رفتن به مطلب

روش های دسترسی به سایت بعد از ثبت نام

1 - خرید یکی از اکانت های 6 ماهه و یا یکساله دانلودسنتر

مزایا :  امکان دسترسی به تمام بخش ها و آموزشهای تخصصی - دانلود نامحدود از دانلودسنتر انجمن

2- تعمیرکاران حرفه ای موبایل که تعمیرکار بودنشان توسط مدیران انجمن محرز گردد

مزایا : یک بار  بصورت رایگان بدون دسترسی به دانلودسنتر و فقط به بخش ویژه بدون آموزش های تخصصی

برای مشاهده شرایط فعال سازی بخش ویژه کلیک کنید


ثبت نام

کاربر سایت هستید؟ ورود


روش های دسترسی به سایت بعد از ثبت نام

1 - خرید یکی از اکانت های 6 ماهه و یا یکساله دانلودسنتر

مزایا :  امکان دسترسی به تمام بخش ها و آموزشهای تخصصی - دانلود نامحدود از دانلودسنتر انجمن

2- تعمیرکاران حرفه ای موبایل که تعمیرکار بودنشان توسط مدیران انجمن محرز گردد

مزایا : یک بار  بصورت رایگان بدون دسترسی به دانلودسنتر و فقط به بخش ویژه بدون آموزش های تخصصی

برای مشاهده شرایط فعال سازی بخش ویژه کلیک کنید