رفتن به مطلب
شرایط فعال سازی بخش ویژه
جستجو در
 • تنظیمات بیشتر ...
جستجو به صورت ...
جستجو در ...

sfri.arash

مدیران بخش
 • تعداد ارسال ها

  690
 • تاریخ عضویت

 • آخرین بازدید

 • روز های برد

  48

آخرین بار برد sfri.arash در 23 تیر

sfri.arash یکی از رکورد داران بیشترین تعداد پسند مطالب است!

اعتبار در سایت

2,473 خیلی خوب

1 دنبال کننده

اطلاعات شخصی

 • محل سکونت
  زیر سایه خدا
 • شغل
  خدمات نرم افزاری-فلش ومنو فارسی
 • درباره من
  آرش صفری
 • جنسیت
  مرد

تخصص

 • تخصص
  نرم افزار

آخرین بازدید کنندگان نمایه

730 بازدید کننده نمایه
 1. sfri.arash

  دانگرید N920C از اندروید 7 به 6.0.1

  درود لینک بدون مشکل هستش تست شد
 2. sfri.arash

  آخرین اخبار و آپدیتهای Falcon Box

  Falcon Box Next Generation Multi Brand Tool iNNOVATED BY MIRACLE TEAM LG Module V1.1 (1st May 2018) Release Notes Added -One Click Root for all LG Devices -Read Security -Write Security -Reset Security -Improved # LG Flashing -Added Factory Reset Post Flashing Option -LG Firmware Download By Imei -LG Factory Info By Imei -Improved Factory Reset Option -Manual Reboot to Download Mode LG Pack Features LG Flashing -Ability to Flash Kdz Firmware -Ability to Flash Tot Firmware LG Factory Firmware Download Support -Download Latest Firmware Using Imei or Esn - Just Write IMEI & Download Firmware Read Info -Adb Mode -Diag Mode -Modem Mode -Download Mode Network Unlock -Direct Unlock User Locks -Normal Mode or Download Mode -Reset Pin/Pattern/Password Locks in Normal or Download Mode -Factory Reset in Normal or Download Mode FRP Unlock -Reset Frp Lock Most LG Devices Normal or Download Mode -2 Methods Supported -New and Old Security Devices Supported Repair Tool -Supports Repair Using Modem or Diag Mode -Repair Imei1/Imei 2 -Repair Meid/Esn/Spc -3 Methods Supported Enable Diag Port -One Click Enable Diag Models Supported More then 100 no More then 250 no More then 500 no More then 600+ Models 642 Models Supported Code: # LG-K240F # LG-K580 # LG-K430DSY # LG-H870DS # LG-M430 # LG-K500DSZ # LG-H959 # LG-L22 # LG-H410 # LG-K420DS # LG-F620L # LG-K200F # LG-VS987 # LG-F370S # LG-H962 # LG-H962 # LG-K430TR # LG-K500TR # LG-K130F # LG-L-02E # LG-US215 # LG-K332 # LG-P713TR # LG-F400K # LG-D415RD # LG-H955P # LG-K121 # LG-K350H # LG-K520DY # LG-LS751 # LG-V522 # LG-V521 # LG-K430TV # LG-RS988 # LG-LS675 # LG-D610TR # LG-K530F # LG-E425J # LG-F700S # LG-H961N # LG-LS665 # LG-E415G # LG-US375 # LG-K520K # LG-H960AR # LG-P505R # LG-F620K # LG-E420 # LG-K520TR # LG-H960TR # LG-D852 # LG-K200MT # LG-H990DS # LG-D950W # LG-F320L # LG-E615F # LG-K557 # LG-M400MT # LG-K240F # LG-MS550 # LG-H630I # LG-H860 # LG-H445 # LG-H788 # LG-H818N # LG-P659BK # LG-P659BKGO # LG-V410 # LG-E400F # LG-E431G # LG-402 # LG-SU640 # LG-MS345 # LG-E425G # LG-E615 # LG-H631MX # LG-D392D # LG-V32 # LG-LS740 # LG-K550 # LG-H840 # LG-P503 # LG-M400F # LG-D340F8 # LG-UK495 # LG-G2 # LG-D393 # LG-F500L # LG-D300F # LG-LS775 # LG-VS986 # LG-VS880PP # LG-H740 # LG-P698 # LG-K430DSF # LG-H443 # LG-P713 # LG-H831 # LG-H522Y # LG-P716 # LG-H850 # LG-VS820 # LG-H650AR # LG-K500N # LG-H830 # LG-H955RE # LG-VK410 # LG-H960ATR # LG-H815K # LG-H634 # LG-H636 # LG-P655K # LG-L23 # LG-H900 # LG-F400S # LG-H820 # LG-E400B # LG-K240F # LG-V496 # LG-P705 # LG-E410I # LG-E410B # LG-VS810PP # LG-D392 # LG-H735L # LG-P690 # LG-E612 # LG-K371 # LG-L-01F # LG-P705F # LG-K500H # LG-H788SG # LG-H815TR # LG-US991 # LG-H960P # LG-K420PR # LG-AS986 # LG-K420N # LG-K540 # LG-H440F # LG-H850TR # LG-H955A # LG-L-06D # LG-DM-01G # LG-H650E # LG-M470 # LG-H440 # LG-H735AR # LG-V497 # LG-H650 # LG-H845 # LG-MS330 # LG-P710 # LG-E435G # LG-VS425PP # LG-H901 # LG-VS990 # LG-P490L # LG-P870F # LG-F600L # LG-LU6200 # LG-F370K # LG-F540L # LG-H778 # LG-L-01D # LG-K500Z # LG-H915 # LG-H810 # LG-VK815 # LG-H525TR # LG-AS811 # LG-K430T # LG-W55N # LG-H222TTV # LG-P659 # LG-H811 # LG-K240F # LG-E612F # LG-E410 # LG-H955 # LG-F500K # LG-P870 # LG-LS620 # LG-H631 # LG-E400 # LG-F500S # LG-E410F # LG-H345 # LG-E410G # LG-H630 # LG-H779 # LG-K330 # LG-M703 # LG-P870P # LG-LK430 # LG-K120GT # LG-P870H # LG-V495 # LG-H788N # LG-D150 # LG-GT540 # LG-H840AR # LG-H440N # LG-H630D # LG-H440V # LG-K373 # LG-H818 # LG-L01F # LG-H522F # LG-T31 # LG-MP450 # LG-M700N # LG-F700L # LG-H840TR # LG-AS991 # LG-M700V # LG-H815T # LG-H955AR # LG-D150G # LG-H630NA # LG-UK410 # LG-H635CX # LG-E612G # LG-K120E # LG-H340Y # LG-H818PA # LG-VS985 4G # LG-D855RE # LG-H950 # LG-E400G # LG-L25 # LG-L25 # LG-P936 # LG-F670S # LG-K350TR # LG-K240F # LG-F400L # LG-E730 # LG-P714 # LG-E405 # LG-E425F # LG-K100 # LG-P715 # LG-H520G # LG-H960A # LG-H340GT # LG-K535 # LG-F800S # LG-P659H # LG-D620J # LG-E430 # LG-K520D # LG-E435K # LG-LS755 # LG-F240 # LG-H873 # LG-V930 # LG-M700A # LG-K120AR # LG-VS995 # LG-RS987 # LG-RS987 # LG-M-K120L # LG-V935 # LG-K350DS # LG-VS880 # LG-P935 # LG-LS660 # LG-P505CH # LG-H955TR # LG-E435F # LG-MS428 # LG-P708G # LG-K520 # LG-VS876 # LG-H960AY # LG-H850K # LG-V33 # LG-US992 # LG-K220DSF # LG-M320N # LG-MS323 # LG-E610 # LG-H961AN # LG-F600S # LG-H960YK # LG-VS835 # LG-F800K # LG-S02 # LG-H910PR # LG-E411G # LG-H990N # LG-H870 # LG-MP260 # LG-H858 # LG-H870V # LG-H870S # LG-M320G # LG-F650S # LG-VS501 # LG-H900PR # LG-VS988 # LG-H860N # LG-H990TR # LG-K500I # LG-F400 # LG-K240H # LG-D300G # LG-M200N # LG-H650K # LG-F120K # LG-K220 # LG-F690K # LG-M250N # LG-M151 # LG-H960 # LG-D160G # LG-H990T # LG-H815PX # LG-H222F # LG-H910 # LG-F430K # LG-H340N # LG-H440Y # LG-H735 # LG-K120 # LG-K350N # LG-H820PR # LG-F720K # LG-F200K # LG-P712 # LG-K500DSF # LG-US996 # LG-H918 # LG-M160 # LG-H221 # LG-H221AR # LG-F510L # LG-M400Y # LG-F350L # LG-F470K # LG-H221F # LG-F520K # LG-H221G # LG-H342 # LG-H734 # LG-H788TR # LG-E617G # LG-H815RE # LG-H950PR # LG-F180K # LG-H810PR # LG-P655H # LG-MS631 # LG-K350K # LG-F160LV # LG-P700 # LG-E400R # LG-K500F # LG-F430S # LG-H635 # LG-K210 # LG-F460S # LG-H222 # LG-K350F # LG-H342I # LG-H812 # LG-P500H # LG-M210 # LG-MS210 # LG-F650K # LG-F340L # LG-F320K # LG-V520 # LG-F510S # LG-F620S # LG-F720L # LG-V411 # LG-TP260 # LG-TP450 # LG-H872 # LG-LS777 # LG-F320S # LG-H440AR # LG-H635A # LG-H736P # LG-P875 # LG-K430 # LG-H342F # LG-F700K # LG-D851TN # LG-H340F # LG-H340H # LG-E610V # LG-H222G # LG-H442F # LG-H815AR # LG-H815LA # LG-K120F # LG-F470L # LG-F470S # LG-F650L # LG-AS992 # LG-K530TR # LG-H222TV # LG-H340AR # LG-H990 # LG-K580H # LG-F480L # LG-DS1604 # LG-F520L # LG-H815P # LG-P875H # LG-L24 # LG-US990 # LG-H848 # LG-K200DSF # LG-H635AR # LG-H635C # LG-H815L # LG-D851WH # LG-H340G # LG-H442 # LG-H735T # LG-H441 # LG-F480S # LG-D722KA # LG-H735TR # LG-V31 # LG-F410S # LG-F350S # LG-H343 # LG-H735MT # LG-H735P # LG-H818P # LG-MS395 # LG-V490 # LG-F350K # LG-F460L # LG-F520S # LG-H736 # LG-H819 # LG-H731 # LG-K428 # LG-H850AR # LG-K350AR # LG-F430L # LG-F460K # LG-H340 # LG-D160F # LG-K200DS # LG-D170 # LG-D725PR # LG-D175F # LG-D620FR # LG-E975K # LG-D801BK # LG-D850 # LG-D851 # LG-D400H # LG-D400TR # LG-D160GO # LG-F200L # LG-D722 # LG-D855TR # LG-D295F # LG-D722AR # LG-D725 # LG-F100S # LG-F160K # LG-F180S # LG-D800T # LG-D802T # LG-D290J # LG-D855K # LG-E988 # LG-D400 # LG-D620 # LG-H220 # LG-D160J # LG-D280 # LG-D280NR # LG-D290AR # LG-D320F # LG-D410N # LG-D722K # LG-D722P # LG-D315H # LG-D856 # LG-D857 # LG-D951 # LG-D806 # LG-E975 # LG-E975G # LG-E975T # LG-D280TR # LG-E976 # LG-D160TR # LG-D285 # LG-D290TR # LG-D320F8 # LG-D800 # LG-D295 # LG-D728 # LG-D329 # LG-D385 # LG-D405N # LG-D315 # LG-D618 # LG-D723 # LG-D801HW # LG-E970 # LG-D320N # LG-D722J # LG-D722PA # LG-D722V # LG-H872PR # LG-D729 # LG-D802TR # LG-D290N # LG-D320TR # LG-D405TR # LG-H815 # LG-D724 # LG-D830 # LG-D855 # LG-D165 # LG-D959BK # LG-E985T # LG-F240S # LG-D415 # LG-D500BK # LG-D610 # LG-D958 # LG-E981H # LG-E987 # LG-D165G # LG-D285F # LG-D321 # LG-D325 # LG-D325G8 # LG-D280F # LG-D380 # LG-D390AR # LG-D800P # LG-D852G # LG-D325F # LG-D950P # LG-D956 # LG-D959 # LG-E739 # LG-E975R # LG-E975W # LG-E980 # LG-D837 # LG-D850PR # LG-D955 # LG-E980H # LG-E986 # LG-E989 # LG-F160L # LG-F300K # LG-F160S # LG-F180L # LG-F200LS # LG-D370TR # LG-D373EU # LG-D375 # LG-F200S # LG-F240K # LG-D165F # LG-D375AR # LG-D405H # LG-D803 # LG-F300L # LG-D838 # LG-D855P # LG-D957 # LG-D959TS # LG-E980P # LG-F100L # LG-H525N # LG-D410 # LG-D410H # LG-D620K # LG-D631 # LG-F300S # LG-D370 # LG-D373 # LG-D405 # LG-D727 # LG-D802 # LG-D855AR # LG-D858 # LG-D858HK # LG-D855V # LG-D280G # LG-D805 # LG-D859 # LG-D950 # LG-D950G # LG-E971 # LG-E973 # LG-D290 # LG-D415BK # LG-D500BKGO1 # LG-E977 # LG-D320 # LG-D505 # LG-D610AR # LG-D802TA # LG-D285G # LG-D315S # LG-D325F8 # LG-D390 # LG-D400N # LG-D723TR # LG-D320AG # LG-D320G8 # LG-D320J8 # LG-E970P # LG-D620R # LG-D165AR # LG-D280N # LG-D280AR # LG-D290G # LG-D315I # LG-D320AR # LG-D390N # LG-D390NS # LG-D410HN # LG-D605 # LG-D801 # LG-D801Z # LG-D160 # LG-D180F # LG-D315K # LG-D400HN # LG-D500 # LG-D157F # LG-F240L # LG-E985 Br [SV] Miracle Team
 3. sfri.arash

  آخرین اخبار و آپدیت های NCK

  NCK Dongle / PRO Qualcomm Module v0.12.1 Update Released - [01/05/2018] ADDED: ZTE - Axon 8 (A2018) - Reset FRP/Read & Write Firmware/Erase Firmware/Wipe Phone. - Blade X Max (Z983) - Reset FRP/Read & Write Firmware/Erase Firmware/Wipe Phone. - Blade Z Max (Z982) - Reset FRP/Read & Write Firmware/Erase Firmware/Wipe Phone. - Fanfare 2 (Z815) - Reset FRP/Read & Write Firmware/Erase Firmware/Wipe Phone. - Grand X Max 2 (Z988) - Reset FRP/Read & Write Firmware/Erase Firmware/Wipe Phone. - Vodafone Smart Prime 7 (VFD600) - Reset FRP/Read & Write Firmware/Erase Firmware/Wipe Phone. - Vodafone Smart V8 (VFD710) - Reset FRP/Read & Write Firmware/Erase Firmware/Wipe Phone. - ZMax Grand LTE (Z916BL) - Reset FRP/Read & Write Firmware/Erase Firmware/Wipe Phone. Coolpad - 3632A - Reset FRP/Read & Write Firmware/Erase Firmware/Wipe Phone. - 3635A - Reset FRP/Read & Write Firmware/Erase Firmware/Wipe Phone. - 3636A - Reset FRP/Read & Write Firmware/Erase Firmware/Wipe Phone. Alcatel OT-9006W added Unlock in Flash Mode (Because some phones remain locked after unlock in diag mode). Fixed bug what give for some phones on write firmware. Official Support Website: NCK Dongle Download Support Access Software Link: DOWNLOAD LINK HERE
 4. تلگرام امروز یکشنبه 9 اردیبهشت از دقایقی پیش قطع شده و امکان دسترسی به تلگرام حتی با فیلتر شکن نیز میسر نیست. اختلال تلگرام امروز یکشنبه 9 اردیبهشت 1397 پاول دورف رییس تلگرام در توییتی با قطعی تلگرام واکنش نشان داده و علت قطعی امروز تلگرام را توضیح داده است. علی رغم برخی شایعات، خبر فیلتر تلگرام صحت ندارد. پاول دورف در توییتی به قطعی تلگرام در بامداد یکشنبه 9 اردیبهشت ماه اشاره کرد. به گفته پاول دورف، علت قطعی تلگرام اورهیت یکی از سرورهای تلگرام است. پاول دورف ضمن اعلام این خبر از کاربران تلگرام عذرخواهی گرده و خبر از حل مشکل در ساعات آینده داده است.
 5. sfri.arash

  اخبار و آپدیت های باکس Riff

  20.04.2018 RIFF Box updates: LG models boot repair, read/write eMMC and pinouts: LG D625 LG F460K LG H410 LG H443 LG H525N LG H631 LG H635 LG H734 LG H788 LG H790 LG H811 LG H815 LG H818P LG H845 LG K120K LG L23 LG L24 LG LS740 LG LS885 Sony E2333 To download and install updates, click "Check for Updates" button on "Box Service" tab. RIFF Box v1 (Black box) users who havent used 15 days trial can activate it after installing JTAG Manager v1.76 and downloading new data. In case that trial period is used but fw version is still 1.48 or older, please request trial reset in "Account recovery" section. Box S/N and "Trial reset" required. Important request for our users: Thanks to our users, we have received and collected huge amount of new files (flash dumps and other data) and now we need board photos. We're processing new files and preparing updates, so anyone with not supported model in hands should take hi res photo of board and upload or send it via QQ
 6. sfri.arash

  آخرین اخبار و آپدیت های Smart-Clip2

  Smart-Clip2 Software v1.27.18 Qcom Tab: Released Direct Unlock feature for: ♦ Kyocera DuraForce XD ♦ Kyocera E6790TM Android ADB Tab: New MTK smartphones in the list: ♦ Lenovo c2 (k10a40) (MT6735) ♦ Bitel B9501 (MT6735) Download Smart-Clip2 Software v1.27.18
 7. sfri.arash

  به روز رسانی و اخبار باکس Z3X Samsung PRO

  Samsung Tool PRO 31.5. Added S9/S9+ TMB/MPCS unlock via credits. Added: - support SM-G960U Unlock TMB/MPCS via Server - support SM-G965U Unlock TMB/MPCS via Server - support SCV38 (Flashing, Read/Write QCN, Read/Write EFS, Read/Write SEC, Direct READ codes via server(beta), reboot download/recovery) - support SCV39 (Flashing, Read/Write QCN, Read/Write EFS, Read/Write SEC, Direct READ codes via server(beta), reboot download/recovery) - support SC-02K (Flashing, Read/Write QCN, Read/Write EFS, Read/Write SEC, Direct READ codes via server(beta), reboot download/recovery) - support SC-03K (Flashing, Read/Write QCN, Read/Write EFS, Read/Write SEC, Direct READ codes via server(beta), reboot download/recovery) codes read(beta) - please check or phone ask for network code before read codes. Credits changes: From today unlock J327T, J727T will take 5 credits. Offer is limited by counter of unlocked phones via server. After counter finish price will back to 10. do you unlocks now
 8. sfri.arash

  آخرین اخبار و آپدیت های sigma در این تاپیک

  Sigma Software v.2.27.18 QCOM Tab: Released Direct Unlock feature for: ♦ Kyocera DuraForce XD ♦ Kyocera E6790TM Android ADB Tab: New MTK smartphones in the list: ♦ Lenovo c2 (k10a40) (MT6735) ♦ Bitel B9501 (MT6735) Download Sigma Software v2.27.18
 9. فایل فلش فارسی سامسونگ A7 2017 مدل A720F اندروید 8از پارتل موبایل بیلد نامبر: A720FXXU3CRD3 منطقه:ویتنام منو:فارسی و کیبورد دانلود از سرور پارتل موبایل
 10. فایل فلش سامسونگ A3 2017 مدل A320F آپدیت اندروید 8 از پارتل موبایل نسخه اندروید:8 کشور:روسیه دانلود از سرور پارتل موبایل
 11. sfri.arash

  درخواست فایل فلش فارسی TA-1034

  نه عزیز من راهی نیس فعلا نمیشه ندارن یدونه من بکاپ براش گرفتم فارسیش روی مدل دیگه هم زدمش نشدن و اضافه نشد چند مدل دیگه هم کنتاکت سرویس شدن
 12. sfri.arash

  اخبار و آپدیت های باکس VolcanoBox Inferno UniTool

  Volcano Inferno Unitool ver 1.6.2 - 16 April 2018 What's new in VolcanoBox Inferno Unitool 1.6.2 Added Support for MTK6570 Brom Connectivity for latest Security Cheap phones. Added FRP Clear in MI Module Added Write Firmware in Nokia Module Fixed Write Failed While Write Factory Files Without Preloader.bin With Some MTK6752 Phones. Fixed error log when clear screen lock fail. Support Area: Index of ./VolcanoBox/Volcano_Inferno_Updates/Inferno_UniTool_Module_Updates/
 13. sfri.arash

  اخبار و آپدیت های Octoplus FRP Tool

  New version of Octoplus FRP Tool is out! 12.04.2018 Octoplus FRP Tool v1.2.2 Octoplus Box FRP Tool version 1.2.1 Release Notes: Released new world's first Reset FRP solution (via Download Mode), that works for all firmware versions and latest security patch levels for the next LG devices: LG V20 Series: H910, H910PR H915 H918 H990, H990DS, H990N, H990T, H990TR LS997 VS995 US996 F800K, F800L, F800S LG G6 Series: H870, H870DS, H870DSU, H870K, H870S, H870U, H870V H871 H872, H872PR H873 G600K, G600L, G600S, G600KP, G600LP, G600SP LS993 VS988 LG G5 Series: H820, H820PR H830, H830SV H831 H850, H850AR, H850K, H850TR H858 H860, H860N H868 LS992 US992 VS987 RS988 F700K, F700L, F700S LG K10 2017 / X400 Series: K121K, K121L, K121S LG X Power 2 / X500 Series: X320K, X320L, X320S Added «Reset FRP» for the following devices: BLU Studio X6 / S490U (thanks to mr. darkside85) Dialog Blaze M50E-1A (thanks to mr. imanka) Energizer Energy S500E (thanks to mr. imanka) Lava Z10 (thanks to mr. pandoragsm) LG G6 (H870AR) (released two methods - via Download Mode and via Test Point, all firmware versions and latest security patch levels are supported) LG G6 (H870I) (released two methods - via Download Mode and via Test Point, all firmware versions and latest security patch levels are supported) LG G6 (LS993) (via Test Point, all firmware versions and latest security patch levels are supported) LG Q6 (X600K) (via Test Point, all firmware versions and latest security patch levels are supported) LG Q6 (X600L) (via Test Point, all firmware versions and latest security patch levels are supported) LG Q6 (X600S) (via Test Point, all firmware versions and latest security patch levels are supported) (thanks to mr. Denozaur) LG Q6+ (X600KP) (via Test Point, all firmware versions and latest security patch levels are supported) LG Q6+ (X600LP) (via Test Point, all firmware versions and latest security patch levels are supported) LG Q6+ (X600SP) (via Test Point, all firmware versions and latest security patch levels are supported) Lyf Wind 6 (LS-5009) (thanks to mr. deeptelecomzira) Motorola Moto E (4th Gen) (XT1765) (thanks to mr. darkside85) NGM Dynamic E451 (thanks to mr. angelkid) Panasonic Eluga Pulse X (thanks to mr. pandoragsm) Tecno Camon I (IN5) (thanks to mr. pandoragsm) Tecno Camon I Air (IN3) (thanks to mr. pandoragsm) Tecno Spark Pro (K8) (thanks to mr. reibanoor) Wiko Robby (thanks to mr. BxS4ever) Wiko Sunny 2 (thanks to mr. equinoks) All supported operations are described in details in Software manual («Help» button in Software)
 14. sfri.arash

  تبریک انتخاب جناب مقصود حسین زاده بعنوان مدیر کل سایت

  خیلی هم عالی.... موفقیت انجمن امیدوارم تو اولویت اول بوده باشه با انتخاب آقا مقصود و ایشون بدونن سخترین تصمیم برا اینکار گرفتن و قبول کردن همچین سمتی دل و جرات میخواد که تنها از دست ایشون بر میاد موفق باشی...
 15. sfri.arash

  آخرین اخبار و آپدیتهای Octopus LG/Octoplus LG در این تاپیک

  Octoplus/Octopus Box LG v.2.8.1 is out! Added world's first support for the latest firmwares for LG K10 2017, X Power 2, Stylus 3 and more! As you know, Octoplus Team developed most of main unique Reset FRP solutions for Samsung (UART methods) and LG devices. We continue to work hard to provide Octoplus users with the best experience and solutions for mobile phones servicing. In this update, we are proud to present a new world's first Reset FRP, Repair IMEI and Direct Unlock solution for MediaTek CPU-based devices for the latest firmware versions! From now on, mentioned operations are supported for all available firmware versions and for all security patch levels! There is no need in risky firmware downgrade - all operations can be performed directly! Octoplus/Octopus Box LG Software v.2.8.1 Release Notes: 🐙 Released new world's first Reset FRP, Repair IMEI and Unlock solutions (from now on, these operations work for all firmware versions and latest security patch levels) for the next MediaTek CPU-based devices: - M250, M250AR, M250E, M250F, M250H, M250N, M250Y, M250YK - M250DS, M250DSN, M250I, M250K, M250M - M320AR, M320F, M320N, M320H, M320K - M320, M320DSN, M320TV - M400AR, M400F, M400MT, M400Y - M400DF, M400DK, M400DY, M400N 🐙 Added support for the following models: - K121K - added Unlock, Read Codes, Repair IMEI, Repair BT/Wi-Fi MAC Address, Write Firmware, Read/Write EEPROM, Reset FRP, Read Full Flash, Read Info, Factory Reset (for Factory Reset Status 2) - K121L - added Unlock, Read Codes, Repair IMEI, Repair BT/Wi-Fi MAC Address, Write Firmware, Read/Write EEPROM, Reset FRP, Read Full Flash, Read Info, Factory Reset (for Factory Reset Status 2) - K121S - added Unlock, Read Codes, Repair IMEI, Repair BT/Wi-Fi MAC Address, Write Firmware, Read/Write EEPROM, Reset FRP, Read Full Flash, Read Info, Factory Reset (for Factory Reset Status 2) - X210MA - added Repair IMEI, Write Firmware, Read/Write NVM, Read/Write QCN, Read Security, Read Full Flash (thanks to Mr. mysty619) - X230DSV - Direct Unlock (in a test mode), Read Codes, Repair IMEI (A/B), Write Firmware, Reset FRP, Read / Write Full Flash - DM-02H (DS1604) - added Repair IMEI, Read/Write/Reset Security, Read/Write NVM, Read/Write QCN, Repair BT / Wi-Fi MAC Address, Reset FRP, Read Full Flash (thanks to Mr. mimarijaz71) 🐙 Some adjustments and improvements were made. 🐙All supported operations are described in details in Software manual ("Cable & Manual" button in Software) Download Octoplus/Octopus Box LG v.2.8.1 Find out more at: www.octoplusbox.com
×