رفتن به مطلب
شرایط فعال سازی بخش ویژه
جستجو در
  • تنظیمات بیشتر ...
جستجو به صورت ...
جستجو در ...
teraficmobile

برنامه هک کردن شبکه های Wifi اندروید

پست های پیشنهاد شده

teraficmobile    526

هدف از این آموزش آشنایی شما با امکانات گوشیهای اندرویدی و روشهای افزایش ایمنی مودمهای وای فای میباشد و کاربرد دیگری ندارد و مسئولیت استفاده نادرست از آن برعهده کاربران میباشد

این سه برنامه رو بعضی از سایتها دارن با هزینه بالا به کاربراشون میفروشن مابه صورت رایگان در اختیار همکاران پارتل قرار میگیره

این برنامه مختص گوشی های روت شده هست و کاملا فارسی هست

آموزش نرم افزار

 

ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻫﮏ ﭘﺴﻮﺭﺩ ﻭﺍﯾﺮﻟﺲ ﺗﻮﺳﻂ ﺍﻧﺪﺭﻭﯾﺪ ﻧﺴﺨﻪ ﺟﺪﯾﺪ ﭘﺮﻣﯿﻮﻡ Wps Wpa Tester Premium v2.2 ﺁﭘﺪﯾﺖ ﺟﺪﯾﺪ ﻧﺮﻡ ﺍﻓﺰﺍﺭ ﺍﺑﺘﺪﺍ ﺣﺘﻤﺎ ﻧﮑﺎﺕ ﺯﯾﺮ ﺭﺍ ﺑﺨﻮﺍﻧﯿﺪ ﺗﺎ ﺍﺑﻬﺎﻣﯽ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺍﯾﻦ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻭ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﺁﻭﺭﺩﻥ ﭘﺴﻮﺭﺩ ﻭﺍﯾﺮﻟﺲ ﻫﺎﺱ ﺍﻃﺮﺍﻑ ﺻﺮﻓﺎ ﺍﺯ ﻃﺮﯾﻖ ﺩﺭﮔﺎﻩ ﺑﺎﺯ wpa ﻭ wps ﺻﻮﺭﺕ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﺩ ﻟﺬﺍ ﺍﮔﺮ میخواهید ﺷﻤﺎ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺍﯾﻦ ﺭﻭﺵ ﻫﮏ ﻧﺒﺎﺷﯿﺪ، ﺑﺎ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﺩﺭ ﺍﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﻪﺩﻧﺒﺎﻝ ﺭﺍﻫﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﺑﺴﺘﻦ ﺍﯾﻦ ﺁﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮﯼ ﺩﺭ ﻣﻮﺩﻡ ﻫﺎﯼ ﻭﺍﯾﺮﻟﺲﺑﺎﺷﯿﺪ، ﺑﻪ ﺟﺮﺍﺕ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﯿﻢ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ﺣﺪﻭﺩ %۹۰ ﺍﺯ ﻣﻮﺩﻡ ﻫﺎﯼ ﻭﺍﯾﺮﻟﺲﺍﻃﺮﺍﻑ ﻣﺎ ﺩﺍﺭﺍﯼ wpa ﻭ wps ﺑﺎﺯ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺣﺘﯽ ﺷﺎﯾﺪ ﺧﻮﺩ ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺰ ﺟﺰﻭﺍﯾﻦ ﺩﺳﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ، ﭘﺲ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺧﻮﺍﻧﺪﻥ ﺍﯾﻦ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﻫﮏ ﮐﺮﺩﻥ ﻭﺍﯾﺮﻟﺲ ﺑﻪ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﺭﻓﻊ ﺍﯾﻦ ﺁﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮﯼ ﺑﺮﺍﯼ ﺧﻮﺩ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﭼﺮﺍ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦﺍﺳﺖ ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﺰﺩﯾﮑﺎﻧﺘﺎﻥ ﻫﮏ ﺷﻮﯾﺪ ﺍﯾﻦ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻧﯿﺎﺯﻣﻨﺪ ﺑﻪ ﺭﻭﺕ ﺍﺳﺖ ﺍﯾﻦ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻧﯿﺎﺯﻣﻨﺪ ﺑﻪ ﻧﺼﺐ ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎﺯ Busybox ﺍﺳﺖ ﺍﯾﻦ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻓﻘﻂ ﻗﺎﺑﻞ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺑﺮ ﺭﻭﯼ ﺍﻧﺪﺭﻭﯾﺪ ۴.۰ ﺑﻪ ﺑﺎﻻﺳﺖ ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺩﺭ ﻧﺮﻡ ﺍﻓﺰﺍﺭ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻣﺤﺪﻭﺩﯾﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮﺍی ﺎﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺩﺭﺍﻧﺪﺭﻭﯾﺪ ﺯﯾﺮ ۴.۲ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ! ﺍﯾﻦ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻣﻤﮑﻦ ﺍﺳﺖ ﺑﺮ ﺭﻭﯼ %۱۰۰ﮔﻮﺷﯽ ﻫﺎﯼ ﺍﻧﺪﺭﻭﯾﺪﯼ ﺟﻮﺍﺑﮕﻮ ﻧﺒﺎﺷﺪ، ﭼﺮﺍ ﮐﻪ ﺗﻌﺪﺍﺩﯼ ﺍﺯ ﮔﻮﺷﯽ ﻫﺎﯼﺍﻧﺪﺭﻭﯾﺪﯼ ﺩﺍﺭﺍﯼ ﭼﯿﭙﺴﺘﯽ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﻭﺍﯾﺮﻟﺲ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺍﯾﻦ ﻧﺮﻡ ﺍﻓﺰﺍﺭ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻧﻤﯽ ﺷﻮﺩ ﻭ ﺷﻤﺎ ﻗﺎﺩﺭ ﺑﻪ ﻧﺼﺐ ﺩﺭﺍﯾﻮﺭ ﻧﺮﻡ ﺍﻓﺰﺍﺭ ﻧﯿﺴﺘﯿﺪ ﺷﺮﻭﻉ ﺁﻣﻮﺯﺵ : ﺍﺑﺘﺪﺍ ﻧﺮﻡ ﺍﻓﺰﺍﺭ busybox ﺭﺍ ﺩﺍﻧﻠﻮﺩ ﻭ ﺑﺮ ﺭﻭﯼ ﮔﻮﺷﯽ ﺍﻧﺪﺭﻭﯾﺪﯼ ﺭﻭﺕ ﺷﺪﻩ ﺧﻮﺩ ﻧﺼﺐ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ﺣﺎﻻ ﻭﺍﺭﺩ ﻧﺮﻡ ﺍﻓﺰﺍﺭ ﺷﺪﻩ ﺩﺳﺘﺮﺳﯽ ﺭﻭﺕ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻧﺮﻡ ﺍﻓﺰﺍﺭ ﺑﺪﻫﯿﺪ ﻭ ﺑﺮ ﺭﻭﯼ ﮔﺰﯾﻨﻪ install ﮐﻠﯿﮏ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ . ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺗﺎ ﺩﺭﺻﺪ ﺑﺎﻻﯼ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﻪ ۱۰۰ ﺩﺭﺻﺪ ﺑﺮﺳﺪ ﻭ ﻧﺼﺐ ﭘﮑﯿﺞ busybox ﺑﺎ ﻣﻮﻓﯿﺖ ﺑﻪ ﺍﺗﻤﺎﻡ ﺑﺮﺳﺪ ﺣﺎﻝ ﻧﺴﺨﻪ ﻓﻮﻝ ﺁﻧﻼﮎ ﻭ ﭘﺮﻣﯿﻮﻡ ﻧﺮﻡ ﺍﻓﺰﺍﺭ wpa ﺭﺍ ﻫﻢ ﺍﺯ ﻟﯿﻨﮏ ﺯﯾﺮ ﺩﺍﻧﻠﻮﺩ ﮐﻨﯿﺪ ﻭ ﺑﺮ ﺭﻭﯼ ﮔﻮﺷﯽ ﺍﻧﺪﺭﻭﯾﺪﯼ ﺧﻮﺩ ﻧﺼﺐ ﮐﻨﯿد . ﭘﺲ ﺍﺯ ﻭﺍﺭﺩ ﺷﺪﻥ ﺑﻪ ﻧﺮﻡ ﺍﻓﺰﺍﺭ wpa ﺍﺯ ﺷﻤﺎ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺭﻭﺕ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺩﺳﺘﺮﺳﯽ ﺭﻭﺕ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻧﺮﻡ ﺍﻓﺰﺍﺭ ﺑﺪﻫﯿﺪ ﺳﭙﺲ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺭﻓﺮﺵ ﺑﺎﻻﯼ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯼ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻭﺍﯾﺮﻟﺲ ﻫﺎﯼ ﺍﻃﺮﺍﻑ ﺑﺰﻧﯿﺪ ﺑﺨﺶ ﺑﺎﻻ ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻧﺮﻡ ﺍﻓﺰﺍﺭ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺎﺯﮔﺎﺭ ﺑﻮﺩﻥ ﻭﺍﯾﺮﻟﺲ ﮔﻮﺷﯽ ﺍﻧﺪﺭﻭﯾﺪﯼ ﺷﻤﺎ ﺑﺮﺍﯼ ﻫﮏ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﺣﺎﻝ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﻭﺍﯾﺮﻟﺲ ﻫﺎﯼ ﺍﻃﺮﺍﻑ ﺷﻤﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﺍﺳﺖ ﻭﺍﯾﺮﻟﺲ ﻫﺎﯼ ﺑﺎ ﻣﺸﺨﺼﻪ ﻗﻔﻞ ﺳﺒﺰ :ﻗﺎﺑﻞﻫﮏ ﻭ ﺑﺎ wpa ﺑﺎﺯ ﻭﺍﯾﺮﻟﺲ ﻫﺎﯼ ﺑﺎ ﻣﺸﺨﺼﻪ ﻗﻔﻞ ﺳﻔﯿﺪ : ﻭﺍﯾﺮﻟﺲ ﻫﺎﯼ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻫﮏ ﻭ ﺍﯾﻤﻦ ﭘﺲ ﺑﺮ ﺭﻭﯼ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﻭﺍﯾﺮﻟﺴﻬﺎﯼ ﺑﺎ ﻣﺸﺨﺼﻪ ﻗﻔﻞ ﺳﺒﺰ ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ ﻭ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﺑﻪ ﺁﻥ ﻭﺍﯾﺮﻟﺲ ﺑﻤﺎﻧﯿﺪ ﺍﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻭﺍﯾﺮﻟﺲ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻣﺘﺼﻞ ﺷﺪﯾﺪ ﻣﺸﺨﺺ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻮﺷﯽ ﺍﻧﺪﺭﻭﯾﺪﯼ ﺷﻤﺎﺩﺍﺭﺍﯼ ﭼﯿﭙﺴﺖ ﻭﺍﯾﺮﻟﺲ ﺗﺤﺖ ﺳﺎﭘﻮﺭﺕ ﺍﯾﻦ ﻧﺮﻡ ﺍﻓﺰﺍﺭ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﻏﯿﺮ ﺍﯾﻦ ﺻﻮﺭﺕ ﮔﻮﺷﯽ ﺷﻤﺎ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﯾﻦ ﻋﻤﻠﯿﺎﺕ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﯿﺴﺖ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺑﺎﻻ %۱۰۰ ﻋﻤﻠﯽ ﻭ ﺗﺴﺖ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺑﺪﻭﻥ ﺍﺷﮑﺎﻝ ﺍﺳﺖ ﺭﻣﺰ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺷﻤﺎ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻋﻤﻠﯿﺎﺕ ﺑﻪ ﺩﻭ ﺍﺻﻞ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ : -۱ ﺳﯿﮕﻨﺎﻝ ﻗﻮﯼ ﻭﺍﯾﺮﻟﺴﯽﮐﻪ ﻗﺼﺪ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﺑﻪ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﯾﺪ -۲ ﺳﺎﭘﻮﺭﺕ ﭼﯿﭙﺴﺖ ﻭﺍﯾﺮﻟﺲ ﮔﻮﺷﯽ ﺍﻧﺪﺭﻭﯾﺪﯼ ﺷﻤﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺍﯾﻦ ﻧﺮﻡ ﺍﻓﺰﺍر ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻭﺍﯾﺮﻟﺲ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻣﺘﺼﻞ ﺷﺪﯾﺪ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﯿﺪ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻗﺮﻣﺰ ﺭﻧﮓ Password saved ﺭﻣﺰ ﻭﺍﯾﺮﻟﺲ ﻣﺘﺼﻞ ﺷﺪﻩ ﺭﺍ ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ﻭ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻫﺎﯼ ﺩﯾﮕﺮ ﻫﻤﭽﻮﻥ ﻟﭙﺘﺎﭖ ، ﮔﻮﺷﯽ ﺩﯾﮕﺮ ﻭ … ﺍﺯ ﺁﻥ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﮐﻨﯿﺪ موفق باشید

 

 

 

لینک دانلود

hack-wifi-for-android

    • پسند 5

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
teraficmobile    526

دوست عزیز شما هم بگردید چیزی پیداکنید که همکاران بتونن ازش پول دربیارن

    • پسند 5

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

برای ارسال دیدگاه یک حساب کاربری ایجاد کنید یا وارد حساب خود شوید

برای اینکه بتوانید دیدگاهی ارسال کنید نیاز دارید که کاربر سایت شوید

ایجاد یک حساب کاربری

برای حساب کاربری جدید در سایت ما ثبت نام کنید. عضویت خیلی ساده است !

ثبت نام یک حساب کاربری جدید

ورود به حساب کاربری

دارای حساب کاربری هستید؟ از اینجا وارد شوید

ورود به حساب کاربری

  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.

×