رفتن به مطلب
شرایط فعال سازی بخش ویژه
جستجو در
 • تنظیمات بیشتر ...
جستجو به صورت ...
جستجو در ...

Unes

مدیران بخش
 • تعداد ارسال ها

  2,093
 • تاریخ عضویت

 • آخرین بازدید

 • روز های برد

  77

آخرین بار برد Unes در 20 خرداد

Unes یکی از رکورد داران بیشترین تعداد پسند مطالب است!

اعتبار در سایت

3,084 خیلی خوب

آخرین بازدید کنندگان نمایه

بلوک آخرین بازدید کننده ها غیر فعال شده است و به دیگر کاربران نشان داده نمیشود.

 1. Unes

  آخرین اخبار و آپدیت های دانگل EFT

  EFT Dongle Version 1.3.7 MTK Full Power Is Released 19/06/2018 EFT Dongle Version 1.3.7 Is Released: [MTK] Added Remove screen lock without losing data [MTK] [EXCLUSIVE] [FIRST IN THE WORLD] Added remove screen lock (SystemUI) for encrypted data (with option to fix SystemUI after backup data) [MTK] Supported new devices for operations (flashing - remove encrypted screen lock - reset FRP) and auto secure boot -- New supported devices: Condor A8 (PGN-611) Condor A8 Plus (PGN-612) Condor A55 (PGN-606) Condor A55 Plus (PGN-613) Condor A55 Slim (PGN-608) Condor A100 (PGN-607) Condor A100 Lite (PGN-609) Condor G4 (PGN-513) Condor G4 Plus (PGN-521) Condor G5 Plus (PAM-524) Condor L1 (SP-622) Condor M1 (SP-614) Condor M1 Plus (SP-615) Condor M2 (SP-617) Condor P4 (PGN-409) Condor P4 Plus (PGN-527) Condor P4 Pro (PGN-515) Condor P5 (PGN-516) Condor P6 (PGN-517) Condor P6 Plus (PGN-522) Condor P6 Pro (PGN-518) Condor P6 Pro LTE (PGN-528) Condor P7 (PGN-514) Condor P7 Plus (PGN-523) Condor P8 (PGN-605) Condor P8 Lite (PGN-610) Condor TFX-711G Condor TFX-712G Condor TFX-713L Condor TFX-714L Condor TGW-102L Condor TGW710G Condor TGW-801G Condor TGW-801L Condor TMK-715L -- Supported MTK CPU's for operation (remove screen lock): MT6570 MT6571 MT6572 MT6580 MT6581 MT6582 MT6592 MT6595 MT6735 MT6735M MT6737M MT6737T MT6739 MT6750 MT6752 MT6753 MT6755 MT6757 MT6757D MT6758 MT6763 MT6771 MT6775 MT6795 MT6797 MT6799 MT7623 MT8127 MT8167 MT8590 MT8695 -- Supported MTK models for operation (remove screen lock): ACER-B3-A20 (Iconia One 10 WiFi) ACER-B3-A30 (Iconia One 10 WiFi) ACER-E39 (Liquid E700 3G TS) ACER-S53 (Liquid X1 3G) ACER-S55 (Liquid Jade 3G DS) ACER-S56 (Liquid Jade S LTE DS) ACER-S57 (Liquid Jade Z LTE DS) ACER-S59 (Liquid X2 LTE TS) ACER-T02 (Liquid Z530 LTE DS) ACER-T03 (Liquid Z630 LTE DS) ACER-T04 (Liquid Z630S LTE DS) ACER-T06 (Liquid Zest 3G DS) ACER-T07 (Liquid Zest 4G LTE DS) ACER-T08 (Liquid Zest Plus LTE DS) ACER-T10 (Liquid Z6E 3G DS) ACER-Z130 (Liquid Z3 3G DS) ACER-Z150 (Liquid Z5 3G DS) ACER-Z160 (Liquid Z4 3G DS) ACER-Z200 (Liquid Z7 3G DS) ACER-Z205 (Liquid Z7 3G DS) ACER-Z410 (Liquid Z410 LTE) ACER-Z500 (Liquid Z500 3G DS) ACER-Z520 (Liquid Z520 3G) ACER-Z520-DS (Liquid Z520 3G DS) ARCHOS-101 Copper (101 Copper 3G) ARCHOS-101 Core (101 Core 3G) ARCHOS-101 Platinum (101 Platinum 3G) ARCHOS-101B Copper (101B Copper 3G) ARCHOS-101B Helium (101B Helium LTE DS) ARCHOS-101B Xenon (101B Xenon LTE DS) ARCHOS-101E Neon (101E Neon WiFi) ARCHOS-101E Neon (101E Neon WiFi) ARCHOS-40 Titanium (40 Titanium 3G DS) ARCHOS-40C Titanium (40C Titanium 3G DS) ARCHOS-45 Titanium (45 Titanium 3G DS) ARCHOS-50 Helium Plus (50 Helium Plus LTE DS) ARCHOS-50 Oxygen Plus (50 Oxygen Plus 3G DS) ARCHOS-50 Power (50 Power LTE DS) ARCHOS-50 Saphir (50 Saphir LTE DS) ARCHOS-50B Platinum (50B Platinum 3G DS) ARCHOS-50C Helium (50C Helium LTE DS) ARCHOS-50E Neon (50E Neon 3G DS) ARCHOS-50F Neon (50F Neon 3G DS) ARCHOS-55 Graphite (55 Graphite LTE DS) ARCHOS-55 Graphite (55 Graphite LTE DS) ARCHOS-55 Helium (55 Helium LTE DS) ARCHOS-55 Helium Plus (55 Helium Plus LTE DS) ARCHOS-60 Platinum (60 Platinum 3G DS) ARCHOS-62 Xenon (62 Xenon 3G DS) ARCHOS-70 Platinum (70 Platinum 3G DS) ARCHOS-80B Xenon (80B Xenon 3G DS) ARCHOS-Diamond Plus (Diamond Plus LTE DS) ARCHOS-Sense 50DC (Sense 50DC LTE DS) ARCHOS-Sense 50DC (Sense 50DC LTE DS) Acer A20 — Secure Boot Acer A30 — Secure Boot Acer B3 — Secure Boot Acer Z500 — Secure Boot Alcatel 4003A (Pixi 3-4 3G) Alcatel 4003J (Pixi 3-4 3G) Alcatel 4009A (Pixi 3-3.5 3G) Alcatel 4009D (Pixi 3-3.5 3G DS) Alcatel 4009E (Pixi 3-3.5 3G DS) Alcatel 4009F (Pixi 3-3.5 3G) Alcatel 4009I (Pixi 3-3.5 3G) Alcatel 4009K (Pixi 3-3.5 3G DS) Alcatel 4009M (Pixi 3-3.5 3G) Alcatel 4009S (Pixi 3-3.5 3G) Alcatel 4009X (Pixi 3-3.5 3G) Alcatel 4013D (Pixi 3-4 3G DS) Alcatel 4013E (Pixi 3-4 3G DS) Alcatel 4013J (Pixi 3-4 3G) Alcatel 4013K (Pixi 3-4 3G DS) Alcatel 4013M (Pixi 3-4 3G) Alcatel 4013T (Pixi 3-4 3G) Alcatel 4013X (Pixi 3-4 3G) Alcatel 4014A (Pixi 2 3G) Alcatel 4014D (Pixi 2 3G DS) Alcatel 4014E (Pixi 2 3G) Alcatel 4014K (Pixi 2 3G) Alcatel 4014M (Pixi 2 3G) Alcatel 4014X (Pixi 2 3G) Alcatel 4015A (Pop C1 3G) Alcatel 4015D (Pop C1 3G DS) Alcatel 4015N (Pop C1 3G DS) Alcatel 4015T (Pop C1 3G) Alcatel 4015X (Pop C1 3G) Alcatel 4016A (Pop C1 3G) Alcatel 4016D (Pop C1 3G DS) Alcatel 4016X (Pop C1 3G) Alcatel 4017A (Pixi 4-3.5 3G) Alcatel 4017D (Pixi 4-3.5 3G DS) Alcatel 4017E (Pixi 4-3.5 3G DS) Alcatel 4017F (Pixi 4-3.5 3G) Alcatel 4017S (Pixi 4-3.5 3G) Alcatel 4017X (Pixi 4-3.5 3G) Alcatel 4018A (Pod D1 3G) Alcatel 4018D (Pod D1 3G DS) Alcatel 4018E (Pod D1 3G DS) Alcatel 4018F (Pod D1 3G) Alcatel 4018M (Pod D1 3G) Alcatel 4018X (Pod D1 3G) Alcatel 4022D (Pixi 3-3.5 Firefox 3G DS) Alcatel 4022X (Pixi 3-3.5 Firefox 3G) Alcatel 4027A (Pixi 3-4.5 3G) Alcatel 4027D (Pixi 3-4.5 3G DS) Alcatel 4027N (Pixi 3-4.5 3G DS) Alcatel 4027X (Pixi 3-4.5 3G) Alcatel 4028A (Pixi 3-4.5 3G) Alcatel 4028E (Pixi 3-4.5 3G DS) Alcatel 4028J (Pixi 3-4.5 3G DS) Alcatel 4028S (Pixi 3-4.5 3G) Alcatel 4031D (Flash Mini 3G DS) Alcatel 4031X (Flash Mini 3G) Alcatel 4032A (Pop C2 3G) Alcatel 4032D (Pop C2 3G DS) Alcatel 4032E (Pop C2 3G DS) Alcatel 4032X (Pop C2 3G) Alcatel 4033A (Pop C3 3G) Alcatel 4033D (Pop C3 3G DS) Alcatel 4033E (Pop C3 3G DS) Alcatel 4033X (Pop C3 3G) Alcatel 4034A (Pixi 4-4 3G) Alcatel 4034D (Pixi 4-4 3G DS) Alcatel 4034E (Pixi 4-4 3G DS) Alcatel 4034F (Pixi 4-4 3G) Alcatel 4034G (Pixi 4-4 3G DS) Alcatel 4034M (Pixi 4-4 3G) Alcatel 4034N (Pixi 4-4 3G) Alcatel 4034X (Pixi 4-4 3G) Alcatel 4035A (Pop D3 3G) Alcatel 4035D (Pop D3 3G DS) Alcatel 4035X (Pop D3 3G) Alcatel 4035Y (Pop D3 3G) Alcatel 4036E (Pop D3 3G DS) Alcatel 4037A (Pop D3 3G) Alcatel 4037X (Pop D3 3G) Alcatel 5010D (Pixi 4-5 3G DS) Alcatel 5010E (Pixi 4-5 3G DS) Alcatel 5010G (Pixi 4-5 3G) Alcatel 5010S (Pixi 4-5 3G) Alcatel 5010U (Pixi 4-5 3G DS) Alcatel 5010X (Pixi 4-5 3G) Alcatel 5011A (A3 Plus 3G) Alcatel 5012F (Pixi 4-5.5 3G) Alcatel 5012G (Pixi 4-5.5 3G) Alcatel 5015A (Pop 3-5 3G) Alcatel 5015D (Pop 3-5 3G DS) Alcatel 5015E (Pop 3-5 3G DS) Alcatel 5015X (Pop 3-5 3G) Alcatel 5016A (Pop 3-5 3G) Alcatel 5016J (Pop 3-5 3G DS) Alcatel 5017A (Pixi 3-4.5 LTE) Alcatel 5017B (Pixi 3-4.5 LTE) Alcatel 5017D (Pixi 3-4.5 LTE DS) Alcatel 5017E (Pixi 3-4.5 LTE DS) Alcatel 5017G (Pixi 3-4.5 LTE) Alcatel 5017O (Pixi 3-4.5 LTE) Alcatel 5017W (Pixi 3-4.5 LTE) Alcatel 5017X (Pixi 3-4.5 LTE) Alcatel 5019D (Pixi 3-4.5 LTE DS) Alcatel 5022D (Pop Star 3G DS) Alcatel 5022E (Pop Star 3G DS) Alcatel 5022F (Pop Star 3G) Alcatel 5022N (Pop Star 3G) Alcatel 5022X (Pop Star 3G) Alcatel 5023E (Pixi 4 Plus Power 3G DS) Alcatel 5023F (Pixi 4 Plus Power 3G DS) Alcatel 5025D (Pop 3-5.5 3G DS) Alcatel 5025E (Pop 3-5.5 3G DS) Alcatel 5025G (Pop 3-5.5 3G) Alcatel 5025N (Pop 3-5.5 3G) Alcatel 5025X (Pop 3-5.5 3G) Alcatel 5036A (Pop C5 3G) Alcatel 5036D (Pop C5 3G DS) Alcatel 5036F (Pop C5 3G) Alcatel 5036X (Pop C5 3G) Alcatel 5037A (Pop C5 TV 3G) Alcatel 5037E (Pop C5 TV 3G DS) Alcatel 5037X (Pop C5 TV 3G) Alcatel 5038A (Pop D5 3G) Alcatel 5038D (Pop D5 3G DS) Alcatel 5038E (Pop D5 3G DS) Alcatel 5038X (Pop D5 3G) Alcatel 5041D (Pixi 4-5 4G LTE DS) Alcatel 5045A (Pixi 4-5 4G LTE) Alcatel 5045D (Pixi 4-5 4G LTE DS) Alcatel 5045F (Pixi 4-5 4G LT Alcatel 5045G (Pixi 4-5 4G LTE) Alcatel 5045I (Pixi 4-5 4G LTE) Alcatel 5045J (Pixi 4-5 4G LTE DS) Alcatel 5045T (Pixi 4-5 4G LTE DS) Alcatel 5045X (Pixi 4-5 4G LTE) Alcatel 5045Y (Pixi 4-5 4G LTE) Alcatel 5070D (Pop Star LTE DS) Alcatel 5070S (Pop Star LTE DS) Alcatel 5070T (Pop Star LTE DS) Alcatel 5070X (Pop Star LTE) Alcatel 5116J (Pop 3-5 3G DS) Alcatel 5138E (Pop D5 3G DS) Alcatel 6012A (Idol Mini 3G) Alcatel 6012D (Idol Mini 3G DS) Alcatel 6012E (Idol Mini 3G DS) Alcatel 6012X (Idol Mini 3G) Alcatel 6032A (Idol Alpha 3G) Alcatel 6032X (Idol Alpha 3G) Alcatel 6037B (Idol 2 3G) Alcatel 6037K (Idol 2 3G DS) Alcatel 6037Y (Idol 2 3G) Alcatel 6040A (Idol X 3G) Alcatel 6040D (Idol X 3G DS) Alcatel 6040E (Idol X 3G DS) Alcatel 6040X (Idol X 3G) Alcatel 6042D (Flash 3G DS) Alcatel 6043A (Idol X Plus 3G) Alcatel 6043D (Idol X Plus 3G DS) Alcatel 7040A (Pop C7 3G) Alcatel 7040D (Pop C7 3G DS) Alcatel 7040E (Pop C7 3G DS) Alcatel 7040F (Pop C7 3G) Alcatel 7040K (Pop C7 3G DS) Alcatel 7041D (Pop C7 3G DS) Alcatel 7041X (Pop C7 3G) Alcatel 7042A (Pop C7+ 3G) Alcatel 7042D (Pop C7+ 3G DS) Alcatel 7042E (Pop C7+ 3G DS) Alcatel 7045A (Pop S7 3G) Alcatel 7045Y (Pop S7 3G) Alcatel 7047A (Pop C9 3G) Alcatel 7047D (Pop C9 3G DS) Alcatel 7047E (Pop C9 3G DS) Alcatel 7049D (Flash 2 LTE DS) Alcatel 7054T (Flash+ LTE DS) Alcatel 8008D (Scribe HD 3G DS) Alcatel 8008X (Scribe HD 3G) Alcatel 8020D (Hero 3G DS) Alcatel 8020X (Hero 3G) Alcatel 8030B (Hero 2 3G DS) Alcatel 8030Y (Hero 2 3G DS) Alcatel 8050D (Pixi 4-6 3G DS) Alcatel 8050E (Pixi 4-6 3G DS) Alcatel 8050G (Pixi 4-6 3G) Alcatel 8050X (Pixi 4-6 3G) Alcatel 9002A (Pixi 3-7 3G) Alcatel 9002W (Pixi 3) Alcatel OT-4034 — Secure Boot Alcatel OT-5010 — Secure Boot Alcatel OT-5012 — Secure Boot Alcatel OT-5015 — Secure Boot Alcatel OT-5016 — Secure Boot Alcatel OT-5022 — Secure Boot Alcatel OT-5023 — Secure Boot Alcatel OT-5025 — Secure Boot Alcatel OT-5116 — Secure Boot Arshos -101e — Secure Boot Arshos -55 Graphite — Secure Boot Arshos -sense 50dc — Secure Boot Asus P001-Z170MG — Secure Boot Asus P00A-Z380M — Secure Boot Asus P00C-Z300M — Secure Boot Asus X002 — Secure Boot Asus X005-T551TLC — Secure Boot Asus X008-ZC520TL — Secure Boot Asus X008D-ZC520TL — Secure Boot Asus X008_1-ZC520TL — Secure Boot Asus x008da-zc520tl — Secure Boot Asus x008dc-zc520tl — Secure Boot Asus z00sd-zc451tg — Secure Boot Asus z00vd-zc500tg — Secure Boot Asus z00yd-G500TG — Secure Boot BLACKVIEW-A10 (A10 3G DS) BLACKVIEW-A7 (A7 3G DS) BLACKVIEW-A9 (A9 3G DS) BLACKVIEW-S8 (S8 LTE DS) BLU-A010L (Advance 4.0 3G DS) BLU-A010U (Advance 4.0 3G DS) BLU-A030L (Advance 4.0 L2 3G DS) BLU-A050U (Advance 5.0 HD 3G DS) BLU-A150Q (Studio J2 3G DS) BLU-C0010LL (CX5 LTE DS) BLU-C010Q (C5 3G DS) BLU-D0030UU (Dash X Plus LTE DS) BLU-D0030UU (Dash X Plus LTE DS) BLU-D030UX (Advance 5.0 3G DS) BLU-D050 (Dash L 3G DS) BLU-D090L (Dash M2 3G DS) BLU-D090U (Dash M2 3G DS) BLU-D110L (Dash X2 3G DS) BLU-D110U (Dash X2 3G DS) BLU-D210L (Diamond M 3G DS) BLU-D410A (Dash 5.0 3G DS) BLU-D410Ai (Dash 5.0 3G DS) BLU-D522U (Studio 5.0 II 3G DS) BLU-D530E (Studio 5.0 E 3G DS) BLU-D532L (Studio 5.0 II 3G DS) BLU-D532U (Studio 5.0 II 3G DS) BLU-D534L (Studio 5.0 C HD 3G DS) BLU-D534U (Studio 5.0 C HD 3G DS) BLU-D535U (Studio 5.0 C HD 3G DS) BLU-D536L (Studio 5.0 C 3G DS) BLU-D536U (Studio 5.0 C 3G DS) BLU-D572A (Studio 5.0 S II 3G DS) BLU-D650Ai (Studio 6.0 3G DS) BLU-D651 (Studio 6.0 3G DS) BLU-D670L (Studio 5.0 C Mini 3G DS) BLU-D670U (Studio 5.0 C Mini 3G DS) BLU-D710 (Dash XL 3G DS) BLU-D830L (Studio C 3G DS) BLU-D830U (Studio C 3G DS) BLU-D890L (Studio C5+5 3G DS) BLU-D890U (Studio C5+5 3G DS) BLU-E0010UU (Energy X LTE DS) BLU-E0030UU (Energy XL LTE DS) BLU-E050L (Energy X2 3G DS) BLU-E050U (Energy X2 3G DS) BLU-E090 (Energy Diamond Mini 3G DS) BLU-E110 (Energy M 3G DS) BLU-E150Q (Energy X Plus 3G DS) BLU-G0010JJ (Grand X LTE DS) BLU-G0010JJ (Grand X LTE DS) BLU-G0010WW (Grand X LTE DS) BLU-G0010WW (Grand X LTE DS) BLU-G0030 (Grand XL LTE DS) BLU-G0030 (Grand XL LTE DS) BLU-G030L (Grand 5.5 HD 3G DS) BLU-G030L (Grand 5.5 HD 3G DS) BLU-G030U (Grand 5.5 HD 3G DS) BLU-G030U (Grand 5.5 HD 3G DS) BLU-G070 (Grand M 3G DS) BLU-G070 (Grand M 3G DS) BLU-G130 (Grand Energy 3G DS) BLU-G130 (Grand Energy 3G DS) BLU-G150 (Grand XL 3G DS) BLU-G150 (Grand XL 3G DS) BLU-G170Q (Grand Mini 3G DS) BLU-L0030EE (Life Mark LTE DS) BLU-L0110UU (Life Max LTE DS) BLU-L180 (Life Play Mini 3G) BLU-L190 (Life Play Mini 3G DS) BLU-L280 (Life 8 3G DS) BLU-M12 (M12 LTE DS) BLU-N0010UU (Neo X LTE DS) BLU-N00110UU (Neo X LTE DS) BLU-N070 (Neo X 3G DS) BLU-N110U (Neo XL 3G DS) BLU-N130 (Neo Energy Mini 3G DS) BLU-N130U (Neo Energy Mini 3G DS) BLU-N150 (Neo X Mini 3G DS) BLU-P0010UU (Life Pure XL LTE DS) BLU-P0030UU (Life Pure XR LTE DS) BLU-R0010UU (R1 HD LTE DS) BLU-R0010UU (R1 HD LTE DS) BLU-R0011UU (R1 HD LTE DS) BLU-R0011UU (R1 HD LTE DS) BLU-R0030UU (R1 HD LTE DS) BLU-R0030UU (R1 HD LTE DS) BLU-R0031UU (R1 HD LTE DS) BLU-R0031UU (R1 HD LTE DS) BLU-R0051UU (R1 Plus LTE DS) BLU-R0051UU (R1 Plus LTE DS) BLU-R010P (R2 3G DS) BLU-R010P (R2 3G DS) BLU-R0110 (J2 LTE DS) BLU-R0110 (J2 LTE DS) BLU-R0150EE (R2 LTE DS) BLU-R0150EE (R2 LTE DS) BLU-R0170WW (R2 LTE DS) BLU-R0170WW (R2 LTE DS) BLU-R0190WW (R2 Plus LTE DS) BLU-R0190WW (R2 Plus LTE DS) BLU-S0090UU (Studio Energy 2 LTE DS) BLU-S010Q (Studio G2 3G DS) BLU-S0110EE (Studio One LTE DS) BLU-S0110UU (Studio One LTE DS) BLU-S0130UU (Studio One Plus LTE DS) BLU-S0150UU (Studio X Mini LTE DS) BLU-S0151UU (Studio X Mini LTE DS) BLU-S0170UU (Studio C8+8 LTE DS) BLU-S0210UU (Studio Touch LTE DS) BLU-S0230EE (Studio M LTE DS) BLU-S0230UU (Studio M LTE DS) BLU-S0250UU (Studio G HD LTE DS) BLU-S0290UU (Studio J5 LTE DS) BLU-S270Q (Studio C8+8 3G DS) BLU-S390U (Studio X5 3G DS) BLU-S500Q (Studio G Plus 3G DS) BLU-S510 (Studio G Plus 3G DS) BLU-S530 (Studio X8 HD 3G DS) BLU-S550Q (Studio G2 HD 3G DS) BLU-S610P (Studio Mega 3G DS) BLU-S710U (Studio M5 Plus 3G DS) BLU-S730P (Studio M6 Plus 3G DS) BLU-S750P (Studio Pro 3G DS) BLU-S810 (Studio View 3G DS) BLU-T0010UU (Tank Extreme Pro LTE DS) BLU-V0030UU (Vivo XL LTE DS) BLU-V0050UU (Vivo 5 LTE DS) BLU-V0070EE (Vivo XL2 LTE DS) BLU-V0070UU (Vivo XL2 LTE DS) BLU-V0090EE (Vivo 5R LTE DS) BLU-V0090UU (Vivo 5R LTE DS) BLU-V0110EE (Vivo 6 LTE DS) BLU-V0110UU (Vivo 6 LTE DS) BLU-V0150UU (Vivo 8 LTE DS) BLU-V0290WW (Vivo One Plus LTE DS) BLU-V0290WW (Vivo One Plus LTE DS) BLU-V050 (Vivo 5 Mini 3G DS) BLU-V050 (Vivo 5 Mini 3G DS). BQ-Aquaris M10 (Aquaris M10 WiFi) BQ-Aquaris M10 4G (Aquaris M10 4G LTE) BQ-Aquaris M10FHD (Aquaris M10 FHD WiFi) BQ-Aquaris M8 (Aquaris M8 WiFi) BQ-BQS-5057 (Strike 2 3G DS) BQ-BQS-5058 (Strike Power Easy 3G DS) CASPER-Via E2 (Via E2 LTE) CASPER-Via M3 (Via M3 LTE) CHERRY-Flare J3 Lite (Flare J3 Lite 3G DS) CHERRY-Flare S6 Lite (Flare S6 Lite 3G DS) CHERRY-Selfie 2 (Selfie 2 LTE DS) Condor A100 (PGN-607) Condor A100 Lite (PGN-609) Condor A55 (PGN-606) Condor A55 Plus (PGN-613) Condor A55 Slim (PGN-608) Condor A8 (PGN-611) Condor A8 Plus (PGN-612) Condor G4 (PGN-513) Condor G4 Plus (PGN-521) Condor G5 Plus (PAM-524) Condor L1 (SP-622) Condor M1 (SP-614) Condor M1 Plus (SP-615) Condor M2 (SP-617) Condor P4 (PGN-409) Condor P4 Plus (PGN-527) Condor P4 Pro (PGN-515) Condor P5 (PGN-516) Condor P6 (PGN-517) Condor P6 Plus (PGN-522) Condor P6 Pro (PGN-518) Condor P6 Pro LTE (PGN-528) Condor P7 (PGN-514) Condor P7 Plus (PGN-523) Condor P8 (PGN-605) Condor P8 Lite (PGN-610) Condor TFX-711G Condor TFX-712G Condor TFX-713L Condor TFX-714L Condor TGW-102L Condor TGW-801G Condor TGW-801L Condor TGW710G Condor TMK-715L DOOGEE-X20 (X20 3G DS) DOOGEE-X30 (X30 3G DS) HISENSE-F30 (PureShot Lite LTE DS) HISENSE-L675 (L675 LTE DS) HISENSE-U602 (U602 3G DS) HISENSE-U608 (Starshine 4 3G DS) HISENSE-U939 (Glory U939 3G DS) HYUNDAI-A25024L (A25024L LTE DS) HYUNDAI-G25022K (G25022K 3G DS) Huawei CRO-L02 — Secure Boot Huawei CRO-L03 — Secure Boot Huawei CRO-L22 — Secure Boot Huawei CRO-L23 — Secure Boot Huawei CRO-U00 C185 — Secure Boot Huawei CRO-U00 C636 — Secure Boot Huawei CUN-L01 — Secure Boot Huawei CUN-L02 — Secure Boot Huawei CUN-L03 — Secure Boot Huawei CUN-L21 — Secure Boot Huawei CUN-L22 — Secure Boot Huawei CUN-L23 — Secure Boot Huawei CUN-U29 — Secure Boot Huawei LUA-L01 — Secure Boot Huawei LUA-L02 — Secure Boot Huawei LUA-L21 — Secure Boot Huawei LUA-L22 — Secure Boot Huawei LUA-U22 — Secure Boot Huawei LUA-U23 — Secure Boot Huawei LYO-L01 — Secure Boot Huawei LYO-L02 — Secure Boot Huawei LYO-L21 — Secure Boot INFINIX-X5010-AW878 (X5010 3G DS) INFINIX-X503-L3378 (Surf Bravo 3G DS) INFINIX-X506-J608 (Zero 3G) INFINIX-X507-D5120 (Hot 3G DS) INFINIX-X509-J5800 (Zero 2 3G DS) INFINIX-X509-J5808 (Zero 2 LTE DS) INFINIX-X510-D5110 (Hot 2 3G DS) INFINIX-X510-D5116 (Hot 2 LTE DS) INFINIX-X521-J5086-H1 (Hot S Pro LTE DS) INFINIX-X521-J5088-A1 (Hot S LTE DS) INFINIX-X521-J5088-C1 (Hot S LTE DS) INFINIX-X521-J5088-E1 (Hot S LTE DS) INFINIX-X521-J5088-G1 (Hot S LTE DS) INFINIX-X521-J5088-I1 (Hot S LTE DS) INFINIX-X522-H539-A (S2 LTE DS) INFINIX-X551-G808-A1 (Hot Note 3G DS) INFINIX-X551-G808-B1 (Hot Note 3G DS) INFINIX-X551-G808-BC (Hot Note 3G DS) INFINIX-X551-G808-D1 (Hot Note 3G DS) INFINIX-X5511-H3716-B1 (Hot 4 Pro LTE DS) INFINIX-X552-H952-A1 (Zero 3 LTE DS) INFINIX-X552-H952-B1 (Zero 3 LTE DS) INFINIX-X552-H952-C1 (Zero 3 LTE DS) INFINIX-X554-T90918-A1 (Hot 3 3G DS) INFINIX-X554-T90918-A2 (Hot 3 3G DS) INFINIX-X555-H538-A1 (Zero 4 LTE DS) INFINIX-X555-H538-B1 (Zero 4 LTE DS) INFINIX-X556-H371-A1 (Hot 4 Pro LTE DS) INFINIX-X557-H807-A1 (Hot 4 3G DS) INFINIX-X557-H807-B1 (Hot 4 3G DS) INFINIX-X557-H807-D1 (Hot 4 3G DS) INFINIX-X557-H807-F1 (Hot 4 3G DS) INFINIX-X557-H807-G1 (Hot 4 3G DS) INFINIX-X559-H8015-A1 (Hot 5 Lite 3G DS) INFINIX-X559-H8015-B1 (Hot 5 Lite 3G DS) INFINIX-X559-H8015-C1 (Hot 5 3G DS) INFINIX-X571-H5311-A1 (Note 4 Pro LTE DS) INFINIX-X572-H5312-A1 (Note 4 LTE DS) INFINIX-X572-H5312-C1 (Note 4 LTE DS) INFINIX-X600-H532-A1 (Note 2 LTE DS) INFINIX-X600-H533-A1 (Note 2 LTE DS) INFINIX-X601-H536-A1 (Note 3 LTE DS) INFINIX-X601-H537-A1 (Note 3 Pro LTE DS) INFINIX-X601-H537-B1 (Note 3 Pro LTE DS) INFINIX-X602-H972-A1 (Zero 4 Plus LTE DS) INFINIX-X602-H972-C1 (Zero 4 Plus LTE DS) INFINIX-X603-H575-A (Zero 5 LTE DS) INNJOO-2 (InnJoo 2 3G DS) INNJOO-3 (InnJoo 3 LTE DS) INNJOO-4 (InnJoo 4 LTE DS) INNJOO-5 (InnJoo 5 LTE DS) INNJOO-Fire 2 3G (Fire 2 3G DS) INNJOO-Fire 2 LTE (Fire 2 LTE DS) INNJOO-Fire 2 Plus LTE (Fire 2 Plus LTE DS) INNJOO-Fire 3 Air LTE (Fire 3 Air LTE DS) INNJOO-Fire 3 LTE (Fire 3 LTE DS) INNJOO-Fire 3G (Fire 3G DS) INNJOO-Fire Plus 3G (Fire Plus 3G DS) INNJOO-Fire Plus LTE (Fire Plus LTE DS) INNJOO-Fire Pro LTE (Fire Pro LTE DS) INNJOO-Halo 2 LTE (Halo 2 LTE DS) INNJOO-Halo LTE (Halo LTE DS) INNJOO-Max (3G (Max 3G DS) INNJOO-Max 2 3G (Max 2 3G DS) INNJOO-Max 2 Plus 3G (Max 2 Plus 3G DS) INNJOO-Max 3 3G (Max 3 3G DS) INNJOO-Max 3 LTE (Max 3 LTE DS) INNJOO-Max 3 Pro (Max 3 Pro LTE DS) INNJOO-Note (Note 3G DS) INNJOO-Note 2 3G (Note 2 3G DS) INNJOO-Note E (Note E 3G DS) INNJOO-Note Pro (Note Pro 3G DS) INNJOO-One HD 3G (One HD 3G DS) INNJOO-One HD LTE (One HD LTE DS) INNJOO-Pro (Pro LTE DS) INNJOO-Pro 2 (Pro 2 LTE DS) INNJOO-Two 3G (Two 3G DS) INNJOO-Two LTE (Two LTE DS) INNJOO-X2 (X2 3G DS) INNJOO-i1 (i1 3G DS) INNJOO-i1k (i1k 3G DS) INNJOO-i1s (i1s 3G DS) INNJOO-i2 (i2 3G DS) INNJOO-i2s (i2s 3G DS) INTEX-Aqua 3G (Aqua 3G 3G DS) INTEX-Aqua 3G Mini (Aqua 3G Mini 3G DS) INTEX-Aqua 3X (Aqua 3X 3G DS) INTEX-Aqua 4G Strong (Aqua 4G Strong LTE DS) INTEX-Aqua 4G+ (Aqua 4G+ LTE DS) INTEX-Aqua 4X (Aqua 4X 3G DS) INTEX-Aqua 55VR (Aqua 5.5 VR LTE DS) INTEX-Aqua 55VR+ (Aqua 5.5 VR+ LTE DS) INTEX-Aqua 5X (Aqua 5X 3G DS) INTEX-Aqua A1 (Aqua A1 3G DS) INTEX-Aqua Ace (Aqua Ace LTE DS) INTEX-Aqua Ace 2 (Aqua Ace 2 LTE DS) INTEX-Aqua Ace Mini (Aqua Ace Mini LTE DS) INTEX-Aqua Air (Aqua Air 3G DS) INTEX-Aqua Air 2 (Aqua Air 2 3G DS) INTEX-Aqua Amaze (Aqua Amaze 3G DS) INTEX-Aqua Amoled (Aqua Amoled 3G DS) INTEX-Aqua Craze (Aqua Craze LTE DS) INTEX-Aqua Crystal (Aqua Crystal LTE DS) INTEX-Aqua Crystal+ (Aqua Crystal+ LTE DS) INTEX-Aqua Curve (Aqua Curve 3G DS) INTEX-Aqua Curve Mini (Aqua Curve Mini 3G DS) INTEX-Aqua Desire (Aqua Desire 3G DS) INTEX-Aqua Desire HD (Aqua Desire HD 3G DS) INTEX-Aqua Dream (Aqua Dream 3G DS) INTEX-Aqua Freedom (Aqua Freedom 3G DS) INTEX-Aqua Glam (Aqua Glam 3G DS) INTEX-Aqua HD (Aqua HD 3G DS) INTEX-Aqua HD 5.0 (Aqua HD 5.0 3G DS) INTEX-Aqua HD 5.5 (Aqua HD 5.5 3G DS) INTEX-Aqua Irist (Aqua Irist 3G DS) INTEX-Aqua KAT (Aqua KAT 3G DS) INTEX-Aqua Life (Aqua Life 3G DS) INTEX-Aqua Lions 3 (Aqua Lions 3 LTE DS) INTEX-Aqua Lions N1 (Aqua Lions N1 LTE DS) INTEX-Aqua Lions X1 (Aqua Lions X1 LTE DS) INTEX-Aqua Lions X1+ (Aqua Lions X1+ LTE DS) INTEX-Aqua M5 (Aqua M5 3G DS) INTEX-Aqua Music (Aqua Music LTE DS) INTEX-Aqua N15 (Aqua N15 3G DS) INTEX-Aqua N17 (Aqua N17 3G DS) INTEX-Aqua N2 (Aqua N2 3G DS) INTEX-Aqua N4 (Aqua N4 3G DS) INTEX-Aqua N8 (Aqua N8 3G DS) INTEX-Aqua Note55 (Aqua Note 5.5 LTE DS) INTEX-Aqua Octa (Aqua Octa 3G DS) INTEX-Aqua Play (Aqua Play 3G DS) INTEX-Aqua Power (Aqua Power 3G DS) INTEX-Aqua Power HD (Aqua Power HD 3G DS) INTEX-Aqua Power IV (Aqua Power IV LTE DS) INTEX-Aqua Power M (Aqua Power M 3G DS) INTEX-Aqua Power Pro (Aqua Power Pro 3G DS) INTEX-Aqua Power+ (Aqua Power+ 3G DS) INTEX-Aqua Pride (Aqua Pride 3G DS) INTEX-Aqua Prime 4G (Aqua Prime 4G LTE DS) INTEX-Aqua Raze (Aqua Raze LTE DS) INTEX-Aqua Retscan (Aqua Retscan LTE DS) INTEX-Aqua Ring (Aqua Ring 3G DS) INTEX-Aqua S1 (Aqua S1 LTE DS) INTEX-Aqua S7 (Aqua S7 LTE DS) INTEX-Aqua S9 (Aqua S9 LTE DS) INTEX-Aqua S9 Pro (Aqua S9 Pro LTE DS) INTEX-Aqua Secure (Aqua Secure LTE DS) INTEX-Aqua Shine 4G (Aqua Shine 4G LTE DS) INTEX-Aqua Slice (Aqua Slice 3G DS) INTEX-Aqua Speed (Aqua Speed 3G DS) INTEX-Aqua Speed HD (Aqua Speed HD 3G DS) INTEX-Aqua Star 4G (Aqua Star 4G LTE DS) INTEX-Aqua Star HD (Aqua Star HD 3G DS) INTEX-Aqua Star L (Aqua Star L 3G DS) INTEX-Aqua Star Power (Aqua Star Power 3G DS) INTEX-Aqua Strong 5.1 (Aqua Strong 5.1 LTE DS) INTEX-Aqua Strong 5.2 (Aqua Strong 5.2 LTE DS) INTEX-Aqua Style 4.0 (Aqua Style 4.0 3G DS) INTEX-Aqua Style Mini (Aqua Style Mini 3G DS) INTEX-Aqua Style VX (Aqua Style VX 3G DS) INTEX-Aqua Style X (Aqua Style X 3G DS) INTEX-Aqua Supreme+ (Aqua Supreme+ LTE DS) INTEX-Aqua T2 (Aqua T2 3G DS) INTEX-Aqua Trend (Aqua Trend LTE DS) INTEX-Aqua Trend Lite (Aqua Trend Lite LTE DS) INTEX-Aqua Turbo 4G (Aqua Turbo 4G LTE DS) INTEX-Aqua Twist (Aqua Twist 3G DS) INTEX-Aqua View (Aqua View LTE DS) INTEX-Aqua Wing (Aqua Wing LTE DS) INTEX-Aqua Wonder QC (Aqua Wonder QC 3G DS) INTEX-Aqua Xtreme (Aqua Xtreme 3G DS) INTEX-Aqua Xtreme 2 (Aqua Xtreme 2 3G DS) INTEX-Aqua Xtreme V (Aqua Xtreme V 3G DS) INTEX-Aqua Y2 (Aqua Y2 3G DS) INTEX-Aqua Y2 Pro (Aqua Y2 Pro 3G DS) INTEX-Aqua Y2 Remote (Aqua Y2 Remote 3G DS) INTEX-Aqua Y3 (Aqua Y3 3G DS) INTEX-Aqua Y4 (Aqua Y4 3G DS) INTEX-Aqua Zenith (Aqua Zenith LTE DS) INTEX-Aqua i14 (Aqua i14 3G DS) INTEX-Aqua i15 (Aqua i15 3G DS) INTEX-Aqua i2 (Aqua i2 3G DS) INTEX-Aqua i3K (Aqua i3K 3G DS) INTEX-Aqua i4 (Aqua i4 3G DS) INTEX-Aqua i4+ (Aqua i4+ 3G DS) INTEX-Aqua i5 (Aqua i5 3G DS) INTEX-Aqua i5 HD (Aqua i5 HD 3G DS) INTEX-Aqua i5 Mini (Aqua i5 Mini 3G DS) INTEX-Aqua i5 Octa (Aqua i5 Octa 3G DS) INTEX-Aqua i6 (Aqua i6 3G DS) INTEX-Aqua i7 (Aqua i7 3G DS) INTEX-Cloud 4G Star (Cloud 4G Star LTE DS) INTEX-Cloud Breeze (Cloud Breeze 3G DS) INTEX-Cloud Champ (Cloud Champ 3G DS) INTEX-Cloud Crystal25D (Cloud Crystal 2.5D LTE DS) INTEX-Cloud Fame4G (Cloud Fame 4G LTE DS) INTEX-Cloud Flash (Cloud Flash LTE DS) INTEX-Cloud Gem+ (Cloud Gem+ 3G DS) INTEX-Cloud Jewel (Cloud Jewel LTE DS) INTEX-Cloud N12 (Cloud N12 3G DS) INTEX-Cloud O3 (Cloud O3 LTE DS) INTEX-Cloud Pace (Cloud Pace 3G DS) INTEX-Cloud Power+ (Cloud Power+ 3G DS) INTEX-Cloud Q11 (Cloud Q11 3G DS) INTEX-Cloud Q11 4G (Cloud Q11 4G LTE DS) INTEX-Cloud S9 (Cloud S9 LTE DS) INTEX-Cloud Swift (Cloud Swift LTE DS) INTEX-Cloud Tread (Cloud Tread 3G DS) INTEX-Cloud X11 (Cloud X11 3G DS) INTEX-Cloud X3 (Cloud X3 3G DS) INTEX-Cloud X3+ (Cloud X3+ 3G DS) INTEX-Cloud X4 (Cloud X4 3G DS) INTEX-Cloud X5 (Cloud X5 3G DS) INTEX-Cloud Y1 (Cloud Y1 3G DS) INTEX-Cloud Y10 (Cloud Y10 3G DS) INTEX-Cloud Y11 (Cloud Y11 3G DS) INTEX-Cloud Y12 (Cloud Y12 3G DS) INTEX-Cloud Y13 (Cloud Y13 3G DS) INTEX-Cloud Y13+ (Cloud Y13+ 3G DS) INTEX-Cloud Y17 (Cloud Y17 3G DS) INTEX-Cloud Y17+ (Cloud Y17+ 3G DS) INTEX-Cloud Y2 (Cloud Y2 3G DS) INTEX-Cloud Y3 (Cloud Y3 3G DS) INTEX-Cloud Y4+ (Cloud Y4+ 3G DS) INTEX-Cloud Y7 (Cloud Y7 3G DS) INTEX-Cloud i9 (Cloud i9 3G DS) INTEX-Elyt E6 (Elyt E6 LTE DS) INTEX-Elyt E7 (Elyt E7 LTE DS) INTEX-Elyt E8 (Elyt E8 3G DS) INTEX-JS Dubai (JS Dubai LTE DS) KARBONN-Aura Note 4G (Aura Note 4G LTE DS) KARBONN-Aura Note2 (Aura Note 2 LTE DS) LAVA-A1 (A1 LTE DS) LAVA-Iris 80 (Iris 80 LTE DS) LAVA-Z5 (Z5 LTE DS) LAVA-Z60E (Z60E LTE DS) LAVA-Z80 (Z80 LTE DS) LAVA-Z80E (Z80E LTE DS) LAVA-Z90 (Z90 LTE DS) LEAGOO-Elite Y (Elite Y LTE DS) LEAGOO-KIICAA Mix (KIICAA Mix LTE DS) LEAGOO-KIICAA Power (KIICAA Power 3G DS) LEAGOO-M5 (M5 3G DS) LEAGOO-M5 Edge (M5 Edge LTE DS) LEAGOO-M5 Plus (M5 Plus LTE DS) LEAGOO-M7 (M7 3G DS) LEAGOO-M8 (M8 3G DS) LEAGOO-M8 Pro (M8 Pro LTE DS) LEAGOO-P1 (P1 3G DS) LEAGOO-S8 (S8 LTE DS) LEAGOO-T1 (T1 LTE DS) LEAGOO-T1 Plus (T1 Plus LTE DS) LEAGOO-T10 (T10 LTE DS) LEAGOO-T5 (T5 LTE DS) LEAGOO-Venture1 (Venture 1 LTE DS) LETV-X620 (LeEco Le 2 Pro LTE DS) LETV-X622 (LeEco Le S3 LTE DS) LETV-X626 (LeEco Le S3 LTE DS) LYF-LS-4004 (Flame 2 LTE DS) LYF-LS-5013 (Wind 5 LTE DS) LYF-LS-5017 (Water 11 LTE DS) LYF-LS-5020 (Water 10 LTE DS) LYF-LS-5506 (Water 9 LTE DS) LYF-LS-5507 (Water 7 LTE DS) LYF-LS-5512 (LS-5512 LTE DS) LYF-LS-6001 (Wind 2 LTE DS) Lenovo A10-70F (Tab 2 A10-70F WiFi) Lenovo A10-70L (Tab 2 A10-70L LTE) Lenovo A10-70LC (Tab 2 A10-70LC LTE Call) Lenovo A10-80HC (Tab A10-80HC 3G Call) Lenovo A1010a20 (Vibe A Plus 3G) Lenovo A1010a20-DS (Vibe A Plus 3G DS) Lenovo A2010 (A2010 LTE DS) Lenovo A2010l36 (A2010 LTE) Lenovo A2016a40 (Lenovo B LTE DS) Lenovo A2016a40 — Secure Boot Lenovo A2016b30 — Secure Boot Lenovo A2016b31 — Secure Boot Lenovo A269 (A269 3G DS) Lenovo A269i (A269i 3G DS) Lenovo A3000 (IdeaTab A3000 3G) Lenovo A3000-F (IdeaTab A3000F WiFi) Lenovo A3000-H (IdeaTab A3000H 3G Call) Lenovo A308T (A308T 3G DS) Lenovo A316 (A316 3G DS) Lenovo A316i (A316i 3G DS) Lenovo A318T (A318T 3G) Lenovo A319 (A319 3G) Lenovo A319-DS (A319 3G DS) Lenovo A320T (A320T 3G) Lenovo A327i (A327i 3G DS) Lenovo A328 (A328 3G DS) Lenovo A3300-GV (Tab A7-30 A3300GV 2G Call) Lenovo A3300-H (Tab A7-30 A3300H 3G) Lenovo A3300-HV (Tab A7-30 A3300HV 3G Call) Lenovo A3300-T (Tab A7-30 A3300T 3G) Lenovo A3500-F (Tab A7-50 A3500F WiFi) Lenovo A3500-FL (Tab A7-50 A3500FL WiFi) Lenovo A3500-H (Tab A7-50 A3500H 3G) Lenovo A3500-HV (Tab A7-50 A3500HV 3G Call) Lenovo A3600-D (A3600D 3G DS) Lenovo A3690 (A3690 LTE DS) Lenovo A369i (A369i 3G DS) Lenovo A3800-D (A3800D 3G DS) Lenovo A3860 (A3860 LTE DS) Lenovo A3890 (A3890 LTE DS) Lenovo A399 (A399 3G DS) Lenovo A5000 (A5000 3G DS) Lenovo A516 (A516 3G DS) Lenovo A526 (A526 3G DS) Lenovo A529 (A529 3G DS) Lenovo A536 (A536 3G DS) Lenovo A5500-F (Tab A8-50 A5500F WiFi) Lenovo A5500-H (Tab A8-50 A5500H 3G) Lenovo A5500-HV (Tab A8-50 A5500HV 3G Call) Lenovo A5600 (A5600 LTE DS) Lenovo A5800-D (A5800D LTE DS) Lenovo A5890 (A5890 LTE DS) Lenovo A606 (A606 3G) Lenovo A616 (A616 3G DS) Lenovo A628T (A628T 3G DS) Lenovo A6600A40 — Secure Boot Lenovo A6600D40 — Secure Boot Lenovo A6600a40 (A6600+ LTE DS) Lenovo A6600d40 (A6600+ LTE DS) Lenovo A680 (A680 3G DS) Lenovo A7-30DC (Tab 2 A7-30DC 3G Call) Lenovo A7-30F (Tab 2 A7-30F WiFi) Lenovo A7-30GC (Tab 2 A7-30GC 3G Call) Lenovo A7-30H (Tab 2 A7-30H 3G) Lenovo A7-30HC (Tab 2 A7-30HC 3G Call) Lenovo A7000+ (A7000+ LTE DS) Lenovo A7000-A (A7000 LTE DS) Lenovo A7010A48 — Secure Boot Lenovo A7010a48 (Vibe K4 Note LTE DS) Lenovo A7020a40 (Vibe K5 Note LTE DS) Lenovo A7020a48 (Vibe K5 Note LTE DS) Lenovo A708T (A708T 3G DS) Lenovo A7600 (S8 A7600 LTE DS) Lenovo A7600-F (Tab A10-70 A7600F WiFi) Lenovo A7600-H (Tab A10-70 A7600H 3G) Lenovo A7600-M (S8 A7600M LTE DS) Lenovo A766 (A766 3G DS) Lenovo A7700 (A7700 LTE DS) Lenovo A7700 — Secure Boot Lenovo A8-50LC (Tab 2 A8-50LC LTE DS Call) Lenovo A8-50LC — Secure Boot Lenovo A820 (A820 3G DS) Lenovo A830 (A830 3G DS) Lenovo A850 (A850 3G DS) Lenovo A850+ (A850+ 3G DS) Lenovo A858 (A858 LTE DS) Lenovo A858t (A858t LTE DS) Lenovo A859 (A859 3G DS) Lenovo A880 (A880 3G DS) Lenovo A889 (A889 3G DS) Lenovo A916 (A916 3G DS) Lenovo A936 (A936 Note 8 LTE DS) Lenovo B6000-F (Yoga Tab 8 WiFi) Lenovo B6000-H (Yoga Tab 8 3G) Lenovo B6000-HV (Yoga Tab 8 3G Call) Lenovo B8000-F (Yoga Tab 10 WiFi) Lenovo B8000-H (Yoga Tab 10 3G) Lenovo B8000-HV (Yoga Tab 10 3G Call) Lenovo K10a40 (Lenovo C2 LTE) Lenovo K10a40 — Secure Boot Lenovo K10a40-DS (Lenovo C2 LTE DS) Lenovo K50-T3s (K3 Note LTE DS) Lenovo K50-T5 (K3 Note LTE DS) Lenovo K50a40 (K3 Note LTE DS) Lenovo K51c78 (Vibe X3 Lite LTE DS) Lenovo K52e78 (Vibe K5 Note LTE DS) Lenovo K52t38 (Vibe K5 Note LTE DS) Lenovo P1MA40 — Secure Boot Lenovo P1ma40 (Vibe P1m LTE DS) Lenovo P380 (P380 3G DS) Lenovo P70-A (P70 LTE DS) Lenovo P70-T (P70 LTE DS) Lenovo P780 (P780 3G DS) Lenovo PB2-650M (Phab 2 LTE DS) Lenovo PB2-650M — Secure Boot Lenovo PB2-670M (Phab 2 Plus LTE DS) Lenovo PB2-670M — Secure Boot Lenovo S1LA40 — Secure Boot Lenovo S1La40 (Vibe S1 Lite LTE DS) Lenovo S1a40 (Vibe S1 LTE DS) Lenovo S5000-F (IdeaTab S5000F WiFi) Lenovo S5000-H (I Lenovo S6 Lenovo S650 (S650 3G DS) Lenovo S660 (S660 3G DS) Lenovo S668T (S668T 3G DS) Lenovo S750 (S750 3G DS) Lenovo S820 (S820 3G DS) Lenovo S850 (S850 3G DS) Lenovo S858T (S858T 3G DS) Lenovo S860 (S860 3G DS) Lenovo S898T (S8 3G DS) Lenovo S898T+ (S8+ 3G DS) Lenovo S920 (S920 3G DS) Lenovo S930 (S930 3G DS) Lenovo S938T (S938T 3G DS) Lenovo S939 (S939 3G DS) Lenovo S960 (Vibe X 3G) Lenovo TB3-730 — Secure Boot Lenovo TB3-850F — Secure Boot Lenovo TB3-850M — Secure Boot Lenovo TB3-X70F — Secure Boot Lenovo TB3-X70L — Secure Boot Lenovo a1010 — Secure Boot MICROMAX C1 — Secure Boot MICROMAX Q404 — Secure Boot MICROMAX Q4260 — Secure Boot MICROMAX Q4261 — Secure Boot MICROMAX Q4310 — Secure Boot MICROMAX Q4311 — Secure Boot MICROMAX Q453 — Secure Boot MICROMAX V51 — Secure Boot MICROMAX YU5011 — Secure Boot MICROMAX YU5012 — Secure Boot MICROMAX-A068 (Bolt A068 3G DS) MICROMAX-A069 (Bolt A069 3G DS) MICROMAX-A082 (Bolt A082 3G DS) MICROMAX-A089 (Bolt A089 3G DS) MICROMAX-A093 (Canvas Fire 3G DS) MICROMAX-A096 (Canvas Fire 3 3G DS) MICROMAX-A102 (Canvas Doodle 3 3G DS) MICROMAX-A104 (Canvas Fire 2 3G DS) MICROMAX-A106 (Unite 2 3G DS) MICROMAX-A107 (Canvas Fire 4 3G DS) MICROMAX-A108 (Canvas L 3G DS) MICROMAX-A109 (Canvas XL 2 3G DS) MICROMAX-A110Q (Canvas 2 Plus 3G DS) MICROMAX-A114 (Canvas 2.2 3G DS) MICROMAX-A116 (Canvas HD 3G DS) MICROMAX-A116i (Canvas HD 3G DS) MICROMAX-A117 (Canvas Magnus 3G DS) MICROMAX-A119 (Canvas XL 3G DS) MICROMAX-A120 (Canvas 2 3G DS) MICROMAX-A177 (Canvas Juice 3G DS) MICROMAX-A190 (Canvas HD Plus 3G DS) MICROMAX-A200 (Canvas Turbo Mini 3G DS) MICROMAX-A210 (Canvas 4 3G DS) MICROMAX-A240 (Canvas Doodle 2 3G DS) MICROMAX-A250 (Canvas Turbo 3G DS) MICROMAX-A255 (Canvas Selfie 3G DS) MICROMAX-A290 (Canvas Knight Cameo 3G DS) MICROMAX-A300 (Canvas Gold 3G DS) MICROMAX-A310 (Canvas Nitro 3G DS) MICROMAX-A311 (Canvas Nitro 3G DS MICROMAX-A315 (Canvas 4 Plus 3G DS) MICROMAX-A316 (Canvas Hue 2 3G DS) MICROMAX-A350 (Canvas Knight 3G DS) MICROMAX-A37 (Bolt A37 3G DS) MICROMAX-A37B (Bolt A37B 3G DS) MICROMAX-A46 (Bolt A46 3G DS) MICROMAX-A47 (Bolt A47 3G DS) MICROMAX-A58 (Bolt A58 3G DS) MICROMAX-A63 (Canvas Fun 3G DS) MICROMAX-A74 (Canvas Fun 3G DS) MICROMAX-A76 (Canvas Fun 3G DS) MICROMAX-A77 (Canvas Juice 3G DS) MICROMAX-A79 (Bolt A79 3G DS) MICROMAX-A82 (Bolt A82 3G DS) MICROMAX-A93 (Canvas Elanza 3G DS) MICROMAX-A96 (Canvas Power 3G DS) MICROMAX-A99 (Canvas Xpress 3G DS) MICROMAX-AQ4501 (Canvas A1 3G DS) MICROMAX-AQ4502 (Canvas A1 3G DS) MICROMAX-AQ4750 (AQ4750 3G DS) MICROMAX-AQ5000 (Canvas Hue 3G DS) MICROMAX-AQ5001 (Canvas Juice 2 3G DS) MICROMAX-C1 (Canvas 1 LTE DS) MICROMAX-C1A (Canvas 1 LTE DS) MICROMAX-D303 (Bolt D303 3G DS) MICROMAX-D304 (Bolt D304 3G DS) MICROMAX-D305 (Bolt D305 3G DS) MICROMAX-D306 (Bolt D306 3G DS) MICROMAX-D320 (Bolt D320 3G DS) MICROMAX-D321 (Bolt D321 3G DS) MICROMAX-D340 (Bolt D340 3G DS) MICROMAX-E311 (Canvas Nitro 2 3G DS) MICROMAX-E313 (Canvas Xpress 2 3G DS) MICROMAX-E352 (Canvas Nitro 3 3G DS) MICROMAX-E353 (Canvas Mega 3G DS) MICROMAX-E451 (Canvas Pulse 4G LTE DS) MICROMAX-E453 (Canvas Evok Note LTE DS) MICROMAX-E481 (Canvas 5 LTE DS) MICROMAX-E4815 (Evok Dual Note LTE DS) MICROMAX-E4817 (Evok Dual Note LTE DS) MICROMAX-E484 (Canvas 6 Pro LTE DS) MICROMAX-E485 (Canvas 6 LTE DS) MICROMAX-E491 (Canvas Fabes LTE DS) MICROMAX-F666 (Fantabulet F666 3G DS) MICROMAX-P470 (Canvas Tab P470 3G DS) MICROMAX-P480 (Canvas Tab P480 3G) MICROMAX-P580 (Funbook Ultra HD 3G) MICROMAX-P650 (Canvas Tab P650 3G) MICROMAX-P660 (Canvas Breeze Tab 3G) MICROMAX-P701 (Canvas Tab P701 LTE) MICROMAX-P702 (Canvas Tab P702 LTE) MICROMAX-P70221 (Canvas Tab P70221 3G) MICROMAX-P802 (Canvas Tab P802 LTE) MICROMAX-Q303 (Bolt Q303 3G DS) MICROMAX-Q332 (Bolt Q332 3G DS) MICROMAX-Q334 (Canvas Spark 2 3G DS) MICROMAX-Q338 (Bolt Q338 3G DS) MICROMAX-Q340 (Canvas Selfie 2 3G DS) MICROMAX-Q345 (Canvas Selfie Lens 3G DS) MICROMAX-Q348 (Canvas Selfie 3 3G DS) MICROMAX-Q349 (Canvas Selfie 4 3G DS) MICROMAX-Q350 (Canvas Spark 2 Plus 3G DS) MICROMAX-Q350R (Canvas Spark 2 Plus 3G DS) MICROMAX-Q352 (Bolt Supreme 4 3G DS) MICROMAX-Q352+ (Bolt Supreme 4 Plus 3G DS MICROMAX-Q354 (Bolt Q354 3G DS) MICROMAX-Q355 (Canvas Play 3G DS) MICROMAX-Q371 (Canvas Pep 3G DS) MICROMAX-Q372 (Unite 3 3G DS) MICROMAX-Q375 (Canvas Fire 3 3G DS) MICROMAX-Q380 (Canvas Spark 3G DS) MICROMAX-Q386 (Canvas Fire 5 3G DS) MICROMAX-Q391 (Canvas Doodle 4 3G DS) MICROMAX-Q392 (Canvas Juice 3 3G DS) MICROMAX-Q394 (Canvas Juice 3 Plus 3G DS) MICROMAX-Q395 (Canvas Amaze 3G DS) MICROMAX-Q404 (Canvas Q404 LTE DS) MICROMAX-Q409 (Bolt Supreme 6 LTE DS) MICROMAX-Q411 (Canvas Fire 4G Plus LTE DS) MICROMAX-Q412 (Canvas Fire 4G Plus LTE DS) MICROMAX-Q413 (Canvas Express 4G LTE DS) MICROMAX-Q413+ (Canvas XP 4G LTE DS) MICROMAX-Q414 (Canvas Blaze 4G Plus LTE DS) MICROMAX-Q417 (Canvas Mega 4G LTE DS) MICROMAX-Q421 (Canvas Magnus HD LTE DS) MICROMAX-Q424 (Bolt Selfie Q424 LTE DS) MICROMAX-Q4260 (Evok Power LTE DS) MICROMAX-Q4261 (Fire Q4261 LTE DS) MICROMAX-Q427 (Canvas Unite 4 LTE DS) MICROMAX-Q427+ (Canvas Unite 4 Plus LTE DS) MICROMAX-Q428 (Canvas Fire 6 LTE DS) MICROMAX-Q4310 (Canvas 2 LTE DS) MICROMAX-Q4311 (Selfie 2 LTE DS) MICROMAX-Q437 (Q437 LTE DS) MICROMAX-Q438 (Q438 LTE DS) MICROMAX-Q440 (Q440 LTE DS) MICROMAX-Q441 (Q441 LTE DS) MICROMAX-Q452 (Spark 4G Prime LTE DS) MICROMAX-Q453 (Q453 LTE DS) MICROMAX-Q4601 (Selfie 2 Note LTE DS) MICROMAX-Q461 (Canvas Juice 4G LTE DS) MICROMAX-Q462 (Canvas 5 Lite LTE DS) MICROMAX-Q463 (Canvas 5 Lite SE LTE DS) MICROMAX-V51 (MMX V51 LTE DS) MICROMAX-YU-YU5011 (Yunique 2 LTE DS) MICROMAX-YU-YU5012 (Yunique 2 LTE DS) MICROMAX-YU-YU5530 (Yunicorn LTE DS) MICROMAX-YU-YU6000 (Yureka Note LTE DS) Moto xt1721 — Secure Boot Moto xt1721 — Secure Boot Moto xt1723 — Secure Boot Moto xt1723 — Secure Boot Moto xt1724 — Secure Boot Moto xt1724 — Secure Boot Moto xt1725 — Secure Boot Moto xt1725 — Secure Boot Moto xt1726 — Secure Boot Moto xt1726 — Secure Boot Moto xt1750 — Secure Boot Moto xt1754 — Secure Boot Moto xt1754 — Secure Boot Moto xt1754 — Secure Boot Moto xt1754 — Secure Boot Moto xt1755 — Secure Boot Moto xt1755 — Secure Boot Moto xt1755 — Secure Boot Moto xt1755 — Secure Boot Moto xt1756 — Secure Boot Moto xt1756 — Secure Boot Moto xt1756 — Secure Boot Moto xt1756 — Secure Boot Moto xt1757 — Secure Boot Moto xt1757 — Secure Boot Moto xt1757 — Secure Boot Moto xt1757 — Secure Boot Moto xt1758 — Secure Boot Moto xt1758 — Secure Boot Moto xt1758 — Secure Boot Moto xt1758 — Secure Boot Moto xt1760 — Secure Boot Moto xt1761 — Secure Boot Moto xt1762 — Secure Boot Moto xt1763 — Secure Boot Moto xt1766 — Secure Boot Moto xt1770 — Secure Boot Moto xt1771 — Secure Boot Moto xt1772 — Secure Boot Moto xt1773 — Secure Boot Nokia NE1 (Nokia 3 LTE) Nokia NE1-DS (Nokia 3 LTE DS) Nokia TA-1020 (Nokia 3 LTE) Nokia TA-1028 (Nokia 3 LTE LA) Nokia TA-1032 (Nokia 3 LTE DS)) Nokia TA-1038 (Nokia 3 LTE LA DS)) OUKITEL-C5 Pro (C5 LTE DS) OUKITEL-U22 (U22 3G DS) PANASONIC-Eluga WE (Eluga WE LTE DS) PANASONIC-P9 (P9 LTE DS) PANASONIC-P91 (P91 LTE DS) PANASONIC-P99 (P99 LTE DS) QMOBILE -I6 METAL 2017 QMOBILE -I6 METAL ONE QMOBILE -J1 QMOBILE -J2 QMOBILE-CS1 QMOBILE-CS1 PLUS Symphony G20 Symphony P8 pro Symphony P9 pro Symphony V120 Symphony i10+ TECNO CX AIR — Secure Boot TECNO I3 PRO — Secure Boot TECNO I3 — Secure Boot TECNO I5 PRO — Secure Boot TECNO W5 — Secure Boot TECNO-A6 (Phantom 6 LTE DS) TECNO-A6S (Phantom 6S LTE DS) TECNO-CX Air (Camon CX Air LTE DS) TECNO-CX-H501D1 (Camon CX LTE DS) TECNO-CX-H501DE (Camon CX LTE DS) TECNO-CXS (Camon CXS LTE DS) TECNO-W5 (W5 LTE DS) TECNO-i3 (i3 LTE DS) TECNO-i3 Pro (i3 Pro LTE DS) TECNO-i5 (i5 LTE DS) TECNO-i5 Pro (i5 Pro LTE DS) TECNO-i7 (i7 LTE DS) TELENOR-UP06 Smart (Smart 3G) TELENOR-UP16 Smart Plus (Smart Plus 3G) TELENOR-V816W Smart (Smart 3G) VIVO-X3S W (X3S W 3G DS) VIVO-X5 MaxPlus (X5 Max Plus LTE DS) VIVO-X5 MaxS (X5 Max S LTE DS) VIVO-X5 ProD (X5 Pro D LTE DS) VIVO-X5L (X5L 3G DS) VIVO-X5S L (X5S L LTE DS) VIVO-Y11 (Y11 3G DS) VIVO-Y11T (Y11T 3G DS) VIVO-Y11iT (Y11iT 3G DS) VIVO-Y11iW (Y11iW 3G DS) VIVO-Y13 (Y13 3G) VIVO-Y13T (Y13T 3G DS) VIVO-Y15 (Y15 3G) VIVO-Y15S (Y15S 3G) VIVO-Y15T (Y15T 3G) VIVO-Y15bW (Y15bW 3G) VIVO-Y15cW (Y15cW 3G) VIVO-Y17T (Y17T 3G DS) VIVO-Y17W (Y17W 3G DS) VIVO-Y20T (Y20T 3G DS) VIVO-Y21 (Y21 3G DS) VIVO-Y22 (Y22 3G DS) VIVO-Y22iL (Y22iL 3G) VIVO-Y28 (Y28 3G DS) VIVO-Y31 (Y31 3G DS) VIVO-Y31i (Y31i 3G DS) VIVO-Y33 (Y33 LTE DS) VIVO-Y35L (Y35L LTE DS) VIVO-Y613 (Y613 3G DS) VIVO-Y622 (Y622 3G DS) VODAFONE-VODAFONE-VFD300 (Smart Mini 7 3G) VODAFONE-VODAFONE-VFD301 (Smart Mini 7 3G DS) VODAFONE-VODAFONE-VFD500 (Smart Turbo 7 LTE) VODAFONE-VODAFONE-VFD501 (Smart Turbo 7 LTE) VODAFONE-VODAFONE-VFD502 (Smart Turbo 7 LTE DS) WIKO V3720 — Secure Boot WIKO V3953 — Secure Boot WIKO V3961 — Secure Boot WIKO V3971 — Secure Boot XIAOMI-Redmi Note 2 Hermes (Note 2 LTE DS) XIAOMI-Redmi Note 2 Hermes (Note 2 LTE DS) XIAOMI-Redmi Note 3 Henessy (Note 3 LTE DS) XIAOMI-Redmi Note 3 Henessy (Note 3 LTE DS) XIAOMI-Redmi Note 4 Nikel (Note 4 LTE DS) XIAOMI-Redmi Note 4 Nikel (Note 4 LTE DS) XIAOMI-Redmi Pro Omega (Redmi Pro LTE DS) XIAOMI-Redmi Pro Omega (Redmi Pro LTE DS) ZTE-A660 — Secure Boot ZTE-BA611C (Voyage 4S LTE DS) ZTE-BA611T (Voyage 4S LTE DS) ZTE-Blade A110 (Blade A110 LTE DS) ZTE-Blade A210 (Blade A210 LTE DS) ZTE-Blade A315 (Blade A315 LTE DS) ZTE-Blade A410 (Blade A410 LTE DS) ZTE-Blade A430 (Blade A430 LTE) ZTE-Blade A450 (Blade A450 LTE) ZTE-Blade A452 (Blade A452 LTE DS) ZTE-Blade A465 (Blade A465 LTE DS) ZTE-Blade A475 (Blade L4 Pro LTE DS) ZTE-Blade A476 (Blade A476 LTE DS) ZTE-Blade A510 (Blade A510 LTE DS) ZTE-Blade A511 (Blade A511 LTE DS) ZTE-Blade A515 (Blade A515 LTE DS) ZTE-Blade A520 (Blade A520 LTE DS) ZTE-Blade A520 — Secure Boot ZTE-Blade A6 — Secure Boot ZTE-Blade A601 (Blade A601 LTE DS) ZTE-Blade A610 (Blade A610 LTE DS) ZTE-Blade A610 Plus (Blade A610 Plus LTE DS) ZTE-Blade A610C (Blade A610 LTE DS) ZTE-Blade A612 (Blade A612 LTE DS) ZTE-Blade A910 (Blade A910 LTE DS) ZTE-Blade Buzz (Blade Buzz 3G DS) ZTE-Blade G Lux (Blade G Lux 3G) ZTE-Blade L2 (Blade L2 3G DS) ZTE-Blade L2 Plus (Blade L2 Plus 3G DS) ZTE-Blade L3 (Blade L3 3G DS) ZTE-Blade L3 Lite (Blade L3 Lite 3G DS) ZTE-Blade L3 Plus (Blade L3 Plus 3G DS) ZTE-Blade L370 (Blade L370 3G DS) ZTE-Blade L4 Pro (Blade L4 Pro LTE DS) ZTE-Blade L5 (Blade L5 3G DS) ZTE-Blade L5 Plus (Blade L5 Plus 3G DS) ZTE-Blade L6 (Blade L6 3G DS) ZTE-Blade Q Lux 3G (Blade Q Lux 3G DS) ZTE-Blade Q Lux 4G DS (Blade Q Lux LTE DS) ZTE-Blade Q Lux 4G SS (Blade Q Lux LTE) ZTE-Blade V6 (Blade V6 LTE DS) ZTE-Blade V7 (Blade V7 LTE DS) ZTE-Blade V7 Lite (Blade V7 Lite LTE DS) ZTE-Blade V7 Max (Blade V7 Max LTE DS) ZTE-Blade V7 Plus (Blade V7 Plus LTE DS) ZTE-Blade V8 Lite (Blade V8 Lite LTE DS) ZTE-Blade Vec (Blade Vec 3G DS) ZTE-Blade VecPro (Blade Vec Pro 3G DS) ZTE-NX535J (Nubia Z11 Max CE LTE DS) ZTE-NX541J (Nubia N1 LTE DS) ZTE-NX573J (Nubia M2 Lite LTE DS) ZTE-NX575J (Nubia N2 LTE DS) ZTE-NX597J (Nubia N1 Lite LTE DS) ZTE-P172A10 (V809, Blade C2 3G) ZTE-P172B20 (Blade C2 Plus 3G DS) ZTE-P172R10 (T815 Telstra Tempo 3G) ZTE-S158 (S158 LTE DS) ZTE-T520 (T520 3G DS) ZTE-T620 (Blade X3 LTE DS) ZTE-T630 (Blade X5 LTE DS) ZTE-T660 (Blade X7 LTE DS) ZTE-T815 (Telstra Tempo 3G) ZTE-V0730 (Blade A610 Plus LTE DS) ZTE-V580 (Blade V Plus LTE DS) ZTE-V765M (V765M 3G) ZTE-V815W (Blade Buzz 3G DS) ZTE-V816W (Blade Buzz 3G DS) ZTE-V829 (Blade G Plus 3G DS) ZTE-V830W (Blade G Lux 3G DS) ZTE-V993W (Blade V5 3G DS) ZTE-blade A601 — Secure Boot ZTE-blade A610 — Secure Boot ZTE-blade A610C — Secure Boot3 iBALL-Andi 5.5H Weber 4G (5.5H Weber 4G LTE DS) iBALL-Andi 5Q Gold 4G (5Q Gold 4G LTE DS) iBALL-Cobalt Solus 4G (Solus 4G LTE DS) <b style="color: rgb(255, 255, 255); font-family: verdana, geneva, lucida, &quot;lucida grande&quot;, arial, helvetica, sans-serif; font-size: 13.3333px; background-color: rgb(0, 65, 99);"> Note : Automatic Update Download, Data downloads are limited to a file size of 15 MB or smaller. DOWNLOAD SETUP DONGLE Get Now EFT Dongle From Nearest Distrubutor/Reseller Here
 2. فایل فلش فارسی سامسونگ G930FXXU2EREM اندروید 8.0.0 LINK DOWNLOAD دانلود
 3. Unes

  به روز رسانی و اخبار باکس Z3X Samsung PRO

  SamsungToolPRO 32.7 دانلود
 4. فایل فلش فارسی سامسونگ A520FXXU4CREF اندروید 8.0.0 دانلود از سرور پارتل موبایل
 5. Unes

  آخرین اخبار و آپدیتهای Octopus LG/Octoplus LG در این تاپیک

  . Octoplus/Octopus Box LG v.2.8.6 is out! New models added! Octoplus/Octopus Box LG Software v.2.8.6 Release Notes: 🐙 Added support for the following models: - X410ULMG - added world's first Direct Unlock, Repair IMEI, Reset FRP, Write Firmware, Read/Write QCN, Read/Write NVM, Read/Write/Reset Security, Read Full Flash - X410ULML - added world's first Direct Unlock, Repair IMEI, Reset FRP, Write Firmware, Read/Write QCN, Read/Write NVM, Read/Write/Reset Security, Read Full Flash - X410UM - added world's first Direct Unlock, Repair IMEI, Reset FRP, Write Firmware, Read/Write QCN, Read/Write NVM, Read/Write/Reset Security, Read Full Flash - X410TK - added Unlock TMB (via server in test mode, need root), Repair IMEI, Write Firmware, Reset FRP, Read/Write/Reset Security, Read/Write QCN, Read/Write NVM, Read Full Flash (thanks to Mr. JetOneTV) - X210EM - added world's first Direct Unlock, Repair IMEI, Reset FRP, Write Firmware, Read/Write QCN, Read/Write NVM, Read/Write/Reset Security, Read Full Flash - X210EMW - added world's first Direct Unlock, Repair IMEI (A/B), Reset FRP, Write Firmware, Read/Write QCN, Read/Write NVM, Read/Write/Reset Security, Read Full Flash - X210NMW - added world's first Direct Unlock, Repair IMEI (A/B), Reset FRP, Write Firmware, Read/Write QCN, Read/Write NVM, Read/Write/Reset Security, Read Full Flash (thanks to Mr.ivanashurov) - X210UKM - added world's first Direct Unlock, Repair IMEI, Reset FRP, Write Firmware, Read/Write QCN, Read/Write NVM, Read/Write/Reset Security, Read Full Flash - X210ULM - added world's first Direct Unlock, Repair IMEI, Reset FRP, Write Firmware, Read/Write QCN, Read/Write NVM, Read/Write/Reset Security, Read Full Flash - X210ULMA - added world's first Direct Unlock, Repair IMEI, Reset FRP, Write Firmware, Read/Write QCN, Read/Write NVM, Read/Write/Reset Security, Read Full Flash - X210ULMG - added world's first Direct Unlock, Repair IMEI, Reset FRP, Write Firmware, Read/Write QCN, Read/Write NVM, Read/Write/Reset Security, Read Full Flash - AS993 - added Write Firmware, Repair IMEI/MEID, Repair BT/Wi-Fi Mac Address, Repair AKEY/SSDA/SSDB/OTKSL/SPC, Read/Reset Security, Read/Write QCN, Read/Write NVM, Reset FRP, Read Full Flash - AS998 - added Write Firmware, Repair IMEI/MEID, Repair BT/Wi-Fi Mac Address, Repair AKEY/SSDA/SSDB/OTKSL/SPC, Read/Reset Security, Read/Write QCN, Read/Write NVM, Reset FRP, Read Full Flash - G600K - added Reset FRP (via Test Point, all firmware versions and latest security patch levels are supported) - G600L - added Reset FRP (via Test Point, all firmware versions and latest security patch levels are supported) - G600S - added Reset FRP (via Test Point, all firmware versions and latest security patch levels are supported)(thanks to Mr. xander_0375) - V533 - Write Firmware, Repair IMEI, Read/Write QCN, Read/Write NVM, Read/Reset Security, Reset FRP, Read Full Flash (thanks to Mr. asadnow2k) - V32 - added Write Firmware (thanks to Mr. .: D:.) - US700 - Write Firmware, Repair IMEI, Read/Write QCN, Read/Write NVM, Read/Reset Security, Reset FRP, Read Full Flash (thanks to Mr. juniorljs) 🐙 Improved Write firmware for K350x, K430x, K580x (thanks to Mr. mohammadhadi for testing). 🐙 Some adjustments and improvements were made. 🐙 All supported operations are described in details in Software manual ("Cable & Manual" button in Software) Download Octoplus/Octopus Box LG v.2.8.6
 6. Unes

  بروز رسانی و اخبار BST Dongle فلشر سامسونگ

  BST Dongle Released V3.42.00 - Discussion Here Added Xiaomi/OPPO/VIVO "Partition Tool" Tab, supported erase/read/write partition (via EDL mode) for the qualcomm base devices! Added Xiaomi "Factory Reset (Sideload)" function, supported latest model factory reset, reset screen lock via Sideload mode! Added Xiaomi "Reset FRP" function, supported Reset FRP lock for xiaomi latest devices! Added: [Xiaomi] Added Xiaomi "Partition Tool" Tab, supported erase/read/write parition (via EDL mode) for the follow (Qualcomm base) devices: 2014813, 2014811, 2014812, 2014817, 2014816, 2014818, 2013062, 2013063, 2014216, 2014218, 2014719, 2014215, 2014716, 2014616, 2014618, 2014619, 2015015, 2014910, 2014916, 2014912, 2014915, 2014911, 2015112, 2015116, 2015021, 2015022, 2015811, 2015817, 2016030, 2016033, 2016036, 2016090, 2016060, 2016111, 2016112, 2016116, 2016117, MAE136, MAT136, MAI132, 2016100, 2016101, 2016102, MDE1, MDT1, MEE7, MET7, 2015561, 2015911, MCE3B, MCT3B, MDE6, MDT6, MDE6S, MDT6S, MDE2, MDT2, MDG2, M1803D5XA, M1803D5XE, M1803D5XT, M1803D5XC, M1804D2SG, M1804D2SE, M1804D2ST, M1804D2SC, 2015211, 2015201, 2015628, 2015711, 2016070, 2016001, 2016002, 2016006, 2016007, 2016080, MCE16, MCT1, MEE7S, MET7S, MEI7S, MDE5, MDT5, MDE40, MDT4, MCE8, MCT8 > Added M1803D5XA(MI MIX2S) {Flash,Erase/Read/Write Partition,Factory Reset,AccountLock,Reset FRP} > Added M1803D5XE(MI MIX2S) {Flash,Erase/Read/Write Partition,Factory Reset,AccountLock,Reset FRP} > Added M1803D5XT(MI MIX2S) {Flash,Erase/Read/Write Partition,Factory Reset,AccountLock,Reset FRP} > Added M1804D2SG(MI 6X/A2) {Flash,Erase/Read/Write Partition,Factory Reset,AccountLock,Reset FRP} > Added M1804D2SE(MI 6X) {Flash,Erase/Read/Write Partition,Factory Reset,AccountLock,Reset FRP} > Added M1804D2ST(MI 6X) {Flash,Erase/Read/Write Partition,Factory Reset,AccountLock,Reset FRP} > Added 2015211(MI Note2) {Reset FRP} > Added 2015201(MI 5) {Reset FRP} > Added 2015628(MI 5) {Reset FRP} > Added 2015711(MI 5S) {Reset FRP} > Added 2016070(MI 5S Plus) {Reset FRP} > Added 2016001(MI Max) {Reset FRP} > Added 2016002(MI Max) {Reset FRP} > Added 2016006(MI Max) {Reset FRP} > Added 2016007(MI Max) {Reset FRP} > Added 2016080(MI MIX) {Reset FRP} > Added MCE16(MI 6) {Reset FRP} > Added MCT1(MI 6) {Reset FRP} > Added MEE7S(Redmi Note5) {Reset FRP} > Added MET7S(Redmi Note5) {Reset FRP} > Added MEI7S(Redmi Note5) {Reset FRP} > Added MDE5(MI MIX2) {Reset FRP} > Added MDT5(MI MIX2) {Reset FRP} > Added MDE40(MI Max2) {Reset FRP} > Added MDT4(MI Max2) {Reset FRP} > Added MCE8(MI Note3) {Reset FRP} > Added MCT8(MI Note3) {Reset FRP} [OPPO] Added OPPO "Partition Tool" Tab, supported erase/read/write parition (via EDL mode) for the follow (Qualcomm base) devices: 1100, 1105, 1107, 1206, 3000, 3001, 3005, 3006, 3007, 3008, A11, A30, A31, A31c, A31t, A31u, A33m, A33t, A33, A33f, A37f, A51, A51f, A51W, A51kc, A53, A53m, A53t, A57, A57t, F1f, F1w, N5206, N5207, N5209, R5s, R7c, R7f, R7g, R7kf, R7Plusf, R7Plusm, R7sf, R7sm, R7sPlus, R8107, R8106, R8109, R8200, R8201, R8205, R8206, R8207, R8306, R9PlusmA, R9PlustA, R9PlustmA, R9s, R9sk, R9skt, R9st, R9sPlus, R9sPlust, X9079, CPH1607, CPH1701, CPH1611, CPH1613, N5110, N5111, N5116, N5117, R2010, R2017, R6006, R6007, R7005, R8000, R8001, R8006, R8007, R830S, R831S, R831L, X9000, X9006, X9007, X9070, X9076, X9077 [VIVO] Added VIVO "Partition Tool" Tab, supported erase/read/write parition (via EDL mode) for the follow (Qualcomm base) devices: V1, V1Max, V3, V3A, V3L, V3Max, V3MaxA, V3MaxL, X5F, X5M, X5ML, X5Max, X5MaxF, X5MaxL, X5MaxV, X5Pro, X5ProV, X5V, X6A, X6PlusA, X6SA, X6SL, X6SPlusA, X6SPlusD, X6SPlusL, X7, X7L, X7Plus, X7PlusL, Xplay5A, Xplay5S, Y13L, Y613F, Y913, Y21L, Y23L, Y623, Y923, Y27, Y27(8G), Y627, Y627(8G), Y927, Y927(8G), Y28L, Y628, Y928, Y29L, Y31A, Y31L, Y35A, Y37A, Y37L, Y937, Y51, Y51A, Y51L, Y51E, Y51N, Y51tL, 1611, X9, X9I, X9L, X9S, X9Plus, X9PlusL, X9sPlus, Xplay6, Y53, Y53L, Y55A, Y55L, Y55S, Y66, X20, X20A, X20L, X20PlusA, Y66I, Y79A, X3F, X3L, X3V, Y18L, Y22L, X520A, X520F, X520L, X710F, X710L, X21, X21A, X21UD, X21UDA, X20PlusL, X20PlusUD, X9SL, X9sPlusL, Y66L, Y66IA, Y79L, V7Plus, V9, V9Lite, Y85, Y85A Fixed: > Added Xiaomi/OPPO/VIVO "Partition Tool" Tab, supported erase/read/write partition (via EDL mode) for the qualcomm base devices! > Added Xiaomi "Factory Reset (Sideload)" function, supported latest model factory reset, reset screen lock via Sideload mode! > Added Xiaomi "Reset FRP" function, supported Reset FRP lock for xiaomi latest devices! > Modify Xiaomi "Read Userdata Partition" moved to "Service" tabs; > Optimized Qualcomm MPRG protocol flash function; Information: * About Xiaomi "Factory Reset (Sideload)" function operation steps: 1). Switch to Recovery Mode (Vol Up + Power) 2). Select "Connect with MIAssistant" Use Power key to confirm (for MI-Recovery 3.0 and above version only) 3). Connect phone to pc via usb cable 4). Press "Scan" to confirm the phone connected 5). Press "Factory Reset (Sideload)" 6). Operation done, waiting phone reboot. BST_V3.42.00_Setup
 7. Unes

  به روز رسانی و اخبار باکس Z3X Samsung PRO

  SamsungToolPRO_32.6 LINK DOWNLOAD
 8. Unes

  آخرین اخبار و آپدیت های باکس infinity

  Chinese Miracle-2 MTK/Mediatek v2.00 r4 - MT6771 support and other features ! - Main Connection level revised BROM level support optimized MT6771 CPU supported! MT6771 moved from TEST to GENERAL support. Firmwware read Firmware write NVRAM read NVRAM write Reset Settings / Format FS Reset FRP Reset Privacy MemoryTool - Service Repair Security revised. Fixed issues with some NV types. - Core EMIDB updated Hint/Error explain module updated MT6758 support under test MT6765 support under test - FW reader MT6771 supported New types of firmwares supported Scatter creation optimized - SP Unlock Revised unlock support for some models Info : MT6739/MT6763/MT6771 NOT supported YET! - New models included Limited Oppo support (F7/A3) Limited Vivo support And diffirent other models Some other basic "generic" secure devices support optimized Known issues/warnings/info : 1. [NAND on MT6570] v1712,v1736 loader packages NOT SHOULD BE USED! Since they have ftl/ecc errors! In result you will give read/write FW errors and rest problems at all. Recommend use v1724 for FACTORY FW flashing, v18xx line for Infinity FW Flash Read and Write 2. [NAND on MT6570] In some cases "stuck on logo" devices can be fixed only via FFU (whole flash) format! 3. [MEMORY TOOL] Partitions state on MEMORY TOOL will be empty in MT6570 NAND phones, it is normal and cannot be fixed. Read-Write data, which you want, ignore "EMPTY" states. 4. ADL checksum MAY NOT WORK CORRECT on MT6570 NAND devices! Result - stuck after system/userdata partition flashing 5. FileSystem flashing on some SBC-enabled devices ( except SYSTEM/CACHE/USER ) may fail! Solution - exclude them from flashing list. 6. Cheap MT6739 devices require BATTERY REMOVING after EVERY operation in most cases! 7. Meizu support is limited by Preloader Level ( No BROM SLA ) - you must UNTICK "PMT Update" and "PRELOADER" partition from flashing list! 8. [NAND on MT6570] In some cases device MAY DEAD after flashing! Make sure you have TESTED firmware version! If you have download FW from internet/other source - make sure it preloader CONTAIN 3 EMI record! Preloader jc45btlc with 2 records KILL SOME DEVICE TO UNRECOVERABLE STATE!!! Preloader info shown now during FW load. Credits : kamal_singla - testing and useful files contribution LINK DOWNLOAD
 9. Unes

  آخرین اخبار و آپدیت های sigma در این تاپیک

  Sigma Software v.2.27.22 QCOM Tab: 1. Released Repair IMEI, Get bootloader code, remove FRP and ID, Change provider (vendor/country) features for Huawei: ♦ Changwan 7A ♦ Honor 7A ♦ Honor Play 7A ♦ AUM-AL20 ♦ AUM-TL20 ♦ AUM-AL00 2. Updated Fast Direct Unlock / Repair IMEI database MTK Tab: Added Remove FRP operation for Huawei: ♦ Honor Changwan 7 ♦ Honor Play 7 ♦ Honor 7s ♦ Y5 Prime 2018 ♦ DUA-AL00 ♦ DUA-L22 ♦ DUA-TL00 ♦ Y5 2018 ♦ Enjoy 8e Youth ♦ DRA-L21 ♦ DRA-LX2 ♦ DRA-LX3 ♦ Y3 2018 ♦ CAG-L23 ♦ CAG-L22 ♦ CAG-L03 ♦ CAG-L02 Download Sigma Software v.2.27.22
 10. Unes

  آخرین اخبار و آپدیت های دانگل EFT

  EFT Dongle New Update 04/06/2018 Software V1.3.6 What is New ? EFT Dongle Version 1.36 Is Released: [MTK] Supported more models for (Reset FRP - Flash - Read Flash Format) - List of new MTK models supported: HUAWEI: Huawei DRA-L01 First In The World Huawei DUA-AL00 First In The World Huawei DRA-LX2 First In The World Huawei DUA-LX3 First In The World Huawei CAG-L22 First In The World Huawei CAG-L02 First In The World Huawei CAG-L03 First In The World Huawei CAG-L23 First In The World Huawei DUA-TL00 First In The World ---------------------- INTEX: INTEX-Aqua 3G (Aqua 3G 3G DS) INTEX-Aqua 3G Mini (Aqua 3G Mini 3G DS) INTEX-Aqua 3X (Aqua 3X 3G DS) INTEX-Aqua 4G+ (Aqua 4G+ LTE DS) INTEX-Aqua 4G Strong (Aqua 4G Strong LTE DS) INTEX-Aqua 4X (Aqua 4X 3G DS) INTEX-Aqua 55VR (Aqua 5.5 VR LTE DS) INTEX-Aqua 55VR+ (Aqua 5.5 VR+ LTE DS) INTEX-Aqua 5X (Aqua 5X 3G DS) INTEX-Aqua A1 (Aqua A1 3G DS) INTEX-Aqua Ace (Aqua Ace LTE DS) INTEX-Aqua Ace 2 (Aqua Ace 2 LTE DS) INTEX-Aqua Ace Mini (Aqua Ace Mini LTE DS) INTEX-Aqua Air (Aqua Air 3G DS) INTEX-Aqua Air 2 (Aqua Air 2 3G DS) INTEX-Aqua Amaze (Aqua Amaze 3G DS) INTEX-Aqua Amoled (Aqua Amoled 3G DS) INTEX-Aqua Craze (Aqua Craze LTE DS) INTEX-Aqua Crystal (Aqua Crystal LTE DS) INTEX-Aqua Crystal+ (Aqua Crystal+ LTE DS) INTEX-Aqua Curve (Aqua Curve 3G DS) INTEX-Aqua Curve Mini (Aqua Curve Mini 3G DS) INTEX-Aqua Desire (Aqua Desire 3G DS) INTEX-Aqua Desire HD (Aqua Desire HD 3G DS) INTEX-Aqua Dream (Aqua Dream 3G DS) INTEX-Aqua Freedom (Aqua Freedom 3G DS) INTEX-Aqua Glam (Aqua Glam 3G DS) INTEX-Aqua HD (Aqua HD 3G DS) INTEX-Aqua HD 5.0 (Aqua HD 5.0 3G DS) INTEX-Aqua HD 5.5 (Aqua HD 5.5 3G DS) INTEX-Aqua i14 (Aqua i14 3G DS) INTEX-Aqua i15 (Aqua i15 3G DS) INTEX-Aqua i2 (Aqua i2 3G DS) INTEX-Aqua i3K (Aqua i3K 3G DS) INTEX-Aqua i4 (Aqua i4 3G DS) INTEX-Aqua i4+ (Aqua i4+ 3G DS) INTEX-Aqua i5 (Aqua i5 3G DS) INTEX-Aqua i5 HD (Aqua i5 HD 3G DS) INTEX-Aqua i5 Mini (Aqua i5 Mini 3G DS) INTEX-Aqua i5 Octa (Aqua i5 Octa 3G DS) INTEX-Aqua i6 (Aqua i6 3G DS) INTEX-Aqua i7 (Aqua i7 3G DS) INTEX-Aqua Irist (Aqua Irist 3G DS) INTEX-Aqua KAT (Aqua KAT 3G DS) INTEX-Aqua Life (Aqua Life 3G DS) INTEX-Aqua Lions 3 (Aqua Lions 3 LTE DS) INTEX-Aqua Lions N1 (Aqua Lions N1 LTE DS) INTEX-Aqua Lions X1 (Aqua Lions X1 LTE DS) INTEX-Aqua Lions X1+ (Aqua Lions X1+ LTE DS) INTEX-Aqua M5 (Aqua M5 3G DS) INTEX-Aqua Music (Aqua Music LTE DS) INTEX-Aqua N15 (Aqua N15 3G DS) INTEX-Aqua N17 (Aqua N17 3G DS) INTEX-Aqua N2 (Aqua N2 3G DS) INTEX-Aqua N4 (Aqua N4 3G DS) INTEX-Aqua N8 (Aqua N8 3G DS) INTEX-Aqua Note55 (Aqua Note 5.5 LTE DS) INTEX-Aqua Octa (Aqua Octa 3G DS) INTEX-Aqua Play (Aqua Play 3G DS) INTEX-Aqua Power (Aqua Power 3G DS) INTEX-Aqua Power+ (Aqua Power+ 3G DS) INTEX-Aqua Power HD (Aqua Power HD 3G DS) INTEX-Aqua Power IV (Aqua Power IV LTE DS) INTEX-Aqua Power M (Aqua Power M 3G DS) INTEX-Aqua Power Pro (Aqua Power Pro 3G DS) INTEX-Aqua Pride (Aqua Pride 3G DS) INTEX-Aqua Prime 4G (Aqua Prime 4G LTE DS) INTEX-Aqua Raze (Aqua Raze LTE DS) INTEX-Aqua Retscan (Aqua Retscan LTE DS) INTEX-Aqua Ring (Aqua Ring 3G DS) INTEX-Aqua S1 (Aqua S1 LTE DS) INTEX-Aqua S7 (Aqua S7 LTE DS) INTEX-Aqua S9 (Aqua S9 LTE DS) INTEX-Aqua S9 Pro (Aqua S9 Pro LTE DS) INTEX-Aqua Secure (Aqua Secure LTE DS) INTEX-Aqua Shine 4G (Aqua Shine 4G LTE DS) INTEX-Aqua Slice (Aqua Slice 3G DS) INTEX-Aqua Speed (Aqua Speed 3G DS) INTEX-Aqua Speed HD (Aqua Speed HD 3G DS) INTEX-Aqua Star 4G (Aqua Star 4G LTE DS) INTEX-Aqua Star HD (Aqua Star HD 3G DS) INTEX-Aqua Star L (Aqua Star L 3G DS) INTEX-Aqua Star Power (Aqua Star Power 3G DS) INTEX-Aqua Strong 5.1 (Aqua Strong 5.1 LTE DS) INTEX-Aqua Strong 5.2 (Aqua Strong 5.2 LTE DS) INTEX-Aqua Style 4.0 (Aqua Style 4.0 3G DS) INTEX-Aqua Style Mini (Aqua Style Mini 3G DS) INTEX-Aqua Style X (Aqua Style X 3G DS) INTEX-Aqua Style VX (Aqua Style VX 3G DS) INTEX-Aqua Supreme+ (Aqua Supreme+ LTE DS) INTEX-Aqua T2 (Aqua T2 3G DS) INTEX-Aqua Trend (Aqua Trend LTE DS) INTEX-Aqua Trend Lite (Aqua Trend Lite LTE DS) INTEX-Aqua Turbo 4G (Aqua Turbo 4G LTE DS) INTEX-Aqua Twist (Aqua Twist 3G DS) INTEX-Aqua View (Aqua View LTE DS) INTEX-Aqua Wing (Aqua Wing LTE DS) INTEX-Aqua Wonder QC (Aqua Wonder QC 3G DS) INTEX-Aqua Xtreme (Aqua Xtreme 3G DS) INTEX-Aqua Xtreme 2 (Aqua Xtreme 2 3G DS) INTEX-Aqua Xtreme V (Aqua Xtreme V 3G DS) INTEX-Aqua Y2 (Aqua Y2 3G DS) INTEX-Aqua Y2 Pro (Aqua Y2 Pro 3G DS) INTEX-Aqua Y2 Remote (Aqua Y2 Remote 3G DS) INTEX-Aqua Y3 (Aqua Y3 3G DS) INTEX-Aqua Y4 (Aqua Y4 3G DS) INTEX-Aqua Zenith (Aqua Zenith LTE DS) INTEX-Cloud 4G Star (Cloud 4G Star LTE DS) INTEX-Cloud Breeze (Cloud Breeze 3G DS) INTEX-Cloud Champ (Cloud Champ 3G DS) INTEX-Cloud Crystal25D (Cloud Crystal 2.5D LTE DS) INTEX-Cloud Fame4G (Cloud Fame 4G LTE DS) INTEX-Cloud Flash (Cloud Flash LTE DS) INTEX-Cloud Gem+ (Cloud Gem+ 3G DS) INTEX-Cloud i9 (Cloud i9 3G DS) INTEX-Cloud Jewel (Cloud Jewel LTE DS) INTEX-Cloud N12 (Cloud N12 3G DS) INTEX-Cloud O3 (Cloud O3 LTE DS) INTEX-Cloud Pace (Cloud Pace 3G DS) INTEX-Cloud Power+ (Cloud Power+ 3G DS) INTEX-Cloud Q11 (Cloud Q11 3G DS) INTEX-Cloud Q11 4G (Cloud Q11 4G LTE DS) INTEX-Cloud S9 (Cloud S9 LTE DS) INTEX-Cloud Swift (Cloud Swift LTE DS) INTEX-Cloud Tread (Cloud Tread 3G DS) INTEX-Cloud X11 (Cloud X11 3G DS) INTEX-Cloud X3 (Cloud X3 3G DS) INTEX-Cloud X3+ (Cloud X3+ 3G DS) INTEX-Cloud X4 (Cloud X4 3G DS) INTEX-Cloud Y1 (Cloud Y1 3G DS) INTEX-Cloud Y10 (Cloud Y10 3G DS) INTEX-Cloud Y11 (Cloud Y11 3G DS) INTEX-Cloud Y12 (Cloud Y12 3G DS) INTEX-Cloud Y13 (Cloud Y13 3G DS) INTEX-Cloud Y13+ (Cloud Y13+ 3G DS) INTEX-Cloud Y17 (Cloud Y17 3G DS) INTEX-Cloud Y17+ (Cloud Y17+ 3G DS) INTEX-Cloud Y2 (Cloud Y2 3G DS) INTEX-Cloud Y3 (Cloud Y3 3G DS) INTEX-Cloud Y4+ (Cloud Y4+ 3G DS) INTEX-Cloud Y7 (Cloud Y7 3G DS) INTEX-Cloud X5 (Cloud X5 3G DS) INTEX-Elyt E6 (Elyt E6 LTE DS) INTEX-Elyt E7 (Elyt E7 LTE DS) INTEX-Elyt E8 (Elyt E8 3G DS) INTEX-JS Dubai (JS Dubai LTE DS) Note : Automatic Update Download, Data downloads are limited to a file size of 15 MB or smaller. DOWNLOAD SETUP DONGLE Get Now EFT Dongle From Nearest Distrubutor/Reseller Here
 11. Unes

  آخرین اخبار و آپدیت های sigma در این تاپیک

  Sigma Software v.2.27.21 QCOM Tab: 1. Released FRP remove feature for: ♦ Xiaomi Redmi Note 3 ♦ Xiaomi Redmi Note 3 Pro Connect the phone in fastboot mode. 2. Released FRP remove feature for: ♦ Moto G6 XT1925 ♦ Moto E4 XT1766 ♦ Moto G5S Plus XT1804 Android ADB Tab: New MTK smartphones in the list: ♦ AZUMI A50 STYLE (MT6580) ♦ Blu studio one (MT6735) ♦ DOOGEE X10 (MT6570) ♦ Lanix Ilium L620 (MT6735) ♦ ZTE Blade L3 (MT6582) Download Sigma Software v.2.27.21
 12. Unes

  آخرین اخبار و آپدیت های دانگل EFT

  EFT Dongle Version 1.3.5 EFT Dongle New Update 31/05/2018 Software V1.3.5 What is New ? EFT Dongle Version 1.3.5 Is Released: [LG] Added dump apks from download mode [LG] Added factory reset from download mode [HUAWEI] Updated flashing process to flash huge firmware's [SAMSUNG] Reverted back .img checkbox option [SAMSUNG] Updated install gapps for android 7.x.x [QUALCOMM] Supported more models for (reset FRP - flash - root) - List of new QUALCOMM models supported: NOKIA RM-1013 (Nokia X2 DS) NOKIA TA-1000 (Nokia 6 LTE CN DS) NOKIA TA-1003 (Nokia 6 LTE DS) NOKIA TA-1021 (Nokia 6 LTE DS) NOKIA TA-1024 (Nokia 5 LTE DS) NOKIA TA-1025 (Nokia 6 LTE NA DS) NOKIA TA-1027 (Nokia 5 LTE DS) NOKIA TA-1033 (Nokia 6 LTE DS) NOKIA TA-1039 (Nokia 6 LTE DS) NOKIA TA-1044 (Nokia 5 LTE DS) NOKIA TA-1053 (Nokia 5 LTE DS) PANASONIC-Eluga A PANASONIC-Eluga Arc PANASONIC-Eluga Icon2 PANASONIC-Eluga L4G PANASONIC-Eluga L2 PANASONIC-Eluga Mark PANASONIC-Eluga RayMax PANASONIC-Eluga Switch PANASONIC-Eluga U WIKO-I9051 WIKO-L5221 WIKO-L5251 WIKO-L5261 WIKO-L5320 WIKO-L5421 WIKO-L5510 WIKO-L9010 WIKO-P4901 WIKO-P6901 WIKO-P7201 WIKO-V11BNLite WIKO-V12BN WIKO-V12BNLite WIKO-V3903 WIKO-V3931 WIKO-V3941 ZTE Blade (A1) ZTE Axon (A1R) ZTE Axon 7 (A2017G) ZTE Axon 7 (A2017U) ZTE Axon 7 mini(B2017G) ZTE Trek 2 8"(K88) ZTE Tempo (N9131) ZTE Prestige (N9132) ZTE Prestige 2(N9136) ZTE Warp Elite(N9518) https://mega.nz/#F!ngpAnbiI!HUQVZtu7-4A3WI8nuUX1YA Note : Automatic Update Download, Data downloads are limited to a file size of 15 MB or smaller. DOWNLOAD SETUP DONGLE
 13. Unes

  اپدیت ios 11.4 منتشر شد

  For iPhone iOS 11.4 (5s GSM): iPhone_4.0_64bit_11.4_15F79_Restore.ipsw 11.4 (5s GSM+CDMA): iPhone_4.0_64bit_11.4_15F79_Restore.ipsw 11.4 (6+): iPhone_5.5_11.4_15F79_Restore.ipsw 11.4 (6): iPhone_4.7_11.4_15F79_Restore.ipsw 11.4 (6s): iPhone_4.7_11.4_15F79_Restore.ipsw 11.4 (6s+): iPhone_5.5_11.4_15F79_Restore.ipsw 11.4 (SE): iPhone_4.0_64bit_11.4_15F79_Restore.ipsw 11.4 (7 GSM+CDMA): iPhone_4.7_P3_11.0_11.4_15F79_Restore.ipsw 11.4 (7+ GSM+CDMA): iPhone_5.5_P3_11.0_11.4_15F79_Restore.ipsw 11.4 (7 GSM): iPhone_4.7_P3_11.0_11.4_15F79_Restore.ipsw 11.4 (7+ GSM): iPhone_5.5_P3_11.0_11.4_15F79_Restore.ipsw 11.4 (8 GSM+CDMA): iPhone_4.7_P3_11.0_11.4_15F79_Restore.ipsw 11.4 (8 Plus GSM+CDMA): iPhone_5.5_P3_11.0_11.4_15F79_Restore.ipsw 11.4 (8 GSM): iPhone_4.7_P3_11.0_11.4_15F79_Restore.ipsw 11.4 (8 Plus GSM): iPhone_5.5_P3_11.0_11.4_15F79_Restore.ipsw 11.4 (X GSM+CDMA): iPhone10,3,iPhone10,6_11.4_15F79_Restore.ipsw 11.4 (X GSM): iPhone10,3,iPhone10,6_11.4_15F79_Restore.ipsw For iPad iOS 11.4 (iPad Air Wi-Fi): iPad_64bit_11.4_15F79_Restore.ipsw 11.4 (iPad Air Cellular): iPad_64bit_11.4_15F79_Restore.ipsw 11.4 (iPad Mini 2 Wi-Fi): iPad_64bit_11.4_15F79_Restore.ipsw 11.4 (iPad Mini 2 Cellular): iPad_64bit_11.4_15F79_Restore.ipsw 11.4 (iPad Air China): iPad_64bit_11.4_15F79_Restore.ipsw 11.4 (iPad Mini 2 China): iPad_64bit_11.4_15F79_Restore.ipsw 11.4 (iPad Mini 3 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_11.4_15F79_Restore.ipsw 11.4 (iPad Mini 3 Cellular): iPad_64bit_TouchID_11.4_15F79_Restore.ipsw 11.4 (iPad Mini 3 China): iPad_64bit_TouchID_11.4_15F79_Restore.ipsw 11.4 (iPad Air 2 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_11.4_15F79_Restore.ipsw 11.4 (iPad Air 2 Cellular): iPad_64bit_TouchID_11.4_15F79_Restore.ipsw 11.4 (iPad Mini 4 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_11.4_15F79_Restore.ipsw 11.4 (iPad Mini 4 Cellular): iPad_64bit_TouchID_11.4_15F79_Restore.ipsw 11.4 (iPad Pro Wi-Fi): iPadPro_12.9_11.4_15F79_Restore.ipsw 11.4 (iPad Pro Cellular): iPadPro_12.9_11.4_15F79_Restore.ipsw 11.4 (iPad Pro 9.7 Wi-Fi): iPadPro_9.7_11.4_15F79_Restore.ipsw 11.4 (iPad Pro 9.7 Cellular): iPadPro_9.7_11.4_15F79_Restore.ipsw 11.4 (iPad 5 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_ASTC_11.4_15F79_Restore.ipsw 11.4 (iPad 5 Cellular): iPad_64bit_TouchID_ASTC_11.4_15F79_Restore.ipsw 11.4 (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 2nd Gen): iPad_Pro_HFR_11.4_15F79_Restore.ipsw 11.4 (iPad Pro 12.9 Cellular 2nd Gen): iPad_Pro_HFR_11.4_15F79_Restore.ipsw 11.4 (iPad Pro 10.5 Wi-Fi): iPad_Pro_HFR_11.4_15F79_Restore.ipsw 11.4 (iPad Pro 10.5 Cellular): iPad_Pro_HFR_11.4_15F79_Restore.ipsw 11.4 (iPad 6 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_ASTC_11.4_15F79_Restore.ipsw 11.4 (iPad 6 Cellular): iPad_64bit_TouchID_ASTC_11.4_15F79_Restore.ipsw
 14. فایل فلش فارسی سامسونگ A720FXXU3CRE8 اندروید 8.0.0 دانلود از سرور پارتل موبایل
 15. Unes

  به روز رسانی و اخبار باکس Z3X Samsung PRO

  SamsungToolPRO 32.4 LINK DOWNLOAD لینک مستقیم
×