رفتن به مطلب
شرایط فعال سازی بخش ویژه
جستجو در
  • تنظیمات بیشتر ...
جستجو به صورت ...
جستجو در ...
kia mobile

فایل فلش تبلت های لنوو

پست های پیشنهاد شده

kia mobile    735

Lenovo A60 Stock Rom

Model: Lenovo A60

Country: All

Android Version: 2.3.5

How to Flash: Copy the firmware (.zip) to phone memory or SD Card and flash it through the recovery mode.

Download Size: 115 MB

 

 

Lenovo A60+ Stock Rom

Model: Lenovo A60+

Country: All

Android Version: 2.3.6

Download Size: 201 MB

 

 

Lenovo A66 Stock Rom

Model: Lenovo A66

Country: All

Android Version: 2.3.6

Download Size: 184 MB

 

 

Lenovo A269 Stock Rom

Model: Lenovo A269

Country: All

Android Version: 2.3.6

Download Size: 161 MB

 

 

Lenovo A269i Stock Rom

Model: Lenovo A269i

Country: All

Android Version: 2.3.6

Download Size: 190 MB

 

 

Lenovo A300T Stock Rom

Model: Lenovo A300T

Country: All

Android Version: 2.3.5

Download Size: 241 MB

 

 

Lenovo A308T Stock Rom

Model: Lenovo A308T

Country: All

Android Version: 2.3.5

Download Size: 229 MB

 

 

Lenovo A316 Stock Rom

Model: Lenovo A316

Country: All

Android Version: 2.3.6

Download Size: 201 MB

 

 

Lenovo A318T Stock Rom

Model: Lenovo A318T

Country: All

Android Version: 2.3

Download Size: 205 MB

 

 

Lenovo A369i Stock Rom

Model: Lenovo A369i

Country: All

Android Version: 4.2.2

Download Size: 532 MB

 

 

Lenovo A376 Stock Rom

Model: Lenovo A376

Country: All

Android Version: 4.0.3

Download Size: 289 MB

 

 

Lenovo A390 Stock Rom

Model: Lenovo A390

Country: All

Android Version: 4.0.4

Download Size: 430 MB

 

 

Lenovo A398T+ Stock Rom

Model: Lenovo A398T+

Country: All

Android Version: 4.1.2

Download Size: 312 MB

 

 

Lenovo A516 Stock Rom

Model: Lenovo A516

Country: All

Android Version: 4.2.2

Download Size: 811 MB

 

 

Lenovo A586 Stock Rom

Model: Lenovo A586

Country: All

Android Version: 4.0.4

Download Size: 204 MB

 

 

Lenovo A590 Stock Rom

Model: Lenovo A590

Country: All

Android Version: 4.1.1

Download Size: 737 MB

 

 

Lenovo A630 Stock Rom

Model: Lenovo A630

Country: All

Android Version: 4.0.4

Download Size: 753 MB

 

 

Lenovo A630T Stock Rom

Model: Lenovo A630T

Country: All

Android Version: 4.0.4

Download Size: 378 MB

 

 

Lenovo A680 Stock Rom

Model: Lenovo A680

Country: All

Android Version: 4.2.2

Download Size: 1.09 GB

 

 

Lenovo A690 Stock Rom

Model: Lenovo A690

Country: All

Android Version: 2.3.6

How to Flash: Copy the firmware (.zip) to phone memory or SD Card and flash it through the recovery mode.

Download Size: 141 MB

 

 

Lenovo A706 Stock Rom

Model: Lenovo A706

Country: All

Android Version: 4.1.2

Download Size: 1 GB

 

 

Lenovo A766 Stock Rom

Model: Lenovo A766

Country: All

Android Version: 4.2.1

Download Size: 428 MB

 

 

Lenovo A798T Stock Rom

Model: Lenovo A798T

Country: All

Android Version: 4.0.4

Download Size: 353 MB

 

 

Lenovo A800 Stock Rom

Model: Lenovo A800

Country: All

Android Version: 4.0.4

How to Flash: Copy the firmware (.zip) to phone memory or SD Card and flash it through the recovery mode.

Download Size: 342 MB

 

 

Lenovo A820 Stock Rom

Model: Lenovo A820

Country: All

Android Version: 4.2.1

How to Flash: Copy the firmware (.zip) to phone memory or SD Card and flash it through the recovery mode.

Download Size: 341 MB

 

 

Lenovo A828T Stock Rom

Model: Lenovo A828T

Country: All

Android Version: 4.2.2

Download Size: 452 MB

 

 

Lenovo A830 Stock Rom

Model: Lenovo A830

Country: All

Android Version: 4.2.1

Download Size: 768 MB

 

 

Lenovo A850 Stock Rom

Model: Lenovo A850

Country: All

Android Version: 4.2

Download Size: 839 MB

 

 

Lenovo A850+ Stock Rom

Model: Lenovo A850+

Country: All

Android Version: 4.2.2

Download Size: 900 MB

 

 

Lenovo A859 Stock Rom

Model: Lenovo A859

Country: All

Android Version: 4.2

Download Size: 1.1 GB

 

 

Lenovo A880 Stock Rom

Model: Lenovo A880

Country: All

Android Version: 4.2.2

Download Size: 431 MB

 

 

Lenovo A889 Stock Rom

Model: Lenovo A889

Country: All

Android Version: 4.2.2

Download Size: 493 MB

 

 

Lenovo A1000-F Stock Rom

Model: Lenovo A1000-F

Country: All

Android Version: 4.1.2

Download Size: 426 MB

 

 

Lenovo A2107 Stock Rom

Model: Lenovo A2107

Country: All

Android Version: 4.0

How to Flash: Copy the firmware (.zip) to phone memory or SD Card and flash it through the recovery mode.

Download Size: 100 MB

 

 

Lenovo A3000 Stock Rom

Model: Lenovo A3000

Country: All

Android Version: 4.2

Download Size: 571 MB

 

 

Lenovo K900 Stock Rom

Model: Lenovo K900

Country: All

Android Version: 4.2.1

Download Size: 646 MB

 

 

Lenovo P700I Stock Rom

Model: Lenovo P700I

Country: All

Android Version: 4.0.4

How to Flash: Copy the firmware (.zip) to phone memory or SD Card and flash it through the recovery mode.

Download Size: 250 MB

 

 

Lenovo P770 Stock Rom

Model: Lenovo P770

Country: All

Android Version: 4.1

Download Size: 528 MB

 

 

 

Lenovo P780 Stock Rom

Model: Lenovo P780

Country: All

Android Version: 4.2

Download Size: 704 MB

 

 

Lenovo S560 Stock Rom

Model: Lenovo S560

Country: All

Android Version: 4.0.4

Download Size: 691 MB

 

 

Lenovo S750 Stock Rom

Model: Lenovo S750

Country: All

Android Version: 4.2.1

Download Size: 865 MB

 

 

Lenovo S870E Stock Rom

Model: Lenovo S870E

Country: All

Android Version: 4.0.4

How to Flash: Copy the firmware (.zip) to phone memory or SD Card and flash it through the recovery mode.

Download Size: 397 MB

 

 

Lenovo S880 Stock Rom

Model: Lenovo S880

Country: All

Android Version: 4.0.4

Download Size: 353 MB

 

 

Lenovo S880I Stock Rom

Model: Lenovo S880I

Country: All

Android Version: 4.0.4

Download Size: 718 MB

 

 

Lenovo S890 Stock Rom

Model: Lenovo S890

Country: All

Android Version: 4.1.1

Download Size: 699 MB

 

 

Lenovo S898T Stock Rom

Model: Lenovo S898T

Country: All

Android Version: 4.2.2

How to Flash: Copy the firmware (.zip) to phone memory or SD Card and flash it through the recovery mode.

Download Size: 551 MB

 

 

Lenovo S898T+ Stock Rom

Model: Lenovo S898T+

Country: All

Android Version: 4.2.2

Download Size: 779 MB

 

 

Lenovo S920 Stock Rom

Model: Lenovo S920

Country: All

Android Version: 4.2

How to Flash: Copy the firmware (.zip) to phone memory or SD Card and flash it through the recovery mode.

Download Size: 350 MB

 

 

Lenovo S930 Stock Rom

Model: Lenovo S930

Country: All

Android Version: 4.2.2

Download Size: 1.1 GB

 

 

Lenovo S938T Stock Rom

Model: Lenovo S938T

Country: All

Android Version: 4.2.2

Download Size: 1.28 GB

 

 

Lenovo S939 Stock Rom

Model: Lenovo S939

Country: All

Android Version: 4.2.2

Download Size: 1.36 GB

 

 

Lenovo S960 Stock Rom

Model: Lenovo S960

Country: All

Android Version: 4.2.2

How to Flash: Copy the firmware (.zip) to phone memory or SD Card and flash it through the recovery mode.

Download Size: 728 MB

 

 

Lenovo S968T Stock Rom

Model: Lenovo S968T

Country: All

Android Version: 4.2.2

How to Flash: Copy the firmware (.zip) to phone memory or SD Card and flash it through the recovery mode.

Download Size: 739 MB

    • پسند 5

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.

×