations on SP platform revised

Some bugfixes and changes, some old nvram files will not work anymore

- BB Detection improved

- Compile Info detection improved

- Security Repair Improved

- "FormatFS" revised for MTK Android

New mode supported: Full Factory + FS repair

Option make FullFactory Reset and also repair ExtData

Very useful for "slow" phones, which run after format up to 5-10 minutes and stuck on BootLogo

 

- UserData operations improved

Android: "Reset UserLocks" operation improved for some models

Android: PhoneBook Reading improved (big DBStorage is supported now)

 

- Privacy Lock reset improved

MT6580/MT6735/MT6753: PrivacyLock reset supported - WorldFirst!

>Normal Reset

>UserData Safe reset

In both cases by default data will be safe

 

- Smart AV engine updated

- Engine completely revised

- DeepScan improved

- Detection revised

- Revised Verification

- "One virus left" problem fixed

Strongly recomend to use latest version to avoid "hang" problem on some phones!

 

- Firmware reading improved

eMMC: Brand-specific improvements

eMMC/NAND: Verification improved

Supported Platforms for Factory FW Reading:

MT6571/MT6572/MT6575/MT6577/MT6580/MT6582/MT6589/MT6592/MT6595/MT6732/MT6735/MT6752/MT6753/MT6795/MT87xx/MT83xx with eMMC

MT625A/MT6260/MT6261 with SF/NOR

MT6571/MT6572 with NAND

 

- Other

FlashID database updated

FlashLoaders updated

Some bugfixes and improvements

 

FP MTKx Nokia

 

- New secured FlashUpdate package supported

 

- New Nokia MTKx models supported:

Nokia 222 SS/DS: RM-1136, RM-1137

Now CM2 support ALL existing Nokia MTK phones

Supported operations: Identify, FormatFS

 

- New Nokia MTKx Feature - Repair FS during Format - WorldFirst!

Special for Nokia 220 "browser" problem after "FormatFS"

Just use "FormatFS" without any kind of additional settings selection

 

 

Official download link

  • پسند 2

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
hossein noori    1,922

Chinese Miracle-2 MTK/Mediatek v1.37 - MT8163 Full Support, MT8127 NAND and more

 

- Main changes

MediaTek MT8163 ( Quad-core, x64 tablet CPU ) supported for wide range of service,repair and forensic operations!

MT8163 mNAND and eMMC FlashIC types supported

MediaTek MT8127 ( Quad-core tablet CPU ) with NAND FlashIC supported in test mode

 

New CPU/Platform support

- MT8163 eMMC - World First!

Service: Read Info, Read Extended Info, Format FS, Fix DL , Repair ExtData

UserLock: Read PatternLock, Reset UserLocks - Google, Pin, Password

Other: Factory Reset Protection remove ( Google Reset Protection )

Forensic: PhoneBook extraction , Gallery Extraction

Privacy Lock reset: Normal, Safe mode

Read Factory Firmware (Scatter)

Write Factory Firmware (Scatter)

Read/Write Flash DUMP and NVRAM

 

- MT8163 mNAND - World First!

Service: Read Info, Format FS

Privacy Lock reset

Read Factory Firmware (Scatter)

Read Flash DUMP and NVRAM

 

SP Platform changes

- Flash Engine updated

MT8163 eMMC Flashing support activated

Supported Platforms for Factory FW Flashing:

MT6571/MT6572/MT6575/MT6577/MT6580/MT6582/MT6589/MT6592/MT6595/MT6732/MT6735/MT6752/MT6795 with eMMC

MT8127/MT8163/MT87xx/MT83xx with eMMC

 

- Factory FW Read improved

MT8163 eMMC Factory FW reading supported! - WorldFirst!

MT8163 mNAND Factory FW reading supported! - WorldFirst and Unique!

MT8127 mNAND Factory FW reading supported! - WorldFirst and Unique!

MT6571,MT6572 NAND: "Bad SYSData" issue solved for non-standard NAND configs

 

Supported Platforms for Factory FW Reading:

MT6571/MT6572/MT6575/MT6577/MT6580/MT6582/MT6589/MT6592/MT6595/MT6732/MT6735/MT6752/MT6795 with eMMC

MT8127/MT8163/MT87xx/MT83xx with eMMC

MT8127/MT8163/MT6571/MT6572 with NAND

MT625A/MT6260/MT6261 with NOR SF

 

- SmartAV engine updated

Improved verification

Now possible define AV setting by own requirements : Sense level and Limits

 

- Other

FlashInit DB updated: new flash ICs supported

Boot logs now more informative

Some other changes and bugfixes

 

 

Official download link

 

 

 

Infinity-Box 10 (ten) years (2005 - 2015) non-stop regular updates and support as nobody else - Infinity-Box - News

 

Unlock Codes (Huawei, SE, Motorola, Samsung etc.), iPhone Unlock, Software Activations - Infinity-Box Online Service

 

- Infinity-Box Dongle ready for delivery

- BB5 Easy Service Tool [bEST] Dongle

- CDMA-Tool Dongle (fast and easy unlock)

 

- Twitter

- Facebook

- Telegram

  • پسند 2

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
alishams123    12,838

Infinity Chinese Miracle-2 SPD v1.06 - Android Dream #3 - SPD Firmware Read

 

Infinity Chinese Miracle-2 SPD/Spreadtrum v1.06 - Android Dream #3 - SPD Firmware Reader

 

The First and Unique solution to Read and Write Firmware for wide range of latest SPD-based phones and tablets

 

SPD SP Platform

 

- Factory-Like FW Read released!

Supported Platforms:

SC5735 with eMMC - World First!

SC6815 with eMMC - World First!

SC6825 with eMMC - World First!

SC7715 with eMMC - World First!

SC7730 with eMMC - World First!

SC7731 with eMMC - World First!

SC8830 with eMMC - World First!

 

This solution is NOT "DUMP" reading! It will not readout useless flash dump and not take few and more hours!

This solution is NOT based on stupidly reading of known "partitions" and making useless garbage!

This solution is READ COMPLETE PHONE FIRMWARE!

This solution is support ALL known for now Firmware types!

This solution ALLOW REPAIR ALL software-related problems on supported SPD phones: Full erased, changed FlashIC or wrong flashing etc.

 

- SC-Type files Flashing supported!

SC-Type files is completely Factory-like firmwares.

ALLOW REPAIR ALL software-related problems on supported SPD phones: Full erased, changed FlashIC or wrong flashing etc.

Supported Platforms:

SC5735 with eMMC

SC6815 with eMMC

SC6825 with eMMC

SC7715 with eMMC

SC7730 with eMMC

SC7731 with eMMC

SC8830 with eMMC

 

- UserData operations imprved

Improved NAND PatternLock reading

 

- Security Repair improved

Improved NVM operations

Improved Security Repair in FlashMode

 

- Other

FlashLoaders updated

FlashEngine completely revised

New FlashIDs supported for SP and FP platforms

 

Discussion and download link - Chinese Miracle-2 SPD/Spreadtrum v1.06 - Android Dream #3 - SPD Firmware Read

  • پسند 4

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
alishams123    12,838

Infinity Chinese Miracle-2 SPD/Spreadtrum v1.07 - Android 5.x support and FRP unlock

 

Infinity Chinese Miracle-2 SPD/Spreadtrum v1.07 - Android 5.x support and F

RP unlock

 

SPD SP Platform

 

New CPU/Type supported:

SC7730 eMMC with Android 5.x OS - WorldFirst!

SC7731 eMMC with Android 5.x OS - WorldFirst!

 

New Features supported:

Full Android 5.x Service, Repair, Flash and Forensic operations

FRP (Factory Reset Protection / Google Reset Lock) lock reset for ALL android 5.x phones - WorldFirst!

 

- Flash Engine revised

Flashing now 2-3 times faster, than before!

Fixed rare problems with "stuck" during some firmware flashing

 

- FW reader engine revised

FW Read now 2-3 times faster than before!

Android 5.x supported for FW reading!

Android 5.x: in some cases root will require for some brands

New FW types supported

The whole FW read process revised and improved

 

- Service operations improved

Improved "Security Repair" for some models

 

- Other

FlashLoaders updated and revised

Some improvements and bugfixes at all

 

 

Discussion and download link - Chinese Miracle-2 SPD/Spreadtrum v1.07 - Android 5.x support and FRP unlock

  • پسند 2

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
hossein noori    1,922

Infinity Chinese Miracle-2 MTK/Mediatek v1.38 - DataProtection Unlock and more

 

MTK SP Platform

- Flash Engine Revised

Improved booting

Improved HW verification

"Skip HW verification" option enabled

[info]: Even disabled option still check BaseBand ID to avoid cross-flash!

 

- New Features supported:

MTK Android 5.x "Data Protection" unlock read/recover - WorldFirst!

Allow read patternlock, which enable hidden "encrypted" gallery menu

[info]: DataProtection: It is ecnrypted storage, where can be placed photos,pictures,videos and documents

[info]: All data inside is encrypted and hidden from normal gallery access!

[info]: After enter code you will be able to view,decrypt and extract that files

[info]: "Reset UserLocks" NOT touch that lock! Because of previous reasons.

 

- UserData operations improved

Revised whole DataDirect engine: PhoneBook, PatternLock, Gallery, SmartAV, UserCodes Reset etc.

64+ GiB UserData storage support enabled!

Support for some "non-standard" FileSystem types

Improved PhoneBook extraction from Android 5.x

Improved Gallery extraction

 

- SP Unlock revised

Improved new/old/custom security type detection

Improved "Direct Unlock" operation

 

- Factory Firmware Reading improved

AGOLD type support under test

Android 5.x specific improvements

Brand-specific improvements

Some new NAND types supported (DP, AGOLD)

Some other improvements and bugfixes

 

- SmartAV engine improved

Data accuracy level improved

Engine revised, more types supported

 

- Service operations improved

Improved "Security Repair" for some models

 

- Other

"Oppo" and few other customized preloader drivers supported

FlashLoaders updated and revised

Some improvements and bugfixes at all

"Requested" button enabled

 

Discussion and download links - Chinese Miracle-2 MTK/Mediatek v1.38 - DataProtection Unlock and more

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
alishams123    12,838

Infinity Chinese Miracle-2 MTK/Mediatek v1.38 - DataProtection Unlock and more

 

Infinity Chinese Miracle-2 MTK/Mediatek v1.38 - DataProtection Unlock

and more

 

MTK SP Platform

- Flash Engine Revised

Improved booting

Improved HW verification

"Skip HW verification" option enabled

[info]: Even disabled option still check BaseBand ID to avoid cross-flash!

 

- New Features supported:

MTK Android 5.x "Data Protection" unlock read/recover - WorldFirst!

Allow read patternlock, which enable hidden "encrypted" gallery menu

[info]: DataProtection: It is ecnrypted storage, where can be placed photos,pictures,videos and documents

[info]: All data inside is encrypted and hidden from normal gallery access!

[info]: After enter code you will be able to view,decrypt and extract that files

[info]: "Reset UserLocks" NOT touch that lock! Because of previous reasons.

 

- UserData operations improved

Revised whole DataDirect engine: PhoneBook, PatternLock, Gallery, SmartAV, UserCodes Reset etc.

64+ GiB UserData storage support enabled!

Support for some "non-standard" FileSystem types

Improved PhoneBook extraction from Android 5.x

Improved Gallery extraction

 

- SP Unlock revised

Improved new/old/custom security type detection

Improved "Direct Unlock" operation

 

- Factory Firmware Reading improved

AGOLD type support under test

Android 5.x specific improvements

Brand-specific improvements

Some new NAND types supported (DP, AGOLD)

Some other improvements and bugfixes

 

- SmartAV engine improved

Data accuracy level improved

Engine revised, more types supported

 

- Service operations improved

Improved "Security Repair" for some models

 

- Other

"Oppo" and few other customized preloader drivers supported

FlashLoaders updated and revised

Some improvements and bugfixes at all

"Requested" button enabled

 

Discussion and download links - Chinese Miracle-2 MTK/Mediatek v1.38 - DataProtection Unlock and more

  • پسند 2

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
alishams123    12,838

Infinity Chinese Miracle-2 MTK/Mediatek v1.39 - New SmartAV and more features

 

[TABLE=class: tborder, width: 100%, align: center]

[TR]

[/TR]

[TR]

[TD=class: alt1]

Infinity Chinese Miracle-2 MTK/Mediatek v1.39 - New SmartAV and more features

 

MTK SP Platform

- Flash Engine Revised

Some bugfixes and improvements

Latest FlashUpdate package supported

 

- New Features supported:

MTK Android: "App Manager"

Allow remove: Unwanted Apps (garbage, vendor-specific etc.), viruses and rest malware

NO ROOT/USB Debug REQUIRED !

Support 2 mode: Dictionary and Manual

Support UserDB: just add all apps, which need to be removed and do it in one click

Forget about waiting updates, request adding new viruses - now you can do all here and now !

[info]: Check manual about this feature !

 

- UserData operations improved

Improved "User Gallery" extraction

Improved PatternLock reading ("stuck" problem on some phones fixed)

 

- Factory Firmware Reading improved

Brand-specific improvements

Some other improvements and bugfixes

 

- SmartAV engine improved

Data accuracy level improved

Engine completely revised, more types supported

 

- Other

FlashLoaders updated and revised

FlashID database updated

"CRC Errors" problems on some PCs should be fixed now

Some improvements and bugfixes at all

 

 

Discussion and download link - Chinese Miracle-2 MTK/Mediatek v1.39 - New SmartAV and more features

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: alt2, align: center]report.gif

 

[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

  • پسند 1

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
alishams123    12,838

Infinity Chinese Miracle-2 Spreadtrum v1.08 - Android Dream #5: Huawei, HTC secured..

 

Infinity Chinese Miracle-2 SPD/Spreadtrum v1.08 - Android Dream #5: Huawei, HTC secured and more

 

SPD SP Platform

- Flash Engine Revised

SPD "Secured" Platforms supported - WorldFirst!

SC7730s: PAC flashing

SC7731s: PAC flashing

Rest sCPUs, if they out on SPlatform - supported as well

Flashing speed improved (2-3 times faster)

Some bugfixes and improvements

 

- New models supported:

Huawei: Y336-U02 (Y3C), Y541-U02 (Y5C), Y560-U02

Read Phone info (Service and Boot mode)

Repair Security (Normal and Flash mode)

Format FS, Repair FS, Reset settings

Read and Write NV

Flash factory firmware (PAC)

Forensic: PatternLock Reading, PhoneBook Reading

Info: Forensic for Y5C can be limited!

HTC: Desire 326G

Read Phone info (Service and Boot mode)

Repair Security (Normal and Flash mode)

Format FS, Repair FS, Reset settings

Read and Write NV

Flash factory firmware (PAC)

Forensic: PatternLock Reading, PhoneBook Reading

Info: Forensic for 326G can be limited!

For work with those models you should select SLDR (you can find it in /CM2SPD/Models/) or PAC file!

 

- Firmware Reading improved

Read engine updated and revised

Brand-specific improvements

Fixed "0xF3" and "0xF5" erors during FW read

Firmware Read speed improved ( 3-6 times faster!!! Result depend on PC and cable )

Some other improvements and bugfixes

Info: "Secured" platform phones FW read IS NOT POSSIBLE YET!

 

- Other

FlashLoaders updated and revised

New SLDR included (you can find it in /CM2SPD/Models/):

Huawei Y3C

Huawei Y5C

HTC Desire 326G

Updated old SLDR loaders and included some new "generic"

Some improvements and bugfixes at all

 

Discussion and download link - Chinese Miracle-2 SPD/Spreadtrum v1.08 - Android Dream #5: Huawei, HTC secured etc

  • پسند 2

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
alishams123    12,838

Infinity Chinese Miracle-2 SPD/Spreadtrum v1.09 - SC6815 support and more models

 

Infinity Chinese Miracle-2 SPD/Spreadtrum v1.09 - SC6815 support and more models

 

SPD SP Platform

- Flash Engine Revised

Some bugfixes and improvements

 

- New CPU/Platform supported:

SC6815 eMMC

Identify/Read Info

Format FS, Repair FS, Reset Settings

Repair Security/WiFi/BT (Flash and SVC mode)

Forensic: PhoneBook Extraction, PatternLock reading

Read and Write NVRAM

Read and Flash Firmware in Infinity format

Read and Flash Firmware in PAC format

 

- Firmware Reading improved

Read engine updated and revised

Brand-specific improvements

Some other improvements and bugfixes

 

- Other

NAND PatternLock reading improved

FlashLoaders updated and revised

New SLDR included ( can find in /CM2SPD/Models/ ):

Huawei Y560-U02 (Y5C)

Some improvements and bugfixes at all

 

Discussion and download link - Chinese Miracle-2 SPD/Spreadtrum v1.09 - SC6815 support and more models

  • پسند 1

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

برای ارسال دیدگاه یک حساب کاربری ایجاد کنید یا وارد حساب خود شوید

برای اینکه بتوانید دیدگاهی ارسال کنید نیاز دارید که کاربر سایت شوید

ایجاد یک حساب کاربری

برای حساب کاربری جدید در سایت ما ثبت نام کنید. عضویت خیلی ساده است !

ثبت نام یک حساب کاربری جدید

ورود به حساب کاربری

دارای حساب کاربری هستید؟ از اینجا وارد شوید

ورود به حساب کاربری

 • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

  هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.

×